กำลังโหลดข้อมูล

มิวเซียมไทยแลนด์

  1. หน้าแรก
  2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
  3.    >   พิพิธภัณฑ์จันทรเกษม

พิพิธภัณฑ์จันทรเกษม

19 มิถุนายน 2562

ชื่นชอบ 187

1,936 ผู้เข้าชม

แกลเลอรี

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ได้จัดตั้งพิพิธภัณฑ์จันทรเกษม เพื่อจัดแสดงเกี่ยวกับประวัติของบุคลากรและผู้บริหารของมหาวิทยาลัย 

 

ปัจจุบัน ห้องจัดแสดงหลัก มีทั้งหมด 3 ห้อง ประกอบด้วย

1. ห้อง ม.ล. มานิจ ชุมสาย  เป็นห้องเกี่ยวกับประวัติและสิ่งของส่วนตัวของท่านอาจารย์ ม.ล. มานิจ ชุมสาย ผู้ซึ่งเป็นอาจารย์ใหญ่คนแรกของสถาบัน และเป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งโรงเรียนฝึกหัดครูมัธยม

 

2. ห้องทำเนียบอธิการบดี  เป็นห้องเกี่ยวกับประวัติมหาวิทยาลัยและทำเนียบอธิการบดีในแต่ละสมัย ตั้งแต่สมัยโรงเรียนฝึกหัดครูมัธยม เปลี่ยนชื่อเป็นวิทยาลัยครู  สถาบันราชภัฏ และมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

 

3. ห้อง ศาสตราจารย์ ดร. คุณบรรจบ พันธุเมธา เป็นห้องเกี่ยวกับประวัติและสิ่งของส่วนตัวของ ศาสตราจารย์ ดร. คุณบรรจบ พันธุเมธา อาจารย์ของวิทยาลัยครูจันทรเกษม และครูผู้อุทิศตนแก่ภาษาไทย

บริหารจัดการ

สถานศึกษา

ประเภทพิพิธภัณฑ์

ชีวประวัติ, ประวัติศาสตร์ และ โบราณคดี

วัตถุจัดแสดงที่มีความสำคัญ / สิ่งที่น่าสนใจ

1. วีดีทัศน์ ประวัติ ม.ล. มานิจ ชุมสาย และ ศาสตราจารย์ ดร. คุณบรรจบ พันธุเมธา 

รวมถึงเรื่องเล่าจากบุคคลใกล้ชิด

2. หน้าจอทัชสกรีน ในห้อง ศาสตราจารย์ ดร. คุณบรรจบ พันธุเมธา

แสดงข้อมูลการเดินทางสอบคำไทยของอาจารย์บรรจบ และข้อมูลผลงานเขียนของท่าน

แผนที่

พิพิธภัณฑ์จันทรเกษม

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เลขที่ 39/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 02-942 5800 , 02-942 6800 ต่อ 9006
โทรสาร : 02-512 1845
เว็บไซต์ : https://www.facebook.com/Chandrakasemthemuseum
อีเมล : chandrakasemthemuseum@gmail.com

วันและเวลาทำการ

เปิดทำการทุกวันพุธและวันศุกร์  เวลา 10.30 – 15.30 น. 

ค่าเข้าชม

ไม่เก็บค่าเข้าชม

การเดินทาง

  • รถโดยสารประจำทางสาย 38, 126, 134ก, 178, 179, 185, 206
  • รถไฟฟ้า MRT ลงสถานีรัชดาภิเษก หรือ สถานีลาดพร้าว แล้วต่อรถโดยสารประจำทาง/รถตู้

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

หากต้องการเข้าชมเป็นหมู่คณะ หรือ วันอื่นๆนอกเหนือจากวันทำการ กรุณานัดหมายล่วงหน้า 

0

แบ่งปัน

สถานที่ใกล้เคียง

สถานที่ใกล้เคียงในระยะ 20 กิโลเมตร
เพิ่มสถานที่ใกล้เคียง
3,707 ผู้เข้าชม2.96 กม.ขอเส้นทาง
1,422 ผู้เข้าชม6.56 กม.ขอเส้นทาง
13,686 ผู้เข้าชม7.53 กม.ขอเส้นทาง
2,688 ผู้เข้าชม9.17 กม.ขอเส้นทาง
21,483 ผู้เข้าชม9.41 กม.ขอเส้นทาง