กำลังโหลดข้อมูล

คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

มิวเซียมไทยแลนด์

 1. หน้าแรก
 2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
 3.    >   ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา

ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา

04 สิงหาคม 2564

ชื่นชอบ 5,767

11,145 ผู้เข้าชม

แกลเลอรี

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา เป็นหน่วยงานภายใต้การบริหารจัดการโดย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์กลางในการรวบรวม จัดเก็บ จัดแสดง และศึกษาค้นคว้าข้อมูลด้านประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมล้านนา ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน มีที่ทำการ ณ อาคารคุ้มเจ้าบุรีรัตน์(มหาอินทร์) ซึ่งเป็นอาคารเก่าอายุมากกว่า 120 ปี ซึ่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับบริจาคจากคุณเรียงพันธุ์ ทิพยมณฑล และอาจารย์จุลทัศน์ กิติบุตร เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2544 

 

อาคารคุ้มเจ้าบุรีรัตน์ หรือ คุ้มกลางเวียง เดิมเป็นของ เจ้าบุรีรัตน์ มหาอินทร์ หลานของเจ้าหลวงคำฝั้น (เจ้าหลวงเชียงใหม่ องค์ที่ 3) สันนิษฐานว่าน่าจะสร้างขึ้นระหว่างปี พ.ศ.2432-2436 ต่อมาเจ้าน้อยชมชื่น ณ เชียงใหม่ บุตรชาย ได้รับมรดกและเป็นผู้ครอบครองอาคาร

 

และนางบัวผัน นิกรพันธ์ ได้ซื้อต่อจากเจ้าบุษบา ณ เชียงใหม่ (ภริยาเจ้าน้อยชมชื่น ณ เชียงใหม่) จนเป็นมรดกตกทอดมาจนถึงญาติคนปัจจุบัน คือ คุณเรียงพันธุ์ ทิพยมณฑล ทั้งนี้ตระกูลกิติบุตรและทิพยมณฑล ได้มอบอาคารคุ้มเจ้าบุรีรัตน์ มหาอินทร์ ให้กับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อให้ใช้เป็นที่ทำการของศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา ภายใต้การดูแล และดำเนินงานของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 


อาคารคุ้มเจ้าบุรีรัตน์ มหาอินทร์ เป็นตัวอย่างของงานสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานระหว่างลักษณะพื้นถิ่นและอิทธิพลตะวันตก เป็นแบบอย่างสถาปัตยกรรมอิทธิพลตะวันตกที่สร้างในเมืองเชียงใหม่ยุคแรก และยังแสดงออกถึงอิทธิพลของการก่ออิฐ การแปรรูปไม้ เทคนิคการเข้าไม้ที่เข้ามาพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจและสังคมของเมืองเชียงใหม่ช่วงปลายรัชกาลที่ 5 ตัวอาคารเป็นเรือนครึ่งปูนครึ่งไม้สองชั้น บันไดอยู่ด้านนอก ชั้นล่างก่ออิฐหนาเป็นรูปโค้ง(Arch) ฉาบปูนเป็นระเบียงโดยรอบ ชั้นบนเป็นพื้นไม้สักมีระเบียงโดยรอบ หลังคาจั่วและหลังคาปั้นหยามุงด้วยกระเบื้องดินขอคลุมระเบียงโดยรอบ ปัจจุบันตัวอาคารยังอยู่ในสภาพดี แสดงถึงวิทยาการการก่อสร้างที่แข็งแรงคงทนในอดีต 

 

ภายในศูนย์สถาปัตยกรรมนอกจากให้ความรู้ทางด้านสถาปัตยกรรมของอาคารแล้ว ยังให้บริการในส่วนต่างๆ อาทิ

 • ข้อมูลงานวิจัย/หนังสือเกี่ยวกับล้านนา
 • ข้อมูลด้านวัฒนธรรมและประเพณี 12 เดือน
 • ข้อมูลด้านศิลปกรรม อาทิ จิตรกรรม ประติมากรรม ฯลฯ
 • ห้องสมุดสถาปัตยกรรม ที่แสดงรูปหุ่นจำลองอาคารแบบต่างๆ เช่น วัดต้นแกว๋น เรือนพื้นถิ่น บ้านไทลื้อ โครงสร้างวิหาร เป็นต้น
 • ห้องสมุดหนังสือ
 • ห้องสมุดภาพของวัดต่างๆ อาทิ อุโบสถสองสงฆ์ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร วิหารวัดพันเตา วิหารวัดเกตการาม  

บริหารจัดการ

สถานศึกษา

ประเภทพิพิธภัณฑ์

อื่นๆ

วัตถุจัดแสดงที่มีความสำคัญ / สิ่งที่น่าสนใจ

 • สถาปัตยกรรมของอาคารคุ้มเจ้าบุรีรัตน์
 • นิทรรศการ และแบบจำลองทางสถาปัตยกรรม ประเภทศาสนาสถาน บ้านเรือน ฯลฯ
 • ห้องจำลองวิถีชีวิตเจ้านายภาคเหนือในสมัยก่อน

แผนที่

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

เลขที่ 117 ถนนราชดำเนิน ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-277 855 หรือ 053-942 806
โทรสาร : 053-221 448
เว็บไซต์ : https://www2.arc.cmu.ac.th/lannaarch/

วันและเวลาทำการ

ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา คุ้มเจ้าบุรีรัตน์ มหาอินทร์ 

เปิดให้บริการวัน อังคาร  - วันเสาร์ เวลา 08.30 -16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) 

หยุดทุกวันจันทร์  และวันอาทิตย์(ชั่วคราว) 

 

*** หมายเหตุ *** 

ปัจจุบันงดให้บริการชั่วคราว เนื่องจากอยู่ระหว่างการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารคุ้มเจ้าบุรีรัตน์

(มหาอินทร์) *

 

 

ค่าเข้าชม

1. ประเภทบุคคลทั่วไป       

 • ผู้มีสัญชาติไทย  ราคา  60  บาท
 • ผู้มีสัญชาติอื่น   ราคา 120 บาท 

 

2. ประเภทนักเรียน นักศึกษา และผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป)

 • ผู้มีสัญชาติไทย    ราคา  10  บาท
 • ผู้มีสัญชาติอื่น   ราคา 20 บาท     
 • นักเรียน / นักศึกษาที่ไม่อยู่ในเครื่องแบบ โปรดแสดงบัตรประจำตัว
 • ผู้สูงอายุ โปรดแสดงบัตรประจำตัว หรือ Passport

 

 

3. ประเภทได้รับการยกเว้นการเก็บค่าธรรมเนียมเข้าชม 

 • เยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า 7 ปี 
 • พระภิกษุ สามเณร  
 • ผู้ที่มีความพิการ  

การเดินทาง

1.โดยรถยนต์ จากกรุงเทพฯ ใช้เส้นทางถนนพหลโยธิน แยกเข้าทางหลวงหมายเลข 32(สายเอเซีย) ผ่านอยุธยา อ่างทอง นครสวรรค์ หลังจากนั้นใช้ทางหลวงหมายเลข 117 ไปยังพิษณุโลก ต่อด้วยทางหลวงหมายเลข 11 ผ่านลำปาง ลำพูน ถึงเชียงใหม่ระยะทางประมาณ 695 กิโลเมตร อีกทางหนึ่ง คือ จากนครสวรรค์ ไปตามทางหลวงหมายเลข1 ผ่านกำแพงเพชร ตาก และลำปางถึงเชียงใหม่ ระยะทางประมาณ 696 กิโลเมตร 

 

2.รถไฟ มีรถด่วนและรถเร็ว ออกจากสถานีรถไฟกรุงเทพ(หัวลำโพง) ทุกวัน

 

3.รถโดยสารประจำทาง มีรถประจำทางปรับอากาศสายกรุงเทพฯ-เชียงใหม่ ออกจากสถานีขนส่งสายเหนือ (หมอชิต 2) ถนนกำแพงเพชร 2 ทุกวันๆละหลายเที่ยว ใช้เวลาเดินทางประมาณ 10 ชั่วโมง

 

4.เครื่องบิน มีบริการเที่ยวบินประจำระหว่างกรุงเทพฯ-เชียงใหม่ ทุกวัน ใช้เวลาเดินทางประมาณ  1 ชั่วโมง

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

กรณีเข้าชมเป็นหมู่คณะจะต้องทำหนังสือก่อนขอเข้าเยี่ยมชม

สิ่งอำนวยความสะดวก

มีลานจอดรถ

10

แบ่งปัน

กิจกรรม

05 มิ.ย. 2564

30 มิ.ย. 2564

28 พฤษภาคม 2564
ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา คุ้มเจ้าบุรีรัตน์ และ โครงการพิพิธภัณฑ์สายตายาว มองการไกลเพื่อผู้สูงวัย มิวเซียมสยาม ผุดโปรเจกต์กล่องพิพิธภัณฑ์ส่งถึงบ้าน เพื่อผู้สูงวัยติดเตียง ครั้งที่ 1    โครงการนี้ได้จัดทำเพื่อผู้สูงวัยติดเตียงหรือผู้สูงอายุที่เดินทางลำบากสามารถรับชม ได้ท่องเที่ยวเพลิดเพลินกับประสบการณ์เสมือนจริง ในเนื้อหาชวนเที่ยว วัด บ้าน คุ้ม จากศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา และ มีกิจกรรม วัตถุระลึกความทรงจำหลังการชมวิดีโอ  โดยกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ทำร่วมกับบุตรหลานหรือบุคคลในครอบครัว เพื่อเป็นโอกาสที่จะได้เวลากับคนต่างช่วงวัย  ซึ่งจะนำไปสู่การตระหนักถึงความรู้สึกมีคุณค่า และ สร้างความมั่นคงทางจิตใจ   กล่องพิพิธภัณฑ์ส่งถึงบ้านเป็นกล่องที่บรรจุแว่น VR Headset เพื่อรับรูปแบบประสบการณ์เสมือนจริง (Virtual reality)  โดยจะใช้แว่นที่เตรียมให้กับสมาร์ทโฟนรับชมผ่านการสตรีมมิ่ง การใช้งานเป็นลักษณะยืมคืน  ระหว่างพิพิธภัณฑ์ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนาคุ้มเจ้าบุรีรัตน์กับบ้าน     ผู้ที่สนใจลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 5 - 30 มิถุนายน 64 ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/2ROKbkK ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/8F45oyqqrq8GG6ZL6   การร่วมกิจกรรมครั้งนี้ไม่มีค่าใช้จ่าย และทางโครงการก็มีบริการรับส่งกล่อง *** สำหรับเงื่อนไขผู้ที่ร่วมโครงการ มีดังนี้ - เป็นครอบครัวผู้สูงวัยติดเตียง ที่ อาศัยในจังหวัดเชียงใหม่ - ผู้ที่ต้องการเข้าร่วมโครงการต้องมีโทรศัพท์สมาร์ทโฟน และ เครือข่ายอินเทอร์เน็ต - สามารถประเมินผลทุกครั้งหลังยืมคืน

01 พ.ย. 2563

10 พ.ย. 2563

04 พฤศจิกายน 2563
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญชวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 เข้าร่วมโครงการอบรม "วาดเส้น สีน้ำและถ่ายภาพสถาปัตยกรรมสำหรับเยาวชน รุ่นที่ 26" เรียนระหว่างวันที่ 17-21 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00-16.00 น.  ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา(สี่แยกกลางเวียงเชียงใหม่)   รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 รับจำนวน 30 ที่นั่ง ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดและใบสมัครตามเอกสารแนบท้ายนี้ http://www2.arc.cmu.ac.th/facmu_news/doc/7628.pdf สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ (ในวันและเวลาราชการ) - ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา โทร. 053-277 855 - คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มช. โทร. 053-942 806 คลิกลิ้งค์ : ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา

07 ธ.ค. 2562

15 ธ.ค. 2562

02 ธันวาคม 2562
ขอเอิ้นเจิญจวนมาลงทะเบียนกั๋นเจ้า มาแล้วเจ้าาาาา  เวิร์คช๊อปที่ทุกท่านตั้งตารอ ภายใต้แนวคิด "เล่น แป๋ง แต่ง ฮ้อง" ไปให้ถึงอนาคต กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ ในงาน Chiang Mai Crafts Fair 2019ระหว่างวันที่ 7 - 15 ธันวาคม 2562ณ ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา คุ้มเจ้าบุรีรัตน์ ***รับสมัครเวิร์คช๊อปละ 30 ท่านเท่านั้น***กดสมัครจากลิ้งค์ใต้โพสของเวิร์คช๊อปใน Facebook Chiang Mai City of Crafts and Folk Art

04 พ.ค. 2561

10 พ.ค. 2561

01 พฤษภาคม 2561
ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา(คุ้มเจ้าบุรีรัตน์) ขอเชิญร่วมพิธีเปิดนิทรรศการและเสวนา   พลวัตอาภรณ์แห่งนครเชียงใหม่ พิธีเปิด วันที่ 4 พฤษภาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป นิทรรศการจัดแสดงระหว่างวันที 4-10 พฤษภาคม 2561 
pav

/

next

พิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง