กำลังโหลดข้อมูล

มิวเซียมไทยแลนด์

  1. หน้าแรก
  2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
  3.    >   อุทยานการเรียนรู้สิรินธร

อุทยานการเรียนรู้สิรินธร

27 กรกฎาคม 2561

ชื่นชอบ 383

2,457 ผู้เข้าชม

แกลเลอรี

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

อุทยานการเรียนรู้สิรินธร เป็นแหล่งเรียนรู้ภายในมหาวิทยาลัยเกิดขึ้นหลังจากการจัดแสดงนิทรรศการ  ในงานแสดงเกษตรและอุตสาหกรรมโลกปี 2538 (World Tech’95) ซึ่งอาคารกาญจนาภิเษกและอุทยานผีเสื้อเฉลิมพระเกียรติ ยังคงเปิดให้บริการตลอดมา ต่อมามีแหล่งเรียนรู้เพิ่มขึ้นอย่างหลากหลายจากผลงานความสนใจของคณาจารย์กลุ่มต่าง ๆ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีจึงได้รวบรวมแหล่งเรียนรู้เหล่านั้นให้เป็นหนึ่งเดียวภายใต้ชื่อ “อุทยานการเรียนรู้สิรินธร” โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเปิด เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2554 โดยมีวัตถุประสงค์เป็นแหล่งศึกษาและถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับวินัยจราจร พรรณไม้ แมลงกับสิ่งแวดล้อม ภูมิปัญญาพื้นบ้านอีสาน เทคโนโลยีต้นแบบ เกษตรอินทรีย์ อันรวมถึงพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว         

 

บริหารจัดการ

สถานศึกษา

ประเภทพิพิธภัณฑ์

เกษตร, วิทยาศาสตร์, การแพทย์, เทคโนโลยี, ชีวิตและธรรมชาติ

วัตถุจัดแสดงที่มีความสำคัญ / สิ่งที่น่าสนใจ

วัตถุประสงค์ป็นแหล่งศึกษาและถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับวินัยจราจร พรรณไม้ แมลงกับสิ่งแวดล้อม ภูมิปัญญาพื้นบ้านอีสาน เทคโนโลยีต้นแบบ เกษตรอินทรีย์ อันรวมถึงพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

แผนที่

อุทยานการเรียนรู้สิรินธร

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

อุทยานการเรียนรู้สิรินธร เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 111 ถนนมหาวิทยาลัย ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ : 044224850
โทรสาร : 044224814
เว็บไซต์ : https://www.facebook.com/SutLearningPark/
อีเมล : slp_tn@g.sut.ac.th

วันและเวลาทำการ

เปิดให้บริการทุกวันจันทร์ - ศุกร์
(หยุดวันเสาร์ อาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์)
เวลา 09.00 - 16.00 น.

ค่าเข้าชม

 

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

สิ่งอำนวยความสะดวก

มีลานจอดรถ

7

แบ่งปัน

สถานที่ใกล้เคียง

สถานที่ใกล้เคียงในระยะ 20 กิโลเมตร
เพิ่มสถานที่ใกล้เคียง

กิจกรรม

22 พ.ค. 2560

25 พ.ค. 2560

26 พฤษภาคม 2560
เมืองจราจรจำลอง           เมืองจราจรจำลอง สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2553 บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดร่วมกับมหาวิทยาลัยทคโนโลยีสุรนารี ได้จัดสร้างเมืองจราจรจำลองแห่งที่ 3 เพื่อเป็นศูนย์ฝึกอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎจราจร โดยมีวัตถุประสงค์ปลูกฝังจิตสำนึกการเป็นผู้ขับขี่และผู้ร่วมทางที่ดี และตระหนักถึง         ความปลอดภัยจากการใช้รถ ใช้ถนน ตามแนวคิด “ถนนสีขาว” ให้กับนักเรียน นักศึกษา และประชาชนที่สนใจ   มีการฝึกปฏิบัติขับขี่จริงบนเส้นทางจราจรจำลอง โดยมุ่งหวังว่าสถิติของจำนวนอุบัติเหตุบนท้องถนนจะลดลงในอนาคต ภายในอาคารจัดการแสดงความรู้เกี่ยวกับวินัยจราจร โดยแบ่งนิทรรศการออกเป็น 5 กลุ่มที่สำคัญ คือ 1. กฎจราจรเบื้องต้น 2. ป้ายจราจรและเครื่องหมายจราจร 3. อุปกรณ์จราจร4. เทคโนโลยียานยนต์5. สนามทดลองขับขี่
pav

/

next

พิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง