กำลังโหลดข้อมูล

คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

มิวเซียมไทยแลนด์

 1. หน้าแรก
 2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
 3.    >   อุทยานหลวงราชพฤกษ์

อุทยานหลวงราชพฤกษ์

03 เมษายน 2567

ชื่นชอบ 691

16,182 ผู้เข้าชม

แกลเลอรี

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

อุทยานหลวงราชพฤกษ์ เป็นสวนพฤกษศาสตร์ขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ ณ ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นสถานที่ใช้จัดงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2549 และ มหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2554 

 

พื้นที่จัดแสดงอยู่ภายใน หอคำหลวง จัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเกี่ยวกับพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ พระอัฉริยภาพ และการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 

 

แบ่งออกเป็น 8 โซน

 • โซนที่ 1 ฝึกฝนแต่เด็ก จัดแสดงพระราชประวัติ ตั้งแต่ทรงพระราชสมภพ จนถึงเสด็จขึ้นครองสิริราชสมบัติ ผ่านพระบรมฉายาลักษณ์ในวโรกาสต่างๆ และการฉายวีดีทัศน์

 

 • โซนที่ 2 จิตใจร่าเริงเพื่องานที่ดี  จัดแสดงพระบรมฉายาลักษณ์ขณะทรงงาน และพระอัฉริยภาพแขนงต่างๆ อาทิ ด้านศิลปะ ด้านการประดิษฐ์ ด้านกีฬา และดนตรี

 

 • โซนที่ 3 ความเพียรเพื่อผู้อื่น จัดการแสดงแสง สี เสียง ประกอบพระราชดำรัส ในรูปแบบผนังฉลุข้อความภาพจิตรกรรมพระมหาชนก

 

 • โซนที่ 4 การทรงงานเพื่อผองไทย แสดงนิทรรศการการทรงงาน  ได้แก่ พระราชกรณียกิจด้านการศึกษา ด้านศิลปะและวัฒนธรรม ด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรดิน ด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรนํ้า ด้านพลังงานทดแทน ด้านการสาธารณสุข และด้านการพัฒนาการเกษตรไทย

 

 • โซนที่ 5 คือพลังเกื้อหนุนแผ่นดิน นำเสนอวีดีทัศน์เทิดพระเกียรติ ประกอบเพลงพระราชนิพนธ์ "ความฝันอันสูงสุด" และ "เพลงพระราชาผู้ทรงธรรม''

 

 • โซนที่ 6 คือพลังเกื้อหนุนของแผ่นดิน จัดแสดงเรื่องราวการทรงงานของพระบรมวงศานุวงศ์ที่เกื้อหนุนการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 

 

 • โซนที่ 7 สืบสานปณิธานกษัตริย์นักพัฒนา  นำเสนอวีดีทัศน์ของ บุคคล ชุมชน กลุ่มองค์กร ที่น้อมนำแนวคิดของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ไปพัฒนา  การนำเสนองานตามแนวทางพระราชดำริ  เสนอวีดีทัศน์ภาพนิ่ง  ภาพเคลื่อนไหว ประกอบเพลง "คำสอนของพ่อ" เป็นการเผยแพร่องค์ความรู้จากการดำเนินงานโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน)

 

 • โซนที่ 8 นิทรรศการภาพถ่าย  จัดแสดงภาพถ่ายความสำเร็จของบุคคล ชุมชน กลุ่มองค์กร ที่น้อมนำแนวคิดของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช รัชกาลที่ 9 ไปพัฒนา แสดงให้เห็นถึงปณิธานในการดำเนินงานตามแนวทางโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เพื่อให้ประชาชนมีวิถีชีวิตแบบยั่งยืน

บริหารจัดการ

องค์การมหาชน/องค์กรมหาชน

ประเภทพิพิธภัณฑ์

เกษตร, วิทยาศาสตร์, การแพทย์, เทคโนโลยี, ชีวิตและธรรมชาติ

วัตถุจัดแสดงที่มีความสำคัญ / สิ่งที่น่าสนใจ

 • หอคำหลวง  เป็นอาคารสถาปัตยกรรมล้านนาที่มีรูปแบบวิจิตรตระการตา
 • สวนเกษตรทฤษฏีใหม่ แสดงวิถีชีวิตเกษตรทฤษฏีใหม่ตามแนวพระราชดำริ
 • เรือนไม้ดอก ผสมผสานการจัดแสดงไม้ดอกจากโครงการหลวง
 • เรือนร่มไม้ สวรรค์แห่งพรรณไม้ที่มีร่มรื่น
 • โดมไม้เขตร้อน แหล่งรวบรวมเฟิร์นโบราณมากมาย
 • อาคารโลกแมลง สัมผัสแมลงมีชีวิต อาทิ ผีเสื้อ ตั๊กแตนใบไม้ ตั๊กแตนกิ่งไม้ ฯลฯ
 • อุทยานกล้วยไม้ ชมความงดงามของกล้วยไม้นานาพันธุ์

แผนที่

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

334 หมู่ 3 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 121 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50100
โทรศัพท์ : 053 - 114 110
โทรสาร : 053 - 114 196
เว็บไซต์ : https://www.royalparkrajapruek.org/Contact
อีเมล : rprp.cnx@gmail.com

วันและเวลาทำการ

อุทยานหลวงราชพฤกษ์ เปิดให้เข้าชมทุกวัน

เวลา 08.00 - 18.00 น. 

ค่าเข้าชม

คนไทย

 • ผู้ใหญ่ ราคา 100 บาท
 • เด็ก ความสูง 101-140 เซนติเมตร ราคา 70 บาท
 • ข้าราชการ/ผู้สูงอายุ/นักเรียน/นักศึกษา แสดงบัตร ราคา 70 บาท
 • ผู้พิการ พระภิกษุ และเด็กที่มีความสูงไม่เกิน 100 เซนติเมตร (ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย)

ชาวต่างชาติ

 • ผู้ใหญ่ ราคา 200 บาท
 • เด็ก ราคา 150 บาท

บัตรสมาชิกรายปี

 • ประเภทบุคคล 899 บาท
 • ประเภทกลุ่ม (เข้าได้ 3 คน) 2000 บาท

* รถไฟฟ้าชมสวนนั่งฟรี* ค่าเช่าจักรยาน คันละ 60 บาท

การเดินทาง

นักท่องเที่ยวสามารถใช้บริการ แท็กซี่ หรือ รถสองแถว(รถสี่ล้อแดง) จากตัวเมืองเชียงใหม่มายังอุทยานหลวงราชพฤกษ์  ค่าโดยสารแบบเหมาจ่าย(ไป-กลับ) ราคา 600 บาท

 

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

สิ่งอำนวยความสะดวก

มีที่จอดรถ

6

แบ่งปัน

กิจกรรม

11 เม.ย. 2567

16 เม.ย. 2567

26 มีนาคม 2567
แอ่วปี๋ใหม่เมือง ชมดอกไม้บาน ร่วมสืบสานวัฒนธรรมล้านนา 11-16 เมษายน 2567 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จ.เชียงใหม่   กิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีปี๋ใหม่เมือง สรงน้ำพระพุทธรูปเพื่อความเป็นสิริมงคล ไหว้พระขอพรตามจุดสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสวนพร้อมกระเช้าดอกไม้ไหว้พระ สาธิตการทำตุงไส้หมู, ตุง 12 ราศี สาธิตการทำโคมสีสันปี๋ใหม่เมืองจากหน่วยงานภาคี (MOU) สาธิตการเทียนหอมดอกไม้มงคล ยาดมสมุนไพรเขย่า   ชมดอกเอื้องบาน ณ เรือนกล้วยไม้ ตลอดเดือนเมษายน 2567  อุโมงค์ดอกราชพฤกษ์ยาวที่สุดในภาคเหนือ สวยสะพรั่งกับถนนสายสีม่วงชมพูดอกอินทนิล   อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จ.เชียงใหม่ เปิดให้ชมสวนทุกวัน เวลา 08.00-18.00 น. สอบถามเพิ่มเติม 053-114 110-2

15 ก.พ. 2567

17 ก.พ. 2567

15 กุมภาพันธ์ 2567
กิจกรรมสำรวจธรรมชาติ หัวข้อ “ท่องโลกมหัศจรรย์พืชเครื่องดื่ม” วันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 67 เวลา 08.00 – 11.00 น.    พาน้องๆ และครอบครัวมา เดินสวน สัมผัส ดมกลิ่น ลิ้มรสชาติ  ท่องโลกเรียนรู้ไปกับความหลากหลายความมหัศจรรย์ของพืช ที่มนุษย์นำมาใช้เป็นเครื่องดื่ม อาหาร และของหวานอันเลิศรส พร้อมกิจกรรมชงชา และทำฟองดูว์ในสวน    รับจำกัดเพียง 30 คนเท่านั้น ลงทะเบียนกันได้ที่ https://forms.gle/L7RLrBDpCBKepfC89 ค่าลงทะเบียน (ต่อ 1 กิจกรรม) ค่าลงทะเบียนรวมอาหารว่างและเครื่องดื่มแล้ว เด็ก: 350 บาท/คน ผู้ใหญ่: 150 บาท/คน   หมายเหตุ : 1. การสมัครจะสมบูรณ์เมื่ออุทยานหลวงราชพฤกษ์ ได้รับใบสมัคร และรับเงินค่าลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วเท่านั้น 2. ผู้ที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรมและชำระค่าลงทะเบียนแล้ว แต่ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าลงทะเบียน   สอบถามเพิ่มเติมที่ โทร. 087-176 0187 พี่น้ำหวาน / 065-4961747 พี่พุดตาล  หรือ 053-114110 ต่อ 5207

27 ธ.ค. 2566

29 ก.พ. 2567

01 ธันวาคม 2566
เทศกาลชมสวน 2566 “แอ่วสุขใจ I wanna be(e)”  วันที่ 1 ธันวาคม 2566 - 29 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.00 – 18.00 น.  ชมสีสันแห่งไม้ดอกเมืองหนาว งดงามวัฒนธรรมเมืองเหนือ เที่ยวรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน   ไฮไลท์ กิจกรรม “Shining Flora 2023..ราตรี พฤกษา ส่องแสง” วันที่ 27 ธันวาคม 2566 – 2 มกราคม 2567 เวลา 18.00 – 21.00 น.  ดื่มด่ำบรรยากาศยามค่ำคืนในอุทยานหลวงราชพฤกษ์ ชมการประดับไฟ แสง สีในสวน แต่งเติมสีสันให้ต้นไม้ ตระการตาย้อมแสง สี หอคำหลวง และกิจกรรม Walking Tour ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย การแสดงดนตรี พร้อมสนุกกับกิจกรรมอีกมากมาย   ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กับ “กิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี” วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ณ หอคำหลวง ไม่เสียค่าบัตรผ่านประตูสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ตั้งแต่เวลา 22.00 น. เป็นต้นไป   หมายเหตุ ค่าบัตรเข้าชมเทศกาลชมสวน 2566 “แอ่วสุขใจ I wanna be(e)” - คนไทย: ผู้ใหญ่ 100 บาท / เด็ก 70 บาท - ชาวต่างชาติ: ผู้ใหญ่ 200 บาท / เด็ก 150 บาท **เริ่มจำหน่ายบัตรเข้าชมเทศกาลชมสวน 2566 เวลา 08.00 – 17.30 น.**  ค่าบัตรเข้าชมกิจกรรม “Shining Fora 2023..ราตรี พฤกษา ส่องแสง”  พร้อมรับผางประทีป สำหรับอธิษฐานขอพร  - คนไทย: ผู้ใหญ่ 120 บาท / เด็ก 90 บาท - ชาวต่างชาติ: ผู้ใหญ่ 220 บาท / เด็ก 170 บาท **เริ่มจำหน่ายบัตรกิจกรรม Shining Fora 2023..ราตรี พฤกษา ส่องแสง เวลา 17.30 – 20.00 น.**    สอบถามข้อมูล โทร. 053-114110 ถึง 2 ดูรายละเอียดได้ที่ Facebook: https://www.facebook.com/rprp.cnx    

05 ต.ค. 2566

18 ต.ค. 2566

05 ตุลาคม 2566
Play & Learn เปิดห้องวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ กิจกรรม Natural Science Lab Camp : ส่องธรรมชาติแบบวิทย์ วิทย์  พาน้องๆ มาหยิบเอาธรรมชาติรอบตัวเข้าห้องแลปเรียนรู้ ทดลอง ส่องลึกในเชิงวิทยาศาสตร์ พร้อมกับกิจกรรม Workshop และ DIY ที่เต็มไปด้วยความรู้และความสนุกสนาน    วันที่ 16-18 ตุลาคม 2566 รับเพียง น้อง ๆ อายุ 10-15 ปี จำนวน 20 คนเท่า นั้น สนใจสมัครร่วมกิจกรรม https://docs.google.com/.../17ad.../edit ค่าลงทะเบียน 1,800 บาท/คน (ราคานี้รวมกิจกรรมทั้ง 3 วัน) หมายเหตุ: ค่าลงทะเบียน รวมเอกสารการเรียนรู้ อุปกรณ์ อาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม   สอบถามเพิ่มเติม โทร. 087-1760187 พี่น้ำหวาน / 086-6566401 พี่อ้อ หรือ 053-114110 ต่อ 5207 กลุ่มวิชาการและการเรียนรู้

29 ส.ค. 2566

08 ก.ย. 2566

29 สิงหาคม 2566
มาแล้วจ้าาาา “Hero Run 2023” ชวนน้องๆ หนูๆ อายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป มาทำภารกิจวิ่งรักษ์โลก  แต่งชุดซุปเปอร์ฮีโร่ในดวงใจ ชวนคุณพ่อคุณแม่ มาเดิน-วิ่งสนุกๆ ระยะทาง 2.96 km พิเศษ ภายในงานพบกับคอสเพลย์ตัวละครดัง และบูธกิจกรรมอีกมากมาย   รับจำนวนจำกัดเพียง 300 คน เท่านั้น ลิงค์สมัคร : https://forms.gle/AhfAD7Z3jcQGScrS7 ▪️ ระยะเวลาสมัคร: วันนี้ - 6 กันยายน  2566  ▪️ ระยะเวลากิจกรรม: วันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2566 เวลา 17.00 - 20.00 น.  ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จ.เชียงใหม่ ▪️ ผู้ถือบัตรสมาชิกรายปี เข้าร่วมกิจกรรมฟรี (รวมของว่าง - น้ำดื่ม) ▪️ บุคคลทั่วไป ลงทะเบียน: 150 บาท/คน  (รวมของว่าง - น้ำดื่ม)   อุทยานหลวงราชพฤกษ์ เปิดให้ชมสวนทุกวัน เวลา 08.00-18.00 น. สอบถามเพิ่มเติม โทร. 053-114110-2  
pav

/

next

พิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง