กำลังโหลดข้อมูล

คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

มิวเซียมไทยแลนด์

 1. หน้าแรก
 2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
 3.    >   แหล่งการเรียนรู้ Zoo Kids Zone

แหล่งการเรียนรู้ Zoo Kids Zone

24 สิงหาคม 2562

ชื่นชอบ 366

4,734 ผู้เข้าชม

แกลเลอรี

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

แหล่งการเรียนรู้  Zoo Kids  Zone   ตั้งอยู่ภายในสวนสัตว์เชียงใหม่  เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่  11 กันยายน  2558  มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมองค์ความรู้ด้านธรรมชาติ สัตว์ป่า  พันธุ์พืช  เพื่อถ่ายทอดความรู้และนวัตกรรม ผลงานวิจัยใหม่ๆที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมศึกษาให้กับผู้มาเที่ยวชมสวนสัตว์เชียงใหม่

 

Zoo Kids  Zone  ถือเป็นแหล่งการเรียนรู้ครบวงจรที่ทันสมัย  ถ่ายทอดผ่านสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ  แต่ละชิ้นงานและรูปแบบการนำเสนอล้วนก่อให้เกิดการเรียนรู้เชิงประจักษ์ สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์  และสร้างจิตสำนึก  ตลอดจนสร้างความตะหนักถึงความสำคัญด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สัตว์ป่า และสิ่งแวดล้อม

 

นับว่า Zoo Kids  Zone  มีบทบาทในฐานะเป็นฐานแห่งการเสริมสร้างความรู้ให้แก่สาธารณะชน และ บทบาทในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในการปลูกฝังและตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  สัตว์ป่า  และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการให้บริการเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ให้แก่ชุมชน 

 

ภายในแหล่งการเรียนรู้ประกอบด้วย 2 อาคาร ดังนี้

 

อาคาร เป็นอาคารที่จัดแสดงนิทรรศการ ประกอบด้วย  ประวัติความเป็นมาสวนสัตว์เชียงใหม่ , แผนที่, ผลงานวิจัย, สวนสัตว์สีเขียว, ความรู้เกี่ยวกับสัตว์สตัฟ, สัตว์ดอง, เครื่องมือไล่ล่า, ภาวะโลกร้อน , ความรู้เกี่ยวกับช้างสำคัญประจำรัชกาล , ถ่ายรูปที่ระลึก 3 มิติ 

 

อาคาร ประกอบด้วย  ห้องสมุดสำหรับเยาวชน, ห้องฉายภาพยนตร์ 3 มิติ, ห้องเสียงตามสาย  Green Radio 

บริหารจัดการ

หน่วยงานราชการ

ประเภทพิพิธภัณฑ์

อื่นๆ

วัตถุจัดแสดงที่มีความสำคัญ / สิ่งที่น่าสนใจ

 • ห้องจัดแสดงกราฟฟิค และ นิทรรศการสร้างความตระหนัก และปลูกจิตสำนึกเกี่ยวกับการอนุรักษ์ธรรมชาติ สัตว์ป่า และสิ่งแวดล้อม 
 • มุมจัดแสดงชิ้นงาน specimens  (สัตว์สตั๊ฟ , สัตว์ดอง , ขนสัตว์ , ไข่สัตว์ ฯลฯ)  และ เครื่องมือไล่ล่าสัตว์ต่างๆ เพื่อสร้างความตระหนักด้านการอนุรักษ์ผ่านแนวความคิด ไม่กิน ไม่ฆ่า ไม่ล่า ไม่ใช้ผลิตภัณฑ์จากสัตว์
 • นิทรรศการช้างสำคัญประจำรัชกาล
 • ห้องหนังสือ  สำหรับค้นคว้า หาความรู้เกี่ยวกับข้อมูลสัตว์ป่า และสิ่งแวดล้อม เช่น ตำรา , หนังสือ, สารคดี, การ์ตูน , ของเล่นเสริมพัฒนาการ เพื่อความรู้และความเพลิดเพลิน
 • ห้องฉายภาพยนตร์สารคดีเกี่ยวกับธรรมชาติ  สัตว์ป่า  และสิ่งแวดล้อม  3  มิติ (3D)
 • ห้องจัดรายการวิทยุเสียงตามสาย  Green  Green  Radio นำเสนอเรื่องราว และสาระดีๆ เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เกร็ดความรู้เรื่องราวของสัตว์ป่า และข้อมูล  ข่าวสารเหตุการณ์ปัจจุบัน 

แผนที่

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

สวนสัตว์เชียงใหม่ เลขที่ 100 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053–221 179 / 053-210 374
โทรสาร : 053-222 283

วันและเวลาทำการ

เปิดให้บริการทุกวัน

ตั้งแต่เวลา 09.00 น. 15.30 น.

ค่าเข้าชม

 

ซื้อบัตรเข้าชมสวนสัตว์เชียงใหม่  สามารถเข้าชมแหล่งการเรียนรู้  Zoo Kids  Zone  ฟรี  ไม่มีค่าใช้จ่าย

 

หมายเหตุ  ค่าเข้าชมสวนสัตว์เชียงใหม่  

 • ผู้ใหญ่ไทย คนละ 100  บาท  
 • ด็กไทย (ส่วนสูงไม่เกิน 135 ซม.) 20  บาท  
 • ชาวต่างชาติ ผู้ใหญ่  คนละ  150  บาท  
 • เด็กต่างชาติ(ส่วนสูงไม่เกิน 135 ซม.) คนละ  50  บาท

 

การเดินทาง

สวนสัตว์เชียงใหม่ ตั้งอยู่บริเวณถนนห้วยแก้ว เชิงดอยสุเทพ อยู่ใกล้กับสวนรุกขชาติห้วยแก้ว และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

รถยนต์  ใช้เส้นทางถนนห้วยแก้ว มุ่งหน้าไปทางดอยสุเทพ ผ่านห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลกาดสวนแก้ว ห้างสรรพสินค้าเมญ่า  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  สวนสัตว์เชียงใหม่ตั้งอยู่ด้านซ้ายมือ  ห่างจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ประมาณ   800   เมตร

 

รถโดยสาร  สามารถใช้บริการรถแดงจากในตัวเมือง

 

รถเมล์เชียงใหม่สาย B1  ค่าบริการ15-20 บาทตลอดสาย  รถออกทุก 30-60 นาที

(วันเสาร์-อาทิตย์ ทุก 60 นาที) ให้บริการ 06.30น. – 18.00น.

เส้นทางขนส่งอาเขต-ถนนทุ่งโฮเต็ล-สถานีรถไฟ-ถนนเจริญเมือง-ตลาดสันป่าข่อย-สะพานนวรัฐ-ประตูท่าแพ-สี่แยกกลางเวียง-สภ.เมืองเชียงใหม่-วัดพระสิงห์-ร.ร.วัฒโนทัย-รพ.สวนดอก-รพ.ประสาท-ตลาดต้นพยอม-มช.ประตู ปตท.-รร.เชียงใหม่ภูคำ-หน้า มช.-มทร.ล้านนา-สวนสัตว์-ย้อนกลับเส้นทางเดิม (ขากลับผ่านตลาดวโรรส)

 

 

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

ข้อมูลสำหรับผู้พิการ

 • มีทางลาดสำหรับผู้พิการ
 • มีสื่อการศึกษาในรูปแบบอักษรเบรลล์สำหรับผู้บกพร่องทางการมองเห็น
 • มีสื่อการศึกษาในรูปแบบภาษามือสำหรับผู้บกพร่องทางการได้ยิน

สิ่งอำนวยความสะดวก

มีพื้นที่สำหรับจอดรถ

1

แบ่งปัน

พิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง