กำลังโหลดข้อมูล

มิวเซียมไทยแลนด์

  1. หน้าแรก
  2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
  3.    >   สำนักศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง

สำนักศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง

21 มีนาคม 2562

ชื่นชอบ 398

1,479 ผู้เข้าชม

แกลเลอรี

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

วิทยาลัยครูลำปาง ได้เริ่มเปิดทำการสอนตั้งแต่ปีการศึกษา 2515 โดยเปิดสอนเฉพาะระดับ ป.กศ. ในสายงานบริหารวิชาการนักศึกษารุ่นแรกเป็นนักศึกษาระดับ ป.กศ. ต้น มาจากสังกัดจังหวัดลำปาง พะเยา และเชียงราย และในปี พ.ศ.2516 มีการสอนระดับ ป.กศ. สูง รุ่นแรก โดยรับนักศึกษาต่อเนื่องจากวิทยาลัยครูอุตรดิตถ์

 

งานด้านศิลปวัฒนธรรมในระยะเริ่มต้นของวิทยาลัยครูยังไม่มีหน่วยงานรับผิดชอบโดยตรง  กิจกรรมทางด้านวัฒนธรรมส่วนใหญ่เป็นกิจกรรมที่เกิดจากการเรียน การสอนในวิชาที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตท้องถิ่น  คติชนวิทยา วรรณคดี ภาษาถิ่น เป็นต้น

 

พ.ศ.2523 เกิดหน่วยงานที่รับผิดชอบงานวัฒนธรรมขึ้นในวิทยาลัยครูทั่วประเทศ คือ “ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาวัฒนธรรม” เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งโดยสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ (สวช.) ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ

 

พ.ศ.2524 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาวัฒนธรรมถูกเปลี่ยนชื่อเป็น “ศูนย์วัฒนธรรม” ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ  วิทยาลัยครูลำปางจึงมี “ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดลำปาง วิทยาลัยครูลำปาง”

 

พ.ศ.2542 ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม เปลี่ยนชื่อเป็น “สำนักศิลปวัฒนธรรม” เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงการดำเนินงานด้านศิลปะและด้านวัฒนธรรม

 

พ.ศ.2547 ได้มีการประกาศใช้ “พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547” ทำให้สถาบันราชภัฏลำปาง ปรับเปลี่ยนฐานะเป็น “มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง” และ “สำนักศิลปวัฒนธรรม” เปลี่ยนเป็น “สำนักศิลปะและวัฒนธรรม” เป็นหน่วยงานสนับสนุนการศึกษาให้กับมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอก

บริหารจัดการ

สถานศึกษา

ประเภทพิพิธภัณฑ์

วิถีชิวิต, วัฒนธรรม, ประเพณี, ภูมิปัญญา และ ศาสนา

แผนที่

สำนักศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เลขที่ 119 หมู่ 9 ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000
โทรศัพท์ : 054-237399 ต่อ 6701, 6702
เว็บไซต์ : http://www.culture.lpru.ac.th/Web_culture/index.php
อีเมล : culture_lpru@hotmail.com

วันและเวลาทำการ

วันและเวลาราชการ

ค่าเข้าชม

ไม่เสียค่าเข้าชม

การเดินทาง

จากตัวเมืองลำปางให้ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 1037 (ลำปาง-แม่ทะ) ขับตรงมาอย่างเดียวประมาณ 7 กิโลเมตร มหาวิทยาลัยจะอยู่ด้านขวามือ

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

สิ่งอำนวยความสะดวก

มีพื้นที่สำหรับจอดรถ

0

แบ่งปัน

สถานที่ใกล้เคียง

สถานที่ใกล้เคียงในระยะ 20 กิโลเมตร
เพิ่มสถานที่ใกล้เคียง
ไม่พบที่พักใกล้เคียง
ไม่พบร้านอาหารใกล้เคียง
ไม่พบแหล่งเรียนรู้ใกล้เคียง

พิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง