กำลังโหลดข้อมูล

มิวเซียมไทยแลนด์

  1. หน้าแรก
  2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
  3.    >   พิพิธภัณฑ์การศึกษาโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ

พิพิธภัณฑ์การศึกษาโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ

22 สิงหาคม 2561

ชื่นชอบ 222

1,655 ผู้เข้าชม

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

พิพิธภัณฑ์การศึกษาจัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2549 เพื่อเป็นอนุสรณ์ครบรอบการก่อตั้ง 100 ปีของโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ อนุรักษ์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและงานภูมิปัญญาล้านนา เป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนและบุคคลทั่วไป ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีได้เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานเปิดพิพิธภัณฑ์การศึกษาเพื่อเป็นเกียรติประวัติของโรงเรียน โดยภายในพิพิธภัณฑ์มีการจัดแสดงเกี่ยวกับพระเจ้าแผ่นดินในราชวงศ์จักรีและเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ เอกสารสำคัญทางประวัติศาสตร์ และ สมุดบันทึกของโรงเรียน 

 

ข้อมูลจาก: ฐานข้อมูลมิวเซียมไทยแลนด์

บริหารจัดการ

สถานศึกษา

ประเภทพิพิธภัณฑ์

ชีวประวัติ, ประวัติศาสตร์ และ โบราณคดี

วัตถุจัดแสดงที่มีความสำคัญ / สิ่งที่น่าสนใจ

โบราณวัตถุ เครื่องมือการเกษตร เครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน เครื่องแต่งกายและผ้าทอ เครื่องดนตรี หนังสือ ภาพถ่าย เอกสารโบราณ และสิ่งของจำลอง/ทำเทียม

แผนที่

พิพิธภัณฑ์การศึกษาโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

22 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50100
โทรศัพท์ : 053277151
โทรสาร : 053277452
เว็บไซต์ : http://www.wattano.ac.th/
อีเมล : wattanothai@hotmai.go.th

วันและเวลาทำการ

เปิดทำการวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 - 16.00 น.

ค่าเข้าชม

ไม่เก็บค่าเข้าชม

การเดินทาง

รถยนต์ส่วนตัว จากกรุงเทพฯ ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 1 ผ่านจังหวัดลำปาง เข้าสู่เชียงใหม่ จากสนามบินเชียงใหม่เลี้ยวซ้ายเข้าสู่บริเวณคูเมืองเชียงใหม่ ใช้ถนนบุญเรืองฤทธิ์ผ่านมุมเมือง ตรงไปจะพบทางเข้าโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพติดถนนทางเข้าซ้ายมือ
 

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

รับจองล่วงหน้าสำหรับการเข้าชมเป็นหมู่คณะ

ข้อมูลสำหรับผู้พิการ

ห้องน้ำสำหรับผู้พิการ

สิ่งอำนวยความสะดวก

มีลานจอดรถฟรี

0

แบ่งปัน

พิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง