กำลังโหลดข้อมูล

คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

มิวเซียมไทยแลนด์

 1. หน้าแรก
 2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
 3.    >   ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา

ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา

05 พฤศจิกายน 2564

ชื่นชอบ 5,768

17,898 ผู้เข้าชม

แกลเลอรี

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา เป็นหน่วยงานภายใต้การบริหารจัดการโดย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์กลางในการรวบรวม จัดเก็บ จัดแสดง และศึกษาค้นคว้าข้อมูลด้านประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมล้านนา ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน มีที่ทำการ ณ อาคารคุ้มเจ้าบุรีรัตน์(มหาอินทร์) ซึ่งเป็นอาคารเก่าอายุมากกว่า 120 ปี ซึ่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับบริจาคจากคุณเรียงพันธุ์ ทิพยมณฑล และอาจารย์จุลทัศน์ กิติบุตร เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2544 

 

อาคารคุ้มเจ้าบุรีรัตน์ หรือ คุ้มกลางเวียง เดิมเป็นของ เจ้าบุรีรัตน์ มหาอินทร์ หลานของเจ้าหลวงคำฝั้น (เจ้าหลวงเชียงใหม่ องค์ที่ 3) สันนิษฐานว่าน่าจะสร้างขึ้นระหว่างปี พ.ศ.2432-2436 ต่อมาเจ้าน้อยชมชื่น ณ เชียงใหม่ บุตรชาย ได้รับมรดกและเป็นผู้ครอบครองอาคาร

 

และนางบัวผัน นิกรพันธ์ ได้ซื้อต่อจากเจ้าบุษบา ณ เชียงใหม่ (ภริยาเจ้าน้อยชมชื่น ณ เชียงใหม่) จนเป็นมรดกตกทอดมาจนถึงญาติคนปัจจุบัน คือ คุณเรียงพันธุ์ ทิพยมณฑล ทั้งนี้ตระกูลกิติบุตรและทิพยมณฑล ได้มอบอาคารคุ้มเจ้าบุรีรัตน์ มหาอินทร์ ให้กับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อให้ใช้เป็นที่ทำการของศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา ภายใต้การดูแล และดำเนินงานของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 


อาคารคุ้มเจ้าบุรีรัตน์ มหาอินทร์ เป็นตัวอย่างของงานสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานระหว่างลักษณะพื้นถิ่นและอิทธิพลตะวันตก เป็นแบบอย่างสถาปัตยกรรมอิทธิพลตะวันตกที่สร้างในเมืองเชียงใหม่ยุคแรก และยังแสดงออกถึงอิทธิพลของการก่ออิฐ การแปรรูปไม้ เทคนิคการเข้าไม้ที่เข้ามาพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจและสังคมของเมืองเชียงใหม่ช่วงปลายรัชกาลที่ 5 ตัวอาคารเป็นเรือนครึ่งปูนครึ่งไม้สองชั้น บันไดอยู่ด้านนอก ชั้นล่างก่ออิฐหนาเป็นรูปโค้ง(Arch) ฉาบปูนเป็นระเบียงโดยรอบ ชั้นบนเป็นพื้นไม้สักมีระเบียงโดยรอบ หลังคาจั่วและหลังคาปั้นหยามุงด้วยกระเบื้องดินขอคลุมระเบียงโดยรอบ ปัจจุบันตัวอาคารยังอยู่ในสภาพดี แสดงถึงวิทยาการการก่อสร้างที่แข็งแรงคงทนในอดีต 

 

ภายในศูนย์สถาปัตยกรรมนอกจากให้ความรู้ทางด้านสถาปัตยกรรมของอาคารแล้ว ยังให้บริการในส่วนต่างๆ อาทิ

 • ข้อมูลงานวิจัย/หนังสือเกี่ยวกับล้านนา
 • ข้อมูลด้านวัฒนธรรมและประเพณี 12 เดือน
 • ข้อมูลด้านศิลปกรรม อาทิ จิตรกรรม ประติมากรรม ฯลฯ
 • ห้องสมุดสถาปัตยกรรม ที่แสดงรูปหุ่นจำลองอาคารแบบต่างๆ เช่น วัดต้นแกว๋น เรือนพื้นถิ่น บ้านไทลื้อ โครงสร้างวิหาร เป็นต้น
 • ห้องสมุดหนังสือ
 • ห้องสมุดภาพของวัดต่างๆ อาทิ อุโบสถสองสงฆ์ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร วิหารวัดพันเตา วิหารวัดเกตการาม  

บริหารจัดการ

สถานศึกษา

ประเภทพิพิธภัณฑ์

อื่นๆ

วัตถุจัดแสดงที่มีความสำคัญ / สิ่งที่น่าสนใจ

 • สถาปัตยกรรมของอาคารคุ้มเจ้าบุรีรัตน์
 • นิทรรศการ และแบบจำลองทางสถาปัตยกรรม ประเภทศาสนาสถาน บ้านเรือน ฯลฯ
 • ห้องจำลองวิถีชีวิตเจ้านายภาคเหนือในสมัยก่อน

แผนที่

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

เลขที่ 117 ถนนราชดำเนิน ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-277 855 หรือ 053-942 806
โทรสาร : 053-221 448
เว็บไซต์ : https://www2.arc.cmu.ac.th/lannaarch/

วันและเวลาทำการ

1. การให้บริการเข้าชม (ส่วนจัดแสดงนิทรรศการภายในตัวอาคารคุ้มฯ)

วันอังคาร - วันอาทิตย์ (ไม่เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

 • เวลา 09.00 - 12.00 น. และ เวลา 13.00 -16.00 น.
 • เวลา 12.00 -13.00 น. พักเครื่องฉายภาพและเสียง / พักเที่ยง

2. งดให้บริการเข้าชม ทุกวันจันทร์

 

โดยทางศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนาเน้นการให้บริการ ที่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้รับบริการ

ภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยทางด้านสุขอนามัยเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19

**ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ครบถ้วนแล้ว

 

ค่าเข้าชม

1. ประเภทบุคคลทั่วไป       

 • ผู้มีสัญชาติไทย  ราคา  60  บาท
 • ผู้มีสัญชาติอื่น   ราคา 120 บาท 

2. ประเภทนักเรียน นักศึกษา และผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป)

 • ผู้มีสัญชาติไทย    ราคา  10  บาท
 • ผู้มีสัญชาติอื่น   ราคา 20 บาท     
 • นักเรียน / นักศึกษาที่ไม่อยู่ในเครื่องแบบ โปรดแสดงบัตรประจำตัว
 • ผู้สูงอายุ โปรดแสดงบัตรประจำตัว หรือ Passport

3. ประเภทได้รับการยกเว้นการเก็บค่าธรรมเนียมเข้าชม 

 • เยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า 7 ปี 
 • พระภิกษุ สามเณร  
 • ผู้ที่มีความพิการ  

การเดินทาง

1.โดยรถยนต์ จากกรุงเทพฯ ใช้เส้นทางถนนพหลโยธิน แยกเข้าทางหลวงหมายเลข 32(สายเอเซีย) ผ่านอยุธยา อ่างทอง นครสวรรค์ หลังจากนั้นใช้ทางหลวงหมายเลข 117 ไปยังพิษณุโลก ต่อด้วยทางหลวงหมายเลข 11 ผ่านลำปาง ลำพูน ถึงเชียงใหม่ระยะทางประมาณ 695 กิโลเมตร อีกทางหนึ่ง คือ จากนครสวรรค์ ไปตามทางหลวงหมายเลข1 ผ่านกำแพงเพชร ตาก และลำปางถึงเชียงใหม่ ระยะทางประมาณ 696 กิโลเมตร 

 

2.รถไฟ มีรถด่วนและรถเร็ว ออกจากสถานีรถไฟกรุงเทพ(หัวลำโพง) ทุกวัน

 

3.รถโดยสารประจำทาง มีรถประจำทางปรับอากาศสายกรุงเทพฯ-เชียงใหม่ ออกจากสถานีขนส่งสายเหนือ (หมอชิต 2) ถนนกำแพงเพชร 2 ทุกวันๆละหลายเที่ยว ใช้เวลาเดินทางประมาณ 10 ชั่วโมง

 

4.เครื่องบิน มีบริการเที่ยวบินประจำระหว่างกรุงเทพฯ-เชียงใหม่ ทุกวัน ใช้เวลาเดินทางประมาณ  1 ชั่วโมง

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

หากโรงเรียน สถานศึกษา หน่วยงาน หรือกลุ่มศึกษาดูงานต้องการจะเข้าเยี่ยมชมเป็นหมู่คณะฯ

กรุณาติดต่อส่วนสำนักงานของศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน

 • ทางหมายเลขโทรศัพท์ 053-277 855
 • หรือทาง E-Mail : Khum.museum@gmail.com

เพื่อที่ทางศูนย์ฯจะได้เตรียมการให้บริการรองรับการเข้าชมเป็นหมู่คณะฯ เป็นลำดับต่อไป

สิ่งอำนวยความสะดวก

มีลานจอดรถ

12

แบ่งปัน

กิจกรรม

01 ธ.ค. 2565

09 ธ.ค. 2565

01 ธันวาคม 2565
ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจและมัคคุเทศก์ เข้าร่วมกิจกรรม  “Talk and Trip 1 ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมและภูมิทัศน์วัฒนธรรมล้านนา” ประกอบด้วยการบรรยายและทัศนศึกษา ณ สถานที่จริง  ได้แก่ วัดเชียงมั่น วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร และคลองแม่ข่า    วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2565 เวลา 9.00-16.00 น.  ณ ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา คุ้มเจ้าบุรีรัตน์ (มหาอินทร์)   วิทยากรบรรยายพบกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ ศรีสุวรรณ อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมและการอนุรักษ์เมือง อาจารย์วรงค์ วงค์ลังกา อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านภูมิสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   ค่าลงทะเบียน 1,000 บาท รวมค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง เอกสารประกอบการอบรม การทัศนศึกษานอกสถานที่ และใบประกาศนียบัตร   รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 5 ธันวาคม 2565 วิธีการสมัครเข้าร่วมกิจกรรม โดยการ Scan Qrcode มุมขวาล่างของโปสเตอร์  หรือ ทางลิงค์ https://shorturl.asia/nqfL6 สอบถามเพิ่มเติม โทร. 053 - 277 855 (วันจันทร์-ศุกร์)  หรือทาง inbox เพจ ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา

22 ส.ค. 2565

31 ต.ค. 2565

22 สิงหาคม 2565
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา คุ้มเจ้าบุรีรัตน์ (มหาอินทร์)​  วิทยาลัยสื่อ ศิลปะ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  และสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)    ร่วมขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมและพัฒนาการขยายผลธุรกิจ นวัตกรรมอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ Awaken KHUM for Innovative and Creative Economy (KHUM) ขอเชิญร่วมงาน KHUM โดยจะนิทรรศการแสดงผลงาน ดังนี้   1. KHUM X NIA Innovative Showcase(SHOW CASE X SHOW KHUM) งานแสดงสินค้าธุรกิจนวัตกรรมสร้างสรรค์ของผู้ประกอบการ  จัดต่อเนื่องทุกวันอาทิตย์ ตั้งแต่ 7 สิงหาคม - 25 กันยายน 2565 เวลา 17.30-21.30 น.    2. ตระการตา “ต่อยอด แสงหลวง” การทดลองนวัตกรรมสถาปัตยกรรม  การต่อยอดภูมิปัญญาด้วยนวัตกรรมเพื่อเชื่อมโยงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ชุมชน  จัดต่อเนื่องทุกวันอาทิตย์ ตั้งแต่ 7 สิงหาคม - 25 กันยายน 2565 เวลา 20.00-22.00 น.  ณ วัดเจดีย์หลวงวรมหาวิหาร   3. นิทรรศการ "สถาปัตยกรรมสมัยใหม่เมืองเชียงใหม่: ภาพสะท้อนความทันสมัย Chiang Mai Modern Architecture: the Reflection of Modernity" โดย รศ.ดร.สันต์ สุวัจฉราภินันท์ และ "Modernized Bangkok" โดย foto-momo 2 นิทรรศการที่ถ่ายทอดภาพของสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ในเชียงใหม่และกรุงเทพฯ ที่ไม่เป็นเพียงแค่นวัตกรรมทางการออกแบบ ก่อสร้าง และรูปทรงทางสถาปัตยกรรมเท่านั้น หากแต่ยังเป็นนวัตกรรมทางสังคม ที่สะท้อนวิธีคิด ชีวิต และความเป็นอยู่ของผู้คนของยุคสมัยหนึ่ง จัดแสดงระหว่างวันที่ 7 สิงหาคม - 31 ตุลาคม 2565   ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา คุ้มเจ้าบุรีรัตน์ (มหาอินทร์) เปิดทุกวัน เวลา 08:30 - 16:30 น. (ปิดวันจันทร์) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. : 053-277 855

05 พ.ย. 2564

28 ก.พ. 2565

05 พฤศจิกายน 2564
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ พิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัยใหม่เอี่ยม ขอเรียนเชิญร่วมงานเปิดนิทรรศการ และร่วมชมนิทรรศการ “คุ้มใหม่ ใหม่เอี่ยม KHUM MAI X MAIIAM”   จัดแสดงเกี่ยวกับประวัติอาคาร 130 ปี คุ้มเจ้าบุรีรัตน์(มหาอินทร์) บอกเล่าเรื่องราวอันงดงาม ของอาคารประวัติศาสตร์ ใจกลางเวียงเก่าเชียงใหม่ซึ่งได้มีการปรับปรุงใหม่และเปิดเผยร่องรอย สถาปัตยกรรมที่ผ่านกาลเวลามายาวนาน  และนิทรรศการ Fluidity of Scenes นำเสนอสื่อศิลปะรูปแบบใหม่  เพื่อสร้างบรรยากาศของความแปลกใหม่ให้แก่พื้นที่ บอกเล่าถึงความเปลี่ยนแปลงทางภูมิทัศน์ ที่สัมพันธ์กับความเป็นน้ำ เชื่อมโยงการทำความเข้าใจการเปลี่ยนแปลงของภูมิทัศน์ ในมิติและห้วงเวลาต่างๆ เข้าไว้ด้วยกัน    พิธีเปิดนิทรรศการ วันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2564 เวลา 17.30-19.30 น.  นิทรรศการจัดแสดงระหว่างวันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 – 28 กุมภาพันธ์ 2565   ณ ห้องนิทรรศการหมุนเวียน ชั้น 1 ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา คุ้มเจ้าบุรีรัตน์ (มหาอินทร์) สี่แยกกลางเวียงเชียงใหม่ เวลาเข้าชม วันอังคาร-วันอาทิตย์ เวลา 09.00-12.00 น. และ 13.00-16.00 น. งดให้บริการเข้าชม ทุกวันจันทร์   สอบถามโทร. 053-277 855 Facebook : ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา

05 มิ.ย. 2564

30 มิ.ย. 2564

28 พฤษภาคม 2564
ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา คุ้มเจ้าบุรีรัตน์ และ โครงการพิพิธภัณฑ์สายตายาว มองการไกลเพื่อผู้สูงวัย มิวเซียมสยาม ผุดโปรเจกต์กล่องพิพิธภัณฑ์ส่งถึงบ้าน เพื่อผู้สูงวัยติดเตียง ครั้งที่ 1    โครงการนี้ได้จัดทำเพื่อผู้สูงวัยติดเตียงหรือผู้สูงอายุที่เดินทางลำบากสามารถรับชม ได้ท่องเที่ยวเพลิดเพลินกับประสบการณ์เสมือนจริง ในเนื้อหาชวนเที่ยว วัด บ้าน คุ้ม จากศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา และ มีกิจกรรม วัตถุระลึกความทรงจำหลังการชมวิดีโอ  โดยกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ทำร่วมกับบุตรหลานหรือบุคคลในครอบครัว เพื่อเป็นโอกาสที่จะได้เวลากับคนต่างช่วงวัย  ซึ่งจะนำไปสู่การตระหนักถึงความรู้สึกมีคุณค่า และ สร้างความมั่นคงทางจิตใจ   กล่องพิพิธภัณฑ์ส่งถึงบ้านเป็นกล่องที่บรรจุแว่น VR Headset เพื่อรับรูปแบบประสบการณ์เสมือนจริง (Virtual reality)  โดยจะใช้แว่นที่เตรียมให้กับสมาร์ทโฟนรับชมผ่านการสตรีมมิ่ง การใช้งานเป็นลักษณะยืมคืน  ระหว่างพิพิธภัณฑ์ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนาคุ้มเจ้าบุรีรัตน์กับบ้าน     ผู้ที่สนใจลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 5 - 30 มิถุนายน 64 ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/2ROKbkK ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/8F45oyqqrq8GG6ZL6   การร่วมกิจกรรมครั้งนี้ไม่มีค่าใช้จ่าย และทางโครงการก็มีบริการรับส่งกล่อง *** สำหรับเงื่อนไขผู้ที่ร่วมโครงการ มีดังนี้ - เป็นครอบครัวผู้สูงวัยติดเตียง ที่ อาศัยในจังหวัดเชียงใหม่ - ผู้ที่ต้องการเข้าร่วมโครงการต้องมีโทรศัพท์สมาร์ทโฟน และ เครือข่ายอินเทอร์เน็ต - สามารถประเมินผลทุกครั้งหลังยืมคืน

01 พ.ย. 2563

10 พ.ย. 2563

04 พฤศจิกายน 2563
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญชวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 เข้าร่วมโครงการอบรม "วาดเส้น สีน้ำและถ่ายภาพสถาปัตยกรรมสำหรับเยาวชน รุ่นที่ 26" เรียนระหว่างวันที่ 17-21 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00-16.00 น.  ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา(สี่แยกกลางเวียงเชียงใหม่)   รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 รับจำนวน 30 ที่นั่ง ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดและใบสมัครตามเอกสารแนบท้ายนี้ http://www2.arc.cmu.ac.th/facmu_news/doc/7628.pdf สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ (ในวันและเวลาราชการ) - ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา โทร. 053-277 855 - คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มช. โทร. 053-942 806 คลิกลิ้งค์ : ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา
pav

/

next

พิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง