กำลังโหลดข้อมูล

คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

มิวเซียมไทยแลนด์

 1. หน้าแรก
 2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
 3.    >   พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

06 กรกฎาคม 2564

ชื่นชอบ 5,339

36,355 ผู้เข้าชม

แกลเลอรี

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จ.ปทุมธานี พร้อมเปิดให้บริการอีกครั้ง ตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา ซึ่งเปิดให้บริการเข้าชมพิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรา พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง ในโซนแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรสืบสาน รักษา ต่อยอด Wisdom farm โดยคุมเข้มมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งสอดรับกับพฤติกรรมไลฟ์สไตล์ผู้บริโภคแบบ New Normal ตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หรือ ศบค. ได้มีมาตรการผ่อนปรนระยะที่ 2 พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ มีการเตรียมมาตรการเพื่อรองรับการผ่อนคลายของภาครัฐในระยะที่ 2 ยกระดับมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ตามแนวปฏิบัติของภาครัฐเพื่อสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยแก่ผู้เข้าชมและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ไม่ว่าจะเป็นการคัดกรองอย่างเคร่งครัด ครอบคลุมทั้งในพื้นที่พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง และพิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรา รวมถึงการปรับเปลี่ยนเพิ่มมาตรการเสริม ประกอบด้วย

 

 • ขอความร่วมมือผู้เข้าชมใส่หน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าทุกครั้งที่มาเข้าชมพิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ
 • ผู้เข้าชมทุกท่านจะต้องตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้ารับบริการ หากเกิน 37.5 องศา ให้นั่งพักและตรวจซ้ำอีกครั้ง หากไม่ลดขอความร่วมมืองดเข้าชมพิพิธภัณฑ์
 • ลงทะเบียนเข้า–ออก จากสถานที่ในระบบการสแกน QR-CODE หรือสมุดลงทะเบียน
 • มีจุดบริการเจลแอลกอฮอล์ในจุดคัดกรอง ร้านอาหาร ร้านกาแฟ จุดประชาสัมพันธ์ เป็นต้น
 • มีการทำความสะอาดพื้นที่บริการ จุดที่มีการสัมผัสอุปกรณ์และวัตถุจัดแสดงในนิทรรศการจะมีการทำความสะอาดทุก 2–3 ชั่วโมง เพื่อเพิ่มความมั่นใจและความปลอดภัยในการเข้าชมพิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ

 

พิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรา นิทรรศการชั้นที่ 1 เรียนรู้พระราชประวัติ พระเกียรติคุณ และพระอัจฉริยภาพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ด้านการเกษตร โดยเปิดให้ชม 4 รอบ รอบละ 50 ท่าน คือ รอบที่ 1 เวลา 09.00 น. รอบที่ 2 เวลา 10.30 น.รอบที่ 3 เวลา 13.00 น.รอบที่ 4 เวลา 14.30 น. งดให้บริการในส่วนของโรงภาพยนตร์แอนิเมชั่น 3 มิติ ขอความกรุณาเว้นระยะห่างในการเข้าชมนิทรรศการอย่างน้อย 1.5 เมตร งดสัมผัสชิ้นงานจัดแสดง และยืนชมชิ้นงานตามจุดที่มีสัญลักษณ์

 

MADO Pavilion ร้านกินอยู่ดีจำหน่ายอาหารสุขภาพ และร้านจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัย ของใช้คุณภาพจากเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ MADO Cafe กาแฟอินทรีย์ และเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ โดยขอความร่วมมือตามาตรการที่กำหนดแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรสืบสาน รักษา ต่อยอด Wisdom Farm ท่ามกลางบรรยากาศแปลงนาอินทรีย์ ลงมือปฏิบัติทำนาโยนกล้า สัมผัสเสน่ห์แห่งวิถีชีวิตเกษตรไทย 4 ภาค ดื่มด่ำกับกาแฟอินทรีย์และเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพบนสะพานไม้ไผ่ที่ WISDOM CAFÉ

 

          พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พิพิธภัณฑ์มีชีวิตพิพิธภัณฑ์แห่งการเรียนรู้พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ด้านการเกษตร ความสำคัญของการเกษตรกับสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย รวมถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียงและการถ่ายทอดองค์ความรู้ ด้านภูมิปัญญานวัตกรรมเกษตร ผ่านกิจกรรมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ให้กับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน โรงเรียน สถาบันการศึกษาและประชาชนทั่วไป ได้เรียนรู้ผ่านการฝึกปฏิบัติสามารถนำไปปรับประยุกต์ใช้ได้จริง

 

          นอกจากนี้พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ ยังมีกิจกรรมทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ตลอดทั้งเดือน โดยทุกสัปดาห์แรกของเดือน พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี จัดให้มี "ตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง" เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงและเพื่อเผยแพร่พระอัจฉริยภาพด้านการเกษตรของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยระดมปราชญ์เศรษฐกิจพอเพียงและเครือข่ายองค์ความรู้ด้านต่าง ๆ ทั่วประเทศ มาจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์และสุขภาพ ตลอดจนเปิดสอนอาชีพวิชาของแผ่นดินและอบรมเชิงปฏิบัติการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเกษตรกรตัวจริง ชม ชิม ช้อป ไปกับสินค้าปลอดภัยจากเครือข่ายพิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ ทั่วประเทศ

 

          ส่วนในวันเสาร์อาทิตย์ ที่ 2 3 และ 4 ของเดือน พบกับ “กิจกรรมท่องเที่ยวสุขสันต์ ที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ” สร้างประสบการณ์ด้านการเกษตรให้กับทุกคนในครอบครัว เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการเกษตร สัมผัสกับวิถีชีวิตแบบพอเพียง ผ่านการชมนิทรรศการในอาคารพิพิธภัณฑ์ฯ ต่างๆ ชมฐานการเรียนรู้เกษตร ลงมือปฏิบัติ เพื่อนำไปประยุกต์สู่วิถีของตนเอง

 

          แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด Wisdom Farm เป็นการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ และการมีส่วนร่วมของกลุ่มเป้าหมายผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์ด้านวิถีเกษตร พร้อมกระตุ้นการเข้าชม ศึกษาเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ตามรอยศาสตร์พระราชา ส่งเสริมคุณภาพชีวิต พัฒนาสังคมและจิตใจ ในการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ จากความมุ่งมั่น สู่ความตั้งใจ สร้างสรรค์พื้นที่ภายในพิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ รวมทั้งการพัฒนาพื้นที่จัดแสดงเพื่อการเรียนรู้เกษตรในรูปแบบพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้กลางแจ้ง สู่แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด WISDOM FARM เพื่อสอดรับสังคมการเรียนรู้ กระตุ้นการท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ที่หลากหลาย และยั่งยืน พร้อมส่งเสริมและจำหน่ายผลผลิตและผลิตภัณฑ์ด้านเกษตร สู่การพัฒนาขยายผล และนำมาซึ่งการสร้างรายได้ แก่ภาคเกษตรและเครือข่ายตลอดจนการใช้ประโยชน์พื้นที่ พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ เพื่อการเรียนรู้ และการสร้างแรงบันดาลใจในการทำเกษตรในรูปแบบแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

 

          พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ แห่งนี้ยังมีบริการจำหน่ายอาหารสุขภาพ ที่ร้านอาหารกินอยู่ดี เครื่องดื่มสุขภาพกาแฟอินทรีย์ รวมถึงจำหน่ายสินค้าของที่ระลึก ที่บริเวณ MADO Pavilion จ.ปทุมธานี

 

สุข สนุก เรียนรู้ ชมพิพิธภัณฑ์ในอาคาร

พิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรา เรียนรู้พระอัจฉริยภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  และชมภาพยนตร์แอนิเมชั่น 3มิติ จำนวน 7 เรื่อง ในโรงภาพยนตร์ 200 ที่นั่ง

พิพิธภัณฑ์มหัศจรรย์พันธุกรรม เรียนรู้พระอัจฉริยภาพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สะท้อนความหลากหลายของพันธุกรรมพืชนับพันชนิด

พิพิธภัณฑ์ป่าดงพงไพร  เรียนรู้ทรัพยากรธรรมชาติเป็นรากฐานสำคัญของการสร้างชีวิต

พิพิธภัณฑ์วิถีน้ำ เรียนรู้สายน้ำที่หล่อเลี้ยงทุกชีวิตและสรรพสิ่ง  ชมภาพยนตร์ 4 มิติ 270 องศา

พิพิธภัณฑ์ดินดล  เรียนรู้ดินเป็นฐานกำเนิดของสิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตว์ เปรียบเสมือนมารดาผู้หล่อเลี้ยงโลก ชมภาพยนตร์ 360 องศา

พิพิธภัณฑ์เกษตรคือชีวิต เรียนรู้ความหมาย คุณค่าความสำคัญของเกษตรกับคลังอาหารของตนเอง ครอบครัว ชุมชนและประเทศไทย

 

เรียนรู้จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ สัมผัสของจริง ชมพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง 

พิพิธภัณฑ์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ เกษตรพอเพียงเมือง ทุกพื้นที่สามารถสร้างคลังอาหารได้ บ้านพึ่งตนเอง บ้านดินบ้านฟาง 1 ไร่ พอเพียง และวิถีเกษตรไทย 4ภาค

o พิพิธภัณฑ์เกษตรตามรอยพ่อ ได้แก่ ผักคือชีวิต ต้นไม้แห่งการเรียนรู้ แปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์ ทำนา 1 ไร่ มั่งคั่ง ยั่งยืน

 

 

บริหารจัดการ

องค์การมหาชน/องค์กรมหาชน

ประเภทพิพิธภัณฑ์

เกษตร, วิทยาศาสตร์, การแพทย์, เทคโนโลยี, ชีวิตและธรรมชาติ

พิพิธภัณฑ์เสมือนจริง

แผนที่

Map

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) หมู่ 13 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 46-48 ตรงข้ามโรงพยาบาลการุญเวช นวนคร ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ : 02-529 2212-13 / 087-359 7171 / 094-649-2333 / 094-331-7444
โทรสาร : 02-529 2214
เว็บไซต์ : http://www.wisdomking.or.th
อีเมล : information@wisdomking.or.th

วันและเวลาทำการ

พิพิธภัณฑ์เปิดให้บริการ วันอังคาร – วันอาทิตย์

ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น.

(ปิดบริการเข้าชมวันจันทร์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์)

ค่าเข้าชม

 

*กรณีเข้าเป็นหมู่คณะ สำหรับหน่วยงาน/โรงเรียน กรุณาติดต่อที่เบอร์. 087-359-7171

หรือ 094-649-233 หรือ 094-331-7444

ลิงค์ใบสมัครโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ <<< คลิกที่นี่

ลิงค์จองการเข้าชมในกรณี Walk In <<< คลิกที่นี่

การเดินทาง

 • รถยนต์ ใช้เส้นทางถนนพหลโยธิน(รังสิต) พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ อยู่กิโลเมตร ที่ 46-48 ตรงข้ามโรงพยาบาลการุญเวช นวนคร จ.ปทุมธานี
 • รถตู้โดยสาร สายอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ-นวนคร ฝั่งห้างสรรพสินค้าเซ็นเตอร์วัน ลงหน้าโรงพยาบาลการุญเวช นวนคร เดินข้ามสะพานลอย พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ อยู่ฝั่งตรงข้าม
 • รถโดยสารประจำทาง

สาย 29, 39, 510, 522 จากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ

สาย 338 จากฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

กรณีเข้าชมเป็นหมู่คณะ ขอความร่วมมือทำหนังสือแจ้งก่อนเข้าเยี่ยมชม

ข้อมูลสำหรับผู้พิการ

มีทางลาดบริการ

สิ่งอำนวยความสะดวก

 • พื้นที่สำหรับจอดรถ
 • ร้านอาหาร / ร้านกาแฟ

83

แบ่งปัน

กิจกรรม

18 ก.ค. 2564

16 กรกฎาคม 2564
กิจกรรมท่องเที่ยวสุขสันต์ ที่พิพิธภัณฑ์เกษตรฯ ออนไลน์  ส่งตรงให้ถึงบ้าน เรียนรู้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย ผ่าน Application Zoom   วันอาทิตย์ที่ 18 กรกฎาคม 2564 พบกับ 2 หลักสูตร สนุกๆ ที่เรียนรู้ได้ทุกวัย เวลา 10.00-11.00 น. พบกับหลักสูตร "เค้กกล้วยหอม" สนใจเข้าร่วมกิจกรรม สมัครที่ https://docs.google.com/.../1FAIpQLSc66JS_vvX.../viewform... เวลา 14.00-15.00 พบกับหลักสูตร "เพาะผักสลัดอินทรีย์" สนใจเข้าร่วมกิจกรรม สมัครที่ https://docs.google.com/.../1FAIpQLSfLBaVvAsy.../viewform... ดูรายละเอียดหลักสูตรเรียนรู้ตลอดเดือนกรกฎาคม  คลิกที่ https://www.wisdomking.or.th/th/page/happy-travel   สอบถามรายละเอียดได้ที่  02-529-2212-13 09-4649-2333 08-7359-7171  facebook/ InstagramID: wisdomking และ @LineID: @wisdomkingfan

17 ก.ค. 2564

16 กรกฎาคม 2564
อบรมวิชาของแผ่นดินออนไลน์เรียนรู้ “เทคนิคการเพาะกล้าผัก”  วันเสาร์ที่ 17 ก.ค. 2564 เวลา 11.00 – 12.30 น. แบบ real time ผ่าน Facebook live พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ โดย อาจารย์สิทธิศักดิ์ การะเกษ : เจ้าหน้าที่พัฒนานวัตกรรมเกษตร   ลงทะเบียนลุ้นรับหนังสือองค์ความรู้ "การเพาะปลูกผักสลัดอินทรีย์"  คลิกลงทะเบียนได้ที่ >>https://forms.gle/ioKnWzvUENg3nAiL6   สอบถามรายละเอียดได้ที่ 02-529-2212-13 09-4649-2333 08-7359-7171  facebook/ InstagramID: wisdomking และ @Line ID: @wisdomkingfan

17 ก.ค. 2564

14 กรกฎาคม 2564
วันเสาร์ที่ 17 ก.ค. 64  ชวนเด็กๆ มาเรียนรู้เกษตรพอเพียงผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Live : พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ กับกิจกรรมท่องเที่ยวสุขสันต์ที่พิพิธภัณฑ์เกษตรฯ  จัดเต็มความรู้และความสุขกันทั้งวันผ่าน 2 หลักสูตร น่าสนใจ พร้อมรับชมภาพยนตร์แอนิเมชั่น 2 มิติ หลักสูตรช่วงเช้า 10.00 - 11.00 น. พบกับหลักสูตร "หอมหวานน้ำนมข้าวโพด" เข้าร่วมกิจกรรมสมัครได้ที่ >>  https://docs.google.com/.../1FAIpQLSdGiqFFnnx.../viewform... หลักสูตรช่วงบ่าย 14.00 - 15.00 น. พบกับหลักสูตร "ปลูกผักสวนครัวกลับหัว" เข้าร่วมกิจกรรมสมัครได้ที่ >> https://docs.google.com/.../1FAIpQLSd2itTFr6V.../viewform... พร้อมด้วยหลักสูตรพิเศษตลอดเดือนกรกฎาคม  คลิกเลย https://www.wisdomking.or.th/th/page/happy-travel   พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ แหล่งเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับทุกวัย  สอบถามรายละเอียดได้ที่  02-529-2212-13 , 09-4649-2333 08-7359-7171  หรือ www.wisdomking.or.th facebook/ InstagramID: wisdomking และ @Line  ID: @wisdomkingfan

12 ก.ค. 2564

31 ก.ค. 2564

12 กรกฎาคม 2564
พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ ส่งตรงความรู้ ความสนุก ถึงบ้านและห้องเรียน  หลักสูตรเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง online ผ่าน Application Zoom   พิเศษสุดๆ สำหรับโรงเรียน สถาบันการศึกษา หน่วยงาน  ที่เคยเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ เท่านั้น โดยไม่มีค่าใช้จ่าย  เรียนรู้แบบหมู่คณะ ผ่าน Application Zoom มี 2 หลักสูตร ให้เลือกสรร  หลักสูตรที่ 1 Online ตามรอยพ่อ หลักสูตรที่ 2 Online เกษตรลงมือทำ   สนใจสมัคร คลิกเลย! https://docs.google.com/.../1FAIpQLScwx3E5KvvmHm.../viewform สอบถามรายละเอียดได้ที่ 02-529-2212-13 , 09-4649-2333 , 08-7359-7171 หรือ www.wisdomking.or.th facebook/ InstagramID: wisdomking และ @Line ID: @wisdomkingfan

08 ก.ค. 2564

31 ก.ค. 2564

08 กรกฎาคม 2564
12 ปี สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ เดินหน้าสืบสานงานของพ่อ ขอเชิญร่วมส่งภาพถ่ายผ่าน Facebook ภายใต้หัวข้อ “บ้านนี้ มีเกษตร พอเพียง” ภาพถ่ายแห่งความประทับใจที่ถ่ายทอดวิถีชีวิตความเป็นเกษตรพอเพียง พร้อมข้อความสั้นๆ ส่งต่อแรงบันดาลใจที่ยิ่งใหญ่ อย่างมีความสุข ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง    ส่งภาพถ่ายมายังเพจ :  พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ตั้งแต่วันนี้ – ไปจนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2564  สำหรับ 12 ภาพที่มีผู้กดไลก์มากที่สุด รับของรางวัลสุดพิเศษทันที   สอบถามรายละเอียดได้ที่   โทร. 02-529-2212-13 , 09-4649-2333 , 08-7359-7171  หรือ www.wisdomking.or.th facebook/ InstagramID: wisdomking และ @Line  ID: @wisdomkingfan 
pav

/

next

พิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

24 กุมภาพันธ์ 2564
11,332
514