กำลังโหลดข้อมูล

คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

มิวเซียมไทยแลนด์

  1. หน้าแรก
  2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
  3.    >   พิพิธภัณฑ์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

พิพิธภัณฑ์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

26 มิถุนายน 2566

ชื่นชอบ 2,104

13,787 ผู้เข้าชม

แกลเลอรี

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

พิพิธภัณธ์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เป็นแหล่งเรียนรู้วิวัฒนาการสินเชื่อเพื่อพัฒนาชนบทไทย เผยแพร่จิตวิญญาณของ ธ.ก.ส. ส่งเสริมให้ผู้สนใจ โดยเฉพาะเยาวชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของเกษตรกรรม ซึ่งเป็นพื้นฐานของเศรษฐกิจไทย

 

เป็นแหล่งเรียนรู้ที่รื่นรมย์ เน้นการพัฒนาความคิดและร่วมมือเป็นเครือข่ายกับพิพิธภัณฑ์อื่นทั่วประเทศ เพื่อร่วมกันเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และประสิทธิภาพในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ โดยการเล่าเรื่องผ่านวีดิทัศน์ หุ่นจำลอง นิทรรศการ จอภาพสัมผัส ซึ่งจะทำให้ผู้ชมได้เรียนรู้และเข้าใจในความเป็นมาของการพัฒนาการเกษตรของชนบทไทยยิ่งขึ้น

 

พิพิธภัณฑ์ ธ.ก.ส. แบ่งการจัดแสดงนิทรรศการออกเป็น 8 ห้อง ได้แก่

 

1. โถงต้อนรับ 

จุดให้บริการข้อมูลและลงทะเบียน พร้อมรับชมวีดิทัศน์แนะนำความเป็นมาของพิพิธภัณฑ์ และ     โมเดลจำลองวิถีเกษตร 5 ภาค

 

2. กำเนิด ธ.ก.ส.

วีดิทัศน์นำคุณย้อนสู่ช่วงเวลาการก่อตั้งธนาคาร ผ่านการเล่าเรื่องด้วยเทคนิคการฉายภาพซ้อนบนผนัง และตื่นตาตื่นใจกับเทคนิคกลไกต่างๆ

 

3. รากฐาน ธ.ก.ส.

ธ.ก.ส. มั่นคงและยั่งยืนมาจวบจนทุกวันนี้ มีรากฐานมาจากการบุกเบิกของอาจารย์จำเนียร สาระนาค ผู้ทุ่มเท เสียสละ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรด้วยการนำนวัตกรรมสินเชื่อแบบกำกับและแนะนำมาใช้

 

4. ความรัก ความผูกพัน ความภาคภูมิใจ

ซาบซึ้งกับภาพยนตร์ 4 มิติ ถ่ายทอดความรัก ความผูกพัน ความภาคภูมิใจ แสดงถึงชีวิตการปฏิบัติงานในพื้นที่จริงของพนักงานสินเชื่อ และสัมผัสความประทับใจที่ไม่ควรพลาด

 

5. ก้าวย่างแห่งพัฒนาการ ธ.ก.ส.

เรียนรู้วิวัฒนาการของ ธ.ก.ส. ที่เคียงคู่เกษตรกรในแต่ละทศวรรษ เมื่อมีเหตุการณ์ที่มีผลกระทบกับเกษตรกร ธ.ก.ส. เข้าช่วยเหลือด้วยโครงการต่างๆ ซึ่งพัฒนามาเป็นลำดับจนครบวงจร ก้าวสู่การเป็นผู้นำสินเชื่อเกษตรกรระดับโลกด้วยความภาคภูมิใจ

 

6. หอเกียรติยศ

ชมภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ซึ่งเป็นบุคคลที่มีความสำคัญต่อเกษตร ภาพผู้จัดการ ธ.ก.ส. ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งธนาคาร เรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เรียนรู้การดำเนินชีวิตของเกษตรกรดีเด่น

 

7. ที่ระลึกแห่งความทรงจำ

ชมวัตถุพิพิธภัณฑ์ที่ทำให้บางคนหวนนึกถึงวันเก่าๆที่คุ้นเคย ไม่ว่าจะเป็น เครื่องใช้สำนักงาน , ของที่ระลึก ภาพแห่งความทรงจำ

 

8. หอศิลป์

จัดแสดงผลงานศิลปะที่เชื่อมโยงกับธนาคาร เช่น ภาพจิตรกรรมจากปลายพู่กันของศิลปินแห่งชาติ รวงข้าวทองคำจำลอง โล่ทองคำจำลอง

บริหารจัดการ

รัฐวิสาหกิจ

ประเภทพิพิธภัณฑ์

อื่นๆ

พิพิธภัณฑ์เสมือนจริง

แผนที่

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

2346 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สำนักงานใหญ่ อาคารบางเขน ชั้น 2 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 02 558 6555 ต่อ 8369 , 8371
โทรสาร : 02 558 6384
เว็บไซต์ : http://museum.baac.or.th/
อีเมล : museum@baac.or.th

วันและเวลาทำการ

วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 15.30 น.

(ปิดวันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

ค่าเข้าชม

ไม่เสียค่าเข้าชม

การเดินทาง

  • รถโดยสารประจำทางสาย 26, 34, 39, 59, 104, 509, 522
  • รถไฟฟ้า สถานีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทางออกที่ 2 บริเวณด้านหน้าสำนักงานชุมสายโทรศัพท์บางเขน

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

กรณีเข้าชมเป็นหมู่คณะจะต้องทำหนังสือก่อนขอเข้าเยี่ยมชม

สิ่งอำนวยความสะดวก

มีลานจอดรถ

20

แบ่งปัน

พิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง