กำลังโหลดข้อมูล
คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

มิวเซียมไทยแลนด์

  1. หน้าแรก
  2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
  3.    >   พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์เมืองท่าทอง

พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์เมืองท่าทอง

04 กรกฎาคม 2562

ชื่นชอบ 631

2,642 ผู้เข้าชม

แกลเลอรี

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

เมืองท่าทอง เป็นเมืองโบราณเก่าแก่ที่มีหลักฐานการเป็นชุมชนมาก่อนประวัติศาสตร์ที่มีอารยธรรมร่วมสมัยกับเมืองไชยา เมืองเวียงสระ เมืองท่าขนอน และเมืองพุมพิน อันเป็นต้นบรรพบุรุษของคนสุราษฏร์ธานี

 

ต่อมานายทรงวุฒิ นพคุณ สมาชิก อบจ.อำเภอกาญจนดิษฐ์ ได้เล็งเห้นความสำคัญของประวัติศาสตร์และวัตถุโบราณเก่าแก่ของเมืองท่าทอง จึงเสนอโครงการให้ นายธานี เทือกสุบรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีเห็นชอบและดำเนินการสร้าง พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์เมืองท่าทอง ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานโทรคมนาคมแห่งชาติ โดยมีแนวคิดในการดำเนินงานลักษณะเป็นศูนย์การเรียนรู้ที่นำเทคโนโลยีสื่อสารและโทรคมนาคมไปใช้เพื่อทำให้เป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีลักษณะ "แหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์และความเป็นอัตลักษณ์ของชุมชนลักษณะของพิพิธภัณฑ์มีชีวิต" 

 

แบ่งเป็น

  • เป็นแหล่งรวบรวมเรื่องราวเมืองท่าทอง และเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของชุมชนใกล้เคียง
  • เป็นแหล่งสนับสนุนการเก็บ รักษา วัตถุโบราณ เครื่องใช้ท้องถิ่นที่กำลังจะสูญหาย
  • เป็นศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ที่สนับสนุนการศึกษาตลอดชีวิตของคนในชุมชน
  • เป็นแหล่งบริการและการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโทรคมนาคม
  • เป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

บริหารจัดการ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประเภทพิพิธภัณฑ์

ชีวประวัติ, ประวัติศาสตร์ และ โบราณคดี

แผนที่

พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์เมืองท่าทอง

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

วัดเขาพระนิ่ม ตำบลท่าทอง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84160
โทรศัพท์ : 077-204 174 / 077-402 036

วันและเวลาทำการ

วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 - 16.30 น.

ค่าเข้าชม

ไม่เสียค่าเข้าชม

การเดินทาง

จากตัวเมืองสุราษฎร์ธานี ใช้ทางหมายเลข 401 ไปทางอำเภอกาญจนดิษฐ์ เลี้ยวซ้ายผ่านตลาดกาญจนดิษฐ์ ไปประมาณ 2.5 กม. แล้วเลี้ยวขวาไปตามถนนสาย 4177 อีกประมาณ 8 กม. เมื่อข้ามสะพานข้ามคลองท่าทอง เลี้ยวขวาเข้าทางวัดพระนิ่ม จะถึงพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์เมืองท่าทอง

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

ข้อมูลสำหรับผู้พิการ

มีห้องน้ำคนพิการ

สิ่งอำนวยความสะดวก

มีที่จอดรถ

3

แบ่งปัน

พิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

เรื่องเล่าในจังหวัดสุราษฎร์ธานี