กำลังโหลดข้อมูล

คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

มิวเซียมไทยแลนด์

  1. หน้าแรก
  2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
  3.    >   พิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน ซากดึกดำบรรพ์และไดโนเสาร์

พิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน ซากดึกดำบรรพ์และไดโนเสาร์

02 กันยายน 2564

ชื่นชอบ 620

9,450 ผู้เข้าชม

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

พิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน มีโครงการก่อสร้างตั้งแต่ พ.ศ. 2537 และสามารถจัดแสดงนิทรรศการได้ใน พ.ศ. 2545 แต่เนื่องจากไม้กลายเป็นหินพบได้ในเกือบทุกจังหวัดของภาคอีสาน จึงไม่สามารถนำไม้กลายเป็นหินทั้งหมดและจำนวนมากมาจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ได้ ส่วนใหญ่จึงจัดแสดงไว้ในงานภูมิทัศน์ของพิพิธภัณฑ์ โดยแยกเป็นโซนพื้นที่ของไม้กลายเป็นหินจังหวัดต่างๆ ขณะที่ในพิพิธภัณฑ์จะเน้นไม้กลายเป็นหินของจังหวัดนครราชสีมา โดยเฉพาะการเน้นลักษณะเด่นพิเศษที่แตกต่างจากจังหวัดอื่นๆ 3 ประการ คือ
1) ไม้กลายเป็นหินอัญมณี
2) ไม้กลายเป็นหินวงศ์ปาล์ม 
3) ไม้กลายเป็นหินหลากหลายอายุ

นิทรรศการไม้กลายเป็นหินโคราช – ขอนแก่น  เพื่อแสดงแหล่งไม้กลายเป็นหินสำคัญของภาคอีสาน  คือ  จังหวัดนครราชสีมาและขอนแก่น  ซึ่งมีความโดดเด่นด้านขนาดที่ใหญ่หรือมีสีสันที่สวยงาม

ห้องเฉลิมพระเกียรติ  :  สถาบันพระมหากษัตริย์ไทยกับการอนุรักษ์ไม้กลายเป็นหิน  

เพื่อแสดงภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและข้อความพระราชดำรัสที่เกี่ยวกับความสำคัญของ “โบราณวัตถุ”    ภาพของอนุสรณ์สถานไม้กลายเป็นหิน ร.6  รวมทั้งภาพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ที่ทรงสนพระทัยในนิทรรศการและติดตามโครงการอนุรักษ์ไม้กลายเป็นหินของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาและจังหวัดนครราชสีมา  ตั้งแต่ พ.ศ. 2540

ห้องฉายวีดิโอแอนิเมชั่น  :  กำเนิดโลก  วิวัฒนาการสิ่งมีชีวิตและประวัติพิพิธภัณฑ์  เป็นห้องฉายขนาด 30 ที่นั่ง  พื้นไหวสะเทือนได้  สัมพันธ์กับเนื้อหาบนจอภาพที่มีอยู่ 3 จอ

ห้องฉายวีดิโอแอนิเมชั่น  :  กำเนิดไม้กลายเป็นหินโกรกเดือนห้า  เป็นห้องฉายที่จำลองบรรยากาศป่าดงดิบและลำน้ำที่ไหลมาจากแดนไกล  ภาพม่านน้ำตกซึ่งเป็นจอภาพด้วย  ฉายให้เห็นถึงกำเนิดไม้กลายเป็นหินในบริเวณบ้านโกรกเดือนห้า

ห้องนิทรรศการไม้กลายเป็นหินอัญมณี  แสดงไม้กลายเป็นหินอัญมณีขนาดใหญ่  หลากหลายอายุ  และไม้กลายเป็นหินตระกูลปาล์ม   ซึ่งเป็นความโดดเด่น 3 อย่างของไม้กลายเป็นหินในจังหวัดนครราชสีมา

 

บริหารจัดการ

สถานศึกษา

ประเภทพิพิธภัณฑ์

เกษตร, วิทยาศาสตร์, การแพทย์, เทคโนโลยี, ชีวิตและธรรมชาติ

วัตถุจัดแสดงที่มีความสำคัญ / สิ่งที่น่าสนใจ

ไม้กลายเป็นหินอัญมณี อายยุกว่า 800,000 เนื้อเป็นไม้ผนึก คล้ายอัญมณีตลอดทั่วลำต้น

แผนที่

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

184 หมู่ 7 ถ.มิตรภาพ – หนองปลิง บ้านโกรกเดือนห้า ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ : 044 - 370739 - 40
โทรสาร : 044 - 370742
เว็บไซต์ : http://www.khoratfossil.org/

วันและเวลาทำการ

เปิดให้บริการ วันอังคาร-วันอาทิตย์

เวลา 09.00 - 15.30 น.

การเดินทาง

กรณีที่มาจาก กทม. ถนนเส้นมิตรภาพ ให้กลับรถที่สะพานกลับรถโคกกรวด กม. 133  เลี้ยวซ้าย ตรงทางเข้าตลาดไม้ดอกไม้ประดับ จะมีป้ายบอกทางและไปอีก 11.5 กม. ก็จะถึงพิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน   จุดสังเกต อยู่ติดกับสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5

 

กรณีมาจากจังหวัดนครราชสีมา  เส้นถนนมิตรภาพ เลี้ยวซ้ายตรงสี่แยกปักธงชัย จะมีป้ายบอกทางไป อีก 12 กม. เลี้ยวขวาเข้า ม.เทคโนโลยีสุรนารี ประตู 2  (ศูนย์ปฏิบัติการทางการแพย์และสาธารณสุข  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี)  ประมาณ 3 กม. ให้เลี้ยวซ้าย มาทางวัดหนองปลิง อีกประมาณ 2 กม. ก็ถึงพิพิธภัณฑ์

 

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

เพื่อความสะดวกในการเข้าชมถ้ามาเป็นหมู่คณะกรุณาจองล่วงหน้า อย่างน้อย 3 วัน

สิ่งอำนวยความสะดวก

มีลานจอดรถ

5

แบ่งปัน

กิจกรรม

08 มิ.ย. 2566

10 มิ.ย. 2566

25 พฤษภาคม 2566
เครือข่ายอุทยานธรณีประเทศไทย โคราชจีโอพาร์ค สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหิน สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ ภาคีเครือข่ายจีโอพาร์ค และพิพิธภัณฑ์ในอีสาน ขอเชิญทุกท่านร่วมงาน “มหกรรมจีโอพาร์คและฟอสซิลนครราชสีมา”  และการประชุมเครือข่ายอุทยานธรณีประเทศไทยครั้งที่ 2  ระหว่างวันที่ 8 - 10 มิถุนายน 2566 ณ โคราชฮอลล์ เซ็นทรัลโคราช จังหวัดนครราชสีมา    พบสิ่งน่าสนใจมากมาย พาตะลุยแดน DINO ISAN เที่ยวไทยไปกับ GEOPARK การประกวดแข่งขัน TOP FAN GEOPARK นิทรรศการอุทยานธรณีและฟอสซิล การจับคู่ธุรกิจของอุทยานธรณี มาร่วมเฉลิมฉลอง Khorat Global Geopark และ 555 ปี เมืองโคราช ดูรายละเอียดข้อมูลที่ https://khoratfossil.org/tgn2023/ สอบถามเพิ่มเติม โทร. 044 - 370739 – 40   พิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน เปิดวันอังคาร-วันอาทิตย์ (ปิดวันจันทร์) เวลา 9:00 - 16:00 สอบถาม และ จองรอบเข้าชม โทร. 044-370 739 หรือ 080-165-1070

22 ธ.ค. 2565

25 ธ.ค. 2565

21 ธันวาคม 2565
กลับมาอีกครั้งกับเทศกาลพิพิธภัณฑ์ยามค่ำคืน Night at the Museum พิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหินช้างดึกดำบรรพ์ และไดโนเสาร์  ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมผจญภัยในโลกดึกดำบรรพ์ยามค่ำคืน ระหว่างวันที่ 23 -25 ธันวาคม 2565 เวลา 17.00 – 20.00 น.   พบกับกิจกรรมพิเศษ (Highlight in Museum) • มหัศจรรย์โคมไฟและไดโนเสาร์เรืองแสง (Dinosaur Lighting) • นิทรรศการแสงไฟยามค่ำคืนกับไฟประดับอาคาร (Light art installation) • Walk Rally ตามล่าหาฟอลซิล (Fossil Hunting)   ผจญภัยในพิพิธภัณฑ์ยามค่ำคืน (Night at the Museum) ร่วมเที่ยวชมและผจญภัยไปในดินแดนดึกดำบรรพ์กับพี่โดโนเสาร์  จำนวน 2 รอบ เวลา 18.00 น. และ 19.00 น. • ร่วมไขความลับปริศนา “การกำเนิดโลก” • ท่องไปในอาณาจักรไม้กลายเป็นหิน (World Petrified Wood) และสีสันของ ไม้กลายเป็นหินมาได้อย่างไร? • อลังการช้างดึกดำบรรพ์ 10 สายพันธุ์ในจังหวัดนครราชสีมา • รู้จักกับไดโนเสาร์ 4 สายพันธุ์ใหม่ของโลกที่พบในจังหวัดนครราชสีมา   กิจกรรมภายในนิทรรศการยามค่ำคืน (Workshop at the Museum) • กิจกรรม DIY ไดโนเสาร์ของฉัน • กิจกรรมล่าไข่ไดโนเสาร์ • Check in นักบรรพชีวินน้อย   ค่าเข้าชมนิทรรศการยามค่ำคืน : ผู้ใหญ่ 50 บาท เด็ก 20 บาท ติดต่อสอบถาม และ สำรองรอบเข้าชม : โทร. 044-370-739 และ 080-165-1070

15 พ.ย. 2565

23 พ.ย. 2565

02 พฤศจิกายน 2565
สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  จัดกิจกรรม “ขุด ล่า หาไดโนเสาร์” (Dino Hunting) ภายใต้โครงการขุดสำรวจซากดึกดำบรรพ์ไดโนเสาร์ไทย - ญี่ปุ่น  ระหว่างวันที่ 10 - 23 พฤศจิกายน 2565 ณ หลุมขุดค้นไดโนเสาร์ จังหวัดนครราชสีมา  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้เรียนรู้ทางด้านบรรพชีวินวิทยาและกระบวนการขุดค้นไดโนเสาร์ จากสถานที่จริง พร้อมทั้งได้เรียนรู้ฟอสซิลภายในพิพิธภัณฑ์   สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณจิราวัฒน์  เจริญศรี (เมฆ) โทร. 099-639 4410 หรือ 044-370 739 และ  Line ID : mm4340    Dino Hunting  ขุด ล่า หาไดโนเสาร์ วันละ 2 รอบ เช้า - บ่าย วันที่ 10-12 พ.ย. 2565 วันที่ 15-19 พ.ย. 2565 วันที่ 22-23 พ.ย. 2565   โดยมี 2 แพคเกจ ให้เข้าร่วม คือ Package A (150.-)  เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ เยี่ยมชม Site ขุดค้น เรียนรู้เรื่อง “ขั้นตอนการขุดค้นฟอสซิล” บริการรถรับ-ส่งไปยัง Site ขุดค้น Package B (550.-) เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ เยี่ยมชม Site ขุดค้น เรียนรู้เรื่อง "ขั้นตอนการขุดค้นฟอสซิล" ชุด Toolkit การขุดค้นฟอสซิล ชุดนักขุดค้น, แว่นตา,หมวก (ให้ยืม) บริการรถรับ-ส่งไปยัง Site ขุดค้น Bento (Snacks) และน้ำดื่ม  

14 พ.ค. 2565

28 พ.ค. 2565

09 พฤษภาคม 2565
ปฏิทินกิจกรรม เดือนพฤษภาคม 2565 ที่ พิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน   วันที่ 14 พฤษภาคม 65 : ตามล่าหาฟอสซิล เรียนรู้การทำงานนักบรรพชีวิน ออกภาคสนามทำแผนที่สำรวจฟอสซิล ฝึกปฏิบัติการเกิดฟอสซิล และจำแนกฟอสซิล รับจำนวน 30 ท่าน เท่านั้น   วันที่ 14 - 15 พฤษภาคม 65 กิจกรรม One Day Activity ไดโนเสาร์ เปเปอร์เคลย์ : เรียนรู้วิธีการและลงมือทำกิจกรรมชิ้นเดียวในโลกด้วยตนเอง กิจกรรม Saturday Special ร่วมค้นหา “ความลับที่ซ่อนอยู่ HIDDEN SECRET” นั่งรถรางทะลุมิติย้อนเวลาสู่โลกบรรพกาล ย้อนเวลาสู่โลกดึกดำบรรพ์ ตระการตาแหล่งค้นพบไม้กลายเป็นหิน สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่พิพิธภัณฑ์ ไขความลับการศึกษาวิจัยฟอสซิล เรียนรู้การอนุรักษ์ฟอสซิล   วันที่ 28 พฤษภาคม 65 : กิจกรรม “ไดโนเพื่อนรัก” ที่จะได้รู้จักกับไดโนเสาร์จากผู้เชี่ยวชาญ ดร.ดวงสุดา โชคเฉลิมวงศ์ (อ.มด) ที่จะบอกเล่าเรื่องราวไดโนเสาร์ และการขุดฟอสซิลไดโนเสาร์โคราช รับน้องๆ อายุ 6 ขวบขึ้นไป จำนวน 30 คน เท่านั้น   สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 044-370739 หรือ 083-729 6699 พี่รุ้ง หรือสามารถสมัครโดยการสแกนคิวอาร์โค้ดได้เลย

12 เม.ย. 2564

15 เม.ย. 2564

05 เมษายน 2564
พิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน ปิดให้บริการช่วงเทศกาลสงกรานต์ วันที่ 12 – 15 เมษายน 2564   สอบถามข้อมูลได้ที่  Facebook : พิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน www.Khoratfossil.org โทร. 044-370 739-40
pav

/

next

พิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง