กำลังโหลดข้อมูล

คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

มิวเซียมไทยแลนด์

 1. หน้าแรก
 2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
 3.    >   อุทยานหลวงราชพฤกษ์

อุทยานหลวงราชพฤกษ์

23 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่นชอบ 691

10,333 ผู้เข้าชม

แกลเลอรี

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

อุทยานหลวงราชพฤกษ์ เป็นสวนพฤกษศาสตร์ขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ ณ ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นสถานที่ใช้จัดงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2549 และ มหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2554 

 

พื้นที่จัดแสดงอยู่ภายใน หอคำหลวง จัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเกี่ยวกับพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ พระอัฉริยภาพ และการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 

แบ่งออกเป็น 8 โซน

 • โซนที่ 1 ฝึกฝนแต่เด็ก จัดแสดงพระราชประวัติ ตั้งแต่ทรงพระราชสมภพ จนถึงเสด็จขึ้นครองสิริราชสมบัติ ผ่านพระบรมฉายาลักษณ์ในวโรกาสต่างๆ และการฉายวีดีทัศน์

 

 • โซนที่ 2 จิตใจร่าเริงเพื่องานที่ดี  จัดแสดงพระบรมฉายาลักษณ์ขณะทรงงาน และพระอัฉริยภาพแขนงต่างๆ อาทิ ด้านศิลปะ ด้านการประดิษฐ์ ด้านกีฬา และดนตรี

 

 • โซนที่ 3 ความเพียรเพื่อผู้อื่น จัดการแสดงแสง สี เสียง ประกอบพระราชดำรัส ในรูปแบบผนังฉลุข้อความภาพจิตรกรรมพระมหาชนก

 

 • โซนที่ 4 การทรงงานเพื่อผองไทย แสดงนิทรรศการการทรงงาน  ได้แก่ พระราชกรณียกิจด้านการศึกษา ด้านศิลปะและวัฒนธรรม ด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรดิน ด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรนํ้า ด้านพลังงานทดแทน ด้านการสาธารณสุข และด้านการพัฒนาการเกษตรไทย

 

 • โซนที่ 5 คือพลังเกื้อหนุนแผ่นดิน นำเสนอวีดีทัศน์เทิดพระเกียรติ ประกอบเพลงพระราชนิพนธ์ "ความฝันอันสูงสุด" และ "เพลงพระราชาผู้ทรงธรรม''

 

 • โซนที่ 6 คือพลังเกื้อหนุนของแผ่นดิน จัดแสดงเรื่องราวการทรงงานของพระบรมวงศานุวงศ์ที่เกื้อหนุนการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 

 

 • โซนที่ 7 สืบสานปณิธานกษัตริย์นักพัฒนา  นำเสนอวีดีทัศน์ของ บุคคล ชุมชน กลุ่มองค์กร ที่น้อมนำแนวคิดของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ไปพัฒนา  การนำเสนองานตามแนวทางพระราชดำริ  เสนอวีดีทัศน์ภาพนิ่ง  ภาพเคลื่อนไหว ประกอบเพลง "คำสอนของพ่อ" เป็นการเผยแพร่องค์ความรู้จากการดำเนินงานโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน)

 

 • โซนที่ 8 นิทรรศการภาพถ่าย  จัดแสดงภาพถ่ายความสำเร็จของบุคคล ชุมชน กลุ่มองค์กร ที่น้อมนำแนวคิดของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช รัชกาลที่ 9 ไปพัฒนา แสดงให้เห็นถึงปณิธานในการดำเนินงานตามแนวทางโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เพื่อให้ประชาชนมีวิถีชีวิตแบบยั่งยืน

 

 

 

บริหารจัดการ

องค์การมหาชน/องค์กรมหาชน

ประเภทพิพิธภัณฑ์

เกษตร, วิทยาศาสตร์, การแพทย์, เทคโนโลยี, ชีวิตและธรรมชาติ

วัตถุจัดแสดงที่มีความสำคัญ / สิ่งที่น่าสนใจ

 • หอคำหลวง  เป็นอาคารสถาปัตยกรรมล้านนาที่มีรูปแบบวิจิตรตระการตา
 • สวนเกษตรทฤษฏีใหม่ แสดงวิถีชีวิตเกษตรทฤษฏีใหม่ตามแนวพระราชดำริ
 • เรือนไม้ดอก ผสมผสานการจัดแสดงไม้ดอกจากโครงการหลวง
 • เรือนร่มไม้ สวรรค์แห่งพรรณไม้ที่มีร่มรื่น
 • โดมไม้เขตร้อน แหล่งรวบรวมเฟิร์นโบราณมากมาย
 • อาคารโลกแมลง สัมผัสแมลงมีชีวิต อาทิ ผีเสื้อ ตั๊กแตนใบไม้ ตั๊กแตนกิ่งไม้ ฯลฯ
 • อุทยานกล้วยไม้ ชมความงดงามของกล้วยไม้นานาพันธุ์

แผนที่

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

334 หมู่ 3 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 121 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50100
โทรศัพท์ : 053 - 114 110
โทรสาร : 053 - 114 196
เว็บไซต์ : https://www.royalparkrajapruek.org/Contact
อีเมล : rprp.cnx@gmail.com

วันและเวลาทำการ

ทุกวัน เวลา 08.00 น.-18.00 น. 

 (เฉพาะช่วงเดือนธันวาคม – กุมภาพันธ์ เปิดบริการ ตั้งแต่ 08.00-19.00 น.)

 

ค่าเข้าชม

 • คนไทย ผู้ใหญ่ 100 บาท / เด็ก 70 บาท (ส่วนสูง 100 - 140 ซม.)
 • ชาวต่างชาติ ผู้ใหญ่ 200 บาท / เด็ก 150 บาท (ส่วนสูง 100-140 ซม.)
 • ผู้สูงอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป / ข้าราชการ / นักเรียนและนักศึกษา แสดงบัตร 70 บาท พร้อมนั่งรถพ่วงชมสวนฟรี!

การเดินทาง

**นักท่องเที่ยวสามารถใช้บริการ แท็กซี่ หรือ รถสองแถว(รถสี่ล้อแดง) จากตัวเมืองเชียงใหม่มายังอุทยานหลวงราชพฤกษ์  ค่าโดยสารแบบเหมาจ่าย(ไป-กลับ) ราคา 600 บาท** 

 

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

สิ่งอำนวยความสะดวก

มีที่จอดรถ

4

แบ่งปัน

กิจกรรม

21 พ.ย. 2565

27 พ.ย. 2565

21 พฤศจิกายน 2565
MOU Rajapruek เชิญชวนทุกคนมาเข้าร่วมกิจกรรม "เทคนิคการปลูกต้นอ่อน" ณ สวนธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 25 - 27 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 - 16.00 น.   เข้าร่วมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย จำกัดเพียง 100 คน  **หมายเหตุ ฟรีเฉพาะกิจกรรมเท่านั้น ไม่รวมบัตรเข้าชมสวน**   ลุ้นรับรางวัลกระเป๋าผ้า กติกาง่ายๆ เพียง 1. ถ่ายภาพขณะร่วมกิจกรรมหรือภาพบรรยากาศ บริเวณสวนธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 2. อัพโหลดภาพลงบน Facebook ส่วนตัว แล้วเปิดเป็นสาธารณะ 3. ติดแท็ค Facebook Fanpage: MOU Rajapruek 4. ใส่แฮชแทค #สวนธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร #เทศกาลชมสวน2565   ประกาศรายชื่อผู้โชคดีในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ทาง Fanpage: MOU Rajapruek   ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม Inbox ในเพจ MOU Rajapruek หรือ โทร 061-315 9186 / 095-93 69411

21 พ.ย. 2565

28 ก.พ. 2566

21 พฤศจิกายน 2565
เทศกาลชมสวน 2565 “แอ่วสุขใจ..ไอ มิส ยู”  วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 – 28 กุมภาพันธ์ 2566  ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จ.เชียงใหม่   ชมความสวยงามของไม้ดอกเมืองหนาวนานาพรรณนับล้านดอก ที่จะบรรจงจัดแสดงบนพื้นที่กว่า 470 ไร่ พร้อมใจกันเบ่งบานงดงามเต็มสวน  ไฮไลท์กับทุ่งดอกไม้ อาทิ คอสมอส ซัลเวีย เจอราเนียม บีโกเนีย  และมุมถ่ายรูปที่ไม่เหมือนใคร พร้อมสนุกกับกิจกรรมพิเศษตลอดการจัดงาน   อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ เปิดให้ชมสวนทุกวัน เวลา 08.00-18.00 น. สอบถามเพิ่มเติม 053-114110-2

27 ต.ค. 2565

31 ต.ค. 2565

27 ตุลาคม 2565
แจ่มและบานพีคมาก..กับ “อุโมงค์พวงโกเมน” ยาวที่สุดในโลก  ดอกสีส้มสดใสบานสะพรั่งให้นักท่องเที่ยวได้ถ่ายรูปสวยๆ กันแล้ว ตั้งแต่วันนี้ – 31 ตุลาคม 2565   ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จ.เชียงใหม่ เปิดให้ชมสวนทุกวัน เวลา 08.00-18.00 น. สอบถามเพิ่มเติม 053-114 110-2

01 ส.ค. 2565

30 ก.ย. 2565

02 สิงหาคม 2565
ฝนนี้ที่เชียงใหม่ ชวนกันไปเที่ยว 3 ซู 1 สวน 1 สิงหาคม – 30 กันยายน 2565 สวนสัตว์เชียงใหม่+ซู อควาเรียม+เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี+อุทยานหลวงราชพฤกษ์   ค่าเข้าชม คนไทย: ผู้ใหญ่ 450 บาท / เด็ก 245 บาท ชาวต่างชาติ: ผู้ใหญ่ 940 บาท / เด็ก 570 บาท   จองได้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม - 30 กันยายน 2565 ลงทะเบียนจองและชำระเงินได้ด้วยการสแกน QR Code ในรูปภาพ บัตรเข้าชมสามารถแยกวันใช้ได้ จนกว่าจะสิ้นสุดการจัดโปรแกรม (30 กันยายน 2565) คลิกลิงค์เพื่อจอง https://forms.gle/EatU8oNU3Qxr6wFu8

07 มิ.ย. 2565

17 มิ.ย. 2565

07 มิถุนายน 2565
อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ชวนร่วมเล่นกิจกรรม “ตามล่า หาให้ครบ”  เพียงหา “ดอกเเวววิเชียร” ที่ซ่อนอยู่ในภาพ ว่ามีทั้งหมดกี่ดอก ? หาให้ครบ ก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลสุดพิเศษ จำนวน 20 รางวัล   กติกาการร่วมสนุก คอมเมนต์คำตอบใต้โพสต์นี้ ว่ามีทั้งหมดกี่ดอก  https://www.facebook.com/rprp.cnx/photos/a.130114943744330/5220064318082675/ ระยะเวลาร่วมสนุก ตั้งแต่วันนี้ – 17 มิถุนายน 2565 ประกาศผลวันที่ 20 มิถุนายน 2565 ทาง Facebook: https://www.facebook.com/rprp.cnx หมายเหตุ : คำตัดสินกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด   อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ เปิดให้ชมสวนทุกวัน เวลา 08.00-18.00 น. สอบถามเพิ่มเติม โทร. 053-114 110 ถึง 5
pav

/

next

พิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง