กำลังโหลดข้อมูล

คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

มิวเซียมไทยแลนด์

 1. หน้าแรก
 2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
 3.    >   พิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ จังหวัดเชียงใหม่

พิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ จังหวัดเชียงใหม่

22 กันยายน 2566

ชื่นชอบ 443

5,329 ผู้เข้าชม

แกลเลอรี

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

พิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นพิพิธภัณฑ์ภายใต้การกำกับดูแลของกองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐ กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง 

 

พิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับการออกแบบ ตกแต่งภายในแบบร่วมสมัย ผสมผสานกับเอกลักษณ์ล้านนา เพื่อให้สอดคล้องกับการเล่าเรื่องประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจ และการใช้เงินตราล้านนา โดยนำเสนอผ่านภาพวาด วีดิโอ แอนิเมชั่น และเกม ควบคู่กับการจัดแสดงเงินตราประเภทต่าง ๆ ที่เคยใช้ในดินแดนล้านนาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน

 

นิทรรศการภายในพิพิธภัณฑ์ ประกอบด้วย

 • นิทรรศการถาวร อาคารบ้านทิพวรรณ ชั้น 1

 

          จัดแสดงประวัติความเป็นมาของการก่อตั้งอาณาจักรล้านนา การก่อตั้งเมืองเชียงใหม่ และประวัติ ของอาคารจากบ้านทิพวรรณสู่พิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ จังหวัดเชียงใหม่

 

 • นิทรรศการถาวร อาคารบ้านทิพวรรณ ชั้น 2

นิทรรศการ “วิวัฒนาการเงินตราไทย” จัดแสดงเงินตราโบราณตั้งแต่สมัยอาณาจักรฟูนัน – ทวารวดีอาณาจักรล้านนา  อาณาจักรสุโขทัย ไปจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ รวมถึงเงินตรานานาชาติที่แพร่หลายเข้ามา ผ่านการค้ากับต่างชาติ นอกจากนี้ยังนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ สังคม เศรษฐกิจ และการค้า จากสมัยอาณาจักรล้านนาจนถึงสมัยหลังการสร้างเส้นทางรถไฟสายเหนือ ด้วยสื่อจัดแสดงที่ทันสมัย ทั้งวีดีทัศน์ ที่ฉายร่วมกับเทคนิค projection mapping ภาพยนตร์แอนิเมชั่น และเกมระบบสัมผัส (Touch Screen)   

 

อุโมงค์ทางเชื่อมระหว่างอาคารบ้านทิพวรรณ ไปยังอาคารอเนกประสงค์ เป็นเส้นทางที่จะนำผู้เข้าชมร่วมไขปริศนาเกี่ยวกับเรื่องราวรอบด้านของ “เหรียญ”

 

 • นิทรรศการถาวร อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 2

เรียนรู้เรื่องราวความสำคัญของเหรียญกับชีวิตประจำวัน พัฒนาการเงินตราไทย ขั้นตอนการผลิตเหรียญกษาปณ์ ประเภทของเหรียญ และความเชื่อในแง่มุมต่าง ๆ เกี่ยวกับเหรียญ ความสำคัญของเหรียญ ในชีวิตประจำวันและแนวโน้มในอนาคต ผ่านเทคโนโลยีมัลติมีเดียทันสมัยหลากหลายรูปแบบ อาทิ เกมผลิตเหรียญกษาปณ์ผ่านจอระบบสัมผัส (Touch Screen) ชมเหรียญประเภทต่าง ๆ ด้วยเทคโนโลยี AR-Code (Augmented Reality) นอกจากนี้ยังมีตู้แลกเหรียญที่ระลึกประทับตราสัญลักษณ์ของพิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ จังหวัดเชียงใหม่ ให้ผู้เข้าชมได้นำกลับไปเป็นที่ระลึกอีกด้วย

 

 • นิทรรศการหมุนเวียน อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 1

นิทรรศการ “ลวดลายบนเงินตราล้านนา” ลวดลายสัญลักษณ์ต่าง ๆ ที่ปรากฏอยู่บนเงินตราล้านนา สะท้อนความหมายที่แตกต่างกันออกไป เช่น  ลวดลายเกี่ยวกับวิถีชีวิต เอกลักษณ์และความรุ่งเรืองของอาณาจักรล้านนา ลวดลายเกี่ยวกับความเชื่อทางศาสนา และลวดลายเกี่ยวกับธรรมชาติและความอุดมสมบูรณ์ จัดแสดงร่วมกับงานหัตถกรรมภาคเหนือ อาทิ เครื่องเงิน ผ้าทอ และเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันที่มีการใช้ลวดลายสัญลักษณ์ต่าง ๆ ในการประดับตกแต่ง อันแสดงให้เห็นถึงเอกลักษณ์และความหมายที่สืบทอดมาตั้งแต่อดีตจวบจนปัจจุบัน ซึ่งพื้นที่แห่งนี้ยังได้รับการออกแบบสำหรับให้บริการรองรับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ต่าง ๆ สำหรับผู้ที่สนใจอีกด้วย

 

 • ห้องสมุด ให้บริการสารสนเทศเกี่ยวข้องกับเหรียญกษาปณ์และเงินตราไทยในอดีตถึงปัจจุบัน รวมถึงข้อมูลองค์ความรู้ทั่วไปด้านต่าง ๆ   

บริหารจัดการ

หน่วยงานราชการ

ประเภทพิพิธภัณฑ์

ชีวประวัติ, ประวัติศาสตร์ และ โบราณคดี

วัตถุจัดแสดงที่มีความสำคัญ / สิ่งที่น่าสนใจ

 • เงินตราโบราณตั้งแต่สมัยอาณาจักรฟูนันถึงสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น และเงินตราโบราณนานาชาติ
 • เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกและเหรียญที่ระลึก ที่กรมธนารักษ์จัดทำขึ้นในวโรกาสและโอกาสสำคัญที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์และหน่วยงานต่าง ๆ

แผนที่

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

52 ถนนราชดำเนิน ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 0 5322 4237
เว็บไซต์ : http://trdmuseumchiangmai.treasury.go.th
อีเมล : treasurymuseum.cnx@gmail.com

วันและเวลาทำการ

เข้าชมนิทรรศการ

> วันอังคาร - วันศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น. (ปิดเวลา​ 12.00 น. - 13.00 น.)

> วันเสาร์ - วันอาทิตย์ เวลา 10.00 - 18.00 น. (ปิดเวลา​ 12.00 น. - 13.00 น.)

**หยุดทุกวันจันทร์ เทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์และวันหยุดที่ประกาศปิด

 

ร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์เหรียญ

> วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น. (ปิดเวลา​ 12.00 น. - 13.00 น.)

> วันเสาร์ - วันอาทิตย์ เวลา 10.00 - 18.00 น. (ปิดเวลา​ 12.00 น. - 13.00 น.)

**หยุดเทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์และวันหยุดที่ประกาศปิด

 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 5322 4237

ในวันและเวลาราชการ** 

 

ค่าเข้าชม

เข้าชมฟรี

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

กรณีเข้าชมเป็นหมู่คณะ หรือ ขอเข้าถ่ายทำรายการ

กรุณาทำหนังสือแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันทำการ

(โทรประสานงานล่วงหน้าก่อนทำหนังสือได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5322 4237 ในวันและเวลาราชการ)

ข้อมูลสำหรับผู้พิการ

มีอักษรเบรลล์ ภาษาไทย - ภาษาอังกฤษ

สิ่งอำนวยความสะดวก

 • พื้นที่จอดรถ
 • ร้านจำหน่ายสินค้าที่ระลึก และร้านกาแฟ
 • รถเข็น และทางลาดสำหรับรถเข็น
 • ทางเดินสำหรับผู้พิการทางการมองเห็น
 • ลิฟต์สำหรับผู้พิการ
 • พื้นที่นั่งพักผ่อน

2

แบ่งปัน

กิจกรรม

02 ธ.ค. 2566

10 ธ.ค. 2566

29 พฤศจิกายน 2566
กลับมาอีกครั้งกับเทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่ (Chiang Mai Design Week) 2023    ภายใต้ธีม “Transforming Local ปรับตัว ต่อยอด ท้องถิ่น เติบโต” ระหว่างวันที่ 2-10 ธันวาคม 2566   ปีนี้พบกับนิทรรศการและกิจกรรมพิเศษ (Workshop) “การขัดสานไผ่” (Traditional Bamboo Weaving) โดยแม่ครูแทนเทพิน เหลียงชัยรัตน์ จากชุมชนวัดพวกแต้ม (ไม่เสียค่าใช้จ่าย) ในวันที่ 5 ธันวาคม 2566 ระหว่างเวลา 13.30-16.30 น.   ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมพิเศษทาง - Workshop ต๋าแหลวมงคล เวลา 13.30-14.30 น. (จำกัด 15 ท่าน)  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSditqmiOcmEySIc_xUvub_xrSZbpwEZMLeg7aGsAZxA7TA_mQ/viewform   - Workshop ส้อมดอกไผ่ เวลา 14.30-15.30 น. (จำกัด 15 ท่าน) https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfOL77BpxCvLwE80kKJHbrlo2M9ll_AYNIUmCkZy72WCtQgzw/viewform   - Workshop พัด เวลา 15.30-16.30 น. (จำกัด 15 ท่าน) https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdcu-2eRTryHQEACr8-SsoHEFeZmIbR5LMtkHC-jlk9RjKhZA/viewform     เชิญชมนิทรรศการรอบพิเศษ (ไม่เสียค่าใช้จ่าย) วันที่ 2-10 ธันวาคม 2566 วันละ 1 รอบ เวลา 13.30-15.00 น. จำกัดจำนวนผู้เข้าชม 15 ท่าน ต่อ 1 รอบ ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าชมนิทรรศการรอบพิเศษทาง https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd4-xNUejG12SOFA-FOcs5mbHBev3jVJuukY1xrvKkWlWQHuQ/viewform สำหรับท่านที่เข้าชมนิทรรศการรอบพิเศษ จะได้รับของที่ระลึกจากทางพิพิธภัณฑ์  

04 เม.ย. 2566

06 มิ.ย. 2566

02 เมษายน 2566
พิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ บริษัทเชียงใหม่ใหม่ จำกัด ขอเชิญร่วมกิจกรรมดี ๆ รับปีใหม่เมือง (เทศกาลสงกรานต์) ในโครงการ Chiang Mai Alive ปีใหม่เมือง ระหว่างวันที่ ๔ เมษายน - ๖ มิถุนายน ๒๕๖๖   พบกับ กิจกรรมประทับตรา Passport นิทรรศการพิเศษ : ตุงล้านนา ร่วมชมนิทรรศการรอบพิเศษ รับ Gift Set ตุงที่ระลึก ผ่านการเจิมจากวัดชื่อดังสุด Exclusive  (จำนวนจำกัด) กิจกรรม Workshop : การทำตุงล้านนา (ตุงไส้หมู) โดย วิทยากรจากชุมชนสันนาเม็ง ** ทุกกิจกรรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย **    สอบถามเพิ่มเติมทาง inbox https://www.facebook.com/trdmuseumcm/ หรือโทร. ๐ ๕๓๒๒ ๔๒๓๗

13 ม.ค. 2566

14 ม.ค. 2566

13 มกราคม 2566
วันเด็กแห่งชาติปีนี้ ขอชวนน้อง ๆ หนู ๆ มาร่วมสนุกกับกิจกรรม Kids For fun ตะลุยพิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ พบกับโซนกิจกรรม จับไข่หรรษาล่าของรางวัล Check point ตะลุยพิพิธภัณฑ์ ตามหาตราประทับทั้ง 4 แต่งแต้มสีสันและจินตนาการกับกิจกรรมระบายสีอาคารพิพิธภัณฑ์ D.I.Y มงกุฎสุดน่ารัก พร้อมของรางวัลมากมาย เข้าชมนิทรรศการรอบพิเศษ จำนวน 1 รอบ เวลา 14.30 - 16.00 น. (15 ท่าน/รอบ) ลงทะเบียนเข้าชมนิทรรศการรอบพิเศษทาง https://docs.google.com/.../1FAIpQLSe5jGowUmtObC.../viewform   สำหรับท่านที่ลงทะเบียน รับของที่ระลึกสุดพิเศษจากทางพิพิธภัณฑ์ ณ พิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 14 มกราคม 2566 เวลา 10.00 – 18.00 น. (ไม่มีค่าใช้จ่าย) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร. 0 5322 4237 

30 ธ.ค. 2565

15 ม.ค. 2566

27 ธันวาคม 2565
เนื่องในวาระปีใหม่ 2566 พิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ จังหวัดเชียงใหม่ เปิดให้เข้าชมนิทรรศการวิวัฒนาการและความสำคัญของเงินตราไทย ระหว่างวันที่ 30 ธันวาคม 2565 - 15 มกราคม 2566  วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น. วันเสาร์ - วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 – 18.00 น. เปิดทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ   เข้าชมนิทรรศการรอบพิเศษ วันที่ 30 ธันวาคม 2565 - 2 มกราคม 2566 วันที่ 14 มกราคม 2566 วันละ 1 รอบ เวลา 14.30 - 16.00 น. จำกัดจำนวน 15 ท่าน ต่อ 1 รอบ ลงทะเบียนเข้าชมนิทรรศการรอบพิเศษทาง https://docs.google.com/.../1FAIpQLSe5jGowUmtObC.../viewform สำหรับท่านที่ลงทะเบียน รับของที่ระลึกสุดพิเศษจากทางพิพิธภัณฑ์   พิเศษสุดกับกิจกรรม Kids For Fun ตะลุยพิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ (วันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566) พบกับกิจกรรมลุ้นรับของที่ระลึกมากมาย จับไข่หรรษา Check point ตามรอยประทับ แต่งแต้มระบายสีอาคารพิพิธภัณฑ์  และอื่น ๆ อีกมากมาย   ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมทาง inbox เพจ :  พิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ จังหวัดเชียงใหม่ หรือโทร. 0 5322 4237

03 ธ.ค. 2565

11 ธ.ค. 2565

03 ธันวาคม 2565
เชิญชมนิทรรศการพิเศษ “ดุนโลหะ : หัตถศิลป์ล้านนา ภูมิปัญญาท้องถิ่น”  ภายใต้เเนวคิด “Local ’Rise’ation” ในเทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่ (Chiang Mai Design Week) 2022 พิเศษสุด ๆ กับกิจกรรม Workshop ทำพวงกุญแจดุนโลหะ วิทยากรโดยพ่อครูดิเรก สิทธิการ ครูศิลป์ของแผ่นดิน ปี พ.ศ. 2554   สามารถเข้าชมนิทรรศการได้ระหว่างวันที่ 3 - 11 ธันวาคม 2565 วันที่ 3 - 5 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00 - 18.00 น. วันที่ 6 - 9 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 - 16.00 น.วันที่ 10 - 11 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00 - 18.00 น. ณ พิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ จังหวัดเชียงใหม่ ทุกกิจกรรมฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย 3rd - 5th December, 2022 : 10.00 am - 06.00 pm 6th - 9th December, 2022 : 09.00 am - 04.00 pm 10th - 11th December, 2022 : 10.00 am - 06.00 pm Free Admission   เข้าชมนิทรรศการรอบพิเศษวันที่ 3 - 11 ธันวาคม 2565 วันละ 1 รอบ  เวลา 14.30 - 16.00 นจำกัดจำนวนผู้เข้าชม 15 ท่าน ต่อ 1 รอบ  Special Exhibition Round 3rd - 11th December, 2022  1 round/day on 2.30 - 4.00 pm 15 persons limit per round  (For advance registers get special gifts from Treasury Museum Chiang Mai)   รอบกิจกรรม Workshop วันที่ 4 และ 10 ธันวาคม 2565 วันละ 3 รอบ จำกัดรอบละ 10 ท่าน รอบที่ 1 เวลา 10.00 - 11.00 น. รอบที่ 2 เวลา 11.00 - 12.00 น. รอบที่ 3 เวลา 14.00 - 15.00 น. Workshop Registration on 4th and 10th December, 2022 | 3 rounds/day 10 persons limit  1st round : 10.00 am - 11.00 am 2nd round : 11.00 am - 12.00 pm 3rd round : 02.00 pm - 03.00 pm (For advance registers get special gifts from Treasury Museum Chiang Mai)   ลงทะเบียนเข้าชมนิทรรศการพิเศษ และร่วมกิจกรรมพิเศษทาง Registration Here  https://docs.google.com/.../1FAIpQLSe96TckVCpaMc.../viewform สำหรับท่านที่ลงทะเบียน รับของที่ระลึกสุดพิเศษจากทางพิพิธภัณฑ์*   การเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์อยู่ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) เที่ยวอย่างสบายใจ ปลอดภัยห่างไกลโควิด
pav

/

next

พิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง