กำลังโหลดข้อมูล

คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

มิวเซียมไทยแลนด์

 1. หน้าแรก
 2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
 3.    >   อุทยานหลวงราชพฤกษ์

อุทยานหลวงราชพฤกษ์

30 เมษายน 2562

ชื่นชอบ 691

8,574 ผู้เข้าชม

แกลเลอรี

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

อุทยานหลวงราชพฤกษ์ เป็นสวนพฤกษศาสตร์ขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ ณ ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นสถานที่ใช้จัดงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2549 และ มหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2554 

 

พื้นที่จัดแสดงอยู่ภายใน หอคำหลวง จัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเกี่ยวกับพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ พระอัฉริยภาพ และการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 

แบ่งออกเป็น 8 โซน

 • โซนที่ 1 ฝึกฝนแต่เด็ก จัดแสดงพระราชประวัติ ตั้งแต่ทรงพระราชสมภพ จนถึงเสด็จขึ้นครองสิริราชสมบัติ ผ่านพระบรมฉายาลักษณ์ในวโรกาสต่างๆ และการฉายวีดีทัศน์

 

 • โซนที่ 2 จิตใจร่าเริงเพื่องานที่ดี  จัดแสดงพระบรมฉายาลักษณ์ขณะทรงงาน และพระอัฉริยภาพแขนงต่างๆ อาทิ ด้านศิลปะ ด้านการประดิษฐ์ ด้านกีฬา และดนตรี

 

 • โซนที่ 3 ความเพียรเพื่อผู้อื่น จัดการแสดงแสง สี เสียง ประกอบพระราชดำรัส ในรูปแบบผนังฉลุข้อความภาพจิตรกรรมพระมหาชนก

 

 • โซนที่ 4 การทรงงานเพื่อผองไทย แสดงนิทรรศการการทรงงาน  ได้แก่ พระราชกรณียกิจด้านการศึกษา ด้านศิลปะและวัฒนธรรม ด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรดิน ด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรนํ้า ด้านพลังงานทดแทน ด้านการสาธารณสุข และด้านการพัฒนาการเกษตรไทย

 

 • โซนที่ 5 คือพลังเกื้อหนุนแผ่นดิน นำเสนอวีดีทัศน์เทิดพระเกียรติ ประกอบเพลงพระราชนิพนธ์ "ความฝันอันสูงสุด" และ "เพลงพระราชาผู้ทรงธรรม''

 

 • โซนที่ 6 คือพลังเกื้อหนุนของแผ่นดิน จัดแสดงเรื่องราวการทรงงานของพระบรมวงศานุวงศ์ที่เกื้อหนุนการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 

 

 • โซนที่ 7 สืบสานปณิธานกษัตริย์นักพัฒนา  นำเสนอวีดีทัศน์ของ บุคคล ชุมชน กลุ่มองค์กร ที่น้อมนำแนวคิดของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ไปพัฒนา  การนำเสนองานตามแนวทางพระราชดำริ  เสนอวีดีทัศน์ภาพนิ่ง  ภาพเคลื่อนไหว ประกอบเพลง "คำสอนของพ่อ" เป็นการเผยแพร่องค์ความรู้จากการดำเนินงานโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน)

 

 • โซนที่ 8 นิทรรศการภาพถ่าย  จัดแสดงภาพถ่ายความสำเร็จของบุคคล ชุมชน กลุ่มองค์กร ที่น้อมนำแนวคิดของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช รัชกาลที่ 9 ไปพัฒนา แสดงให้เห็นถึงปณิธานในการดำเนินงานตามแนวทางโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เพื่อให้ประชาชนมีวิถีชีวิตแบบยั่งยืน

 

 

 

บริหารจัดการ

องค์การมหาชน/องค์กรมหาชน

ประเภทพิพิธภัณฑ์

เกษตร, วิทยาศาสตร์, การแพทย์, เทคโนโลยี, ชีวิตและธรรมชาติ

วัตถุจัดแสดงที่มีความสำคัญ / สิ่งที่น่าสนใจ

 • หอคำหลวง  เป็นอาคารสถาปัตยกรรมล้านนาที่มีรูปแบบวิจิตรตระการตา
 • สวนเกษตรทฤษฏีใหม่ แสดงวิถีชีวิตเกษตรทฤษฏีใหม่ตามแนวพระราชดำริ
 • เรือนไม้ดอก ผสมผสานการจัดแสดงไม้ดอกจากโครงการหลวง
 • เรือนร่มไม้ สวรรค์แห่งพรรณไม้ที่มีร่มรื่น
 • โดมไม้เขตร้อน แหล่งรวบรวมเฟิร์นโบราณมากมาย
 • อาคารโลกแมลง สัมผัสแมลงมีชีวิต อาทิ ผีเสื้อ ตั๊กแตนใบไม้ ตั๊กแตนกิ่งไม้ ฯลฯ
 • อุทยานกล้วยไม้ ชมความงดงามของกล้วยไม้นานาพันธุ์

แผนที่

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

334 หมู่ 3 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 121 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50100
โทรศัพท์ : 053 - 114 110
โทรสาร : 053 - 114 196
เว็บไซต์ : https://www.royalparkrajapruek.org/Contact
อีเมล : rprp.cnx@gmail.com

วันและเวลาทำการ

ทุกวัน เวลา 08.00 น.-18.00 น. 

 (เฉพาะช่วงเดือนธันวาคม – กุมภาพันธ์ เปิดบริการ ตั้งแต่ 08.00-19.00 น.)

 

ค่าเข้าชม

 • คนไทย ผู้ใหญ่ 100 บาท / เด็ก 70 บาท (ส่วนสูง 100 - 140 ซม.)
 • ชาวต่างชาติ ผู้ใหญ่ 200 บาท / เด็ก 150 บาท (ส่วนสูง 100-140 ซม.)
 • ผู้สูงอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป / ข้าราชการ / นักเรียนและนักศึกษา แสดงบัตร 70 บาท พร้อมนั่งรถพ่วงชมสวนฟรี!

การเดินทาง

**นักท่องเที่ยวสามารถใช้บริการ แท็กซี่ หรือ รถสองแถว(รถสี่ล้อแดง) จากตัวเมืองเชียงใหม่มายังอุทยานหลวงราชพฤกษ์  ค่าโดยสารแบบเหมาจ่าย(ไป-กลับ) ราคา 600 บาท** 

 

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

สิ่งอำนวยความสะดวก

มีที่จอดรถ

3

แบ่งปัน

กิจกรรม

18 ก.ย. 2564

16 กันยายน 2564
อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ขอเชิญร่วมทำกิจกรรมออนไลน์ผ่านทาง LIVE รายการ “เรียนแล้ว..เรียนเล่า” ในวันเสาร์ที่ 18 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น.  ทางแฟนเพจ “อุทยานหลวงราชพฤกษ์”   ค่าลงทะเบียนร่วมกิจกรรมเพียง 450 บาท รับชุดหนอนผีเสื้อ+พืชอาหาร และชุดเพาะเลี้ยงดักแด้ (จัดส่งให้ถึงบ้านเลยจ้า) ลงทะเบียนได้ที่ลิงก์นี้เลย https://forms.gle/X4BDvn52mugySY8q9 ระยะเวลาเปิดรับลงทะเบียนและชำระค่าลงทะเบียน ตั้งแต่วันนี้ – 13 กันยายน 2564  เริ่มจัดส่งเซต Butterfly World ตั้งแต่วันที่ 13 กันยายน 2564 เป็นต้นไป    หมายเหตุ :  1. การสมัครจะสมบูรณ์เมื่ออุทยานหลวงราชพฤกษ์ ได้รับใบสมัครและรับเงินค่าลงทะเบียน เรียบร้อยแล้วเท่านั้น  2. ผู้ที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรมและชำระค่าลงทะเบียนแล้ว แต่ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้  อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าลงทะเบียน 3. สอบถามเพิ่มเติมที่ 053-114110-5 ต่อ 0  

11 ส.ค. 2564

31 ส.ค. 2564

11 สิงหาคม 2564
บอกรักแม่ยังไงให้ “ว๊าว!!” กว่าทุกปี กับกิจกรรมดีๆ ที่ให้คุณได้ทำการ์ด DIY วันแม่  ด้วยวัสดุจากธรรมชาติ เช่น ดอกไม้ ใบไม้ หรือวัสดุธรรมชาติ นำมาประดับตกแต่ง  ให้เป็นของขวัญชิ้นพิเศษให้กับคุณแม่ พร้อมแชร์ไอเดียสุดพิเศษให้ทุกคนรู้ ลุ้นรับรางวัลสุด Exclusive กว่า 30 รางวัล   กติกาง่ายๆ  1. ออกแบบการ์ดวันแม่ด้วยตัวเอง โดยใช้วัสดุธรรมชาติที่มี (ไม่จำกัดขนาด) 2. ถ่ายรูปการ์ด “สุดพิเศษของคุณ” แล้วโพสต์ลง Facebook ของคุณ 3. เปิดเป็น “สาธารณะ” พร้อมติดแฮชแท็ก #บอกรักแม่ในสวนของพ่อ2021   ระยะเวลากิจกรรม : วันนี้ - 31 สิงหาคม 2564 ประกาศผลรางวัลผ่านทาง Facebook อุทยานหลวงราชพฤกษ์

01 ส.ค. 2564

16 ส.ค. 2564

23 กรกฎาคม 2564
คอกาแฟห้ามพลาด! กับกิจกรรม “ดื่มด่ำกาแฟดริปสุดชิล จาก 5 ยอดดอย” กาแฟสบเมย กาแฟแม่สอง กาแฟปางมะโอ กาแฟดอยช้าง กาแฟบ่อเกลือ รวบรวมเมล็ดกาแฟคุณภาพดี มาสาธิตวิธีการดริปกาแฟง่ายๆ ทำเองได้ไม่ง้อบาริสต้า เหมาะสำหรับคนชอบดื่มกาแฟดริป ที่จะได้สัมผัสถึงรสชาติกาแฟที่แตกต่างกันถึง 5 แบบ   ร่วมทำกิจกรรมออนไลน์ไปพร้อมๆ กัน ผ่านทาง LIVE รายการ “เรียนแล้ว..เรียนเล่า” วันเสาร์ที่ 21สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. ทางแฟนเพจ “อุทยานหลวงราชพฤกษ์”  ค่าลงทะเบียนร่วมกิจกรรมเพียง 189 บาท รับไปเลย...กาแฟจาก 5 ยอดดอยพร้อมถุงดริป  (เราจัดส่งให้ถึงบ้านเลยจ้า) ลงทะเบียนได้ที่ลิงก์นี้เลย https://forms.gle/ruqWUq7XVJMgBmQV8 ระยะเวลาเปิดรับลงทะเบียนและชำระค่าลงทะเบียน ตั้งแต่วันนี้ – 16 สิงหาคม 2564  เริ่มจัดส่งชุดกาแฟ 5 ยอดดอย ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป    หมายเหตุ :  1. การสมัครจะสมบูรณ์เมื่อได้รับใบสมัครและรับเงินค่าลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วเท่านั้น  2. ผู้ที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรมและชำระค่าลงทะเบียนแล้ว แต่ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้  อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าลงทะเบียน 3. สอบถามเพิ่มเติมที่ 053-114110-5 ต่อ 0

23 มิ.ย. 2564

12 ก.ค. 2564

23 มิถุนายน 2564
กิจกรรม “How to ขยายพันธุ์ไม้อวบน้ำแบบง่าย..ได้เยอะ”  สาธิตการขยายพันธุ์ไม้อวบน้ำ (กุหลาบหิน) จาก 1 ต้น ให้กลายเป็นสิบๆ ต้น ด้วยวิธีการชำใบใช้อุปกรณ์ไม่เยอะ สามารถทำได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ แถมยังมีไม้อวบน้ำสวยๆ ตกแต่งบ้านหรือเพาะไว้ขายก็ได้นะ   ร่วมทำกิจกรรมออนไลน์ไปพร้อมๆ กัน ผ่านทาง LIVE รายการ “เรียนแล้ว..เรียนเล่า”  วันเสาร์ที่ 17 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น. ทางแฟนเพจ “อุทยานหลวงราชพฤกษ์”     ค่าลงทะเบียนร่วมกิจกรรมเพียง 129 บาท  พร้อมรับไม้อวบน้ำและชุดดินปลูก จำนวน 1 เซต(เราจัดส่งให้ถึงบ้านเลยจ้า) ลงทะเบียนได้ที่ลิงก์นี้เลย https://forms.gle/H3SUx3nEc1E4jccq7 ระยะเวลาเปิดรับลงทะเบียนและชำระค่าลงทะเบียน ตั้งแต่วันนี้ - 12 กรกฎาคม 2564  จัดส่งวัสดุอุปกรณ์ วันที่ 12 – 16 กรกฎาคม 2564   หมายเหตุ :  1. การสมัครจะสมบูรณ์เมื่อได้รับใบสมัครและรับเงินค่าลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วเท่านั้น  2. ผู้ที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรมและชำระค่าลงทะเบียนแล้ว แต่ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้  ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าลงทะเบียน 3. สอบถามเพิ่มเติมที่ 053-114110-5 ต่อ 0

05 มิ.ย. 2564

11 มิ.ย. 2564

10 มิถุนายน 2564
ชวนทุกครอบครัวมาร่วมเรียนรู้และลงมือทำกับกิจกรรมดีๆ  การปลูกเลี้ยงดอกเอื้องบนท่อนไม้จิ๋วที่สามารถทำเองได้ที่บ้าน  และยังมีสาระดีๆ เกี่ยวกับดอกเอื้อง ทั้งเอื้องผึ้งและเอื้องคำ  พร้อมเทคนิคการดูแลดอกเอื้องให้บานสวยงาม    ร่วมทำกิจกรรมออนไลน์ไปพร้อมๆ กัน ผ่านทาง LIVE รายการ “เรียนแล้ว..เรียนเล่า” วันเสาร์ที่ 19 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. ทางแฟนเพจ “อุทยานหลวงราชพฤกษ์” ค่าลงทะเบียนเพียง 150 บาท พร้อมรับกล้วยไม้มินิและชุดปลูก จำนวน 1 เซต (จัดส่งให้ถึงบ้าน) **รับจำกัดเพียง 50 ครอบครัวเท่านั้น!!** ลงทะเบียนได้ที่ลิงก์นี้ https://forms.gle/QYyLpdLjjAu2jR8B8 ระยะเวลาปิดรับลงทะเบียนและชำระค่าลงทะเบียน ตั้งแต่วันที่ 5 – 11 มิถุนายน 2564 จัดส่งวัสดุ อุปกรณ์ ช่วงวันที่ 14-18 มิถุนายน 2564   หมายเหตุ :  1. การสมัครจะสมบูรณ์เมื่อได้รับใบสมัครและรับเงินค่าลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วเท่านั้น  2. ผู้ที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรมและชำระค่าลงทะเบียนแล้ว แต่ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้  อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าลงทะเบียน 3. สอบถามเพิ่มเติมที่ 053-114110 ถึง 5 ต่อ 0
pav

/

next

พิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง