คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   Talk and Trip
กิจกรรมปี 2565

01 ธ.ค. 2565

09 ธ.ค. 2565

Talk and Trip

274 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจและมัคคุเทศก์ เข้าร่วมกิจกรรม 

Talk and Trip 1 ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมและภูมิทัศน์วัฒนธรรมล้านนา”

ประกอบด้วยการบรรยายและทัศนศึกษา ณ สถานที่จริง 

ได้แก่ วัดเชียงมั่น วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร และคลองแม่ข่า 

 

วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2565 เวลา 9.00-16.00 น. 

ณ ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา คุ้มเจ้าบุรีรัตน์ (มหาอินทร์)

 

วิทยากรบรรยายพบกับ

  • รองศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ ศรีสุวรรณ

อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมและการอนุรักษ์เมือง

  • อาจารย์วรงค์ วงค์ลังกา

อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านภูมิสถาปัตยกรรม

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

ค่าลงทะเบียน 1,000 บาท รวมค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง

เอกสารประกอบการอบรม การทัศนศึกษานอกสถานที่ และใบประกาศนียบัตร

 

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 5 ธันวาคม 2565

วิธีการสมัครเข้าร่วมกิจกรรม โดยการ Scan Qrcode มุมขวาล่างของโปสเตอร์ 

หรือ ทางลิงค์ https://shorturl.asia/nqfL6

สอบถามเพิ่มเติม โทร. 053 - 277 855 (วันจันทร์-ศุกร์

หรือทาง inbox เพจ ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา

วันที่สร้าง : 01 ธันวาคม 2565

0

แบ่งปัน

01 ธ.ค. 2565 - 09 ธ.ค. 2565

เลขที่ 117 ถนนราชดำเนิน
ตำบลพระสิงห์
อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

โทรศัพท์ : 053-277 855 หรือ 053-942 806

โทรสาร : 053-221 448