คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

Museum Thailand Awards 2021

  1. หน้าแรก
  2.    >   Museum Thailand Awards 2021
พิพิธภัณฑ์ที่เข้าร่วมคัดเลือก

MUSEUM THAILAND AWARDS 2021

รางวัลพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ดีเด่น ประจำปี 2564 (Museum Thailand Awards 2021)


รวมจำนวนทั้งสิ้น 15 แห่ง

พิพิธภัณฑ์ด้านชุมชนและท้องถิ่น
มิวเซียม ปะพวน ที่ปากพลี รางวัลดีเด่นด้านการอนุรักษ์และสืบสาน
พิพิธภัณฑ์ปานถนอม รางวัลดีเด่นด้านการอนุรักษ์และสืบสาน
และด้านความสัมพันธ์กับชุมชน
พัฒน์พงศ์มิวเซียม รางวัลดีเด่นด้านการสื่อความหมายและสร้างประสบการณ์
และด้านกิจกรรมและกระบวนการเรียนรู้
พิพิธภัณฑ์ด้านสังคม ศิลปะ และวัฒนธรรม
ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยไตลื้อบ้านใบบุญ รางวัลดีเด่นด้านการอนุรักษ์และสืบสาน
และด้านกิจกรรมและกระบวนการเรียนรู้
มิวเซียมภูเก็ต รางวัลดีเด่นด้านการสื่อความหมายและสร้างประสบการณ์
พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา รางวัลดีเด่นด้านกิจกรรมและกระบวนการเรียนรู้
ด้านการอนุรักษ์และสืบสาน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์ รางวัลดีเด่นด้านการอนุรักษ์และสืบสาน
พิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล และแหล่งเรียนรู้
ศิลปวัฒนธรรมสวนสุนันทา
รางวัลดีเด่นด้านการอนุรักษ์และสืบสาน
และด้านการสื่อความหมายและสร้างประสบการณ์
พิพิธภัณฑ์ด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์
พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รางวัลดีเด่นด้านกิจกรรมและกระบวนการเรียนรู้
และด้านการดูแลสุขอนามัยและความปลอดภัย
พิพิธภัณฑ์ด้านวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
ศูนย์เรียนรู้โรงไฟฟ้าขนอม รางวัลดีเด่นด้านกิจกรรมและกระบวนการเรียนรู้
และด้านความสัมพันธ์กับชุมชน
พิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน ช้างดึกดำบรรพ์และไดโนเสาร์ รางวัลดีเด่นด้านกิจกรรมและกระบวนการเรียนรู้
อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ รางวัลดีเด่นด้านการอนุรักษ์และสืบสาน
หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา สงขลา รางวัลดีเด่นด้านการสื่อความหมายและสร้างประสบการณ์
และด้านความสัมพันธ์กับชุมชน
สเปซอินสไปเรียม รางวัลดีเด่นด้านการสื่อความหมายและสร้างประสบการณ์
อุทยานหลวงราชพฤกษ์ รางวัลดีเด่นด้านกิจกรรมและกระบวนการเรียนรู้