กำลังโหลดข้อมูล

มิวเซียมไทยแลนด์

 1. หน้าแรก
 2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
 3.    >   อุทยานหลวงราชพฤกษ์

อุทยานหลวงราชพฤกษ์

30 เมษายน 2562

ชื่นชอบ 506

6,123 ผู้เข้าชม

แกลเลอรี

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

อุทยานหลวงราชพฤกษ์ เป็นสวนพฤกษศาสตร์ขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ ณ ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นสถานที่ใช้จัดงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2549 และ มหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2554 

 

พื้นที่จัดแสดงอยู่ภายใน หอคำหลวง จัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเกี่ยวกับพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ พระอัฉริยภาพ และการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 

แบ่งออกเป็น 8 โซน

 • โซนที่ 1 ฝึกฝนแต่เด็ก จัดแสดงพระราชประวัติ ตั้งแต่ทรงพระราชสมภพ จนถึงเสด็จขึ้นครองสิริราชสมบัติ ผ่านพระบรมฉายาลักษณ์ในวโรกาสต่างๆ และการฉายวีดีทัศน์

 

 • โซนที่ 2 จิตใจร่าเริงเพื่องานที่ดี  จัดแสดงพระบรมฉายาลักษณ์ขณะทรงงาน และพระอัฉริยภาพแขนงต่างๆ อาทิ ด้านศิลปะ ด้านการประดิษฐ์ ด้านกีฬา และดนตรี

 

 • โซนที่ 3 ความเพียรเพื่อผู้อื่น จัดการแสดงแสง สี เสียง ประกอบพระราชดำรัส ในรูปแบบผนังฉลุข้อความภาพจิตรกรรมพระมหาชนก

 

 • โซนที่ 4 การทรงงานเพื่อผองไทย แสดงนิทรรศการการทรงงาน  ได้แก่ พระราชกรณียกิจด้านการศึกษา ด้านศิลปะและวัฒนธรรม ด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรดิน ด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรนํ้า ด้านพลังงานทดแทน ด้านการสาธารณสุข และด้านการพัฒนาการเกษตรไทย

 

 • โซนที่ 5 คือพลังเกื้อหนุนแผ่นดิน นำเสนอวีดีทัศน์เทิดพระเกียรติ ประกอบเพลงพระราชนิพนธ์ "ความฝันอันสูงสุด" และ "เพลงพระราชาผู้ทรงธรรม''

 

 • โซนที่ 6 คือพลังเกื้อหนุนของแผ่นดิน จัดแสดงเรื่องราวการทรงงานของพระบรมวงศานุวงศ์ที่เกื้อหนุนการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 

 

 • โซนที่ 7 สืบสานปณิธานกษัตริย์นักพัฒนา  นำเสนอวีดีทัศน์ของ บุคคล ชุมชน กลุ่มองค์กร ที่น้อมนำแนวคิดของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ไปพัฒนา  การนำเสนองานตามแนวทางพระราชดำริ  เสนอวีดีทัศน์ภาพนิ่ง  ภาพเคลื่อนไหว ประกอบเพลง "คำสอนของพ่อ" เป็นการเผยแพร่องค์ความรู้จากการดำเนินงานโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน)

 

 • โซนที่ 8 นิทรรศการภาพถ่าย  จัดแสดงภาพถ่ายความสำเร็จของบุคคล ชุมชน กลุ่มองค์กร ที่น้อมนำแนวคิดของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช รัชกาลที่ 9 ไปพัฒนา แสดงให้เห็นถึงปณิธานในการดำเนินงานตามแนวทางโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เพื่อให้ประชาชนมีวิถีชีวิตแบบยั่งยืน

 

 

 

บริหารจัดการ

องค์การมหาชน/องค์กรมหาชน

ประเภทพิพิธภัณฑ์

เกษตร, วิทยาศาสตร์, การแพทย์, เทคโนโลยี, ชีวิตและธรรมชาติ

วัตถุจัดแสดงที่มีความสำคัญ / สิ่งที่น่าสนใจ

 • หอคำหลวง  เป็นอาคารสถาปัตยกรรมล้านนาที่มีรูปแบบวิจิตรตระการตา
 • สวนเกษตรทฤษฏีใหม่ แสดงวิถีชีวิตเกษตรทฤษฏีใหม่ตามแนวพระราชดำริ
 • เรือนไม้ดอก ผสมผสานการจัดแสดงไม้ดอกจากโครงการหลวง
 • เรือนร่มไม้ สวรรค์แห่งพรรณไม้ที่มีร่มรื่น
 • โดมไม้เขตร้อน แหล่งรวบรวมเฟิร์นโบราณมากมาย
 • อาคารโลกแมลง สัมผัสแมลงมีชีวิต อาทิ ผีเสื้อ ตั๊กแตนใบไม้ ตั๊กแตนกิ่งไม้ ฯลฯ
 • อุทยานกล้วยไม้ ชมความงดงามของกล้วยไม้นานาพันธุ์

แผนที่

อุทยานหลวงราชพฤกษ์

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

334 หมู่ 3 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 121 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50100
โทรศัพท์ : 053 - 114 110
โทรสาร : 053 - 114 196
เว็บไซต์ : https://www.royalparkrajapruek.org/Contact
อีเมล : rprp.cnx@gmail.com

วันและเวลาทำการ

ทุกวัน เวลา 08.00 น.-18.00 น. 

 (เฉพาะช่วงเดือนธันวาคม – กุมภาพันธ์ เปิดบริการ ตั้งแต่ 08.00-19.00 น.)

 

ค่าเข้าชม

 • คนไทย ผู้ใหญ่ 100 บาท / เด็ก 70 บาท (ส่วนสูง 100 - 140 ซม.)
 • ชาวต่างชาติ ผู้ใหญ่ 200 บาท / เด็ก 150 บาท (ส่วนสูง 100-140 ซม.)
 • ผู้สูงอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป / ข้าราชการ / นักเรียนและนักศึกษา แสดงบัตร 70 บาท พร้อมนั่งรถพ่วงชมสวนฟรี!

การเดินทาง

**นักท่องเที่ยวสามารถใช้บริการ แท็กซี่ หรือ รถสองแถว(รถสี่ล้อแดง) จากตัวเมืองเชียงใหม่มายังอุทยานหลวงราชพฤกษ์  ค่าโดยสารแบบเหมาจ่าย(ไป-กลับ) ราคา 600 บาท** 

 

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

สิ่งอำนวยความสะดวก

มีที่จอดรถ

3

แบ่งปัน

กิจกรรม

01 พ.ย. 2562

29 ก.พ. 2563

30 ตุลาคม 2562
อุทยานหลวงราชพฤกษ์ เชียงใหม่  ขอเชิญเที่ยวงาน "เทศกาลชมสวน(Flora Festival)    ภายใต้แนวคิด “สานรักษ์” สานรักษ์ .... สานความผูกพันกับสีสันของธรรมชาติที่ผสมผสานเสน่ห์ทางวัฒนธรรมไทยท่ามกลางหมู่มวลดอกไม้นับล้านดอก พร้อมกิจกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อมที่จะเติมสุขให้ชีวิตและใกล้ชิดธรรมชาติ ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 – 29 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.00 – 18.00 น.** สอบถามเพิ่มเติม โทร. 053-114110 ถึง 5 หรือ อุทยานหลวงราชพฤกษ์  

12 เม.ย. 2562

15 เม.ย. 2562

10 เมษายน 2562
อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ขอเชิญเที่ยวงาน “ทิวลิปบานต้อนรับสงกรานต์”   วันที่ 12 - 15 เมษายน 2562   ชมดอกทิวลิปหลากสีสัน ร่วมสรงน้ำพระพุทธรูปเพื่อความเป็นสิริมงคล  มุมถ่ายรูปปี๋ใหม่เมือง   วันที่ 1 - 30 เมษายน 2562 ชมดอกไม้งามนานาพรรณ  กัลปพฤกษ์ (ซากุระเมืองไทย)  ดอกเอื้องเมืองเหนือ นิทรรศการ “236 ปี ใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์” มุมถ่ายรูปย้อนยุคในสมัยรัตนโกสินทร์   ** สอบถามเพิ่มเติมที่ 053-114 110 ถึง 5  หรือ Faecbook : อุทยานหลวงราชพฤกษ์

01 เม.ย. 2562

30 เม.ย. 2562

13 มีนาคม 2562
ตลอดเดือนเมษายนนี้ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน)  เชิญชวนนักท่องเที่ยว “แต่งชุดไทย หย้องชุดเมือง”   ชมดอกไม้งามนานาพรรณ ไม้ดอกยืนต้นหลากสีสัน ชมเสน่ห์ดอกเอื้องดอกกล้วยไม้ไทยซึ่งเป็นไฮไลท์ประจำเดือนเมษายนที่จะบานให้ชมเพียงปีละ 1 ครั้ง  อาทิ เอื้องผึ้ง เอื้องคำ เอื้องสายนานาชนิด เอื้องแปรงสีฟัน เอื้องมอนไข่ เอื้องเก๊ากิ่ว เอื้องปอยขุนตาล เอื้องเข็มแสด ฯลฯ ถ่ายรูปกับฉากบรรยากาศย้อนยุค ณ เรือนไทยอยุธยา  บ้านสวนพอเพียง  บ้านสวนเกษตรทฤษฏีใหม่ แต่งชุดไทย หย้องชุดเมือง ถ่ายรูปกับหอคำหลวง ถ่ายรูปที่สวนนานาชาติ มีบริการให้เช่าชุดไทย และชุดพื้นเมือง    **สำหรับวันที่ 12-16 เมษายน 2561** นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสบรรยากาศสงกรานต์ล้านนาพร้อมกิจกรรมที่น่าสนใจและให้ทุกท่านได้มีส่วนร่วม  อาทิ ร่วมสรงน้ำพระพุทธรูป  มุมถ่ายรูปปี๋ใหม่เมือง  การสาธิตเล่นน้ำสงกรานต์แบบล้านนา    ** สอบถามเพิ่มเติม โทร. 053-114 110-5 **

09 มี.ค. 2562

08 มีนาคม 2562
เชิญชมการแสดงโขนสัญจรถิ่นล้านนา จังหวัดเชียงใหม่  เรื่องรามเกียรติ์ ชุด “สำมะนักขาก่อศึกแห่งอสุรา”      วันเสาร์ที่ 9 มีนาคม 2562 เริ่มแสดง เวลา 17.30 – 19.30 น. บริเวณหน้าหอคำหลวง อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จ.เชียงใหม่      กำหนดการแสดงโขนสัญจรถิ่นล้านนา จ.เชียงใหม่ 17.30 น. การแสดงถวายพระพร ชุด “เหนือหัวแห่งข้าเจ้า” 17.45 น. การแสดงเบิกโรง ชุด “เผ่าพงศ์อสุรา” 18.00 น. การแสดงโขน เรื่องรามเกียรติ์ ชุด “สำมะนักขาก่อศึกแห่งอสุรา”  

08 ก.พ. 2562

10 ก.พ. 2562

24 มกราคม 2562
ศิลปาชีพล้านนาไทย ก้าวไกล ด้วยพระบารมี 2562 วันที่ 8 - 10 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00-21.00 น.ณ อาคารนิทรรศการห้องสักทอง อุทยานหลวงราชพฤกษ์   ภายในงานพบกับ-ผ้าไทย ราชสำนักล้านนา-ผ้าทอ ฝ้าย ไหม เชียงใหม่-ออกแบบแฟชั่น ทอไหม ผ้าเมือง-ประกวดมารยาทไทยและประกวดแกะสลักผักผลไม้-สินค้า OTOP 5 ดาว-ผลิตภัณฑ์โครงการหลวง
pav

/

next

พิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง