กำลังโหลดข้อมูล

มิวเซียมไทยแลนด์

  1. หน้าแรก
  2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
  3.    >   พิพิธภัณฑ์วัดปงสนุก

พิพิธภัณฑ์วัดปงสนุก

30 พฤศจิกายน 2561

ชื่นชอบ 401

2,557 ผู้เข้าชม

แกลเลอรี

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

วัดปงสนุก เป็นวัดสำคัญคู่กับจังหวัดลำปาง สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยที่เจ้าอนันตยส ราชบุตรของพระนางจามเทวีแห่งหริภุญไชย(ลำพูน) เมื่อเสด็จมาสร้างเขลางค์นคร(ลำปาง) เมื่อ พ.ศ.1223 ซึ่งยังต้องอาศัยหลักฐานทางโบราณคดีเพื่อยืนยันตามความเชื่อ 

 

ในปีพ.ศ.2551 วัดปงสนุก จังหวัดลปาง ได้รับรางวัล “Award of Merit” จากโครงการ “2008 Asia – Pacific Heritage Awards of Cultural Heritage Conservation” UNESCO  ต่อมาชุมชนปงสนุก จึงได้ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะและโบราณคดี  คณะวิจิตรศิลป์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และนักวิชาการท้องถิ่น  ร่วมกันศึกษารวบรวมความรู้ เรื่องราวของวัด  ชุมชน  รวมถึงโบราณวัตถุและสิ่งของต่างๆ จนเป็นที่มาของการก่อตั้งพิพิธภัณฑ์เพื่อการเรียนรู้ โดยได้นมาจัดแสดงในและเปิดให้ประชาชนเข้าชม

 

พิพิธภัณฑ์วัดปงสนุก เป็นสถานที่เก็บรักษาสิ่งของเครื่องใช้ของวัด ที่ใช้ในอดีตและบางส่วนยังใช้อยู่ ในปัจจุบันไว้ รวมทั้งของที่มีผู้บริจาคให้วัดซึ่งแต่เดิมจัดเก็บไว้ตามศาลาต่างๆ การจัดแสดงแบ่งตามอาคาร 4 หลัง คือ

  • พิพิธภัณฑ์หีดธรรม จัดแสดงเรื่องราวของวัดปงสนุก ได้แก่ ประวัติความเป็นมาของวัดปงสนุก  การอนุรักษ์มรดกทางศิลปวัฒนธรรม สถาปัตยกรรมวิหารพระเจ้าพันองค์  หีบธรรมโบราณที่ใช้เก็บพระธรรมคัมภีร์และตำราต่างๆ
  • พิพิธภัณฑ์เครื่องสักการะในพระพุทธศาสนา จัดแสดงสิ่งของที่เคยใช้ในพิธีกรรมต่างๆ  ได้แก่  เครื่องสูงหรือเครื่องราชกกุธภัณฑ์  ขันแก้วทั้งสาม  ขันขอศีล อาสนะ  สัตภัณฑ์ และชิ้นส่วนอาคารพระวิหารพระเจ้าพันองค์ก่อนบูรณะ ฯลฯ
  • พิพิธภัณฑ์พระพุทธรูปไม้ ตุงค่าว จัดแสดงเรื่องราวและโบราณวัตถุ  ได้แก่ พระพุทธรูปไม้  พระแผง  พระพุทธรูปดินเผา พระพุทธรูปโลหะ ปราสาทน้อย ขันแก้วทั้งสาม  รูปการบูรณปฏิสังขรณ์ พระเจดีย์และวิหารพระเจ้าพันองค์  ธงช้างเผือก ภาพจลองภาพพระบฏ
  • พิพิธภัณฑ์รัตนานุรักษ์ ตั้งอยู่ที่วัดปงสนุกใต้ เก็บรักษาและจัดแสดงหีบธรรมโบราณ

 

 

 

บริหารจัดการ

วัดและชุมชน

ประเภทพิพิธภัณฑ์

วิถีชิวิต, วัฒนธรรม, ประเพณี, ภูมิปัญญา และ ศาสนา

แผนที่

พิพิธภัณฑ์วัดปงสนุก

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000
โทรศัพท์ : 054-218 602

วันและเวลาทำการ

ทุกวัน เวลา 08.00 - 17.00 น.

ค่าเข้าชม

ไม่เก็บค่าเข้าชม

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

**สามารถเข้าชมได้ทุกวัน เวลา 08.00 - 17.00 น. หากต้องการวิทยากรบรรยายพิเศษ สามารถติดต่อได้ที่อ.อนุกูล เบอร์โทรศัพท์ 087-115 1095 หรือ คุณนพพงษ์(หนึ่ง) 082-615 2029 **

สิ่งอำนวยความสะดวก

มีลานจอดรถ

1

แบ่งปัน

สถานที่ใกล้เคียง

สถานที่ใกล้เคียงในระยะ 20 กิโลเมตร
เพิ่มสถานที่ใกล้เคียง
ไม่พบที่พักใกล้เคียง
ไม่พบร้านอาหารใกล้เคียง
ไม่พบแหล่งเรียนรู้ใกล้เคียง

พิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง