กำลังโหลดข้อมูล

คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

มิวเซียมไทยแลนด์

  1. หน้าแรก
  2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
  3.    >   พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นครศรีธรรมราช

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นครศรีธรรมราช

29 มีนาคม 2562

ชื่นชอบ 652

21,716 ผู้เข้าชม

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

ในปี พ.ศ.2507 กรมศิลปากร โดยสำนักโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติที่ 11 นครศรีธรรมราช(ปัจจุบันคือสำนักศิลปากรที่ 14 นครศรีธรรมราช) ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบดูแลโบราณสถานในเขตภาคใต้ตอนบน  ได้ดำเนินการขุดแต่งบูรณะเจดีย์ยักษ์ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งได้โบราณวัตถุเป็นจำนวนมาก แต่ไม่มีสถานที่เก็บรักษา รวมทั้งโบราณวัตถุที่ได้จากกการสำรวจขุดค้นในท้องที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ชุมพร สุราษฎร์ธานี ระนอง พังงา กระบี่ ภูเก็ต 

 

รัฐบาลในสมัยนั้น ได้เล็งเห็นความสำคัญของการเก็บรวบรวมโบราณวัตถุและศิลปวัตถุต่างๆ อันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ เห็นควรจัดเก็บไว้ในที่แห่งเดียวกัน จึงอนุมัติงบประมาณให้กรมศิลปากรจัดสร้างอาคารพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นครศรีธรรมราช  เพื่อจัดแสดงโบราณวัตถุตามหลักสากล อำนวยความสะดวกแก่การศึกษาค้นคว้าของนักเรียน นักศึกษาและบรรดาผู้สนใจ  และเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม  พ.ศ.2517 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 และสมเด็จสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีเปิดพิพิธภัณฑสถานแห่งชาตินครศรีธรรมราช นับเป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติในภูมิภาค แห่งที่ 6 

 

ภายในแบ่งการจัดแสดงออกเป็น

 

ห้องก่อนประวัติศาสตร์  จัดแสดงโบราณวัตถุที่พบในภาคใต้ของประเทศ เช่น กลองมโหระทึก จากตำบลท่าเรือ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช เครื่องมือหิน ภาชนะดินเผา ลูกปัดแบบต่างๆ จากจังหวัดชุมพร จังหวัดพัทลุง จังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นต้น

 

ห้องศาสนาพราหมณ์ - ฮินดู ความเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมและสังคม อันที่มีมาจากการเริ่มติดต่อค้าขายกับดินแดนภายนอกที่มีวัฒนธรรมและเทคโนโลยีก้าวหน้า  ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรม โดยปรากฏหลักฐานการตั้งถิ่นฐานของชาวอินเดีย ซึ่งได้นำวัฒนธรรมทางศาสนามาด้วย ทั้ง พราหมณ์ - ฮินดู พุทธศาสนา  โดยเฉพาะพราหมณ์-ฮินดู ทั้งลัทธิไศวนิกายและไวษณพนิกาย ที่เจริญรุ่งเรืองควบคู่กับพุทธศาสนาในคาบสมุทรภาคใต้ ตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 10 เป็นต้นมา

 

ห้องศาสนาพุทธ หลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่แสดงถึงการเข้ามาของพระพุทธศาสนาในดินแดนคาบสมุทรเอเชียนาคเนย์ จากตำนานการเผยแพร่พระพุทธศาสนาของพระเจ้าอโศกแห่งอินเดียสู่ดินแดนสุวรรณภูมิ ชี้ให้เห็นว่ามีการติดต่อแลกเปลี่ยนวิถี วัฒนธรรม ตลอดจนผลิตผลและผลิตภัณฑ์ต่างๆ โดนเฉพาะความเชื่อศรัทธาและศาสนาก่อนที่จะก่อเกิดเป็น ศาสนาพุทธ พราหมณ์

 

ห้องประณีตศิลป์ จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นเมืองสำคัญมาแต่โบราณ มีสัมพันธไมตรีกับประเทศทั้งในทวีปเอเชียและยุโรป โดยเฉพาะในด้านเศรษฐกิจการค้า จึงพบเครื่องถ้วยต่างๆ จำนวนมาก และได้นำมาจัดแสดงไว้ เช่น เครื่องถ้วยจีนสมัยราชวงศ์ต่างๆ เครื่องถ้วยอันหนาม(ญวน) เครื่องถ้วยญี่ปุ่น เครื่องถ้วยไทยตั้งแต่สมัยศรีวิชัย สมัยลพบุรี สมัยสุโขทัย สมัยอยุธยา จนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ รวมถึง ผ้ายกพื้นเมืองนครศรีธรรมราช เครื่องจักสานย่านลิเภา พนักกัญญาเรือพระที่นั่งถมทอง เป็นต้น

 

ห้องพระรัตนธัชมุนีศรีธรรมราช(ม่วง รตนะชเถร ศิริรันต์) จัดแสดงเครื่องบริขารส่วนตัวของพระรัตนธัชมุนี ศรีธรรมราช(ม่วง รตนะชเถร ศิริรัตน์) เจ้าคณะมณฑลนครศรีธรรมราชและปัตตานี ในสมัยรัชกาลที่ 5 อดีตเจ้าอาวาสวัดโพธิ์ จังนครศรีธรรมราช เช่น เตียงไม้สลักลายกระบวนจีนปิดทองล่องชาด เครื่องมุก  ของที่ระลึกในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกรัชกาลที่ 6 เครื่องลายครามพัดยศ ตาลปัตร และพัดลองที่ระลึก

 

ห้องภูมิปัญญาท้องถิ่นนครศรีธรรมราช จัดแสดงภูมิปัญญาท้องถิ่นนครศรีธรรมราช 2 ห้อง แสดงวิถีชีวิตของคนนครศรีธรรมราชตั้งแต่เกิด ศึกษาเล่าเรียน อุปสมบท แต่งงาน ตลอดทั้งอาหารอิสลามนอกจากนี้ ยังมีเนื้อหาเกี่ยวกับการสร้างหลักปักฐาน สร้างบ้านเรือนเครื่องผูกและเครื่องสับ เครื่องใช้ในการทำมาหากิน ได้แก่ เครื่องมือในการเกษตร การทำสวน ทำนา ทำไร่ การรักษาพยาบาลและการทำศพรวมทั้งให้ความรู้ในเรื่องการละเล่นพื้นบ้าน เช่น มโนราห์ หนังตะลุง เพลงบอก และกอหลอ

 

อาคารโถงจัดแสดงเรื่องศาสนาพราหมณ์ในรัฐตามพรลิงค์ ตามพรลิงค์เป็นชื่อเดิมของนครศรีธรรมราช พบหลักฐานโบราณศาสนาวัตถุที่เกี่ยวกับศาสนาพราหมณ์ ตั้งแต่อำเภอขนอม อำเภอท่าศาลา และอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช เช่น ศิวลึงค์ ฐานโยนิโทรณะและโบราณวัตถุจากวัดโพธิ์ (ร้าง) ปัจจุบันเสาประดับกรอบประตูและฐานบัวจากโบราณสถานเขาคาพบศิวลึงค์ธรรมชาติจากภูเขา และที่โบราณสถานโมคลานพบชิ้นส่วนกรอบประตู

บริหารจัดการ

กรมศิลปากร

ประเภทพิพิธภัณฑ์

ชีวประวัติ, ประวัติศาสตร์ และ โบราณคดี

วัตถุจัดแสดงที่มีความสำคัญ / สิ่งที่น่าสนใจ

กลองมโหระทึก สมัยก่อนประวัติศาสตร์ ยุคโลหะอายุประมาณ 2,500 ปี

พบที่บ้านเกียกกาย ตำบลท่าเรือ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

แผนที่

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

ถนนราชดำเนิน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ : 075-341 075
เว็บไซต์ : http://www.virtualmuseum.finearts.go.th/nakhonsithammarat
อีเมล : https://www.facebook.com/munat.nakhon

วันและเวลาทำการ

วันพุธ-วันอาทิตย์  เวลา 09.00-16.00 น. 

ค่าเข้าชม

  • คนไทย 30 บาท
  • คนต่างประเทศ 150 บาท  
  • นักเรียน นักศึกษาในเครื่องแบบ ภิกษุ สามเณร และนักบวชในศาสนาต่างๆ ไม่เสียค่าธรรมเนียมเข้าชม

การเดินทาง

ตั้งอยู่ตรงข้ามกับวัดสวนหลวง

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

กรณีเข้าชมเป็นหมู่คณะจะต้องทำหนังสือก่อนขอเข้าเยี่ยมชม

สิ่งอำนวยความสะดวก

มีลานจอดรถ

22

แบ่งปัน

กิจกรรม

24 มิ.ย. 2565

14 มิถุนายน 2565
ขอเชิญร่วมรับฟังการบรรยายทางวิชาการเนื่องในโครงการวันอนุรักษ์มรดกไทย “ส่องคติพุทธมหายานผ่านพระพิมพ์ ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นครศรีธรรมราช”   หัวข้อ  การเข้ามาของพุทธศาสนาและหลักฐานทางโบราณคดีที่พบในภาคใต้ โดย น.ส.สุขกมล วงศ์สวรรค์  ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นครศรีธรรมราช รูปแบบและคติการสร้างพระพิมพ์ในพุทธศาสนาฝ่ายมหายานและเถรวาท โดย ศ.ดร.เชษฐ์ ติงสัญชลี อาจารย์ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ มหาวิทยาลัยศิลปากร พระพิมพ์ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นครศรีธรรมราช โดย น.ส.ชุติณัฐ ช่วยชีพ ภัณฑารักษ์ปฏิบัติการ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นครศรีธรรมราช   วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. ผ่านแอพพลิเคชั่น Zoom และ Facebook LIVE : พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นครศรีธรรมราช : Nakhon Si Thammarat National Museum ผู้สนใจลงทะเบียนผ่าน QR Code เพื่อเข้ารับฟังและลุ้นรับของที่ระลึก โดยคลิกที่นี่  https://forms.gle/qkQv8xcGLxJii37G6 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. ๐๗๕-๓๔๑ ๐๗๕ / ๐๗๕-๓๔๐ ๑๗๙

09 ก.ค. 2564

30 ก.ย. 2564

09 กรกฎาคม 2564
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นครศรีธรรมราช จัดนิทรรศการพิเศษเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี ๒๕๖๔ เรื่อง “ผ้าพระบฏ : พุทธศรัทธาบนผืนผ้า ระหว่างเดือนมิถุนายน – กันยายน ๒๕๖๔   นิทรรศการนี้จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับผ้าพระบฏ อันเป็นมรดกศิลปกรรมทางศาสนา ที่สำคัญและเกี่ยวเนื่องกับประวัติศาสตร์เมืองนครศรีธรรมราชและประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุ ซึ่งเป็นประเพณีสำคัญของชาวนครศรีธรรมราช เพื่อสร้างความตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญ ก่อให้เกิดจิตสำนึกในการอนุรักษ์หวงแหนมรดกศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น   ผู้สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการได้ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นครศรีธรรมราช เปิดทุกวันพุธ – วันอาทิตย์ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. (ปิดวันจันทร์-วันอังคาร และวันหยุดนักขัตฤกษ์) สอบถามเพิ่มเติม โทร. ๐ ๗๕๓๔ ๑๐๗๕

04 เม.ย. 2562

29 มีนาคม 2562
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย  "สารทเดือนสิบ : ประเพณีแห่งความกตัญญู"   วันที่ 4 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป  ณ ห้องประชุม พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นครศรีธรรมราช   พบกับกิจกรรม ฟังบรรยายพิเศษจากนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ - รศ.ดร.สืบพงศ์  ธรรมชาติ  ผู้อำนวยการอาศรมวิทยาวลัยลักษณ์ - ผศ.ฉัตรชัย  ศุกระกาญจน์  ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช นิทรรศการพิเศษเรื่อง "ประเพณีวันสารทเดือนสิบ" ชมโบราณวัตถุชิ้นเยี่ยมในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นครศรีธรรมราช   ** สอบถามข้อมูล โทร. 075 - 341 075 **  

12 ม.ค. 2562

11 มกราคม 2562
วันเด็กแห่งชาติ 2562 ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นครศรีธรรมราช  ร่วมสนุกกับกิจกรรม เข้าชมพิพิธภัณฑ์ รับประทานอาหารและเครื่องดื่ม  ฟรี!!! ตลอดงาน
pav

/

next

พิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง