กำลังโหลดข้อมูล

มิวเซียมไทยแลนด์

 1. หน้าแรก
 2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
 3.    >   พิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย

พิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย

26 ธันวาคม 2561

ชื่นชอบ 435

11,780 ผู้เข้าชม

แกลเลอรี

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

          พิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย เกิดจากความหลงใหลในงานศิลปะของคุณบุญชัย เบญจรงคกุล แต่เหตุผลหลักที่ทำให้คุณบุญชัยฯ เปิดพิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัยอย่างเป็นทางการ คือ เพื่อเฉลิมพระเกียรติและแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเพื่อเชิดชูเกียรติของบิดาแห่งศิลปะไทยร่วมสมัย ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี

 

          ตัวอาคารพิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย ได้แนวความคิดมาจากการนำหินทั้งก้อนมาแกะสลักอย่างประณีตบรรจงเป็นลายก้านมะลิ อันแสดงถึงเอกลักษณ์ความเป็นไทย ในขณะเดียวกันลายฉลุจะทำให้แสงธรรมชาติสามารถส่องลงมาในอาคาร รวมทั้งแสงที่ส่องลงมาในช่วงเวลาและฤดูกาลที่แตกต่างกันยังให้ความรู้สึกที่แตกต่างกันไปด้วย ภายในอาคารแบ่งส่วนจัดแสดงเป็น 5 ชั้น คือ

 

ชั้นที่ G ห้องนิทรรศการถาวร แสดงผลงานประติมากรรมของอาจารย์ไพฑูรย์ เมืองสมบูรณ์(ศิลปินแห่งชาติ) และ ห้องนิทรรศการถาวรงานจิตรกรรมของศาสตราจารย์ชะลูด นิ่มเสมอ

ชั้นที่ 2 ห้องนิทรรศการถาวรงานศิลปะไทยร่วมสมัย

ชั้นที่ 3 ห้องนิทรรศการถาวรงานศิลปะเชิงความคิดฝันและจินตนาการ

ชั้นที่ 4 ห้องนิทรรศการถาวรผลงานของอาจารย์ถวัลย์ ดัชนี(ศิลปินแห่งชาติ) และ ห้องนิทรรศการถาวรรวมผลงานของศิลปินแห่งชาติและศิลปินชั้นเยี่ยมของไทย โดยมีภาพที่โดดเด่น คือ “สุดยอดภาพไตรภูมิ”

ชั้นที่ 5 ห้องนิทรรศการนานาชาติ และ ห้องแสดงภาพ Richard Green

 

บริหารจัดการ

เอกชน

ประเภทพิพิธภัณฑ์

ศิลปะ

แผนที่

พิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

เลขที่ 499 ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 02-016-5666
โทรสาร : 02-016-5670
เว็บไซต์ : http://www.mocabangkok.com

วันและเวลาทำการ

วันอังคาร – วันศุกร์ เวลา 10.00-17.00 น.

วันเสาร์ – วันอาทิตย์ เวลา 11.00-18.00 น.

ค่าเข้าชม

 • ผู้ใหญ่    ราคา  180  บาท
 • นักเรียน/นักศึกษา(โปรดแสดงบัตร)  ราคา 80  บาท  

*ให้สิทธิ์ผู้มีอายุตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป ถึงนักศึกษาปริญญาตรีเท่านั้น*

 • เด็กที่อายุไม่เกิน 15 ปี ไม่เสียค่าเข้าชม ต้องมากับผู้ปกครองเท่านั้น*
 • พระภิกษุ / สามเณร / ผู้สูงอายุ 60 ปี ขึ้นไป(โปรดแสดงบัตร) ไม่เสียค่าเข้าชม
 • ผู้พิการทุพพลภาพ   ไม่เสียค่าเข้าชม

 

 • อัตราค่าเข้าชมพิเศษ ครอบครัว
  • ผู้ใหญ่ 1 คน + นักเรียน นักศึกษา 1 คน  ราคา 180 บาท
  • ผู้ใหญ่ 2 คน + นักเรียน นักศึกษาไม่เกิน 3 คน  ราคา 360 บาท

 

*อัตราค่าเข้าชมพิพิธภัณฑ์นี้เป็นราคาสำหรับนิทรรศการถาวรเท่านั้น

*ไม่รวมถึงนิทรรศการหมุนเวียน หรือ นิทรรศการพิเศษ

การเดินทาง

 • รถไฟฟ้าบีทีเอส ลงสถานีหมอชิต แล้วต่อรถประจำทาง หรือ รถ Taxi
 • รถไฟฟ้าใต้ดิน ลงสถานีพหลโยธิน แล้วต่อรถประจำทาง หรือ รถ Taxi
 • รถโดยสารประจำทางสาย 29, 52, 69, 134, 187, 191, 504, 510, 555

 

 

 

 

 

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

กรณีเข้าชมเป็นหมู่คณะจะต้องกรอกแบบฟอร์ม

ส่วนลดสำหรับกลุ่มผู้เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ฯขั้นต่ำ 10 ท่าน และสูงสุด 130 ท่าน โดยจำเป็นต้องจองล่วงหน้าอย่างน้อย 1 อาทิตย์ โดยส่งแบบฟอร์มที่กรอกข้อมูลครบถ้วนมาที่ info@mocabangkok.com หรือแฟกซ์มาที่ 02-016-5670

ข้อมูลสำหรับผู้พิการ

มี

สิ่งอำนวยความสะดวก

วันอังคาร-ศุกร์ พิพิธภัณฑ์มีที่จอดรถให้บริการ

วันเสาร์-อาทิตย์ สามารถใช้บริการอาคารจอดรถของตึกเบญจจินดา 1 ได้

13

แบ่งปัน

กิจกรรม

10 ม.ค. 2562

10 มี.ค. 2562

22 กุมภาพันธ์ 2562
นิทรรศการ "มนุสสานัง" เป็นนิทรรศการศิลปกรรมที่สะท้อนความหลากหลายของความเชื่อ ความศรัทธาปัจเจกภาพแห่งจินตนาการความรู้สึกนึกคิด ของเหล่าศิลปินชั้นนำหลายวัยวุฒิ 31 ศิลปิน ด้วยอัตลักษณ์เฉพาะตนของศิลปินแต่ละท่าน   จัดแสดงระหว่างวันที่ 10 มกราคม - 10 มีนาคม 2562 ณ พิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย
pav

/

next

พิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง