กำลังโหลดข้อมูล

คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

มิวเซียมไทยแลนด์

 1. หน้าแรก
 2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
 3.    >   พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ไชยา

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ไชยา

04 กรกฎาคม 2562

ชื่นชอบ 650

9,349 ผู้เข้าชม

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ไชยา ตั้งอยู่ในพื้นที่วัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร จัดเป็นพิพิธภัณฑสถานประเภทประวัติศาสตร์ ศิลปะ และโบราณคดี โดยการก่อตั้งพิพิธภัณฑ์ในระยะแรกมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมศิลปวัตถุที่พบในพื้นที่อำเภอไชยา โดยพระครูโสภณเจตสิการาม(เอี่ยม) อดีตเจ้าคณะอำเภอไชยา จัดแสดงในอาคาร 2 หลัง ได้แก่

 

อาคารหลังที่ 1 แบ่งการจัดแสดงเป็น 2 ส่วน คือ

 • ส่วนที่ 1 จัดแสดงรูปจำลองประติมากรรมรูปเคารพที่พบในอำเภอไชยา ที่สำคัญ ได้แก่ พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร , พระพุทธรูปปางนาคปรก และหน้าบันไม้จำหลักวิหารหลังเก่าวัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร
 • ส่วนที่ 2 จัดแสดงนิทรรศการหมุนเวียนในโอกาสสำคัญ เช่น วันอนุรักษ์มรดกไทย วันพิพิธภัณฑ์ไทย

 

 

อาคารหลังที่ 2 แบ่งการจัดแสดงออกเป็น 5 ส่วน คือ

 • ส่วนที่ 1 จัดแสดงเกี่ยวกับศิลปวัตถุตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์จนถึงสมัยประวัติศาสตร์ ตั้งแต่สมัยทวารวดีถึงรัตนโกสินทร์
 • ส่วนที่ 2 จัดแสดงศิลปโบราณวัตถุในศาสนาพุทธและศาสนาพราหมณ์ รวมทั้งเครื่องถ้วย เครื่องประดับ เครื่องใช้สอยที่พบจากการขุดค้นแหล่งโบราณคดีวัดแก้ว วัดหลง และวัดแหลมโพธิ์ อำเภอไชยา
 • ส่วนที่ 3 จัดแสดงโบราณวัตถุประเภทพระพุทธรูปและสิ่งของทำด้วยเงินและทองคำที่ประชาชนนำมาถวายแด่องค์พระบรมธาตุและหนังใหญ่
 • ส่วนที่ 4 จัดแสดงศิลปวัตถุ งานประณีตศิลป์พิ้นบ้าน
 • ส่วนที่ 5 จัดแสดงเครื่องอัฐบริขารของพระชยาภิวัฒน์ สุภัทรสังฆปาโมกข์ ผู้บูรณะวัดพระบรมธาตุไชยา และสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โสม ฉนฺโน) ชาวพุมเรียงเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวราราม

บริหารจัดการ

กรมศิลปากร

ประเภทพิพิธภัณฑ์

ชีวประวัติ, ประวัติศาสตร์ และ โบราณคดี

วัตถุจัดแสดงที่มีความสำคัญ / สิ่งที่น่าสนใจ

ส่วนองค์ของพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร ศิลปะศรีวิชัย พุทธศตวรรษ ที่ 14 ซึ่งพบที่วัดพระบรมธาตุไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แผนที่

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

เลขที่ 155 หมู่ 3 ถนนรักษ์นรกิจ ตำบลเวียง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84110
โทรศัพท์ : 077-431 066
เว็บไซต์ : http://www.virtualmuseum.finearts.go.th/chaiya

วันและเวลาทำการ

วันพุธ - วันอาทิตย์ (หยุดวันจันทร์-อังคาร และวันหยุดนักขัตฤกษ์) 

เวลา 09.00-16.00 น.

ค่าเข้าชม

 • ชาวไทย 20 บาท
 • ชาวต่างประเทศ 100 บาท
 • นักเรียน นักศึกษาในเครื่องแบบ ภิกษุ สามเณร และนักบวชในศาสนาต่างๆ ไม่เสียค่าธรรมเนียมเข้าชม

การเดินทาง

 • โดยรถยนต์ จากกรุงเทพฯ ใช้ทางหลวงหมายเลข 35 (ถนนพระราม 2 หรือถนนธนบุรี-ปากท่อ) ผ่านจังหวัดสมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร แล้วใช้ทางหลวงหมายเลข 41 ผ่านอำเภอหลังสวน อำเภอไชยา จนถึงจังหวัดสุราษฎร์ธานี รวมระยะทางประมาณ 685 กิโลเมตร

 

 • โดยรถประจำทาง มีรถโดยสารปรับอากาศสายกรุงเทพฯ-สุราษฎร์ธานี กรุงเทพฯ-เกาะสมุย และกรุงเทพฯ-เกาะพะงัน ออกจากสถานีขนส่งสายใต้ ถนนบรมราชชนนี ทุกวัน วันละหลายเที่ยว ใช้เวลาเดินทางประมาณ 10-12 ชั่วโมง

 

 • โดยรถไฟ มีบริการรถไฟออกจากสถานีรถไฟกรุงเทพ(หัวลำโพง) ไปยังจังหวัดสุราษฎร์ธานี ทุกวัน (สถานีรถไฟสุราษฎร์ธานีอยู่ในอำเภอพุนพิน) ทั้งรถธรรมดา รถเร็ว รถด่วน และรถด่วนพิเศษ ใช้เวลาเดิน ทางประมาณ 9-11 ชั่วโมง

 

 • โดยเครื่องบิน มีเที่ยวบินเส้นทางกรุงเทพฯ-สุราษฎร์ธานี ทุกวัน

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

กรณีเข้าชมเป็นหมู่คณะจะต้องทำหนังสือแจ้งก่อนขอเข้าเยี่ยมชม

สิ่งอำนวยความสะดวก

มีลานจอดรถ

6

แบ่งปัน

กิจกรรม

29 ธ.ค. 2565

02 ม.ค. 2566

28 ธันวาคม 2565
ขอเชิญร่วมสักการะบูชาพระพุทธรูปปางนาคปรก  เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2566 ฟรี ยกเว้นค่าธรรมเนียมเข้าชม พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ไชยา  วันที่ 30 ธันวาคม 2565 ถึง 2 มกราคม 2566 เวลา 09.00 - 16.00 น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 077 – 431 066 

01 ต.ค. 2564

31 ต.ค. 2564

18 กันยายน 2564
ขอเชิญชมนิทรรศการพิเศษ เนื่องในวันพิพิธภัณฑ์ไทย ๒๕๖๔  ในหัวข้อ "อดีต - ปัจจุบัน พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ไชยา" ระหว่างวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๔ - ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ณ อาคารจัดแสดง ๒   พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ไชยา : Chaiya National Museum   กิจกรรม ๑. วิทยากรให้ความรู้เรื่องประวัติความเป็นมาของพิพิธภัณฑ์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ๒. ถาม - ตอบ เกี่ยวกับความรู้ที่ได้จากการชมนิทรรศการ เพื่อลุ้นรับของรางวัล (กระเป๋าผ้า . สมุดบันทึก , และหน้ากากอนามัย)   *ทั้งนี้ เพื่อปฎิบัติตามมาตรการป้องกันโรคระบาดโควิด 19 อย่างเคร่งครัด  ขอให้นักท่องเที่ยวทุกท่านสวมหน้ากากอนามัยตลอดการเข้าชม  และเว้นระยะห่างทางสังคม เพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่และผู้เข้าชม

25 ธ.ค. 2562

05 ม.ค. 2563

25 ธันวาคม 2562
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ไชยา ขอเชิญร่วมกิจกรรมสักการะบูชา พระพุทธรูปปางสมาธิ : พุทธศาสนาเก่าแก่ที่สุดที่พบในจังหวัดสุราษฎร์ธานี  เพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๓    ระหว่างวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ - ๕ มกราคม ๒๕๖๓ **และยกเว้นค่าธรรมเนียมดารเข้าชม ระหว่างวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ - ๑ มกราคม ๒๕๖๓**   สอบถาม โทร. ๐๗๗ - ๔๓๑ ๐๖๖
pav

/

next

พิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

เรื่องเล่าในจังหวัดสุราษฎร์ธานี