กำลังโหลดข้อมูล

มิวเซียมไทยแลนด์

  1. หน้าแรก
  2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
  3.    >   พิพิธภัณฑ์ศาลไทย

พิพิธภัณฑ์ศาลไทย

27 กรกฎาคม 2561

ชื่นชอบ 416

4,244 ผู้เข้าชม

แกลเลอรี

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

พิพิธภัณฑ์ศาลไทย การจัดแสดงแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนของหอจดหมายเหตุ เก็บเอกสารสำนวนคดีสำคัญต่า งๆ เช่น สำนวนคดีลงโทษนักการเมือง ฉลองพระองค์ครุยของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เมื่อครั้งดำรงพระอิสริยยศเป็น สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เมื่อครั้งเสด็จฯ แทนพระองค์เปิดอาคาร โต๊ะเก้าอี้ที่ประทับ อีกด้านหนึ่งของพิพิธภัณฑ์เป็นสถานที่จัดแสดงเรื่องราวความเป็นมา ของศาลสถิตยุติธรรม ตั้งแต่สมัยสุโขทัย สมัยกรุงศรีอยุธยา สมัยกรุงธนบุรีและสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ รวมถึงห้องจำลองการพิจารณาคดีในยุคปฏิรูประบบการศาลไทย

บริหารจัดการ

หน่วยงานราชการ

ประเภทพิพิธภัณฑ์

ชีวประวัติ, ประวัติศาสตร์ และ โบราณคดี

พิพิธภัณฑ์เสมือนจริง

วัตถุจัดแสดงที่มีความสำคัญ / สิ่งที่น่าสนใจ

-

แผนที่

พิพิธภัณฑ์ศาลไทย

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

ชั้น 5 อาคารสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการ สำนักงานศาลยุติธรรม ถ.รัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 0-2512-8413, 0-2541-2951, 0-2512-8413
โทรสาร : 0-2512-8413
เว็บไซต์ : http://www.museum.coj.go.th/index2.html
อีเมล : insd@coj.go.th

วันและเวลาทำการ

เปิดจันทร์ถึงศุกร์ เวลา 9:00-16:30 น. เว้นวันหยุดราชการ

ค่าเข้าชม

ไม่เสียค่าเข้าชม

การเดินทาง

รถประจําทางสาย 38, 126, 136, 134ก, 178, 179, 185, 206

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

กรณีต้องการเข้าชมเป็นหมู่คณะ กรุณาติดต่อล่วงหน้า

ข้อมูลสำหรับผู้พิการ

-

สิ่งอำนวยความสะดวก

มีลานสำหรับจอดรถ

3

แบ่งปัน

สถานที่ใกล้เคียง

สถานที่ใกล้เคียงในระยะ 20 กิโลเมตร
เพิ่มสถานที่ใกล้เคียง
3,707 ผู้เข้าชม3.87 กม.ขอเส้นทาง
1,422 ผู้เข้าชม5.69 กม.ขอเส้นทาง
2,688 ผู้เข้าชม8.17 กม.ขอเส้นทาง
21,483 ผู้เข้าชม8.61 กม.ขอเส้นทาง
27,451 ผู้เข้าชม9.92 กม.ขอเส้นทาง