กำลังโหลดข้อมูล

มิวเซียมไทยแลนด์

 1. หน้าแรก
 2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
 3.    >   พิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ จังหวัดเชียงใหม่

พิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ จังหวัดเชียงใหม่

07 สิงหาคม 2563

ชื่นชอบ 225

351 ผู้เข้าชม

แกลเลอรี

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

พิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นพิพิธภัณฑ์ภายใต้การกำกับดูแลของกองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐ กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง 

 

พิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับการออกแบบ ตกแต่งภายในแบบร่วมสมัย ผสมผสาน     กับเอกลักษณ์ล้านนา เพื่อให้สอดคล้องกับการเล่าเรื่องประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจ และการใช้เงินตราล้านนา โดยนำเสนอผ่านภาพวาด วีดิโอ แอนิเมชั่น และเกม ควบคู่กับการจัดแสดงเงินตราประเภทต่าง ๆ ที่เคยใช้ในดินแดนล้านนาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน

 

 

นิทรรศการภายในพิพิธภัณฑ์ ประกอบด้วย

 • นิทรรศการถาวร อาคารบ้านทิพวรรณ ชั้น 1

 

          จัดแสดงประวัติความเป็นมาของการก่อตั้งอาณาจักรล้านนา การก่อตั้งเมืองเชียงใหม่ และประวัติ ของอาคารจากบ้านทิพวรรณสู่พิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ จังหวัดเชียงใหม่

 

 • นิทรรศการถาวร อาคารบ้านทิพวรรณ ชั้น 2

นิทรรศการ “วิวัฒนาการเงินตราไทย” จัดแสดงเงินตราโบราณตั้งแต่สมัยอาณาจักรฟูนัน – ทวารวดีอาณาจักรล้านนา  อาณาจักรสุโขทัย ไปจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ รวมถึงเงินตรานานาชาติที่แพร่หลายเข้ามา ผ่านการค้ากับต่างชาติ นอกจากนี้ยังนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ สังคม เศรษฐกิจ และการค้า จากสมัยอาณาจักรล้านนาจนถึงสมัยหลังการสร้างเส้นทางรถไฟสายเหนือ ด้วยสื่อจัดแสดงที่ทันสมัย ทั้งวีดีทัศน์ ที่ฉายร่วมกับเทคนิค projection mapping ภาพยนตร์แอนิเมชั่น และเกมระบบสัมผัส (Touch Screen)   

 

อุโมงค์ทางเชื่อมระหว่างอาคารบ้านทิพวรรณ ไปยังอาคารอเนกประสงค์ เป็นเส้นทางที่จะนำผู้เข้าชมร่วมไขปริศนาเกี่ยวกับเรื่องราวรอบด้านของ “เหรียญ”

 

 • นิทรรศการถาวร อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 2

เรียนรู้เรื่องราวความสำคัญของเหรียญกับชีวิตประจำวัน พัฒนาการเงินตราไทย ขั้นตอนการผลิตเหรียญกษาปณ์ ประเภทของเหรียญ และความเชื่อในแง่มุมต่าง ๆ เกี่ยวกับเหรียญ ความสำคัญของเหรียญ ในชีวิตประจำวันและแนวโน้มในอนาคต ผ่านเทคโนโลยีมัลติมีเดียทันสมัยหลากหลายรูปแบบ อาทิ เกมผลิตเหรียญกษาปณ์ผ่านจอระบบสัมผัส (Touch Screen) ชมเหรียญประเภทต่าง ๆ ด้วยเทคโนโลยี AR-Code (Augmented Reality) นอกจากนี้ยังมีตู้แลกเหรียญที่ระลึกประทับตราสัญลักษณ์ของพิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ จังหวัดเชียงใหม่ ให้ผู้เข้าชมได้นำกลับไปเป็นที่ระลึกอีกด้วย

 

 • นิทรรศการหมุนเวียน อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 1

นิทรรศการ “ลวดลายบนเงินตราล้านนา” ลวดลายสัญลักษณ์ต่าง ๆ ที่ปรากฏอยู่บนเงินตราล้านนา สะท้อนความหมายที่แตกต่างกันออกไป เช่น  ลวดลายเกี่ยวกับวิถีชีวิต เอกลักษณ์และความรุ่งเรืองของอาณาจักรล้านนา ลวดลายเกี่ยวกับความเชื่อทางศาสนา และลวดลายเกี่ยวกับธรรมชาติและความอุดมสมบูรณ์ จัดแสดงร่วมกับงานหัตถกรรมภาคเหนือ อาทิ เครื่องเงิน ผ้าทอ และเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันที่มีการใช้ลวดลายสัญลักษณ์ต่าง ๆ ในการประดับตกแต่ง อันแสดงให้เห็นถึงเอกลักษณ์และความหมายที่สืบทอดมาตั้งแต่อดีตจวบจนปัจจุบัน ซึ่งพื้นที่แห่งนี้ยังได้รับการออกแบบสำหรับให้บริการรองรับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ต่าง ๆ สำหรับผู้ที่สนใจอีกด้วย

 

 • ห้องสมุด ให้บริการสารสนเทศเกี่ยวข้องกับเหรียญกษาปณ์และเงินตราไทยในอดีตถึงปัจจุบัน รวมถึงข้อมูลองค์ความรู้ทั่วไปด้านต่าง ๆ   

บริหารจัดการ

หน่วยงานราชการ

ประเภทพิพิธภัณฑ์

ชีวประวัติ, ประวัติศาสตร์ และ โบราณคดี

วัตถุจัดแสดงที่มีความสำคัญ / สิ่งที่น่าสนใจ

 • เงินตราโบราณตั้งแต่สมัยอาณาจักรฟูนันถึงสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น และเงินตราโบราณนานาชาติ
 • เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกและเหรียญที่ระลึก ที่กรมธนารักษ์จัดทำขึ้นในวโรกาสและโอกาสสำคัญที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์และหน่วยงานต่าง ๆ

แผนที่

พิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ จังหวัดเชียงใหม่

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

52 ถนนราชดำเนิน ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 0 5322 4237
เว็บไซต์ : http://treasurypavilion1.treasury.go.th/
อีเมล : treasurymuseum.cnx@gmail.com

วันและเวลาทำการ

 • วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

(ปิดทำการวันเสาร์ - วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

 • รอบเข้าชมนิทรรศการ รอบแรก เวลา 09.00 น. และรอบสุดท้ายเวลา 14.30 น.

โดยมีเจ้าหน้าที่นำชมพร้อมการบรรยาย

 • รอบเข้าชมจัดทุก 60 นาที หรือตามความเหมาะสมในแต่ละวัน 

 

**หมายเหตุ : สามารถตรวจสอบรอบเข้าชมในแต่ละวันได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5322 4237 ในวันและเวลาราชการ** 

 

ค่าเข้าชม

เข้าชมฟรี

การเดินทาง

 

 

 • รถเมล์เชียงใหม่ (RTC Chiang Mai City Bus) สายสีแดง R3 รถออกทุก 30 นาที
 • รถเมล์ขาว สายสีส้ม (ขาไป) และสายสีแดง (ขากลับ) B1 รถออกทุก 40 นาที

(วันเสาร์-อาทิตย์ ทุก 60 นาที)

 

 

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

กรณีเข้าชมเป็นหมู่คณะ หรือ ขอเข้าถ่ายทำรายการ

กรุณาทำหนังสือแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันทำการ

(โทรประสานงานล่วงหน้าก่อนทำหนังสือได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5322 4237 ในวันและเวลาราชการ)

ข้อมูลสำหรับผู้พิการ

มีอักษรเบรลล์ ภาษาไทย - ภาษาอังกฤษ

สิ่งอำนวยความสะดวก

 • พื้นที่จอดรถ
 • ร้านจำหน่ายสินค้าที่ระลึก และร้านกาแฟ
 • รถเข็น และทางลาดสำหรับรถเข็น
 • ทางเดินสำหรับผู้พิการทางการมองเห็น
 • ลิฟต์สำหรับผู้พิการ
 • พื้นที่นั่งพักผ่อน

0

แบ่งปัน

พิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง