กำลังโหลดข้อมูล

คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

มิวเซียมไทยแลนด์

  1. หน้าแรก
  2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
  3.    >   พิพิธภัณฑ์เพื่อการศึกษาโรงเรียนลำปางกัลยาณี

พิพิธภัณฑ์เพื่อการศึกษาโรงเรียนลำปางกัลยาณี

21 พฤษภาคม 2562

ชื่นชอบ 381

5,617 ผู้เข้าชม

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

พิพิธภัณฑ์เพื่อการศึกษาโรงเรียนลำปางกัลยาณี จัดตั้งขึ้นเพื่อให้นักเรียน บุคคลภายนอก และผู้ที่สนใจเข้าชมประวัติศาสตร์หรือศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ รวมทั้งยังเป็นอนุสรณ์สถานแก่คุณครูแคลระ รัตนศาสตร์สมบูรณ์

 

ภายในเป็นการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับประวัติย่อเมืองลำปาง  ประวัติของโรงเรียน  และจำลองบรรยากาศเก่าๆ ที่เริ่มเปิดสอน โดยแบ่งการจัดแสดงเป็น 4 ห้อง ดังนี้

  • ห้องที่ 1 แสดงภาพรวมประวัติศาสตร์เมืองลำปาง  การก่อกำเนิดของโรงเรียนลำปางกัลยาณี และครูแคลระ
  • ห้องที่ 2 อุทิศให้พระยาพรหมโวหาร
  • ห้องที่ 3 จัดแสดงข้อมูลพระเจ้าหอคำดวงทิพย์ และหอคำนครลำปาง
  • ห้องที่ 4 จัดแสดงข้อมูลเจ้านายลำปางในตระกูลเจ้าเจ็ดตน

บริหารจัดการ

สถานศึกษา

ประเภทพิพิธภัณฑ์

เกษตร, วิทยาศาสตร์, การแพทย์, เทคโนโลยี, ชีวิตและธรรมชาติ

แผนที่

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

เลขที่ 224 โรงเรียนลำปางกัลยาณี ถนนพหลโยธิน ตำบลสวนดอก อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52100
โทรศัพท์ : 054-227 654
เว็บไซต์ : http://www.lks.ac.th/

วันและเวลาทำการ

วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 น. - 16.00 น.

ค่าเข้าชม

ไม่เก็บค่าเข้าชม

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

จองล่วงหน้าสำหรับการเข้าชมเป็นหมู่คณะ

สิ่งอำนวยความสะดวก

มีลานจอดรถฟรี

0

แบ่งปัน

พิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง