กำลังโหลดข้อมูล

มิวเซียมไทยแลนด์

  1. หน้าแรก
  2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
  3.    >   พิพิธภัณฑ์บ้านป่องนัก ค่ายสุรศักดิ์มนตรี

พิพิธภัณฑ์บ้านป่องนัก ค่ายสุรศักดิ์มนตรี

21 มีนาคม 2562

ชื่นชอบ 413

3,584 ผู้เข้าชม

แกลเลอรี

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

บ้านป่องนัก สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2468 เพื่อเป็นที่ประทับแรมของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 เมื่อคราวเสด็จพระราชดำเนินมณฑลพายัพ แลเป็นที่ทรงประทับแรมของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เมื่อคราวเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรในภาคเหนือ ในปีพ.ศ.2501

 

“ป่อง” เป็นภาษาคำเมือง แปลว่า "ช่อง"

“นัก” หมายถึง จำนวนมาก

“บ้านป่องนัก” หมายถึง บ้านที่มีช่องหน้าต่างจำนวนมาก

 

ตัวบ้านสร้างขึ้นตามสถาปัตยกรรมยุโรปแบบคลาสสิค สมัยกรีกผสมสถาปัตยกรรมไทย มีลักษณะเป็น อาคารไม้ 2 ชั้นยกพื้้นเตี้ย มีหน้ามุขแบบ 5 เหลี่ยม จำนวน 5 มุข มีช่องลมลายฉลุที่เรียกว่าขนมปังขิง (gingerbread)  หน้าต่าง เป็นบานเกล็ดไม้อยู่รายล้อมรอบบ้าน มีจำนวนมากถึง 250 บาน และมีช่องหน้าต่างกว่า 469 ช่อง มีบันไดจำนวน 2 บันได ได้แก่ บันไดด้านหน้าสำหรับเจ้านาย  ส่วนบันไดด้านหลัง สำหรับข้าราชบริพาร

 

 

ปัจจุบันบ้านป่องนักเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์มณฑลทหารบกที่ 32 ค่ายสุรศักดิ์มนตรี

  • ชั้นล่าง  จัดเป็นที่แสดงอาวุธยุทโยปกรณ์บางส่วนที่ใช้ในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2
  • ชั้นบน จำลองห้องต่างๆ อาทิ

- ห้องโถงที่ประทับแรมครั้งเสด็จ

- ห้องทรงงาน จัดให้เป็นห้องเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

- ห้องบรรทม

- ห้องสรง

  • ห้องจัดแสดงเกี่ยวกับภาพเขียนสีประตูผา และแสดงภาพถ่ายโบราณอีกมากมาย เช่น ภาพการแต่งกายของหญิงชาวล้านนาเมื่อปี พ.ศ.2445 เป็นต้น

บริหารจัดการ

หน่วยงานราชการ

ประเภทพิพิธภัณฑ์

ชีวประวัติ, ประวัติศาสตร์ และ โบราณคดี

วัตถุจัดแสดงที่มีความสำคัญ / สิ่งที่น่าสนใจ

  • อาวุธยุทโธปกรณ์ชนิดต่างๆ และสิ่งของเครื่องใช้ของทหารญี่ปุ่น และเครื่องแต่งกายในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 อาทิ ปืนกลหนักชนิดระบายความร้อนด้วยน้ำ ผลิตในประเทศอังกฤษ ปี 2455 แบบ/ขนาด .303 นิ้ว 7.7 มม. ริกเกอร์ส  

แผนที่

พิพิธภัณฑ์บ้านป่องนัก ค่ายสุรศักดิ์มนตรี

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

มณฑลทหารบกที่ 32 ค่ายสุรศักดิ์มนตรี ถนนพหลโยธิน ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000
โทรศัพท์ : 054-225941-6
เว็บไซต์ : http://www.mc32.mi.th

วันและเวลาทำการ

เข้าชมในเวลาราชการ ตั้งแต่ เวลา 08.30 – 16.30 น.

ค่าเข้าชม

ไม่เสียค่าเข้าชม

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

สิ่งอำนวยความสะดวก

มีที่จอดรถ

5

แบ่งปัน

พิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง