กำลังโหลดข้อมูล

คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

มิวเซียมไทยแลนด์

 1. หน้าแรก
 2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
 3.    >   ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลําปาง

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลําปาง

14 กุมภาพันธ์ 2563

ชื่นชอบ 666

18,949 ผู้เข้าชม

แกลเลอรี

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศจัดตั้งศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง เป็นสถานศึกษาสังกัดกรมการศึกษานอกโรงเรียน เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2540 ชื่อภาษาไทย "ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง" ชื่อภาษาอังกฤษ "Lampang Science Centre for Education" อักษรย่อ "ศว.ลำปาง" มีหน้าที่จัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ เพื่อบริการแก่กลุ่มเป้าหมาย 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน เชียงใหม่  เชียงราย  ลำพูน  ลำปาง  แพร่  น่าน  พะเยา  แม่ฮ่องสอน

 

ภายในศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง มีบริการเพื่อการศึกษาหลากหลาย ดังนี้        

 

กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์

 • ค่ายสนุกคิดส์กับวิทยาศาสตร์ (ระดับประถมศึกษา)
 • ค่ายอัจฉริยะทักษะวิทยาศาสตร์ (ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น)
 • ค่ายถอดรหัสสัมผัสวิทยาศาสตร์ (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)
 • ค่ายไขความลับฉบับวิทยาศาสตร์ (กศน.)
 • ค่ายสนุกคิดส์กับวิทยาศาสตร์ (ระดับประถมศึกษา)
 • ค่ายอัจฉริยะทักษะวิทยาศาสตร์ (ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น)
 • ค่ายถอดรหัสสัมผัสวิทยาศาสตร์ (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)
 • ค่ายไขความลับฉบับวิทยาศาสตร์ (กศน.)

 

 

 

กิจกรรมเยี่ยมชมนิทรรศการในศูนย์วิทย์ฯลำปาง

 • ฐานการเรียนรู้ดาราศาสตร์
 • ฐานการเรียนรู้ความหลากหลายทางชีวภาพ
 • ฐานการเรียนรู้ประยุกต์วิทยาศาสตร์พื้นฐาน
 • ฐานการเรียนรู้เปิดโลกวิทยาศาสตร์
 • ฐานการเรียนรู้สวนวิทยาศาสตร์
 • ฐานการเรียนรู้สวนสุขภาพ

 

 

 กิจกรรมนิทรรศการเคลื่อนที่

 • เกมลับสมองประลองปัญญา
 • เกมไฟฟ้าท้ากึ๋น
 • ท้าประลองของเล่นจากไม้
 • ของเล่นบ่าเก่า
 • ของเล่นเน้นวิทย์
 • ชุมชนคนรักหนังสือ
 • ความรู้ติดป้าย
 • เปิดประตูสู่ดวงดาว
 • คุยเฟื่องเรื่องดวงดาว

 

 

กิจกรรมการศึกษา

 • โครงงานกับการค้นพบ 
 • ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 
 • 60 นาที คิดวิทยาศาสตร์
 • ศูนย์วิทย์ใกล้ชิดชุมชน
 • โชว์วิทยาศาสตร์
  • See Science Show
  • การจัดอบรม Science Show

 

 

การประกวด/แข่งขัน

 • จรวดน้ำคงกะพัน  
 • ประกวดโครงงานด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม
 • สิ่งประดิษฐ์พิชิตโลกร้อน  

 

และอยู่ในระหว่างดำเนินการ รถนิทรรศการวิทยาศาตร์กับภูมิปัญญาท้องถิ่นเคลื่อนที อีกด้วย

บริหารจัดการ

หน่วยงานราชการ

ประเภทพิพิธภัณฑ์

เกษตร, วิทยาศาสตร์, การแพทย์, เทคโนโลยี, ชีวิตและธรรมชาติ

พิพิธภัณฑ์เสมือนจริง

แผนที่

Map

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง 193 หมู่ 12 บ้านเขลางค์ทอง ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52100
โทรศัพท์ : 054-230 855
โทรสาร : 054-230 857
เว็บไซต์ : http://lpsci.nfe.go.th
อีเมล : lampangsci@gmail.com

วันและเวลาทำการ

วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

 

ค่าเข้าชม

ค่าเยี่ยมชมคนละ 20 บาท/คน

การเดินทาง

ห่างจากตัวเมือง 6 กิโลเมตร

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

โทรศัพท์ 0-5423-0855 ต่อ 14

สิ่งอำนวยความสะดวก

มีที่จอดรถ

13

แบ่งปัน

กิจกรรม

12 มิ.ย. 2561

14 มิ.ย. 2561

25 เมษายน 2561
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง จัดอบรมครูด้วยระบบทางไกลสะเต็มศึกษา สำหรับครูผู้สอน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

26 พ.ค. 2561

28 พ.ค. 2561

25 เมษายน 2561
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง จัดอบรมครูด้วยระบบทางไกลสะเต็มศึกษา สำหรับครูผู้สอน ระดับประถมศึกษาตอนต้น

19 พ.ค. 2561

21 พ.ค. 2561

25 เมษายน 2561
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง จัดอบรมครูด้วยระบบทางไกลสะเต็มศึกษา สำหรับครูผู้สอน ระดับประถมศึกษาตอนปลาย

05 พ.ค. 2561

07 พ.ค. 2561

25 เมษายน 2561
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง จัดอบรมครูด้วยระบบทางไกลสะเต็มศึกษา สำหรับครูผู้สอน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

04 เม.ย. 2561

15 มีนาคม 2561
ศว.ลำปาง จัดค่าย Science Summer Camp. ให้กับน้องๆนักเรียน จำนวน 50 คน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง (รับจำนวนจำกัด)
pav

/

next

พิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง