กำลังโหลดข้อมูล

คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

มิวเซียมไทยแลนด์

  1. หน้าแรก
  2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
  3.    >   พิพิธภัณฑ์อัยการไทย

พิพิธภัณฑ์อัยการไทย

27 กรกฎาคม 2561

ชื่นชอบ 520

6,198 ผู้เข้าชม

แกลเลอรี

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

ในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ แห่งกรุงศรีอยุธยา มีการแต่งตั้งพนักงานตำแหน่ง เจ้าพนักงานรักษาพระอัยการ มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบต่อข้าราชการทางด้านกฎหมายของบ้านเมืองด้านคดีความและการถวายความเห็นทางกฎหมายต่อพระมหากษัตริย์ ส่วนในบรรดาหัวเมืองนั้นแต่งตั้งให้มีเจ้าพนักงานตำแหน่งยกกระบัตร ทำหน้าที่ตรวจราชการ ต่างพระเนตรพระกรรณ

รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้มีการปรับปรุงและทรงสถาปนา กรมอัยการ สังกัดกระทรวงยุติธรรม ขึ้น และมีการปรับโอนสังกัดหลายครั้ง และเปลี่ยนชื่อเป็น “สำนักงานอัยการสูงสุด” มีอัยการสูงสุดเป็นหัวหน้าส่วนราชการ


พิพิธภัณฑ์อัยการไทยจัดแสดงนิทรรศการ เช่น ประวัติและวิวัฒนาการ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ยุทธศิลป์จากสำนักงานอัยการทั่วประเทศ ครุภัณฑ์โบราณ เครื่องใช้ในชีวิตประจำวันสำนักงาน เครื่องแต่งกาน และเสื้อครุยอัยการ เป็นต้น

 

บริหารจัดการ

กรมศิลปากร

ประเภทพิพิธภัณฑ์

อื่นๆ

วัตถุจัดแสดงที่มีความสำคัญ / สิ่งที่น่าสนใจ

ยุทธศิลป์จากสำนักงานอัยการทั่วประเทศ

แผนที่

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

ชั้น 11 สำนักงานอัยการสูงสุด ถนนรัชดาภิเษก แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 02-5154780-4
โทรสาร : 02-5154781
เว็บไซต์ : https://www.facebook.com/ห้องสมุด-พิพิธภัณฑ์-และจดหมายเหตุอัยการไทย-271330642901191/
อีเมล : library@ago.go.th

วันและเวลาทำการ

เปิดให้บริการเยี่ยมชมแก่บุคคลทั่วไป วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-16.00 น.

ปิดทำการในวันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 

ค่าเข้าชม

ไม่เสียค่าเข้าชม

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

เข้าชมเป็นหมู่คณะโปรดแจ้งล่วงหน้า

ในกรณีที่ต้องการเยี่ยมชมเป็นหมู่คณะ ขั้นตอนการดำเนินการมีดังนี้

1. ทำหนังสือหรือเอกสารเพื่อแจ้งความประสงค์เข้าเยี่ยมชม โดยเรียนถึง หัวหน้าศูนย์วิทยบริการ พร้อมระบุ วันและเวลา จำนวนผู้เข้าชม และยานพาหนะที่ท่านเดินทางมา เพื่อทางพิพิธภัณฑ์จะได้อำนวยความสะดวกและประสานขอที่จอดรถให้กับคณะเยี่ยมชม

2. ส่งเอกสารเข้าเยี่ยมชมมาที่ (Fax) 02-5154781 เพื่อทางศูนย์วิทยบริการดำเนินตามขั้นตอนต่อไป

3. นำหนังสือหรือเอกสารที่ท่านแจ้งความประสงค์ขอเข้าเยี่ยมชมฉบับตัวจริงมาในวันที่เข้าใช้บริการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์อัยการไทย

หมายเหตุ : กรุณาแจ้งล่วงหน้าก่อนเดินทางมาประมาณ 1-2 สัปดาห์ เนื่องจากอาจมีคณะอื่นเข้าชมตรงกับวันที่ท่านต้องการเข้าเยี่ยมชม โดยท่านสามารถสอบถามรายละเอียดจากทางพิพิธภัณฑ์ได้ที่ โทร 02-5154780-4

 

สิ่งอำนวยความสะดวก

มีลานจอดรถ

4

แบ่งปัน