กำลังโหลดข้อมูล

คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

มิวเซียมไทยแลนด์

  1. หน้าแรก
  2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
  3.    >   หอจดหมายเหตุนายกรัฐมนตรี พลเอกเปรม ติณสูลานนท์

หอจดหมายเหตุนายกรัฐมนตรี พลเอกเปรม ติณสูลานนท์

17 ตุลาคม 2561

ชื่นชอบ 566

5,632 ผู้เข้าชม

แกลเลอรี

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

หอจดหมายเหตุนายกรัฐมนตรี พลเอก เปรม  ติณสูลานนท์  สังกัดสำนักศิลปากรที่ 12 นครศรีธรรมราช กรมศิลปากร  กระทรวงวัฒนธรรม  มีหน้าที่รวบรวม ประเมินคุณค่า  จัดหมวดหมู่  เก็บรักษา  อนุรักษ์และให้บริการค้นคว้าเอกสารจดหมายเหตุ หนังสือ และสิ่่งของต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับพลเอก เปรม  ติณสูลานนท์ และผู้เกี่ยวข้อง ญาติพี่น้อง และคณะรัฐมนตรีร่วมสมัย

 

หอจดหมายเหตุนายกรัฐมนตรี พลเอก เปรม  ติณสูลานนท์  เกิดขึ้นจากการดำริของ นายสัมพันธ์  ทองสมัคร  ขณะดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในคณะรัฐบาลของพลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ที่ได้ตระหนักว่า  มีหลายประเทศได้ดำเนินการจัดตั้งหอจดหมายเหตุสำหรับบุคคลสำคัญขึ้น เพื่อทำหน้าที่่รวบรวมประวัติ เอกสาร และผลงานที่ได้ปฏิบัติไว้ตามหลักวิชาการ  เช่น หอจดหมายเหตุของประธานาธิบดีหลายท่านในสหรัฐอเมริกา และหอจดหมายเหตุนายกรัฐมนตรี ตนกูอับดุลละมาน ในประเทศมาเลเซีย เป็นต้น  เนื่องจาก เอกสารจดหมายเหตุที่รวบรวมไว้นี้สะท้อนชีวประวัติ และผลงานของบุคคลสำคัญดังกล่าวที่ได้ดำเนินการไว้แก่ชาติบ้านเมืองไว้อย่างแจ่มชัด  เป็นประโยชน์ยิ่งสำหรับการศึกษาค้นคว้า วิจัย ประวัติศาสตร์สาขาวิชาต่าง ๆ 

 

หอจดหมายเหตุนายกรัฐมนตรี พลเอก เปรม  ติณสูลานนท์  วัตถุประสงค์เพื่อเก็บรวบรวมประวัติศาสตร์ เอกสาร และประวัติศาสตร์วัตถุอันเป็นผลงานของ พลเอก เปรม  ติณสูลานนท์  นายกรัฐมนตรีคนที่ 16 ของประเทศไทย ไว้เป็นสาธารณสมบัติของชาติ เพื่อประโยชน์ของส่วนราชการและการศึกษาประวัติศาสตร์ชาติสืบไป  

 

บริการของหอจดหมายเหตุนายกรัฐมนตรี พลเอก เปรม  ติณสูลานนท์

  1. บริการค้นคว้าเอกสารจดหมายเหตุ  และหนังสือที่เกี่ยวเนื่องใน พลเอก เปรม  ติณสูลานนท์  แก่นักวิชาการ  นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป
  2. บริการเข้าชมนิทรรศการถาวรที่จัดแสดงประวัติ ภารกิจ และของที่ระลึกที่ได้มาในโอกาสต่าง ๆ ของ พลเอก เปรม  ติณสูลานนท์  และนิทรรศการหมุนเวียนในโอกาสต่างๆ
  3. บริการนำชมและบรรยายทางวิชาการจดหมายเหตุแก่คณะนักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป
  4. บริการให้คำแนะนำการจัดเก็บ การทำลายเอกสาร การส่งมอบเอกสารประวัติศาสตร์ และการจัดทำตารางกำหนดอายุเอกสาร แก่ส่วนราชการต่างๆ ภายในจังหวัดนครศรีธรรมราช

บริหารจัดการ

กรมศิลปากร

ประเภทพิพิธภัณฑ์

ชีวประวัติ, ประวัติศาสตร์ และ โบราณคดี

พิพิธภัณฑ์เสมือนจริง

แผนที่

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

ถ.ราชดำเนิน ตำบลคลัง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ : 075-342 015
โทรสาร : 075-340 973
เว็บไซต์ : http://www.finearts.go.th/premarchives
อีเมล : na_nakonsritammaraj@finearts.go.th

วันและเวลาทำการ

วันจันทร์ - วันศุกร์ (เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 08.30 - 16.30 น

ค่าเข้าชม

ไม่เสียค่าเข้าชม

การเดินทาง

ตั้งอยู่ใจกลางอำเภอเมือง ติดกับสวนสาธารณะสนามหน้าเมือง ตรงวงเวียนน้ำพุ

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

สิ่งอำนวยความสะดวก

มีที่จอดรถ

2

แบ่งปัน

พิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง