คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   KHUM: Awaken Innovation Creative Economy
กิจกรรมปี 2565

22 ส.ค. 2565

31 ต.ค. 2565

KHUM: Awaken Innovation Creative Economy

458 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา คุ้มเจ้าบุรีรัตน์ (มหาอินทร์)​ 

วิทยาลัยสื่อ ศิลปะ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

และสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 

 

ร่วมขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมและพัฒนาการขยายผลธุรกิจ

นวัตกรรมอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

Awaken KHUM for Innovative and Creative Economy (KHUM)

ขอเชิญร่วมงาน KHUM

โดยจะนิทรรศการแสดงผลงาน ดังนี้

 

1. KHUM X NIA Innovative Showcase(SHOW CASE X SHOW KHUM)

งานแสดงสินค้าธุรกิจนวัตกรรมสร้างสรรค์ของผู้ประกอบการ 

จัดต่อเนื่องทุกวันอาทิตย์ ตั้งแต่ 7 สิงหาคม - 25 กันยายน 2565 เวลา 17.30-21.30 น. 

 

2. ตระการตา “ต่อยอด แสงหลวง” การทดลองนวัตกรรมสถาปัตยกรรม 

การต่อยอดภูมิปัญญาด้วยนวัตกรรมเพื่อเชื่อมโยงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ชุมชน 

จัดต่อเนื่องทุกวันอาทิตย์ ตั้งแต่ 7 สิงหาคม - 25 กันยายน 2565 เวลา 20.00-22.00 น. 

ณ วัดเจดีย์หลวงวรมหาวิหาร

 

3. นิทรรศการ "สถาปัตยกรรมสมัยใหม่เมืองเชียงใหม่: ภาพสะท้อนความทันสมัย

Chiang Mai Modern Architecture: the Reflection of Modernity"

โดย รศ.ดร.สันต์ สุวัจฉราภินันท์

และ "Modernized Bangkok" โดย foto-momo

2 นิทรรศการที่ถ่ายทอดภาพของสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ในเชียงใหม่และกรุงเทพฯ

ที่ไม่เป็นเพียงแค่นวัตกรรมทางการออกแบบ ก่อสร้าง และรูปทรงทางสถาปัตยกรรมเท่านั้น

หากแต่ยังเป็นนวัตกรรมทางสังคม ที่สะท้อนวิธีคิด ชีวิต และความเป็นอยู่ของผู้คนของยุคสมัยหนึ่ง

จัดแสดงระหว่างวันที่ 7 สิงหาคม - 31 ตุลาคม 2565

 

ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา คุ้มเจ้าบุรีรัตน์ (มหาอินทร์)

เปิดทุกวัน เวลา 08:30 - 16:30 น. (ปิดวันจันทร์)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. : 053-277 855

วันที่สร้าง : 22 สิงหาคม 2565

0

แบ่งปัน

22 ส.ค. 2565 - 31 ต.ค. 2565

08:30 - 16:30

เลขที่ 117 ถนนราชดำเนิน
ตำบลพระสิงห์
อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

โทรศัพท์ : 053-277 855 หรือ 053-942 806

โทรสาร : 053-221 448