กำลังโหลดข้อมูล

คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

มิวเซียมไทยแลนด์

  1. หน้าแรก
  2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
  3.    >   พิพิธภัณฑ์ประวัติคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พิพิธภัณฑ์ประวัติคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

30 เมษายน 2562

ชื่นชอบ 597

4,622 ผู้เข้าชม

แกลเลอรี

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

พิพิธภัณฑ์ประวัติคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   ริเริ่มและดำเนินการโดย ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  อดีตคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ (พ.ศ.2544-2550, 2555-2559) เพื่อรวบรวมหลักฐานที่มีคุณค่าของสถาบันให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของอนุชนรุ่นหลัง ที่แสดงให้เห็นถึงความพยายามทุ่มเท เสียสละของผู้บุกเบิกก่อตั้ง ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรแต่ละยุคสมัย   
ที่ได้พัฒนาให้เกิดความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงต่อเนื่องตลอดมา

 

แบ่งการจัดแสดงออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้

 

  • ส่วนที่ 1 จัดแสดงประวัติและวิวัฒนาการก่อตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ คณะผู้ก่อตั้ง รายนามอดีตคณบดี ตู้โชว์โล่รางวัลต่างๆ ตู้โชว์ตุ๊กตาที่ใส่เครื่องแต่งกายของนักศึกษาพยาบาล  บุคลากร และบัณฑิตที่ใส่ครุยวิทยฐานะฯ

 

  • ส่วนที่ 2 จัดแสดงพระราชประวัติ

- พระราชประวัติสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก

- พระราชประวัติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

- พระราชประวัติสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ

- พระราชประวัติสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี

 

  • ส่วนจัดแสดงประวัติมิสฟลอเรนซ์ ไนติงเกล พยาบาลชาวอังกฤษ ผู้ก่อตั้งโรงเรียนพยาบาลแผนใหม่ขึ้นเป็นแห่งแรกที่โรงพยาบาลเซนต์โธมัส ลอนดอน เมื่อปี ค.ศ.1860 จัดการสอนที่เป็นระบบโดยใช้วิทยาศาสตร์เป็นพื้นฐานเรียกว่า ระบบพยาบาลไนติงเกล ที่ได้รับความนิยมนำไปใช้แพร่หลายทั่วโลก

บริหารจัดการ

สถานศึกษา

ประเภทพิพิธภัณฑ์

ชีวประวัติ, ประวัติศาสตร์ และ โบราณคดี

พิพิธภัณฑ์เสมือนจริง

แผนที่

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

110/406 ถนนสุเทพ ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-221 293, 053-935 024
โทรสาร : 053-217 145
เว็บไซต์ : http://cene.nurse.cmu.ac.th:81/museum/
อีเมล : info@museum.nurse.cmu.ac.th

วันและเวลาทำการ

เปิดให้บริการวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.

ค่าเข้าชม

ไม่เสียค่าเข้าชม กรุณาติดต่อล่วงหน้า

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

กรุณาติดต่อเข้าเยี่ยมชมล่วงหน้า

0

แบ่งปัน

พิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง