กำลังโหลดข้อมูล

มิวเซียมไทยแลนด์

  1. หน้าแรก
  2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
  3.    >   พิพิธภัณฑ์ดิน กรมพัฒนาที่ดิน

พิพิธภัณฑ์ดิน กรมพัฒนาที่ดิน

27 กรกฎาคม 2561

ชื่นชอบ 411

4,239 ผู้เข้าชม

แกลเลอรี

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

พิพิธภัณฑ์ดิน กรมพัฒนาที่ดิน ได้จัดสร้างขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นสถานที่สำหรับเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับทรัพยากรดิน การสำรวจ จำแนกดิน ภาพปัญหา และการจัดการดินของประเทศไทย เพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

 

เปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ.2549 โดยกรมพัฒนาที่ดินได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิด พร้อมทั้งลงพระนามาภิไทยบนแผ่นดินเหนียวไว้เป็นที่ระลึก ปัจจุบันติดตั้งอยู่ ณ บริเวณทางเข้าชมพิพิธภัณฑ์ 

 

ภายในพิพิธภัณฑ์ มีการจัดแสดงประวัติการก่อตั้งกรมพัฒนาที่ดิน เครื่องมือและอุปกรณ์ในการสำรวจดิน แผนที่ดินในสมัยต่างๆ วัตถุต้นกำเนิดดิน สัณฐานของดินบางประการ ตัวอย่างหน้าตัดดินจำลองและกลุ่มชุดดิน 62 กลุ่ม ลักษณะของดินที่มีปัญหาต่อการใช้ประโยชน์ทางการเกษตร รวมถึงการจัดการดินในภูมิภาคต่างๆของประเทศไทย 

บริหารจัดการ

หน่วยงานราชการ

ประเภทพิพิธภัณฑ์

เกษตร, วิทยาศาสตร์, การแพทย์, เทคโนโลยี, ชีวิตและธรรมชาติ

พิพิธภัณฑ์เสมือนจริง

วัตถุจัดแสดงที่มีความสำคัญ / สิ่งที่น่าสนใจ

 

จัดแสดงตัวอย่างหน้าตัดดินจำลองจากทุกภูมิภาคของประเทศไทย 

แผนที่

พิพิธภัณฑ์ดิน กรมพัฒนาที่ดิน

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

อาคาร 6 ชั้น กรมพัฒนาที่ดิน เลขที่ 2003/61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 02–562–5138
โทรสาร : 02–941–2227
เว็บไซต์ : https://www.facebook.com/soilmuseum/
อีเมล : ofs_7@ldd.go.th

วันและเวลาทำการ

วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 16.00 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ)  

ค่าเข้าชม

ไม่เสียค่าเข้าชม

การเดินทาง

รถโดยสารประจำทางสาย 24, 26, 34, 39, 59, 104, 129, 177, 185, 503, 543, 206, 528

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

        ในกรณีที่ขอเข้าชมเป็นหมู่คณะ (ขอวิทยากรบรรยาย) สามารถทำเป็นหนังสือขอเข้าเยี่ยมชม โดยผ่านทางสำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน โดยต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 10 วันทำการ

ข้อมูลสำหรับผู้พิการ

มีทางเดินลาดสำหรับคนพิการ

สิ่งอำนวยความสะดวก

มีบริการสำหรับที่จอดรถ

3

แบ่งปัน

พิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง