กำลังโหลดข้อมูล

คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

มิวเซียมไทยแลนด์

  1. หน้าแรก
  2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
  3.    >   หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

30 เมษายน 2562

ชื่นชอบ 703

21,241 ผู้เข้าชม

แกลเลอรี

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ก่อตั้งขึ้นในปี 2541 โดยมีเจตนารมณ์ที่จะให้หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม จัดตั้งขึ้นในส่วนภูมิภาค เพื่อเป็นศูนย์กลางของการดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมในท้องถิ่นภาคเหนือ ทั้งในด้านการจัดนิทรรศการ การแสดง จัดประชุม อบรม สัมมนา อนุรักษ์ การให้บริการแก่ชุมชน ตลอดจนการสนับสนุนการศึกษาด้านศิลปะ นอกจากนี้ยังเป็นศูนย์กลางในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานและองค์กรทางด้านศิลปะต่าง ๆ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล ความรู้และประสบการณ์ทางด้านศิลปวัฒนธรรมซึ่งกันและกัน 

บริหารจัดการ

สถานศึกษา

ประเภทพิพิธภัณฑ์

ศิลปะ

พิพิธภัณฑ์เสมือนจริง

วัตถุจัดแสดงที่มีความสำคัญ / สิ่งที่น่าสนใจ

  • การจัดแสดงผลงานนิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัย
  • การจัดแสดงดนตรี การแสดง การประชุม สัมมนา การ ฝึกอบรม เวิร์คชอป
  • จัดจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์จากงานศิลปะต่างๆ

แผนที่

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

239 ถนนนิมานเหมินทร์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053 - 218 280
โทรสาร : 053 - 218 280
เว็บไซต์ : http://cmuartcenter.finearts.cmu.ac.th/
อีเมล : cmuartcenter@finearts.cmu.ac.th

วันและเวลาทำการ

วันอังคาร - วันอาทิตย์ เวลา 09.00  - 17.00 น.

หยุดวันจันทร์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์

ค่าเข้าชม

ไม่มีค่าเข้าชม

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

สิ่งอำนวยความสะดวก

ลานจอดรถด้านหน้าหอนิทรรศการฯ

26

แบ่งปัน

กิจกรรม

01 ส.ค. 2561

01 สิงหาคม 2561
รายชื่อ 5 ทีม ที่ได้รับรางวัลประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวัฒนธรรม 3 มิติ (3D MUSEUM THAILAND)     รางวัลชนะเลิศ      ทีม HCM  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่    รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1      ทีม MADs-1  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2      ทีม PPM  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม   รางวัลชมเชย  2 รางวัล - ทีม ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง    ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง - ทีม B2P  พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหริภุญไชย **หมายเหตุ** ทุกทีมจะต้องเข้ารับรางวัล ในวันที่ 3 สิงหาคม 2561 ณ โรงละคร หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ตามกำหนดการดังแนบ) ดาวน์โหลดกำหนดการอบรม

06 ก.ค. 2561

29 ก.ค. 2561

02 กรกฎาคม 2561
นิทรรศการโดยความร่วมมือระหว่าง หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หริภุญไชย Seable Holidays : นิทรรศการศิลปะเพื่อคนตาบอดครั้งที่ 2   เปิดนิทรรศการ: วันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม 2561 เวลา14:00  จัดแสดง: 6 - 29 กรกฎาคม 2561 เข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สถานที่: หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ถนนนิมมานเหมินท์)   "Seable Holidays" นิทรรศการศิลปะและวัฒนธรรม ภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่าง หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หริภุญไชย โดยการนำผลงานในนิทรรศการพิเศษ “ความสุขที่สัมผัสได้” ที่เคยจัดขึ้น ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หริภุญไชย มาจัดแสดงร่วมกับผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้น โดยคณาจารย์ และนักศึกษา จากคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด้วยการเปิดพื้นที่ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรมฯ ให้เป็นพื้นที่สำหรับเปิดประสบการณ์การรับชมผลงาน ในแบบ รูป เสียง สัมผัส ให้กับ กลุ่มผู้พิการ นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจ ได้ศึกษาเรียนรู้ถึงข้อมูล และแนวคิดที่สอดแทรกอยู่ภายในผลงานศิลปวัตถุจำลอง เสมือนตัวแทนการกล่าวถึงสัญลักษณ์ (Land mark) ของสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ ในประเทศทางภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

28 มิ.ย. 2561

22 มิถุนายน 2561
รายชื่อ 22 ทีม ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางวัฒนธรรม 3 มิติ (3D MUSEUM THAILAND)     (1) SA CG (2) เม็ดเล็กพริกขี้หนู (3) infinite bkp (4) โครตระห่ำล่าทมิฬ (5) User (6) Baron Night (7) Black Board (8) Roses have thorns. (9) Two beautiful (10) chang noi (11) HelloMROwl (12) Mr.Merry (13) CTT (14) I'm here (15) EQuanimity (16) MADs-1 (17) HCM (18) CG by BC-BAT (19) Blue (20) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง 1 (21) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง 2 (22) B2P       **หมายเหตุ** ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องเข้าร่วมอบรมการใช้งาน 3D ReCap Program เพื่อนำไปพัฒนาผลงานตามแนวทางของ สพร. ในวันที่ 28 มิถุนายน 2561 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ตามกำหนดการดังแนบ)   ดาวน์โหลดกำหนดการอบรม

19 มิ.ย. 2561

29 มิ.ย. 2561

13 มิถุนายน 2561
นิทรรศการผลงานศิลปะและออกแบบของคณาจารย์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   สถานที่: ณ ห้องนิทรรศการชั้น 1 ด้านหลัง หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   เปิดนิทรรศการ: วันที่ 19 มิถุนายน เวลา 18.00 - 20.00 น. จัดแสดงงาน: วันที่ 20 - 29 มิถุนายน เวลา 09.00 - 17.00 น.(ปิดวันจันทร์) เข้าชมฟรี  

16 มิ.ย. 2561

13 มิถุนายน 2561
สารคดีที่ถ่ายทอดเรื่องราวของแอนดี้ โกลด์สเวิร์ธตี้ ศิลปินผู้ออกเดินทางสำรวจโลกและตัวตนของเขาไปพร้อมๆ กับการสร้างงานศิลปะบนภูมิทัศน์ต่างๆ ไม่ว่าจะในธรรมชาติ ในเมือง หรือแม้กระทั่งบนร่างกายของตนเอง   หลังจากร่วมงานกันในหนังสารคดีอันน่าทึ่งเรื่อง Rivers and Tides เมื่อ 16 ปีก่อน โกลด์สเวิร์ธตี้ กลับมาร่วมงานกับผู้กำกับโทมัส ไรเดลไชเมอร์อีกครั้งในหนังเรื่องนี้ แอนดี้พาคนดูไปสำรวจตัวตนของเขาเองผ่านโลกนี้ และผลกระทบจากการทำงานศิลปะมายาวนานหลายปี ในขณะเดียวกันกับที่เขาแปรเปลี่ยนร่างกายตนเองให้เป็นงานศิลปะ มันยังแสดงให้เห็นช่วงเวลาที่ทั้งเปราะบาง ส่วนตัว พิถีพิถันและแข็งแกร่งความยาว - 93 นาที/ ผู้กำกับ – โทมัส ไรเดลไชเมอร์/ ภาษา – อังกฤษ (คำบรรยาย – ไทย)    กิจกรรมครั้งนี้จัดโดยหอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU Art Center)ร่วมกับเพจชาวเชียงใหม่ต้องการดูหนังเรื่องนี้, กลุ่ม untitled for film, กลุ่มปันยามูฟวี่คลับ, กลุ่ม Moving Image ด้วยความร่วมมือจาก Documentary Club     สถานที่: โรงละคร หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ถนนนิมมานเหมินทร์ วันและเวลา: เสาร์ที่ 16 มิถุนายน 2018 เวลา 14.00 น.  ค่าใช้จ่าย: ราคาตั๋ว เรื่องละ 100 บาท จำหน่ายตั๋วหน้างาน เริ่มจำหน่ายเวลา 13.00 น. สอบถามเพิ่มเติม:  084 0296421
pav

/

next

พิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง