กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   Art and Crafts Moving : Exhibition
กิจกรรมปี 2561

440 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

นิทรรศการผลงานศิลปะและออกแบบของคณาจารย์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

สถานที่: ณ ห้องนิทรรศการชั้น 1 ด้านหลัง หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

เปิดนิทรรศการ: วันที่ 19 มิถุนายน เวลา 18.00 - 20.00 น.

จัดแสดงงาน: วันที่ 20 - 29 มิถุนายน เวลา 09.00 - 17.00 น.(ปิดวันจันทร์) เข้าชมฟรี  

วันที่สร้าง : 13 มิถุนายน 2561

0

แบ่งปัน

19 มิ.ย. 2561 - 29 มิ.ย. 2561

09:00 - 17:00

239 ถนนนิมานเหมินทร์
ตำบลสุเทพ
อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

โทรศัพท์ : 053 - 218 280

โทรสาร : 053 - 218 280