กำลังโหลดข้อมูล

คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

มิวเซียมไทยแลนด์

 1. หน้าแรก
 2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
 3.    >   พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่

30 เมษายน 2562

ชื่นชอบ 718

38,627 ผู้เข้าชม

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่ เป็นพิพิธภัณฑสถานระดับภาค ที่กรมศิลปากรจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางการศึกษา การอนุรักษ์ และการบริการข้อมูลทางศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดเชียงใหม่และของภาคเหนือตอนบน หรือที่เรียกมาแต่โบราณว่า ล้านนา

 

ในปี พ.ศ.2539 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่ ได้ซ่อมแซมและต่อเติมอาคารพิพิธภัณฑ์ให้เต็มรูปแบบ พร้อมทั้งปรับปรุงนิทรรศการถาวรให้มีเนื้อหาวิชาการและเทคนิคการจัดแสดงที่หลากหลายทั้งในด้านธรรมชาติวิทยา โบราณคดีก่อนประวัติศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ชาติพันธุ์วิทยา และศิลปกรรมของล้านนา โดยแบ่งการจัดแสดงออกเป็น 6 ส่วนจัดแสดง ได้แก่

 

ส่วนจัดแสดงที่ 1 แสดงภูมิหลังแผ่นดินล้านนา เป็นเรื่องราวทางธรณีวิทยาและชีวิตดึกดำบรรพ์ ภูมิประเทศ และสภาพแวดล้อมของภาคเหนือ การตั้งถิ่นฐานของมนุษย์สมัยก่อนประวัติศาสตร์ รวมไปถึงเรื่องราวของชนเผ่าลัวะและหริภุญไชย รัฐแรกในภาคเหนือ

 

ส่วนจัดแสดงที่ 2 แสดงเรื่องราวประวัติศาสตร์ราชอาณาจักรล้านนา เริ่มจากการสถาปนานครเชียงใหม่ ความรุ่งเรือง และความเสื่อมของราชอาณาจักร

 

ส่วนจัดแสดงที่ 3 แสดงเรื่องราวของนครเชียงใหม่ใต้ร่วมอาณาจักรสยาม ตั้งแต่การกอบกู้เอกราชจากพม่า การตั้งเมืองเชียงใหม่เมื่อ พ.ศ.2339 และความสัมพันธ์กับอาณาจักสยาม

 

ส่วนจัดแสดงที่ 4 แสดงเรื่องราวการค้าและเศรษฐกิจ ในระยะแรก ระหว่าง พ.ศ.2339-2463 และระยะที่ 2 ระหว่าง พ.ศ.2467-2482 เมื่อมีการก่อสร้างเส้นทางรถไฟสายเหนือ

 

ส่วนจัดแสดงที่ 5 แสดงเรื่องราวการดำรงชีวิตและพัฒนาการทางสังคม เช่น การเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม การเงิน การธนาคาร ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ รวมถึงการศึกษาและการสาธารณสุข

 

ส่วนจัดแสดงที่ 6 แสดงถึงวิวัฒนาการของศิลปกรรมล้านนาและศิลปะในประเทศไทย 

บริหารจัดการ

กรมศิลปากร

ประเภทพิพิธภัณฑ์

ชีวประวัติ, ประวัติศาสตร์ และ โบราณคดี

วัตถุจัดแสดงที่มีความสำคัญ / สิ่งที่น่าสนใจ

 • พระสาวกดินเผา ศิลปะหริภุญไชย พุทธศตวรรษที่ 17 - 18
 • พระพุทธรูปปางมารวิชัย(สำริด) ศิลปะล้านนา พุทธศตวรรษที่ 19 - 20 ของวัดพระสิงห์วรวิหาร
 • เสื้อเยียรบับ ของเจ้าแก้วนวรัฐ เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่องค์ที่ 9

แผนที่

Map

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

451 ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์(ถนนสายเชียงใหม่-ลำปาง) ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ : 053-221 308 / 053-408 568 ต่อ 10 หรือ 13
โทรสาร : 053-221 308 / 053-408 568 ต่อ 22
เว็บไซต์ : http://www.finearts.go.th/chiangmaimuseum

วันและเวลาทำการ

 • พิพิธภัณฑ์               

เปิดทำการวันพุธ – วันอาทิตย์ เวลา 09.00 น. – 16.00 น.

 • สำนักงานพิพิธภัณฑ์      

เปิดทำการวันจันทร์ – วันศุกร์  เวลา 08.30 น. – 16.30 น.

ค่าเข้าชม

 • ชาวไทย 20 บาท
 • ชาวต่างประเทศ 100 บาท
 • นักเรียน นักศึกษาในเครื่องแบบ ภิกษุ สามเณร และนักบวชในศาสนาต่างๆ ไม่เสียค่าธรรมเนียมเข้าชม

การเดินทาง

1.โดยรถยนต์ จากกรุงเทพฯ ใช้เส้นทางถนนพหลโยธิน แยกเข้าทางหลวงหมายเลข 32(สายเอเซีย) ผ่านอยุธยา อ่างทอง นครสวรรค์ หลังจากนั้นใช้ทางหลวงหมายเลข 117 ไปยังพิษณุโลก ต่อด้วยทางหลวงหมายเลข 11 ผ่านลำปาง ลำพูน ถึงเชียงใหม่ระยะทางประมาณ 695 กิโลเมตร อีกทางหนึ่ง คือ จากนครสวรรค์ ไปตามทางหลวงหมายเลข1 ผ่านกำแพงเพชร ตาก และลำปางถึงเชียงใหม่ ระยะทางประมาณ 696 กิโลเมตร 

 

2.รถไฟ มีรถด่วนและรถเร็ว ออกจากสถานีรถไฟกรุงเทพ(หัวลำโพง) ทุกวัน

 

3.รถโดยสารประจำทาง มีรถประจำทางปรับอากาศสายกรุงเทพฯ-เชียงใหม่ ออกจากสถานีขนส่งสายเหนือ (หมอชิต 2) ถนนกำแพงเพชร 2 ทุกวันๆละหลายเที่ยว ใช้เวลาเดินทางประมาณ 10 ชั่วโมง

 

4.เครื่องบิน มีบริการเที่ยวบินประจำระหว่างกรุงเทพฯ-เชียงใหม่ ทุกวัน ใช้เวลาเดินทางประมาณ  1 ชั่วโมง

 

จากนั้นใช้ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ สายเชียงใหม่-ลำปาง พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่จะอยู่ใกล้ ๆ กับวัดเจ็ดยอด

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

กรณีเข้าชมเป็นหมู่คณะจะต้องทำหนังสือก่อนขอเข้าเยี่ยมชม

สิ่งอำนวยความสะดวก

มีลานจอดรถ

20

แบ่งปัน

กิจกรรม

29 ส.ค. 2565

31 ส.ค. 2565

10 พฤษภาคม 2565
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่ ขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมย้อนรำลึกความหลัง  ซึมซับบรรยากาศเมืองเชียงใหม่ยุคต้นๆ ของทศวรรษที่ 2500 ในนิทรรศการพิเศษ ชุด “คน (เริง) เมือง ย้อนมองเมืองเชียงใหม่ยุคโมเดิร์นไนซ์ ผ่านสถานที่ ผู้คน และวัตถุเริงรมย์”  ณ ห้องนิทรรศการชั้น 2 อาคารจัดแสดง พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่  จัดแสดงตั้งแต่วันนี้ – 31 สิงหาคม 2565   พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่ เปิดทำการทุกวันพุธ - อาทิตย์ เวลา 09.00 - 16.00 น.  หยุดทุกวันจันทร์ - อังคาร และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ inbox: Chiang Mai National Museum พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่ หรือโทร. 053-221 308

09 ม.ค. 2564

07 มกราคม 2564
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่ "งด" จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ๒๕๖๔ เพื่อร่วมป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)   ทั้งนี้ เด็กๆและเยาวชนสามารถเข้าชมพิพิธภัณฑ์ได้ "ฟรี"  พร้อมรับของขวัญได้ตลอดเดือนมกราคม 2564   และขอความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด สวมหน้ากากอนามัย ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าชม สแกน QR Code ไทยชนะ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์หรือสบู่ เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล   พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่ เปิดให้บริการทุกวันพุธ – วันอาทิตย์ (หยุดทุกวันจันทร์  อังคาร และวันหยุดนักขัตฤกษ์)  เวลา 09.00 - 16.00 น.   สอบถามเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ ผ่านกล่องข้อความ FB : Chiang Mai National Museum พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่ หรือ e-mail : cm_museum@hotmail.com หรือ โทรศัพท์ : 053-221308

31 ธ.ค. 2562

01 ม.ค. 2563

25 ธันวาคม 2562
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่ ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวและประชาชนทุกท่าน  เข้าร่วมสักการะ "พระสิงห์ พร้อมด้วยพระพุทธรูปเก่าแก่สมัยล้านนา"เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ปี 2563 เพื่อความเป็นสิริมงคลตลอดทั้งปี ----------------------- ระหว่างวันที่ 31 ธันวาคม 2562 - 1 มกราคม 2563สามารถเข้าชมได้ ณ โถงอาคารจัดแสดงพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่ ชั้น 1โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย!!** ติดต่อสอบถามได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 053-221308 ต่อ 12 **

12 ม.ค. 2562

09 มกราคม 2562
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่ ขอเชิญเที่ยวงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 พบกับ กิจกรรมบนเวที กิจกรรมนักโบราณคดีน้อย สนุกกับเกมส์การละเล่น พร้อมรับของขวัญ อิ่มอร่อยกับอาหารและเครื่องดื่ม
pav

/

next

พิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง