กำลังโหลดข้อมูล

คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

มิวเซียมไทยแลนด์

  1. หน้าแรก
  2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
  3.    >   บ้านพิพิธภัณฑ์คุณาวงศ์

บ้านพิพิธภัณฑ์คุณาวงศ์

19 กรกฎาคม 2567

ชื่นชอบ 287

7,147 ผู้เข้าชม

แกลเลอรี

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

 

บ้านพิพิธภัณฑ์คุณาวงศ์

ก่อตั้งขึ้นเพื่อส่งผ่านแรงบันดาลใจในงานศิลปะหลากหลายแขนง ไม่ว่าจะเป็น หุ่นประเภทต่าง ๆ
เครื่องสวมศีรษะ เครื่องถ้วยชามเบญจรงค์ งานฝีมือแบบไทย โบราณวัตถุ จิตรกรรมจากไทยประเพณี
สู่งานสมัยใหม่ งานประติมากรรมไทย เฟอร์นิเจอร์สมัยต่าง ๆ ทั้งไทยและยุโรป โดยครอบคลุมหลากหลายเทคนิค ผ่านประวัติศาสตร์ต่างช่วงเวลา ล้วนแล้วแต่ทรงคุณค่าและผ่านการคัดสรรโดยมีผลงานศิลปะจัดแสดงรวมกว่า 1,000 ชิ้น บนพื้นที่กว่า 2 ไร่ ย่านลาดพร้าว โดยจัดแสดงทั้งด้านนอกอาคารและในอาคาร


โดยแบ่งออกเป็น 3 โซน ได้แก่ สวนแห่งชีวิต บ้านพักอาศัย และอาคารคิวบิค ซึ่งจะแบ่งออกเป็น
19 โซนย่อย แต่ละโซนมีเอกลักษณ์และเนื้อหาเรื่องราวที่มีเรื่องเล่าซ่อนอยู่ในผลงานแต่ละชิ้นอย่าง
น่าสนใจ ได้แก่ หอพระ โถงบทสนทนาของยุคสมัย ห้องมรดกไทย ห้องอ่านหนังสือ  ห้องรุ่งอรุณของศิลปะไทย โถงบันไดพอร์ตเทรต ห้องจักรพันธุ์ โปษยกฤต ห้องนั่งสมาธิ โถงพุทธศิลป์ เพนท์เฮาส์ศิลปะนามธรรม บันไดลับศิลปะ สวนเขียน ยิ้มศิริ ห้องพาเลอร์ ห้องครุฑ ห้องทำงาน ห้องคชาเลานจ์ เสริมคุณ สตูดิโอ ห้องแกลลอรี่ และโถงบันได เพื่อถ่ายทอด สะท้อนวิถีและมุมมองของศิลปินหลากยุคสมัย ให้ผู้มาเยือนได้ดื่มด่ำกับสุนทรียภาพที่อยู่รายล้อมรอบตัวอย่างรื่นรมย์ พร้อมทั้งชื่นชมผลงานศิลปะผ่านเรื่องราวและมุมมองของผู้ชายคนหนึ่ง

 

บ้านพิพิธภัณฑ์คุณาวงศ์ แบ่งออกเป็น 3 ส่วน มี 19 โซนย่อย แต่ละโซนมีเอกลักษณ์และเนื้อหา
เรื่องราวที่มีเรื่องเล่าซ่อนอยู่ในผลงานแต่ละชิ้นอย่างน่าสนใจ ได้แก่

 

1. CUBIC BUILDING (อาคารคิวบิค) อาคารอเนกประสงค์ 5 ชั้น ที่มีห้องสำหรับใช้ประโยชน์อย่างหลากหลาย แบ่งออกเป็น 7 โซนจัดแสดง อาทิเช่น ห้องครุฑ (Grand Garuda Room) – ห้องรับประทานอาหาร, ห้องพาเลอร์ (The Parlour) - ห้องรับรองแขกที่ตกแต่งในสไตล์โมเดิร์น, ห้องทำงาน
(
The Study Room) - ห้องทำงานส่วนตัวที่ออกแบบห้องในรูปแบบ Victorian Study Room,
คชาเลานจ์ (Kacha Lounge) – ห้องฟัง เพลง, แกลเลอรี่ (The Gallery - Art Exhibition Room) - ห้องแสดงศิลปะบนชั้น 5 ของอาคารคิวบิค

 

2. THE RESIDENCE (เดอะ เรสซิเดนซ์) ส่วนของบ้านพักอาศัย อาคาร 3 ชั้น ซึ่งเป็นพื้นที่อยู่อาศัย ของครอบครัวคุณาวงศ์ในปัจจุบัน ภายในบ้านจัดแสดงผลงานศิลปะตั้งแต่โบราณวัตถุ ศิลปะไทยประเพณี ศิลปะร่วมสมัย ประติมากรรม เฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้านจากหลายยุคหลากเชื้อชาติ แบ่งเป็นโซนย่อย 11 โซน อาทิเช่น โถงบทสนทนาของยุคสมัย, ห้องมรดกไทย, ห้องอ่านหนังสือ ห้องรุ่งอรุณของศิลปะไทย, โถง บันไดพอร์ตเทรต, ห้องจักรพันธุ์ โปษยกฤต, ห้องนั่งสมาธิ, โถงพุทธศิลป์, เพนท์เฮาส์ศิลปะนามธรรม, บันได ลับศิลปะ และสวนเขียน ยิ้มศิริ

 

3. THE GARDEN OF LIFE (สวนแห่งชีวิต) จัดแสดงผลงานประติมากรรม บริเวณสวนด้านหน้า
บ้านพิพิธภัณฑ์ ผลงานที่จัดแสดงให้ชมบริเวณนี้ สะท้อนให้เห็นแนวความคิดของพุทธศาสนา ธรรมะ ธรรมชาติ เกิด แก่ เจ็บ ตาย ชีวิตของมนุษย์ในหลากหลายแง่มุม


ภายในบ้านพิพิธภัณฑ์คุณาวงศ์ ยังมีโซนที่น่าสนใจอีกมากมาย และจัดแสดงผลงานของศิลปินไทยที่มี เอกลักษณ์ อาทิ ก้องกาน
, ครูปาน-สมนึก คลังนอก, ครูโต-ม.ล.จิราธร จิรประวัติ, พัดยศ พุทธเจริญ, อินสนธิ์ วงศ์สาม, ยุรี เกนสาคู, เนียม มะวรคนอง, กมล ทัศนาญชลี, ไมเคิล เชาวนาศัย, มด-นิสา ศรีคำดี, พิณรี สัน พิทักษ์ และ โลเล-ทวีศักดิ์ ศรีทองดี นอกจากนี้ยังมีงานจัดแสดงศิลปะเครื่องเคลือบสมัยอยุธยาและรัตนโกสินทร์ พระพุทธรูป ตู้พระ ชฎานาง รัดเกล้าเปลว และหีบพระธรรมคัมภีร์สมัยรัชกาลที่ 4 จัดแสดงบนตั้งไทยที่มีความ ประณีตงดงามในสมัยรัชกาลที่ 4-5 รวมไปถึง ในตู้หุ่น จัดแสดงผลงานหลากหลายประเภทไม่ว่าจะเป็น หุ่นและ ศีรษะโขน งานฝีมือชั้นครูจากหลากหลายสำนัก ผลงานที่จัดแสดงเหล่านี้ล้วนเป็นสมบัติซึ่งควรเก็บรักษาให้ ลูกหลานได้ชื่นชมและภาคภูมิใจในอารยธรรมของเราอย่างยิ่ง

 

 

บริหารจัดการ

เอกชน

ประเภทพิพิธภัณฑ์

ศิลปะ

แผนที่

Map

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

เลขที่ 33 ซอยลาดพร้าว 54 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ : 061-626-4241 / Line @kunawonghouse
เว็บไซต์ : https://www.kunawonghousemuseum.com/
อีเมล : contact@kunawonghousemuseum.com

วันและเวลาทำการ

เปิดให้เข้าชมเฉพาะวันอาทิตย์

เวลา 09.30-18.00 น.

ค่าเข้าชม

  • Kunawong House Museum Fee:

ราคา 450 บาท เข้าชมได้เฉพาะ อาคารคิวบิค ครอบคลุม 7 โซนจัดแสดง
หอพระ และสวนแห่งชีวิต แพคเกจนี้ไม่มีผู้นำชม แต่สามารถสแกน QR Code
เพื่อฟังและอ่านข้อมูลชิ้นงานในแต่ละห้องได้

 

  • บริการนำชมบ้านพิพิธภัณฑ์แบบเอ็กซ์คลูซีฟ The Kunawong Residence Tour

ราคา 1,200 บาท สามารถเข้าชมได้ทั้งโครงการ ได้แก่

- เดอะ เรสซิเดนท์ ที่ครอบคลุม 11 โซนจัดแสดง

- อาคารคิวบิค ครอบคลุม 7 โซนจัดแสดง หอพระ และสวนแห่งชีวิต

ในแพคเกจนี้รวมบริการ Tea Time เสิร์ฟในห้องรุ่งอรุณภายในเดอะ เรสซิเดนท์
โดยมีผู้นำชมตลอดทั้งโปรแกรม 
เป็นเวลา 2 ชั่วโมง

**ผู้เยี่ยมชมต้องมีอายุ 13 ปีขึ้นไป**

 

การเดินทาง

  • รถยนต์ส่วนตัว แท็กซี่ รถตู้

เข้าซอยลาดพร้าว 54 ตรงมาจนสุดซอย มีลานจอดรถสำหรับผู้เข้าชม

  • รถไฟฟ้าสายสีเหลือง สถานีโชคชัยสี่ ทางออกที่ 4 ถึงพิพิธภัณฑ์ 400 เมตร
  • รถประจำทาง สาย 122, 137, 145, 27, 44, 502, 545, 550, 8, 92, 96 ปอ.พ 15-3

ลงรถปากซอยลาดพร้าวและเดินเข้าซอย 54 มาประมาณ 400 เมตร

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

จองรอบเข้าเยี่ยมชมล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ ZipEvent เท่านั้น

ไม่มีการจำหน่ายบัตรที่บ้านพิพิธภัณฑ์

คลิก https://www.zipeventapp.com/e/Kunawong-House-Museum

สิ่งอำนวยความสะดวก

มีที่จอดรถ

4

แบ่งปัน