กำลังโหลดข้อมูล

มิวเซียมไทยแลนด์

 1. หน้าแรก
 2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
 3.    >   ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช

18 ตุลาคม 2561

ชื่นชอบ 437

3,747 ผู้เข้าชม

แกลเลอรี

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช  เป็นสถานศึกษาที่ให้บริการด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัยในรูปแบบที่หลากหลาย โดยการให้บริการการเรียนรู้ครอบคลุมใน 4 ด้าน คือ

 

1. บริการนิทรรศการ 

 • นิทรรศการภายใน 

นิทรรศการความลับของพื้นพิภพ

นิทรรศการวิทยาศาสตร์พื้นฐาน

นิทรรศการวัฎจักรของน้ำและ ป.ปลาน่ารู้

นิทรรศการดาราศาสตร์และอวกาศ

นิทรรศการปิโตเลียม

นิทรรศการไบโอดีเซล

นิทรรศการห้องเรียนอัจฉริยภาพ

นิทรรศการกินรี

 

 

 • นิทรรศการภายนอก

นิทรรศการสวนวิทยาศาสตร์มหัศจรรย์ Science Park หรือสวนวิทยาศาสตร์แสนสนุก

นิทรรศการเปิดโลกธรณีวิทยา

เส้นทางศึกษาธรรมชาติ

นิทรรศการซากฟอสซิล

นิทรรศการแปลงนาสาธิต

ถ่ายภาพสามมิติ 3D

 

 

 • นิทรรศการชั่วคราว  นิทรรศการสุขโขทัย เรื่องราวของคนดี คนเก่ง ของประเทศไทย ที่มีผลงานที่โดดเด่น คติในการใช้ชีวิตการทำงานที่น่าสนใจ สามารถนำไปเป็นแบบอย่างได้

 

2. กิจกรรมค่าย ในรูปแบบค่ายกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 6 กลุ่ม คือ

 • Play & Learn
 • พลังคนพลังคิด
 • ฝีไม้ลายมือ
 • ป่าดินหินน้ำ
 • ถอดรหัสฟ้า
 • Science for kids

 

3. กิจกรรมการศึกษา อาทิ

 • งานมหกรรม เช่น งานมหกรรมเปิดโลกการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ , งานวิทยาศาสตร์สัญจร
 • การประกวด/แข่งขัน เช่น การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show)
 • วันเด็กแห่งชาติ
 • สัปดาห์วิทยาศาสตร์ 

 

4. บริการวิชาการ โดยให้บริการวิชาการในรูปแบบต่างๆ เช่น

 • เป็นวิทยากรบรรยาย
 • จัดประชุม/อบรม/สัมมนาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • บริการสื่อ ในรูปแบบเอกสาร สิ่งพิมพ์ VCD
 • ให้บริการความรู้ บทความวิทยาศาสตร์, บทเรียน E-learning ผ่าน www.nakhonsci.com

 

บริหารจัดการ

หน่วยงานราชการ

ประเภทพิพิธภัณฑ์

เกษตร, วิทยาศาสตร์, การแพทย์, เทคโนโลยี, ชีวิตและธรรมชาติ

แผนที่

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

ม.3 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช 80320
โทรศัพท์ : 075-396 363
โทรสาร : 075-396 364
เว็บไซต์ : http://www.nakhonsci.com
อีเมล : nakhon.sci@gmail.com

วันและเวลาทำการ

เปิดให้บริการวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น. 

ค่าเข้าชม

ไม่เสียค่าเข้าชม

การเดินทาง

จากที่ว่าการอำเภอพรหมคีรีเลี้ยวขวาไปตามทางหลวงหมายเลข 4016 ประมาณ 6 กิโลเมตรจะถึงศูนย์ฯ

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

สิ่งอำนวยความสะดวก

มีที่จอดรถ

3

แบ่งปัน

พิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง