กำลังโหลดข้อมูล

คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

มิวเซียมไทยแลนด์

 1. หน้าแรก
 2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
 3.    >   พิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ จังหวัดเชียงใหม่

พิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ จังหวัดเชียงใหม่

10 พฤษภาคม 2565

ชื่นชอบ 442

2,748 ผู้เข้าชม

แกลเลอรี

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

พิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นพิพิธภัณฑ์ภายใต้การกำกับดูแลของกองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐ กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง 

 

พิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับการออกแบบ ตกแต่งภายในแบบร่วมสมัย ผสมผสานกับเอกลักษณ์ล้านนา เพื่อให้สอดคล้องกับการเล่าเรื่องประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจ และการใช้เงินตราล้านนา โดยนำเสนอผ่านภาพวาด วีดิโอ แอนิเมชั่น และเกม ควบคู่กับการจัดแสดงเงินตราประเภทต่าง ๆ ที่เคยใช้ในดินแดนล้านนาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน

 

นิทรรศการภายในพิพิธภัณฑ์ ประกอบด้วย

 • นิทรรศการถาวร อาคารบ้านทิพวรรณ ชั้น 1

 

          จัดแสดงประวัติความเป็นมาของการก่อตั้งอาณาจักรล้านนา การก่อตั้งเมืองเชียงใหม่ และประวัติ ของอาคารจากบ้านทิพวรรณสู่พิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ จังหวัดเชียงใหม่

 

 • นิทรรศการถาวร อาคารบ้านทิพวรรณ ชั้น 2

นิทรรศการ “วิวัฒนาการเงินตราไทย” จัดแสดงเงินตราโบราณตั้งแต่สมัยอาณาจักรฟูนัน – ทวารวดีอาณาจักรล้านนา  อาณาจักรสุโขทัย ไปจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ รวมถึงเงินตรานานาชาติที่แพร่หลายเข้ามา ผ่านการค้ากับต่างชาติ นอกจากนี้ยังนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ สังคม เศรษฐกิจ และการค้า จากสมัยอาณาจักรล้านนาจนถึงสมัยหลังการสร้างเส้นทางรถไฟสายเหนือ ด้วยสื่อจัดแสดงที่ทันสมัย ทั้งวีดีทัศน์ ที่ฉายร่วมกับเทคนิค projection mapping ภาพยนตร์แอนิเมชั่น และเกมระบบสัมผัส (Touch Screen)   

 

อุโมงค์ทางเชื่อมระหว่างอาคารบ้านทิพวรรณ ไปยังอาคารอเนกประสงค์ เป็นเส้นทางที่จะนำผู้เข้าชมร่วมไขปริศนาเกี่ยวกับเรื่องราวรอบด้านของ “เหรียญ”

 

 • นิทรรศการถาวร อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 2

เรียนรู้เรื่องราวความสำคัญของเหรียญกับชีวิตประจำวัน พัฒนาการเงินตราไทย ขั้นตอนการผลิตเหรียญกษาปณ์ ประเภทของเหรียญ และความเชื่อในแง่มุมต่าง ๆ เกี่ยวกับเหรียญ ความสำคัญของเหรียญ ในชีวิตประจำวันและแนวโน้มในอนาคต ผ่านเทคโนโลยีมัลติมีเดียทันสมัยหลากหลายรูปแบบ อาทิ เกมผลิตเหรียญกษาปณ์ผ่านจอระบบสัมผัส (Touch Screen) ชมเหรียญประเภทต่าง ๆ ด้วยเทคโนโลยี AR-Code (Augmented Reality) นอกจากนี้ยังมีตู้แลกเหรียญที่ระลึกประทับตราสัญลักษณ์ของพิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ จังหวัดเชียงใหม่ ให้ผู้เข้าชมได้นำกลับไปเป็นที่ระลึกอีกด้วย

 

 • นิทรรศการหมุนเวียน อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 1

นิทรรศการ “ลวดลายบนเงินตราล้านนา” ลวดลายสัญลักษณ์ต่าง ๆ ที่ปรากฏอยู่บนเงินตราล้านนา สะท้อนความหมายที่แตกต่างกันออกไป เช่น  ลวดลายเกี่ยวกับวิถีชีวิต เอกลักษณ์และความรุ่งเรืองของอาณาจักรล้านนา ลวดลายเกี่ยวกับความเชื่อทางศาสนา และลวดลายเกี่ยวกับธรรมชาติและความอุดมสมบูรณ์ จัดแสดงร่วมกับงานหัตถกรรมภาคเหนือ อาทิ เครื่องเงิน ผ้าทอ และเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันที่มีการใช้ลวดลายสัญลักษณ์ต่าง ๆ ในการประดับตกแต่ง อันแสดงให้เห็นถึงเอกลักษณ์และความหมายที่สืบทอดมาตั้งแต่อดีตจวบจนปัจจุบัน ซึ่งพื้นที่แห่งนี้ยังได้รับการออกแบบสำหรับให้บริการรองรับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ต่าง ๆ สำหรับผู้ที่สนใจอีกด้วย

 

 • ห้องสมุด ให้บริการสารสนเทศเกี่ยวข้องกับเหรียญกษาปณ์และเงินตราไทยในอดีตถึงปัจจุบัน รวมถึงข้อมูลองค์ความรู้ทั่วไปด้านต่าง ๆ   

บริหารจัดการ

หน่วยงานราชการ

ประเภทพิพิธภัณฑ์

ชีวประวัติ, ประวัติศาสตร์ และ โบราณคดี

วัตถุจัดแสดงที่มีความสำคัญ / สิ่งที่น่าสนใจ

 • เงินตราโบราณตั้งแต่สมัยอาณาจักรฟูนันถึงสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น และเงินตราโบราณนานาชาติ
 • เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกและเหรียญที่ระลึก ที่กรมธนารักษ์จัดทำขึ้นในวโรกาสและโอกาสสำคัญที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์และหน่วยงานต่าง ๆ

แผนที่

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

52 ถนนราชดำเนิน ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 0 5322 4237
เว็บไซต์ : http://trdmuseumchiangmai.treasury.go.th
อีเมล : treasurymuseum.cnx@gmail.com

วันและเวลาทำการ

 • วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

(ปิดทำการวันเสาร์ - วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

 • รอบเข้าชมนิทรรศการ รอบแรก เวลา 09.00 น. และรอบสุดท้ายเวลา 14.30 น.

โดยมีเจ้าหน้าที่นำชมพร้อมการบรรยาย

 • รอบเข้าชมจัดทุก 60 นาที หรือตามความเหมาะสมในแต่ละวัน 

 

**หมายเหตุ : สามารถตรวจสอบรอบเข้าชมในแต่ละวันได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5322 4237

ในวันและเวลาราชการ** 

 

ค่าเข้าชม

เข้าชมฟรี

การเดินทาง

 

 

 • รถเมล์เชียงใหม่ (RTC Chiang Mai City Bus) สายสีแดง R3 รถออกทุก 30 นาที
 • รถเมล์ขาว สายสีส้ม (ขาไป) และสายสีแดง (ขากลับ) B1 รถออกทุก 40 นาที

(วันเสาร์-อาทิตย์ ทุก 60 นาที)

 

 

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

กรณีเข้าชมเป็นหมู่คณะ หรือ ขอเข้าถ่ายทำรายการ

กรุณาทำหนังสือแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันทำการ

(โทรประสานงานล่วงหน้าก่อนทำหนังสือได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5322 4237 ในวันและเวลาราชการ)

ข้อมูลสำหรับผู้พิการ

มีอักษรเบรลล์ ภาษาไทย - ภาษาอังกฤษ

สิ่งอำนวยความสะดวก

 • พื้นที่จอดรถ
 • ร้านจำหน่ายสินค้าที่ระลึก และร้านกาแฟ
 • รถเข็น และทางลาดสำหรับรถเข็น
 • ทางเดินสำหรับผู้พิการทางการมองเห็น
 • ลิฟต์สำหรับผู้พิการ
 • พื้นที่นั่งพักผ่อน

1

แบ่งปัน

กิจกรรม

04 ธ.ค. 2564

12 ธ.ค. 2564

02 ธันวาคม 2564
เชิญชมนิทรรศการพิเศษ “ความงดงามของสถาปัตยกรรมย่านถนนราชดำเนิน  และย่านกลางเวียงเชียงใหม่ : จากอดีตสู่ปัจจุบัน” ภายใต้เเนวคิด “Co - Forward เชื่อมโยง ฟื้นฟู ก้าวไปด้วยกัน”  ในเทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่ (Chiang Mai Design Week 2021)   สามารถเข้าชมนิทรรศการได้ระหว่างวันที่ 4 - 12 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 - 16.00 น. (เข้าชมฟรี) ณ พิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ จังหวัดเชียงใหม่   พิเศษสุด สำหรับท่านที่ลงทะเบียนเข้าชมล่วงหน้าทาง https://forms.gle/CQqvwUn1QRZuh6nG9  จำนวน 15 ท่านแรกของทุกวัน (เฉพาะรอบเวลา 14.30 - 16.00 น. /ยกเว้นวันที่ 11 ธันวาคม 2564) รับทันที! เซตของที่ระลึกสู้โควิดจากพิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ จังหวัดเชียงใหม่   * การเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์อยู่ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) เที่ยวอย่างสบายใจ ปลอดภัยห่างไกลโควิด ☺️

31 ต.ค. 2563

28 ตุลาคม 2563
เชิญชมนิทรรศการและร่วมกิจกรรมพิเศษ "ข้าวถัก" ร้อยเหรียญ เรียงข้าว บอกเล่าศรัทธา เพลิดเพลินกับกิจกรรมถักข้าวเปลือก เครื่องสักการะล้านนาที่หาชมยาก   พบกันวันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม นี้ ตั้งแต่เวลา 10.00 - 19.00 น. ณ พิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ จังหวัดเชียงใหม่   *เข้าร่วมกิจกรรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย* สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 0 5322 4237 (ในวันและเวลาราชการ)   
pav

/

next

พิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง