กำลังโหลดข้อมูล

มิวเซียมไทยแลนด์

  1. หน้าแรก
  2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
  3.    >   หอประวัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หอประวัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

15 มกราคม 2561

ชื่นชอบ 382

2,292 ผู้เข้าชม

แกลเลอรี

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดตั้งหอประวัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เนื่องในวาระครบรอบวันสถาปนา 60 ปี ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2546 เพื่อเป็นอนุสรณ์ให้คณาจารย์ บุคลากร นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทั้งมวล และประชาชนผู้สนใจได้ทราบถึงประวัติและวิวัฒนาการ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ตั้งแต่เริ่มสถาปนาจนถึงปัจจุบัน พร้อมเรื่องราวต่าง ๆ ในอดีตที่เป็นเกียรติภูมิและความภาคภูมิใจ ตลอดจนศักยภาพในอนาคตของมหาวิทยาลัย จึงได้ดำเนินการซ่อมแซม สงวนรักษาอาคารแห่งนี้ ซึ่งเดิมชาวเกษตรอาวุโสเรียกว่า “ตึกสัตวบาล” เพราะชั้นบนเคยเป็นห้องสอนวิชาสัตวบาล หรือ “ตึกเคมี” เพราะชั้นล่างเคยเป็นห้องสอนวิชาเคมี หรือ “ตึกขาว” เพราะอาคารทาสีขาว ให้เป็นอาคารหอประวัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ความสำคัญของอาคารหลังนี้คือ เป็นอาคารก่ออิฐถือปูนหลังแรกของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ส่วนสิ่งที่ทำให้อาคารหลังนี้มีคุณค่าอันสำคัญยิ่งคือ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินมาพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตครั้งแรก เมื่อ พ.ศ. 2493 ณ ห้องโถงชั้นบนด้านทิศตะวันออก

วัตถุประสงค์

1. รวบรวม จัดระบบ อนุรักษ์และบริการ เพื่อการศึกษาค้นคว้าด้านเอกสาร ภาพ สิ่งของ เครื่องใช้ในยุคสมัยต่าง ๆ ของคณาจารย์ บุคลากร และนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทุกรุ่น

2. เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลให้แก่นักวิจัย นิสิตรุ่นหลัง และผู้สนใจทั่วไปทราบถึงประวัติและวิวัฒนาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

3. เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ความเป็นมาและเป็นไปในอนาคตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยจัดทำในลักษณะของนิทรรศการแบบถาวร และนิทรรศการแบบหมุนเวียน (เฉพาะเรื่อง)

ภายในประกอบด้วยห้องจัดแสดง 4 ห้องได้แก่

1. ห้องเย็นศิระเพราะพระบริบาล

2. ห้องสามบูรพาจารย์-แก้วเกษตร

3. ห้องสารนิเทศหกทศวรรษ

4. ห้องนิทรรศการเกษตรศาสตร์

 

บริหารจัดการ

สถานศึกษา

ประเภทพิพิธภัณฑ์

ชีวประวัติ, ประวัติศาสตร์ และ โบราณคดี

แผนที่

หอประวัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 02-942-7272, 02-942-8200-49 ภายใน 1560
เว็บไซต์ : http://kuhistory.ku.ac.th/

วันและเวลาทำการ

วันจันทร์-วันศุกร์ 9.00-16.00น.

ค่าเข้าชม

ไม่เสียค่าเข้าชม

การเดินทาง

จากถนนงามวงศ์วาน เข้าทางประตู 3 ไปเล็กน้อย จะเห็นหอประวัติฯ หันหน้าตรงกับประตู 3 พอดี

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

ไม่รับจองล่วงหน้า

ข้อมูลสำหรับผู้พิการ

-

สิ่งอำนวยความสะดวก

ที่จอดรถ

3

แบ่งปัน

พิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง