กำลังโหลดข้อมูล

มิวเซียมไทยแลนด์

 1. หน้าแรก
 2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
 3.    >   มิวเซียมลำปาง

มิวเซียมลำปาง

21 มีนาคม 2562

ชื่นชอบ 446

13,225 ผู้เข้าชม

แกลเลอรี

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้เมืองลำปาง หรือ มิวเซียมลำปาง คือ หนึ่งในต้นแบบของการสร้างสรรค์แหล่งเรียนรู้ในรูปแบบของพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้(Discovery Museum) ประเภทพิพิธภัณฑ์เมือง(City Museum) ในระดับจังหวัดลำปาง ซึ่งจะเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญของการสร้างโครงข่ายพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ในภูมิภาค และยังมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงกับเครือข่ายพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ประเภทอื่นๆ ที่มีอยู่ทั้งในจังหวัดลำปางและจังหวัดอื่นๆ ที่อยู่ใกล้เคียง

 

มิวเซียมลำปาง จัดแสดงนิทรรศการชุด คน-เมือง-ลำปาง โดยนำเสนอผ่านหัวข้อหลักๆ ว่าด้วยเรื่อง “คน” ที่มีบทบาทสำคัญปรากฎอยู่ในเรื่องราวของจังหวัดลำปาง โดยเฉพาะผู้มีส่วนสำคัญต่อประวัติศาสตร์ โบราณคดี เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม หัวข้อที่ 2 ว่าด้วยเรื่องของ “เมือง” ลำปาง ที่จะพาทุกท่านไปทำความรู้จักกับนครลำปางตั้งแต่อดีตจนถึงลำปางในอนาคต การเปลี่ยนผ่าน และเหตุการณ์สำคัญในอดีตส่งผลอย่างไรมาถึงภาพของลำปางในยุคปัจจุบัน และสุดท้ายในหัวข้อ “ลำปาง” มิวเซียมได้สำรวจและเก็บรวบรวมทั้งความเหมือนและแตกต่างทุกๆ ด้าน เพื่อตามหา ลำปางแต้ๆ ทุกซอกทุกมุมจากทั้ง 13 อำเภอ นำมาจัดแสดงด้วยรูปแบบที่ทันสมัยผสมผสานเทคโนโลยีแบบอินเตอร์แอ๊กทีฟ โดยแบ่งออกเป็น 16 ห้องนิทรรศการ ดังนี้

 

 • ห้องที่ 1 ก่อร่างสร้างลำปาง(Building Lampang City)  จาก 500,000 ปีที่แล้ว ถึงปัจจุบัน ใครบ้าง? ที่มีบทบาทต่อการพัฒนาเมืองลำปาง กลุ่มคนเหล่านั้นทำให้เมืองลำปางแต่ละยุคเป็นอย่างไร?

 

 • ห้องที่ 2 เปิดตำนาน อ่านลำปาง (Legends of Lampang) ลำปาง อุดมด้วยตำนาน ทั้งตำนานเมือง ย่าน วัด วีรบุรุษ แต่ละตำนาน ล้วนมีความหมาย และทิ้งเบาะแสให้ตีความ

 

 • ห้องที่ 3  ผ่อผาหาอดีต (Back to the Past) ฟอสซิลมนุษย์เกาะคา (โฮโม อิเรคตัส) อายุอย่างน้อย 500,000 ปี ภาพเขียนสีและหลุมฝังศพอายุกว่า 3,000 ปี ที่ช่องประตูผา บ่งชี้ว่า...พื้นที่ลำปางเหมาะสมสำหรับการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มาตั้งแต่บรรพกาล

 

 • ห้องที่ 4  ประตูโขงโยงรากเหง้า (Pratu Khong, Roots of Lampang) ลอดซุ้มประตูโขง วัดพระแก้วดอนเต้าเข้าสู่ “เขลางค์นคร” เมืองลำปางรุ่นแรก ซึ่งเป็นเมืองในวัฒนธรรมทวารวดีอายุกว่า 1,300 ปี บ้านพี่เมืองน้องกับเมือง “หริภุญชัย” ของพระนางจามเทวี ธิดาแห่งรัฐละโว้

 

 • ห้องที่ 5  สี่สหายฉายประวัติ (Fantastic Four of Lampang’s History) เดินผ่านประตูม้า เข้ามาฟังสี่สหายแห่งวัดปงสนุก ช้าง นาค สิงห์ อินทรี บอกเล่าเรื่องราวการผจญภัย และการย้ายจากเขลางค์นคร มาสร้างเมืองลำปางรุ่นที่สองเรียกว่า “เวียงลคอร” (เวียงละกอน) ภายใต้อำนาจของล้านนา พม่า และอยุธยา

 

 • ห้องที่ 6  แง้มป่องส่องเวียง (A Look into Lampang) แง้มหน้าต่างเรือขนมปังขิง ส่องดูความเป็นไปของ “นครลำปาง” เมืองลำปางรุ่นที่สาม ซึ่งอยู่ในยุครัตนโกสินทร์ การค้าเฟื่องฟู คลาคล่ำไปด้วยพ่อค้าต่างชาติ พม่า ไทใหญ่ จีน ฝรั่ง เป็นเมืองศูนย์กลางการค้าไม้ที่ใหญ่ที่สุดของภาคเหนือ

 

 • ห้องที่ 7  ไก่ขาวเล่าวันวาน (Chicken Stories) สัญลักษณ์ของเมืองลำปาง คือ “ไก่ขาว” สารพัดไก่ในลำปาง จะมาบอกเล่าพัฒนาการด้านต่างๆ ของลำปางตั้งแต่ปลายยุคนครลำปางจนถึงปัจจุบั

 

 • ห้องที่ 8  จุดเปลี่ยนเมืองลำปาง (Turning Points of Lampang) อดีต-ปัจจุบัน..”คน” หลากหลายกลุ่มผลัดเปลี่ยนกันเข้ามาแสดงบทบาทในการเปลี่ยน “เมือง” แต่ละยุค ชาวลั๊วะ ยวน (ล้านนา) พม่า และชาวบางกอก สร้างจุดเปลี่ยนอะไรให้เมืองลำปางบ้าง

 

 • ห้องที่ 9 รางเหล็กข้ามเวลา (Railway Story) รางรถไฟ ไม่ใช่เพียงเส้นทางคมนาคมขนส่งแบบใหมี่สะดวกรวดเร็ว แต่รางเหล็กนี้ได้นำพาสิ่งใหม่ๆ เข้ามามากมาย สร้างความเปลี่ยนแปลง ให้เมืองลำปางแบบ “พลิกโฉม”

 

 • ห้องที่ 10  รถม้าพาม่วน (Lampang on a Carriage) ไม่ใช่แค่รถรับจ้าง แต่คือ “รถม้าลำปาง” ม่วนอ๊กม่วนใจ๋ ไปกับการนั่งรถม้าเที่ยวชมเมืองลำปาง ผ่านเมืองเก่า วัดเก่า ย่านการค้าโบราณ และสถานที่สำคัญของเมืองลำปาง

 

 • ห้องที่ 11 วัดพม่าหน้าตาอินเตอร์ (Myanmar Temples, International Style) ยุคอาณานิคม พม่าเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษ ชาวอังกฤษ พม่า-ไทยใหญ่ เข้ามาทำกิจการค้าไม้ในลำปาง ครั้งนั้น คหบดีชาวพม่าต่างสร้างวัดไว้ที่นี่มากมาย จนลำปางมีวัดพม่ามากที่สุดในประเทศไทย และไม่ใช่แค่วัดพม่า แต่เป็น “วัดพม่าผสมฝรั่ง” ซึ่งมีเฉพาะที่ลำปาง

 

 • ห้องที่ 12 พอดีพองาม อารามลำปาง (Simple Temple of Lampang) จำลองภูมิจักรวาลตามความเชื่อทางพุทธศาสนาลงบนโลกมนุษย์..เตี้ยแจ้ กะทัดรัด พอดีพองาม พอสมพอควรกับการใช้สอยจริง..สอดคล้องกับภูมิประเทศ ภูมิอากาศ.. ทั้งหมดนี้ คือ บุคลิกของ “วัดเมืองลำปาง”

 

 • ห้องที่ 13  คมปัญญา (Wisdoms of Lampang) ไม่รู้ภาษาอะไร ไม่ได้มีไว้พูดกับคน? เครื่องขยายเสียงชั้นดี ไม่ต้องมีปลั๊กเสียบ...ป่าทั้งป่า กว้างไม่กี่วา หนาไม่กี่ศอก...ร่วมหาคำตอบ และ อึ้ง ทึ่ง ไปกับภูมิปัญญาทั้งศาสตร์และศิลป์ของชาวลำปาง

 

 • ห้องที่ 14 ซับป๊ะเสียงสำเนียงลำปาง (Dialects of Lampang) ภาษาลำปางมีเอกลักษณ์เฉพาะตน คนลำปางไม่ได้ “อู้กำเมืองล้านนา” แต่ “อู้กำเมืองลำปาง” แม้แต่กำเมืองลำปางเอง ในแต่ละอำเภอก็มีสำเนียงและศัพท์บางคำที่แตกต่างกัน

 

 • ห้องที่ 15  ลำปางมีดีเมืองนี้ห้ามพลาด (Tourism in Lampang) รวบรวมของดีและสถานที่ท่องเที่ยวในลำปางอันหลากหลาย พิเศษไม่เหมือนใคร สะท้อนออกมาในรูปแบบของของที่ระลึกและสิ้นค้านานาประเภทให้เลือกซื้อหา

 

 • ห้องที่ 16 เนี๊ยะ...ลำปาง (This is Lampagn) บทสรุปทิ้งท้ายของการเยี่ยมชม..ร่วมแสดงความคิดเห็น เมื่อรู้จักลำปางแล้วบอกได้ไหม “คุณชอบอะไรในลำปาง” ?

บริหารจัดการ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประเภทพิพิธภัณฑ์

ชีวประวัติ, ประวัติศาสตร์ และ โบราณคดี

แผนที่

มิวเซียมลำปาง

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

ถนนไปรษณีย์ ตำบลสวนดอก อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52100
โทรศัพท์ : 054-237 237 ต่อ 3207

วันและเวลาทำการ

วันอังคาร - วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 09.00 - 17.00 น. (ปิดวันจันทร์)

ค่าเข้าชม

เข้าชมฟรี

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

ต้องการเยี่ยมชมเป็นหมู่คณะติดต่อ : สำนักการศึกษา เทศบาลนครลำปาง โทร. 054-237 237 ต่อ 3207 

สิ่งอำนวยความสะดวก

มีลานจอดรถ

7

แบ่งปัน

สถานที่ใกล้เคียง

สถานที่ใกล้เคียงในระยะ 20 กิโลเมตร
เพิ่มสถานที่ใกล้เคียง

กิจกรรม

20 มี.ค. 2560

20 เม.ย. 2560

17 มีนาคม 2560
ข่าวดี ! ขยายเวลาส่งผลงานเข้าประกวด ถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2560***หมายเหตุ ขออภัยที่เลื่อนการประกวดผลงาน มา ณ โอกาสนี้ ขอขอบคุณทุกท่าน #เล่าเรื่องเมืองลำปางเชิญชวนผู้สนใจเขียนเล่าเรื่องเมืองลำปาง ภายใต้แนวคิด “ภาพสวย เรื่องเด่น ประเด็นดี” โดยเล่าผ่านสถานที่ คน สิ่งของ โบราณวัตถุหรือสิ่งที่น่าสนใจในจังหวัดลำปาง ชิงเงินรางวัลกว่า 10,000 บาท#รายละเอียดเล่าเรื่องเมืองลำปาง#Museum Thailand เป็นเว็ปไซต์ที่รวมข้อมูลและเนื้อหาของแหล่งเรียนรู้ในประเทศไทย เชิญชวนผู้สนใจเขียนเล่าเรื่องเมืองลำปาง ภายใต้แนวคิด “ภาพสวย เรื่องเด่น ประเด็นดี” โดยเล่าผ่านสถานที่ คน สิ่งของ โบราณวัตถุหรือสิ่งที่น่าสนใจในจังหวัดลำปาง10 เรื่องเล่าประทับใจ จะได้รับเลือกลง Museum Thailand พร้อมรับเกียรติบัตร ของที่ระลึกและ Top View สูงสุด 3 อันดับ รับทุนพัฒนาผลงานกว่า 10,000 บาทกติกาและเงื่อนไข• แนวคิดของเรื่องเล่า “ภาพสวย เรื่องเด่น ประเด็นดี” • ตั้งหัวข้อเรื่อง เขียนเนื้อหาเกี่ยวกับจังหวัดลำปาง เล่าเรื่องผ่านสถานที่ คน สิ่งของ โบราณวัตถุหรือ สิ่งที่น่าสนใจ มีความสร้างสรรค์ ไม่เยิ่นเย้อ ( ชื่อเรื่องหลักจำกัดไม่เกิน 20 ตัวอักษร ชื่อเรื่องขยายไม่จำกัดตัวอักษร )• ส่งผลงานเป็นไฟล์ Microsoft Word รูปแบบตัวอักษร Cordia New ขนาด 14 ไม่ควรยาวเกิน 1 หน้าครึ่ง ประกอบไปด้วยภาพ (ขนาดไม่เกิน 10x10 เซนติเมตร) และเรื่องเล่าที่สอดคล้องกัน จัดเรียงตาม ความเหมาะสม • ระบุ ชื่อ-สกุล เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์ ต่อท้ายผลงาน • 1 ท่าน ส่งได้ไม่เกิน 3 เรื่อง โดยเป็นเรื่องใหม่ไม่เคยเผยแพร่ที่ไหนมาก่อน ไม่อนุญาตให้ดัดแปลงทำซ้ำผลงานเดิมและผู้ส่งผลงานต้องรับผิดชอบ หากผลงานนั้นละเมิดลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่น• การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุดการส่งผลงาน• ก่อนวันที่ 20 พฤษภาคม 2560• ส่งมาที่ Email : ml_lampang@yahoo.com • ประกาศผลทางเว็บไซต์ MuseumThailand ในเดือน มิถุนายน 2560 และทางโทรศัพท์รางวัล• 10 เรื่องเล่าที่ได้รับการเผยแพร่ลง Museum Thailand จะได้รับเกียรติบัตรและของที่ระลึก• Top View สูงสุด อันดับ 1 รับทุนพัฒนาผลงาน 5,000 บาทอันดับ 2 รับทุนพัฒนาผลงาน 3,000 บาทอันดับ 3 รับทุนพัฒนาผลงาน 2,000 บาทสอบถามโทร 054-223-127, 090-316-5358
pav

/

next

พิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

04 ธันวาคม 2562
2,067
441