กำลังโหลดข้อมูล

มิวเซียมไทยแลนด์

  1. หน้าแรก
  2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
  3.    >   พิพิธภัณฑ์แมลง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

พิพิธภัณฑ์แมลง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

13 ธันวาคม 2561

ชื่นชอบ 424

5,858 ผู้เข้าชม

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

จัดตั้งขึ้นเนื่องในโอกาสที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ 60 ปี แบ่งการแสดงเป็น 2 ส่วน คือ

ส่วนที่ 1 ภายในห้องพิพิธภัณฑ์ จัดแสดงตัวอย่างแมลงหลากหลายชนิด ทั้งกลุ่มผีเสื้อ ด้วง แมลงทับ แมลงปอ ฯลฯ  รวมทั้งจัดแสดงความแตกต่างระหว่างแมลงและสัตว์จำพวกอาร์โทรพอดหรือสัตว์ขาข้ออื่นๆ,  แมลงที่เป็นสัตว์คุ้มครอง และแมลงหายากในประเทศไทย

การจำแนกประเภทแมลงที่พบในประเทศไทยตามประโยชน์และโทษ,  แมลงศัตรูพืชที่สำคัญทางเศรษฐกิจของประเทศ,  แมลงพาหนะนำโรคมาสู่คนและสัตว์,  แมลงศัตรูในบ้านเรือน,  แมลงสังคม, แมลงกินได้,  รวมทั้งการแสดงให้เห็นถึงการปรับตัวของแมลงให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม,  การจำแนกแมลงทั้งตัวแก่และตัวอ่อนแบบต่าง ๆ

 

ส่วนที่ 2 ภายในอุทยานแมลง จัดเป็นโดมครึ่งวงกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 เมตร  จัดแสดงโดยเน้นการศึกษาทางนิเวศวิทยาและวงจรชีวิตของแมลงที่มีชีวิตจำพวก ผีเสื้อ ต้นไม้ และไม้ดอกที่เป็นพืชอาหารของแมลงไว้ด้วย

บริหารจัดการ

สถานศึกษา

ประเภทพิพิธภัณฑ์

เกษตร, วิทยาศาสตร์, การแพทย์, เทคโนโลยี, ชีวิตและธรรมชาติ

วัตถุจัดแสดงที่มีความสำคัญ / สิ่งที่น่าสนใจ

ผีเสื้อต่างประเทศ และ แมลงที่มีรูปร่างกลมกลืมกับธรรมชาติ

แผนที่

พิพิธภัณฑ์แมลง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 0-2942-8350
โทรสาร : 0-2561-4882
เว็บไซต์ : http://ento.agr.ku.ac.th

วันและเวลาทำการ

ทุกวันในเวลาราชการ เวลา 09.00 - 15.00 น.

ค่าเข้าชม

มีค่าใช่จ่ายในการเช้าเยี่ยมชม

การเดินทาง

รถประจำทางสาย 114, 542, ปอ.พ 2, ปอ.พ 8, ปอ.พ 11

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

กรณีเข้าชมเป็นหมู่คณะจะต้องทำหนังสือก่อนขอเข้าเยี่ยมชม

สิ่งอำนวยความสะดวก

มีลานจอดรถ

9

แบ่งปัน

พิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง