กำลังโหลดข้อมูล

คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

มิวเซียมไทยแลนด์

  1. หน้าแรก
  2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
  3.    >   พิพิธภัณฑ์จันทรเกษม

พิพิธภัณฑ์จันทรเกษม

19 มิถุนายน 2562

ชื่นชอบ 318

4,228 ผู้เข้าชม

แกลเลอรี

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ได้จัดตั้งพิพิธภัณฑ์จันทรเกษม เพื่อจัดแสดงเกี่ยวกับประวัติของบุคลากรและผู้บริหารของมหาวิทยาลัย 

 

ปัจจุบัน ห้องจัดแสดงหลัก มีทั้งหมด 3 ห้อง ประกอบด้วย

1. ห้อง ม.ล. มานิจ ชุมสาย  เป็นห้องเกี่ยวกับประวัติและสิ่งของส่วนตัวของท่านอาจารย์ ม.ล. มานิจ ชุมสาย ผู้ซึ่งเป็นอาจารย์ใหญ่คนแรกของสถาบัน และเป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งโรงเรียนฝึกหัดครูมัธยม

 

2. ห้องทำเนียบอธิการบดี  เป็นห้องเกี่ยวกับประวัติมหาวิทยาลัยและทำเนียบอธิการบดีในแต่ละสมัย ตั้งแต่สมัยโรงเรียนฝึกหัดครูมัธยม เปลี่ยนชื่อเป็นวิทยาลัยครู  สถาบันราชภัฏ และมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

 

3. ห้อง ศาสตราจารย์ ดร. คุณบรรจบ พันธุเมธา เป็นห้องเกี่ยวกับประวัติและสิ่งของส่วนตัวของ ศาสตราจารย์ ดร. คุณบรรจบ พันธุเมธา อาจารย์ของวิทยาลัยครูจันทรเกษม และครูผู้อุทิศตนแก่ภาษาไทย

บริหารจัดการ

สถานศึกษา

ประเภทพิพิธภัณฑ์

ชีวประวัติ, ประวัติศาสตร์ และ โบราณคดี

วัตถุจัดแสดงที่มีความสำคัญ / สิ่งที่น่าสนใจ

1. วีดีทัศน์ ประวัติ ม.ล. มานิจ ชุมสาย และ ศาสตราจารย์ ดร. คุณบรรจบ พันธุเมธา 

รวมถึงเรื่องเล่าจากบุคคลใกล้ชิด

2. หน้าจอทัชสกรีน ในห้อง ศาสตราจารย์ ดร. คุณบรรจบ พันธุเมธา

แสดงข้อมูลการเดินทางสอบคำไทยของอาจารย์บรรจบ และข้อมูลผลงานเขียนของท่าน

แผนที่

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เลขที่ 39/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 02-942 5800 , 02-942 6800 ต่อ 9006
โทรสาร : 02-512 1845
เว็บไซต์ : https://www.facebook.com/Chandrakasemthemuseum
อีเมล : chandrakasemthemuseum@gmail.com

วันและเวลาทำการ

เปิดทำการทุกวันพุธและวันศุกร์  เวลา 10.30 – 15.30 น. 

ค่าเข้าชม

ไม่เก็บค่าเข้าชม

การเดินทาง

  • รถโดยสารประจำทางสาย 38, 126, 134ก, 178, 179, 185, 206
  • รถไฟฟ้า MRT ลงสถานีรัชดาภิเษก หรือ สถานีลาดพร้าว แล้วต่อรถโดยสารประจำทาง/รถตู้

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

หากต้องการเข้าชมเป็นหมู่คณะ หรือ วันอื่นๆนอกเหนือจากวันทำการ กรุณานัดหมายล่วงหน้า 

0

แบ่งปัน