กำลังโหลดข้อมูล

คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

มิวเซียมไทยแลนด์

  1. หน้าแรก
  2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
  3.    >   หอภาพถ่ายล้านนา

หอภาพถ่ายล้านนา

05 พฤศจิกายน 2564

ชื่นชอบ 238

3,357 ผู้เข้าชม

แกลเลอรี

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ ภาควิชาสื่อศิลปะ และการออกแบบสื่อ ได้ริเริ่มจัดตั้ง "หอภาพถ่ายล้านนา" เพื่อเป็นศูนย์กลางในการจัดเก็บภาพถ่ายโบราณอันทรงคุณค่ารวมถึงข้อมูลต่างๆที่ประกอบในภาพถ่ายเหล่านั้น เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และเผยแพร่สู่สาธรณชน เพื่อใช้ประโยชน์สูงสุดของการนำข้อมูลต้นทุนทางวัฒนธรรมล้านนาอันเป็นเอกลักษณ์หาที่ใดเหมือน ซึ่งจะก่อเกิดองค์ความรู้ที่จะพัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง

 

อาคารหอภาพถ่ายล้านนา ตั้งอยู่บนพื้นที่ของพิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา ตัวอาคารได้รับการซ่อมแซมและปรับปรุงโครงสร้างขึ้นจากอาคารบ้านจ่าศาลหลังเก่า ให้มีความพร้อมด้านพื้นที่สำหรับรองรับการดำเนินงานของหอภาพถ่ายล้านนา ด้วยงบประมาณของสาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ ภาควิชาสื่อศิลปะ และการออกแบบสื่อ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยกำหนดพื้นที่ปฏิบัติงานและออกแบบให้สามารถรองรับภาระงานออกเป็น 4 ส่วน คือ

 

1. ศูนย์อนุรักษ์และค้นคว้า : เป็นศูนย์กลางสำหรับดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลภาพถ่าย เป็นพื้นที่ปฏิบัติหน้าที่เพื่ออนุรักษ์และเผยแพร่ข้อมูล แหล่งสืบค้นข้อมูลอ้างอิงสำหรับนักวิจัยที่ต้องการข้อมูลศึกษาค้นคว้าภาพถ่ายเพื่อการสร้างสรรค์และวิจัยที่เกี่ยวข้องด้านศิลปะภาพถ่าย

 

2. ส่วนนิทรรศการหมุนเวียน : พื้นที่ห้องโถงชั้นสองของหอภาพถ่ายล้านนา สำหรับเผยแพร่ความรู้และผลงานเชิงวิชาการ ผลงานสร้างสรรค์ ในรูปแบบการนำเสนอด้วยนิทรรศการภาพถ่ายทั้งแบบดั่งเดิมและผลงานศิลปะภาพถ่ายร่วมสมัย ที่ผ่านการคัดเลือกโดยดุลพินิจของภัณฑารักษ์ประจำหอภาพถ่ายล้านนา

 

3. ส่วนห้องสมุดดิจิทัล : แหล่งค้นคว้าข้อมูลภาพถ่ายที่ได้รับการอนุรักษ์ในรูปแบบดิจิทัลเเละอนาล็อก รวมถึงข้อมูลภาพที่เผยเเพร่ในรูปแบบของภาพถ่าย หนังสือภาพ ตำรา งานวิจัย เเละบทความที่เกี่ยวข้องกับงานวิชาการด้านการถ่ายภาพ โดยใช้พื้นที่บริเวณชั้น 1 หอภาพถ่ายล้านนา ให้บริการสำหรับผู้สนใจสามารถเข้าสืบค้นข้อมูลได้โดยตรง 

 

4. ส่วนอบรมและกิจกรรม : พื้นที่อเนกประสงค์ ด้านหลังบริเวณชั้น 1 พื้นที่สำหรับจัดดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของหอภาพถ่ายล้านนา รวมทั้งพื้นที่สำหรับประชุมสัมมนาและพื้นที่ปฏิบัติงานซึ่งสามารถรองรับการอบรมเชิงปฏิบัติการได้จำนวน 40-60 ท่าน

 

บริหารจัดการ

สถานศึกษา

ประเภทพิพิธภัณฑ์

ศิลปะ

แผนที่

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

ถนนพระปกเกล้า ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 052-000 393
เว็บไซต์ : https://cmhop.org/
อีเมล : cmhopteam@gmail.com

วันและเวลาทำการ

เปิดให้เข้าชมวันจันทร์-ศุกร์  

เวลา 08.30 - 16.30 น. 

ปิดวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

ค่าเข้าชม

ไม่เก็บค่าเข้าชม 

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

สิ่งอำนวยความสะดวก

มีที่จอดรถ

0

แบ่งปัน

กิจกรรม

01 มี.ค. 2566

28 เม.ย. 2566

09 กุมภาพันธ์ 2566
หอภาพถ่ายล้านนา ขอเชิญชวนท่านเข้าร่วมชม นิทรรศการภาพถ่าย Chiang Mai Blooms city gallery 2023 ผลงานชื่อ jeunes filles en fleurs โดย Fabrice Mabillot   จัดแสดงระหว่างวันที่ 3 กุมภาพันธุ์ – 28 เมษายน 2566 เปิดให้เข้าชมตั้งเเต่เวลา 08.30 - 16.30 น. (จันทร์ - ศุกร์) ณ อาคารหอภาพถ่ายล้านนา ถนนพระปกเกล้า อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่  

01 มี.ค. 2566

28 เม.ย. 2566

09 กุมภาพันธ์ 2566
หอภาพถ่ายล้านนา ขอเชิญชวนท่านเข้าร่วมชม นิทรรศการภาพถ่าย Chiang Mai Blooms city gallery 2023 โดยนำผลงานภาพถ่ายสร้างสรรค์ของศิลปิน 5 ท่าน 5 สไตล์  ทั้งชาวไทยเเละต่างประเทศ มาให้ท่านได้ชม อาทิ Red Lotus : โดย คุณกมลลักษณ์ สุขชัย La Magnolia Series : โดย คุณกำธร อุ่นทรัพย์ Life bloom like a flower : โดย คุณภัทร์ชนม์ จันคง Levels of Truth : โดย คุณภานุพงศ์ เทพนิล jeunes filles en fleurs : by. Fabrice Mabillot   จัดแสดงระหว่างวันที่ 3 กุมภาพันธุ์ – 28 เมษายน 2566 เปิดให้เข้าชมตั้งเเต่เวลา 08.30 - 16.30 น. (จันทร์ - ศุกร์) ณ อาคารหอภาพถ่ายล้านนา ถนนพระปกเกล้า อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

01 เม.ย. 2565

08 เม.ย. 2565

07 กุมภาพันธ์ 2565
หอภาพถ่ายล้านนา เชิญชมนิทรรศการภาพถ่าย Chiang Mai Blooms city gallery 2022  Chiang Mai Blooms to be Reborn วันที่ 3 กุมภาพันธ์ – 8 เมษายน 2565 เวลา 08.30 - 16.30 น. (เปิดให้เข้าชมวันจันทร์ - ศุกร์) ณ อาคารหอภาพถ่ายล้านนา (อาคารสีฟ้าด้านหลังอาคารพิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา)   นิทรรศการภาพถ่ายนี้นำผลงานภาพถ่าย ของผู้เข้าร่วมประกวดภาพถ่าย Chiang Mai Blooms Photo Contest x Chiang Mai House Photography เเละผลงานภาพถ่ายสร้างสรรค์ของศิลปิน 2 ท่าน ประกอบด้วย  คุณสุรชัย แสงสุวรรณ (ปุย) ช่างภาพแฟชั่นแถวหน้าของเมืองไทย  นำภาพถ่ายแฟชั่นชุด “Love Blossom” ผลงานสร้างสรรค์ที่สะท้อนความงามของดอกไม้ และเพศได้อย่างลงตัว คุณนรภัทร ศักดิ์อาธรทรัพย์ (บอล) ศิลปินหนุ่มผู้มากความสามารถ  นำภาพถ่ายชุด Ignorant Bond  ผลงานภาพถ่ายร่วมสมัยผ่านการจัดดอกไม้ ร่วมกับข้าวของเครื่องใช้ภายในบ้าน ที่บอกเล่าตัวตนของศิลปินผ่านบรรยากาศ ของพื้นที่ต่างๆได้อย่างลงตัว   สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :  หอภาพถ่ายล้านนา ถนนพระปกเกล้า อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่  วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 (ยกเว้นวันเสาร์ อาทิตย์และวันหยุดราชการ)  โทรศัพท์ 052 – 000 393  Facebook: https://www.facebook.com/cmhopth

24 ม.ค. 2565

25 ม.ค. 2565

29 ธันวาคม 2564
หอภาพถ่ายล้านนา ขอเชิญท่านเข้าร่วมส่งผลงานภาพถ่าย เข้าร่วมประกวดภาพถ่าย “เทศกาลเชียงใหม่เบิกบาน” Chiang Mai Blooms Photo contest 2022 x Chiang Mai House of Photography ปีที่ 3 ประจำปี 2565 ภายใต้หัวข้อ Chiang Mai Blooms to Reborn   ชิงเงินเเละของรางวัลมูลค่ากว่า 40,000 บาท ผู้ส่งภาพเข้าประกวด : บุคคลทั่วไป (ไม่จํากัดอายุ และสัญชาติ) ส่งผลงานได้ตั้งเเต่วันที่่ 1 - 28 มกราคม 2565 การตัดสิน : วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ หอภาพถ่ายล้านนา ถนนพระปกเกล้า  อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ประกาศผลการตัดสิน : วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 15.30 น. ผ่านทางเว็บไซต์ https://www.facebook.com/chiangmaiblooms  และ http://cmhop.org และ https://www.facebook.com/cmhopth  ส่งผลงานออนไลน์มาที่อีเมล : chiangmaihouseofphotography@gmail.com สามารถโหลดเอกสารระเบียบการเเละเอกสารประกอบการสมัคร ได้ที่ Link https://drive.google.com/.../13HZXRzXzMo8e6bYjzyQV9gAdTKh... สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : หอภาพถ่ายล้านนา  เวลา 08.30 – 16.30 (ยกเว้นวันเสาร์ อาทิตย์และวันหยุดราชการ)  หมายเลขโทรศัพท์ 052-000 393 อีเมล: chiangmaihouseofphotography@gmail.com  

22 ก.พ. 2564

22 มี.ค. 2564

11 มีนาคม 2564
ชวนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินผลงานของผู้เข้าร่วมประกวดภาพถ่าย ในกิจกรรม Chiang Mai Blooms City Gallery 2021  โหวตภาพที่คุณชื่นชอบ โดยการกด Like เพื่อค้นหารางวัลขวัญใจมหาชน (Popular Vote) จำนวน 2 รางวัลๆ ละ 2,500 บาท   เริ่มตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ - 22 มีนาคม 2564 ปิดนับผลโหวต เวลา 18.00 น.  โดยนับคะแนนจากยอด Like  และจะประกาศผลรางวัลขวัญใจมหาชนในวันที่ 23 มีนาคม 2564  ผ่าน facebook page : Chiang Mai Blooms    ผลงานของผู้เข้าร่วมประกวด จะถูกนำไปจัดเเสดงนิทรรศการ  CHIANG MAI BLOOMS CITY GALLERY / CHIANG MAI BLOOMS 2021  ณ อาคารหอภาพถ่ายล้านนา ถนนพระปกเกล้า อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่  ระหว่างวันที่ 22 กุมภาพันธ์ - 22 มีนาคม 2564 เปิดให้เข้าชมตั้งเเต่เวลา 08.30 - 16.30 น.  (หยุดเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดราชการ) ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน Facebook : Chiang Mai House of Photography
pav

/

next

พิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง