กำลังโหลดข้อมูล

คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

มิวเซียมไทยแลนด์

 1. หน้าแรก
 2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
 3.    >   อุทยานหลวงราชพฤกษ์

อุทยานหลวงราชพฤกษ์

23 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่นชอบ 691

9,385 ผู้เข้าชม

แกลเลอรี

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

อุทยานหลวงราชพฤกษ์ เป็นสวนพฤกษศาสตร์ขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ ณ ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นสถานที่ใช้จัดงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2549 และ มหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2554 

 

พื้นที่จัดแสดงอยู่ภายใน หอคำหลวง จัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเกี่ยวกับพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ พระอัฉริยภาพ และการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 

แบ่งออกเป็น 8 โซน

 • โซนที่ 1 ฝึกฝนแต่เด็ก จัดแสดงพระราชประวัติ ตั้งแต่ทรงพระราชสมภพ จนถึงเสด็จขึ้นครองสิริราชสมบัติ ผ่านพระบรมฉายาลักษณ์ในวโรกาสต่างๆ และการฉายวีดีทัศน์

 

 • โซนที่ 2 จิตใจร่าเริงเพื่องานที่ดี  จัดแสดงพระบรมฉายาลักษณ์ขณะทรงงาน และพระอัฉริยภาพแขนงต่างๆ อาทิ ด้านศิลปะ ด้านการประดิษฐ์ ด้านกีฬา และดนตรี

 

 • โซนที่ 3 ความเพียรเพื่อผู้อื่น จัดการแสดงแสง สี เสียง ประกอบพระราชดำรัส ในรูปแบบผนังฉลุข้อความภาพจิตรกรรมพระมหาชนก

 

 • โซนที่ 4 การทรงงานเพื่อผองไทย แสดงนิทรรศการการทรงงาน  ได้แก่ พระราชกรณียกิจด้านการศึกษา ด้านศิลปะและวัฒนธรรม ด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรดิน ด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรนํ้า ด้านพลังงานทดแทน ด้านการสาธารณสุข และด้านการพัฒนาการเกษตรไทย

 

 • โซนที่ 5 คือพลังเกื้อหนุนแผ่นดิน นำเสนอวีดีทัศน์เทิดพระเกียรติ ประกอบเพลงพระราชนิพนธ์ "ความฝันอันสูงสุด" และ "เพลงพระราชาผู้ทรงธรรม''

 

 • โซนที่ 6 คือพลังเกื้อหนุนของแผ่นดิน จัดแสดงเรื่องราวการทรงงานของพระบรมวงศานุวงศ์ที่เกื้อหนุนการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 

 

 • โซนที่ 7 สืบสานปณิธานกษัตริย์นักพัฒนา  นำเสนอวีดีทัศน์ของ บุคคล ชุมชน กลุ่มองค์กร ที่น้อมนำแนวคิดของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ไปพัฒนา  การนำเสนองานตามแนวทางพระราชดำริ  เสนอวีดีทัศน์ภาพนิ่ง  ภาพเคลื่อนไหว ประกอบเพลง "คำสอนของพ่อ" เป็นการเผยแพร่องค์ความรู้จากการดำเนินงานโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน)

 

 • โซนที่ 8 นิทรรศการภาพถ่าย  จัดแสดงภาพถ่ายความสำเร็จของบุคคล ชุมชน กลุ่มองค์กร ที่น้อมนำแนวคิดของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช รัชกาลที่ 9 ไปพัฒนา แสดงให้เห็นถึงปณิธานในการดำเนินงานตามแนวทางโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เพื่อให้ประชาชนมีวิถีชีวิตแบบยั่งยืน

 

 

 

บริหารจัดการ

องค์การมหาชน/องค์กรมหาชน

ประเภทพิพิธภัณฑ์

เกษตร, วิทยาศาสตร์, การแพทย์, เทคโนโลยี, ชีวิตและธรรมชาติ

วัตถุจัดแสดงที่มีความสำคัญ / สิ่งที่น่าสนใจ

 • หอคำหลวง  เป็นอาคารสถาปัตยกรรมล้านนาที่มีรูปแบบวิจิตรตระการตา
 • สวนเกษตรทฤษฏีใหม่ แสดงวิถีชีวิตเกษตรทฤษฏีใหม่ตามแนวพระราชดำริ
 • เรือนไม้ดอก ผสมผสานการจัดแสดงไม้ดอกจากโครงการหลวง
 • เรือนร่มไม้ สวรรค์แห่งพรรณไม้ที่มีร่มรื่น
 • โดมไม้เขตร้อน แหล่งรวบรวมเฟิร์นโบราณมากมาย
 • อาคารโลกแมลง สัมผัสแมลงมีชีวิต อาทิ ผีเสื้อ ตั๊กแตนใบไม้ ตั๊กแตนกิ่งไม้ ฯลฯ
 • อุทยานกล้วยไม้ ชมความงดงามของกล้วยไม้นานาพันธุ์

แผนที่

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

334 หมู่ 3 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 121 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50100
โทรศัพท์ : 053 - 114 110
โทรสาร : 053 - 114 196
เว็บไซต์ : https://www.royalparkrajapruek.org/Contact
อีเมล : rprp.cnx@gmail.com

วันและเวลาทำการ

ทุกวัน เวลา 08.00 น.-18.00 น. 

 (เฉพาะช่วงเดือนธันวาคม – กุมภาพันธ์ เปิดบริการ ตั้งแต่ 08.00-19.00 น.)

 

ค่าเข้าชม

 • คนไทย ผู้ใหญ่ 100 บาท / เด็ก 70 บาท (ส่วนสูง 100 - 140 ซม.)
 • ชาวต่างชาติ ผู้ใหญ่ 200 บาท / เด็ก 150 บาท (ส่วนสูง 100-140 ซม.)
 • ผู้สูงอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป / ข้าราชการ / นักเรียนและนักศึกษา แสดงบัตร 70 บาท พร้อมนั่งรถพ่วงชมสวนฟรี!

การเดินทาง

**นักท่องเที่ยวสามารถใช้บริการ แท็กซี่ หรือ รถสองแถว(รถสี่ล้อแดง) จากตัวเมืองเชียงใหม่มายังอุทยานหลวงราชพฤกษ์  ค่าโดยสารแบบเหมาจ่าย(ไป-กลับ) ราคา 600 บาท** 

 

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

สิ่งอำนวยความสะดวก

มีที่จอดรถ

4

แบ่งปัน

กิจกรรม

07 มิ.ย. 2565

17 มิ.ย. 2565

07 มิถุนายน 2565
อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ชวนร่วมเล่นกิจกรรม “ตามล่า หาให้ครบ”  เพียงหา “ดอกเเวววิเชียร” ที่ซ่อนอยู่ในภาพ ว่ามีทั้งหมดกี่ดอก ? หาให้ครบ ก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลสุดพิเศษ จำนวน 20 รางวัล   กติกาการร่วมสนุก คอมเมนต์คำตอบใต้โพสต์นี้ ว่ามีทั้งหมดกี่ดอก  https://www.facebook.com/rprp.cnx/photos/a.130114943744330/5220064318082675/ ระยะเวลาร่วมสนุก ตั้งแต่วันนี้ – 17 มิถุนายน 2565 ประกาศผลวันที่ 20 มิถุนายน 2565 ทาง Facebook: https://www.facebook.com/rprp.cnx หมายเหตุ : คำตัดสินกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด   อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ เปิดให้ชมสวนทุกวัน เวลา 08.00-18.00 น. สอบถามเพิ่มเติม โทร. 053-114 110 ถึง 5

04 เม.ย. 2565

30 เม.ย. 2565

04 เมษายน 2565
ราคาเดียว..เที่ยวคุ้มกับ 1 Day Trip Package เที่ยวอุทยานหลวงราชพฤกษ์ สนุกเพลิดเพลินไปกับกิจกรรมต่างๆ ตลอดทั้งวัน กิจกรรมหา RC , กิจกรรม D.I.Y ปั่นจักรยานชมสวน  แวะถ่ายรูปสวยๆลงโซเชียล นั่งพักชิลๆที่ HRDI Cafe ให้นักท่องเที่ยวได้ลิ้มลองรสชาติกาแฟจาก 7 ยอดดอย และรับประทานอาหาร Special Lunch Set จากครัวโครงการหลวง   1 Day Trip Package คนไทย: ราคา 649 บาท ชาวต่างชาติ: ราคา 719 บาท จองแพ็คเกจที่ : https://forms.gle/ogw4tFc5JBZWFbV58   อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จ.เชียงใหม่ เปิดให้ชมสวนทุกวัน เวลา 08.00-18.00 น. สอบถามเพิ่มเติมที่ 053-114110 ถึง 5 Line Official - https://lin.ee/7Comxe1 

07 มี.ค. 2565

31 มี.ค. 2565

07 มีนาคม 2565
ชมสวน..ส่องสัตว์กับแพ็คเกจ 3 ซู 1 สวน จวนแอ่วเจียงใหม่ ซื้อครั้งเดียวแอ่วได้หลายสถานที่ - ชมหอคำหลวง ตระการตากับไม้ดอกเมืองหนาวนานาพรรณ ฮอตฮิตกับไม้กลุ่มสีบาน  อาทิ ประดู่แดง ศรีตรัง และทุ่งคอสมอสสีขาวที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์ - ชมหมีแพนด้าและสัตว์โลกน่ารักหลากหลายชนิดแบบใกล้ชิดที่สวนสัตว์เชียงใหม่ - ชมโลกใต้น้ำกับฝูงปลานานาชนิดที่เชียงใหม่ ซู อควาเรียม เดินชมสัตว์รอบทะเลสาบ  นั่งรถชมสัตว์ทั้งสัตว์กินพืช และสัตว์กินเนื้อ - ชมการแสดงไทเกอร์โชว์ การแสดงนักล่ารัตติกาล และการแสดงแดนซิ่งโชว์ ที่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี   โปรโมชั่นนี้มีให้นักท่องเที่ยวได้เลือกอยู่ 2 แพ็คเกจ แพ็คเกจ 3 ซู 1 สวน จวนแอ่วเจียงใหม่ (บัตรรวมอาหาร ที่พักราชพฤกษ์เพลซ และรถนำเที่ยว) คนไทย: ผู้ใหญ่ 1,470 บาท/คน เด็ก 1,265 บาท/คน ต่างชาติ: ผู้ใหญ่ 1,960 บาท/คน เด็ก 1,590 บาท/คน แพ็คเกจ 3 ซู 1 สวน จวนแอ่วเจียงใหม่ (เฉพาะบัตรเข้าชม) คนไทย: ผู้ใหญ่ 470 บาท/คน เด็ก 265 บาท/คน ต่างชาติ: ผู้ใหญ่ 960 บาท/คน เด็ก 590 บาท/คน   สามารถซื้อได้ที่จุดจำหน่ายบัตร อุทยานหลวงราชพฤกษ์ สวนสัตว์เชียงใหม่ และเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี  หรือจองออนไลน์ได้ที่ https://forms.gle/5MU8cfsoESJyyYoV9   สอบถามเพิ่มเติม • สวนสัตว์เชียงใหม่ เบอร์โทรศัพท์ 082-190 1818 • เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เบอร์โทรศัพท์ 095-453 2556 • อุทยานหลวงราชพฤกษ์ เบอร์โทรศัพท์ 087-357 5594, 063-834 7441

10 ก.พ. 2565

20 ก.พ. 2565

03 กุมภาพันธ์ 2565
อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ชวนชมดอกไม้ที่เป็นไฮไลท์ 3 สี 3 สไตล์ 3 จุด ที่กำลังบานสะพรั่งยลโฉมให้ได้ชมกัน บอกได้เลยว่าไม่ควรพลาด ดอกพวงคราม สีม่วงหยดย้อยสวยงามเต็มอุโมงค์ ดอกสาวสันทรายดอกมีกลิ่นหอมอ่อนๆ ประดู่แดงดอกสีแดงสวยสดงดงาม จะบานเต็มที่ในช่วงวันที่ 10-20 กุมภาพันธ์ 2565 นี้ และยังมีจุดถ่ายรูปอื่นๆ อีกเพียบ ทั้ง “เรือนกล้วยไม้ / เรือนไม้ดอก / สวนนานาชาติ 22 ประเทศ หอคำหลวง / เรือนร่มไม้ / โดมกุหลาบ ฯลฯ”   อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จ.เชียงใหม่ เปิดให้ชมสวนทุกวัน เวลา 08.00-18.00 น. สอบถามเพิ่มเติม 053-114110 ถึง 5

18 ก.ย. 2564

16 กันยายน 2564
อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ขอเชิญร่วมทำกิจกรรมออนไลน์ผ่านทาง LIVE รายการ “เรียนแล้ว..เรียนเล่า” ในวันเสาร์ที่ 18 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น.  ทางแฟนเพจ “อุทยานหลวงราชพฤกษ์”   ค่าลงทะเบียนร่วมกิจกรรมเพียง 450 บาท รับชุดหนอนผีเสื้อ+พืชอาหาร และชุดเพาะเลี้ยงดักแด้ (จัดส่งให้ถึงบ้านเลยจ้า) ลงทะเบียนได้ที่ลิงก์นี้เลย https://forms.gle/X4BDvn52mugySY8q9 ระยะเวลาเปิดรับลงทะเบียนและชำระค่าลงทะเบียน ตั้งแต่วันนี้ – 13 กันยายน 2564  เริ่มจัดส่งเซต Butterfly World ตั้งแต่วันที่ 13 กันยายน 2564 เป็นต้นไป    หมายเหตุ :  1. การสมัครจะสมบูรณ์เมื่ออุทยานหลวงราชพฤกษ์ ได้รับใบสมัครและรับเงินค่าลงทะเบียน เรียบร้อยแล้วเท่านั้น  2. ผู้ที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรมและชำระค่าลงทะเบียนแล้ว แต่ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้  อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าลงทะเบียน 3. สอบถามเพิ่มเติมที่ 053-114110-5 ต่อ 0  
pav

/

next

พิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง