กำลังโหลดข้อมูล

มิวเซียมไทยแลนด์

 1. หน้าแรก
 2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
 3.    >   ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา

ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา

23 สิงหาคม 2562

ชื่นชอบ 3,167

4,983 ผู้เข้าชม

แกลเลอรี

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา เป็นหน่วยงานภายใต้การบริหารจัดการโดย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์กลางในการรวบรวม จัดเก็บ จัดแสดง และศึกษาค้นคว้าข้อมูลด้านประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมล้านนา ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน มีที่ทำการ ณ อาคารคุ้มเจ้าบุรีรัตน์(มหาอินทร์) ซึ่งเป็นอาคารเก่าอายุมากกว่า 120 ปี ซึ่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับบริจาคจากคุณเรียงพันธุ์ ทิพยมณฑล และอาจารย์จุลทัศน์ กิติบุตร เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2544 

 

อาคารคุ้มเจ้าบุรีรัตน์ หรือ คุ้มกลางเวียง เดิมเป็นของ เจ้าบุรีรัตน์ มหาอินทร์ หลานของเจ้าหลวงคำฝั้น (เจ้าหลวงเชียงใหม่ องค์ที่ 3) สันนิษฐานว่าน่าจะสร้างขึ้นระหว่างปี พ.ศ.2432-2436 ต่อมาเจ้าน้อยชมชื่น ณ เชียงใหม่ บุตรชาย ได้รับมรดกและเป็นผู้ครอบครองอาคาร

 

และนางบัวผัน นิกรพันธ์ ได้ซื้อต่อจากเจ้าบุษบา ณ เชียงใหม่ (ภริยาเจ้าน้อยชมชื่น ณ เชียงใหม่) จนเป็นมรดกตกทอดมาจนถึงญาติคนปัจจุบัน คือ คุณเรียงพันธุ์ ทิพยมณฑล ทั้งนี้ตระกูลกิติบุตรและทิพยมณฑล ได้มอบอาคารคุ้มเจ้าบุรีรัตน์ มหาอินทร์ ให้กับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อให้ใช้เป็นที่ทำการของศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา ภายใต้การดูแล และดำเนินงานของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 


อาคารคุ้มเจ้าบุรีรัตน์ มหาอินทร์ เป็นตัวอย่างของงานสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานระหว่างลักษณะพื้นถิ่นและอิทธิพลตะวันตก เป็นแบบอย่างสถาปัตยกรรมอิทธิพลตะวันตกที่สร้างในเมืองเชียงใหม่ยุคแรก และยังแสดงออกถึงอิทธิพลของการก่ออิฐ การแปรรูปไม้ เทคนิคการเข้าไม้ที่เข้ามาพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจและสังคมของเมืองเชียงใหม่ช่วงปลายรัชกาลที่ 5 ตัวอาคารเป็นเรือนครึ่งปูนครึ่งไม้สองชั้น บันไดอยู่ด้านนอก ชั้นล่างก่ออิฐหนาเป็นรูปโค้ง(Arch) ฉาบปูนเป็นระเบียงโดยรอบ ชั้นบนเป็นพื้นไม้สักมีระเบียงโดยรอบ หลังคาจั่วและหลังคาปั้นหยามุงด้วยกระเบื้องดินขอคลุมระเบียงโดยรอบ ปัจจุบันตัวอาคารยังอยู่ในสภาพดี แสดงถึงวิทยาการการก่อสร้างที่แข็งแรงคงทนในอดีต 

 

ภายในศูนย์สถาปัตยกรรมนอกจากให้ความรู้ทางด้านสถาปัตยกรรมของอาคารแล้ว ยังให้บริการในส่วนต่างๆ อาทิ

1.ข้อมูลงานวิจัย/หนังสือเกี่ยวกับล้านนา

2.ข้อมูลด้านวัฒนธรรมและประเพณี 12 เดือน

3.ข้อมูลด้านศิลปกรรม อาทิ จิตรกรรม ประติมากรรม ฯลฯ

4.ห้องสมุดสถาปัตยกรรม ที่แสดงรูปหุ่นจำลองอาคารแบบต่างๆ เช่น วัดต้นแกว๋น เรือนพื้นถิ่น บ้านไทลื้อ โครงสร้างวิหาร เป็นต้น

5.ห้องสมุดหนังสือ

6.ห้องสมุดภาพของวัดต่างๆ อาทิ อุโบสถสองสงฆ์ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร วิหารวัดพันเตา วิหารวัดเกตการาม  

บริหารจัดการ

สถานศึกษา

ประเภทพิพิธภัณฑ์

อื่นๆ

วัตถุจัดแสดงที่มีความสำคัญ / สิ่งที่น่าสนใจ

- สถาปัตยกรรมของอาคารคุ้มเจ้าบุรีรัตน์

- นิทรรศการ และแบบจำลองทางสถาปัตยกรรม ประเภทศาสนาสถาน บ้านเรือน ฯลฯ 

- ห้องจำลองวิถีชีวิตเจ้านายภาคเหนือในสมัยก่อน

แผนที่

ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

เลขที่ 117 ถนนราชดำเนิน ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-277 855 หรือ 053-942 806
โทรสาร : 053-221 448
เว็บไซต์ : http://www.lanna-arch.net/

วันและเวลาทำการ

 

 • วันอังคาร-วันเสาร์  เวลา 09.00 - 17.00 น.

ช่วงเช้า เวลา 09.00 / 10.00 / 11.00 น.

ช่วงบ่าย เวลา 14.00 /15.00 / 16.00  น.  

 

 

 • วันอาทิตย์  เวลา 13.00 - 20.00 น.

รอบนำชม ร่วมกับถนนคนเดินท่าแพ-ราชดำเนิน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ ณ จุดประชาสัมพันธ์

เวลา  13.30 / 14.30 /15.30 / 17.00 / 18.00 /19.00  น.

 

(หยุดทุกวันจันทร์) 

 

ค่าเข้าชม

1. ประเภทบุคคลทั่วไป       

 • ผู้มีสัญชาติไทย  ราคา  60  บาท
 • ผู้มีสัญชาติอื่น   ราคา 120 บาท 

 

2. ประเภทนักเรียน นักศึกษา และผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป)

 • ผู้มีสัญชาติไทย    ราคา  10  บาท
 • ผู้มีสัญชาติอื่น   ราคา 20 บาท     
 • นักเรียน / นักศึกษาที่ไม่อยู่ในเครื่องแบบ โปรดแสดงบัตรประจำตัว
 • ผู้สูงอายุ โปรดแสดงบัตรประจำตัว หรือ Passport

 

 

3. ประเภทได้รับการยกเว้นการเก็บค่าธรรมเนียมเข้าชม 

 • เยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า 7 ปี 
 • พระภิกษุ สามเณร  
 • ผู้ที่มีความพิการ  

การเดินทาง

1.โดยรถยนต์ จากกรุงเทพฯ ใช้เส้นทางถนนพหลโยธิน แยกเข้าทางหลวงหมายเลข 32(สายเอเซีย) ผ่านอยุธยา อ่างทอง นครสวรรค์ หลังจากนั้นใช้ทางหลวงหมายเลข 117 ไปยังพิษณุโลก ต่อด้วยทางหลวงหมายเลข 11 ผ่านลำปาง ลำพูน ถึงเชียงใหม่ระยะทางประมาณ 695 กิโลเมตร อีกทางหนึ่ง คือ จากนครสวรรค์ ไปตามทางหลวงหมายเลข1 ผ่านกำแพงเพชร ตาก และลำปางถึงเชียงใหม่ ระยะทางประมาณ 696 กิโลเมตร 

 

2.รถไฟ มีรถด่วนและรถเร็ว ออกจากสถานีรถไฟกรุงเทพ(หัวลำโพง) ทุกวัน

 

3.รถโดยสารประจำทาง มีรถประจำทางปรับอากาศสายกรุงเทพฯ-เชียงใหม่ ออกจากสถานีขนส่งสายเหนือ (หมอชิต 2) ถนนกำแพงเพชร 2 ทุกวันๆละหลายเที่ยว ใช้เวลาเดินทางประมาณ 10 ชั่วโมง

 

4.เครื่องบิน มีบริการเที่ยวบินประจำระหว่างกรุงเทพฯ-เชียงใหม่ ทุกวัน ใช้เวลาเดินทางประมาณ  1 ชั่วโมง

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

กรณีเข้าชมเป็นหมู่คณะจะต้องทำหนังสือก่อนขอเข้าเยี่ยมชม

สิ่งอำนวยความสะดวก

มีลานจอดรถ

10

แบ่งปัน

สถานที่ใกล้เคียง

สถานที่ใกล้เคียงในระยะ 20 กิโลเมตร
เพิ่มสถานที่ใกล้เคียง

กิจกรรม

04 พ.ค. 2561

10 พ.ค. 2561

01 พฤษภาคม 2561
ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา(คุ้มเจ้าบุรีรัตน์) ขอเชิญร่วมพิธีเปิดนิทรรศการและเสวนา   พลวัตอาภรณ์แห่งนครเชียงใหม่ พิธีเปิด วันที่ 4 พฤษภาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป นิทรรศการจัดแสดงระหว่างวันที 4-10 พฤษภาคม 2561 
pav

/

next

พิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง