กำลังโหลดข้อมูล

มิวเซียมไทยแลนด์

 1. หน้าแรก
 2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
 3.    >   พิพิธภัณฑ์พืชสิรินธร

พิพิธภัณฑ์พืชสิรินธร

06 พฤศจิกายน 2561

ชื่นชอบ 448

2,197 ผู้เข้าชม

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

ภายในอาคารแบ่งออกเป็น 3 ชั้น

 

ชั้นที่ 1 

 • ห้องเกษม (เกษม จันทรประสงค์) เป็นห้องติดต่องานธุรการและติดต่องานทั่วไปของกลุ่มวิจัย
 • ห้องสมุดอำไพ (อำไพ ยงบุญเกิด) รวบรวมหนังสือ เอกสารวิชาการ วารสารและสิ่งตีพิมพ์ทางด้านพฤกษศาสตร์ โดยเฉพาะด้านอนุกรมวิธานพืช ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ กว่า 2,000 เล่ม
 • ห้องจเร (จเร สดากร) รวบรวมเอกสารสำคัญและหนังสืออนุรักษ์ที่สำคัญ
 • ห้องลักษณากร (มจ. ลักษณากร เกษมสันต์) เป็นห้องจัดวางแผ่นศิลาฤกษ์และพิธีเปิดอาคารที่ลงพระนามของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดแสดงนิทรรศการวิชาการความรู้ด้านพฤกษศาสตร์และงานวิจัยในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ห้องบุรฉัตรไชยากร เป็นห้องปฏิบัติการด้านพฤกษศาสตร์และอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

 

ชั้นที่ 2

 • พิพิธภัณฑ์พืชกรุงเทพ  เป็นพิพิธภัณฑ์พืชแห่งแรกของประเทศไทย ตั้งขึ้นช่วงปลายสมัยรัชกาลที่ 6  เป็นพื้นที่รวบรวบตัวอย่างพรรณไม้  เพื่อใช้ในการศึกษาด้านอนุกรมวิธานพืช และเพื่อตรวจสอบชื่อวิทยาศาสตร์ของพืช มีประมาณ 80,000 หมายเลข โดย Dr.A.F.G. Kerr นายแพทย์ชาวไอร์แลนด์เป็นผู้วางรากฐานการสำรวจและรวบรวมพรรณไม้ไว้ ส่วนใหญ่เป็นตัวอย่างแห้ง  อาทิ ตัวอย่างพรรณไม้ต้นแบบ  และยังมีห้องปฏิบัติงานของนักวิชาการและผู้เข้ามาขอใช้ตัวอย่างพรรณไม้
 • ห้อง Craib เก็บรวบรวมตัวอย่างพรรณไม้ต้นแบบ (type specimens) ซึ่งเป็นตัวอย่างอ้างอิงแรกในการตั้งชื่อวิทยาศาสตร์
 • ห้อง Kerr เก็บรวบรวมเอกสารด้านประวัติศาสตร์ของการศึกษาพรรณไม้แห่งประเทศไทยและภาพตัวอย่างพรรณไม้ไทย
 • ห้องระบิล ห้องนายเนย ห้องนายพุด เป็นห้องปฏิบัติงานของนักพฤกษศาสตร์

 

ชั้นที่ 3

 • ห้องทรงงานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ในฐานะองค์ประธานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชแห่งประเทศไทย  ที่พระราชทานให้กรมวิชาการเกษตร มีส่วนร่วมในการปฏิบัติภารกิจสนองพระราชดำริ จัดทำระบบฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่เก็บสะสมในพิพิธภัณฑ์
 • ห้องรัชนีแจ่มจรัส เป็นส่วนของห้องประมวลผลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริในสมด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีและงานฐานข้อมูลพันธุ์ไม้
 • ห้องกสิน (กสิน สุวตพันธุ์) เป็นห้องประชุมเผยแพร่อบรมวิชาการและความรู้ด้านพฤกษศาสตร์และคุ้มครองพันธุ์พืชแก่ผู้สนใจ
 • ห้องสกล เป็นห้องรวบรวมตัวอย่างดองของพืช
 • ห้องพฤกษศาสตร์พื้นบ้าน รวบรวมงานด้านพฤกษศาสตร์พื้นบ้าน สมุนไพร เครื่องเทศ อุปกรณ์ เครื่องมือที่ใช้ไม้เป็นองค์ประกอบ  และยังมีห้องเก็บรวบรวมตัว ตัวอย่างเมล็ด ผล และตัวอย่างเนื้อไม้ของพืช
 • ห้องรัชนีแจ่มจรัส เป็นพื้นที่ส่วนเก็บข้อมูลโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และงานฐานข้อมูลพรรณไม้

 

บริหารจัดการ

หน่วยงานราชการ

ประเภทพิพิธภัณฑ์

เกษตร, วิทยาศาสตร์, การแพทย์, เทคโนโลยี, ชีวิตและธรรมชาติ

วัตถุจัดแสดงที่มีความสำคัญ / สิ่งที่น่าสนใจ

สวนครูวงค์ เป็นพื้นที่แสดงพรรณไม้หายากและพรรณไม้ประดับทั้งของไทยและต่างประเทศ มีจุดเด่นคือ

 • ต้นโสกระย้า ดอกสีแดงส้มเป็นช่อห้อยระย้าคล้ายโคมไฟแชนดาเลีย ความยาวของช่อตั้งแต่ 50-90 เซนติเมตร เป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็ก ทรงพุ่มโปร่ง ขยายพันธุ์ได้ยาก จัดว่าเป็นต้นไม้ที่มีดอกสวยที่สุดในโลกชนิดหนึ่ง

ต้นโสกระย้า ที่นำมาปลูกในกรุงเทพฯมีประวัติย้อนไปได้ถึงสมัยรัชกาลที่ 5 เมื่อครั้งเสด็จเยือนพม่า โดยผู้ติดตามได้นำต้นไม้ชนิดนี้กลับมาด้วย สำหรับต้นที่อยู่ด้านข้างอาคารพิพิธภัณฑ์มาจากการเพาะเมล็ด ผู้สนใจสามารถมาชมดอกของโสกระย้า ได้ในช่วงปลายฤดูหนาวถึงต้นฤดูร้อน

 

 • ต้นลำดวนแดง ดอกมีกลิ่นหอม ออกดอกราวเดือนธันวาคมถึงเมษายน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปลูกเมื่อคราวเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารพิพิธภัณฑ์พืชสิรินธร เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2543

แผนที่

พิพิธภัณฑ์พืชสิรินธร

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

กรมวิชาการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 02 - 940 5628
โทรสาร : 02 - 579 0548
เว็บไซต์ : http://www.doa.go.th/pvp/index.php?option=com_content&view=article&id=38&Itemid=119
อีเมล : pvpo@doa.go.th

วันและเวลาทำการ

เปิดจันทร์-ศุกร์ 08.30-16.30 น.

ค่าเข้าชม

ไม่เสียค่าเข้าชม

การเดินทาง

รถโดยสารประจำทางสาย 26, 29, 34, 39, 42, 59, 63, 503, 510, 512, 513, 522

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

หากต้องการเข้าชมเป็นหมู่คณะ ติดต่อประสานงานล่วงหน้า

ข้อมูลสำหรับผู้พิการ

ห้องน้ำผู้พิการ, ลิฟต์

สิ่งอำนวยความสะดวก

มีที่จอดรถ

4

แบ่งปัน

สถานที่ใกล้เคียง

สถานที่ใกล้เคียงในระยะ 20 กิโลเมตร
เพิ่มสถานที่ใกล้เคียง
3,216 ผู้เข้าชม0.29 กม.ขอเส้นทาง
1,139 ผู้เข้าชม8.72 กม.ขอเส้นทาง
11,392 ผู้เข้าชม9.92 กม.ขอเส้นทาง
ไม่พบแหล่งเรียนรู้ใกล้เคียง

พิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง