กำลังโหลดข้อมูล

คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

มิวเซียมไทยแลนด์

  1. หน้าแรก
  2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
  3.    >   สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

26 ธันวาคม 2562

ชื่นชอบ 579

21,051 ผู้เข้าชม

แกลเลอรี

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประกอบด้วยอาคาร 2 หลังเชื่อมต่อกัน

  • อาคารแรก ประกอบด้วย ห้องโถง ห้องบรรยาย ห้องนิทรรศการ สำนักงาน
  • อาคารหลังที่ 2  
    • ชั้นล่าง เป็นส่วนแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ จัดแสดงภายในตู้ปลาขนาดเล็กอยู่รอบอาคาร จำนวน 24 ตู้ และตู้ปลาขนาดใหญ่ 1 ตู้ กว้าง 8 เมตร ยาว 16 เมตร มีอุโมงค์แก้ว โดยปลาที่จัดแสดงเป็นปลาท้องถิ่นจากแม่น้ำโขง ชี มูล แต่เดิมได้รับปลามาจัดแสดงจากศูนย์พัฒนาวิจัยประมงน้ำจืด อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ต่อมาได้รับบริจาคจากประชาชน โดยเฉพาะปลาสวยงาม และนอกจากสัตว์มีชีวิตแล้ว ยังมีสัตว์สตัฟฟ์อีกด้วย
    • ชั้นบน เป็นบ่อพักน้ำ ถังกรองน้ำบ่อพัก  และแหล่งสำรองพันธุ์สัตว์น้ำไว้สำหรับสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียน

นอกจากนี้ ยังมีการจัดแสดงนิทรรศการความรู้เกี่ยวกับปลาและสัตว์น้ำจืดชนิดต่างๆ พร้อมทั้งอุปกรณ์ที่ใช้ในการจับปลาควบคู่กันไปด้วย  

บริหารจัดการ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประเภทพิพิธภัณฑ์

อื่นๆ

วัตถุจัดแสดงที่มีความสำคัญ / สิ่งที่น่าสนใจ

ปลาไหลไฟฟ้า

แผนที่

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ถนนสุนทรเทพ (หน้าวัดบึงพระลานชัย) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ : 043-511 286
โทรสาร : 043-511 286

วันและเวลาทำการ

วันพุธ-อาทิตย์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

ค่าเข้าชม

ไม่เสียค่าเข้าชม

การเดินทาง

สถานที่แสดงพันธ์สัตว์น้ำตั้งอยู่ที่ถนนสุนทรเทพ(หน้าวัดบึงพระลานชัย) หรือบริเวณรอบบึงพระลานชัย ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

กรณีเข้าชมเป็นหมู่คณะจะต้องทำหนังสือก่อนขอเข้าเยี่ยมชม ติดต่อล่วงหน้าก่อน 1 วัน

สิ่งอำนวยความสะดวก

มีลานจอดรถ

20

แบ่งปัน

พิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง