กำลังโหลดข้อมูล

มิวเซียมไทยแลนด์

  1. หน้าแรก
  2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
  3.    >   พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

07 พฤษภาคม 2562

ชื่นชอบ 1,488

11,033 ผู้เข้าชม

แกลเลอรี

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

พิพิธภัณฑ์แห่งการเรียนรู้พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้านการเกษตร ภูมิปัญญานวัตกรรมเกษตร เศรษฐกิจพอเพียง ในรูปแบบพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิต

 

เผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้านการเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง

 

เผยแพร่พระอัจฉริยภาพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด้านการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

 

ถ่ายทอดองค์ความรู้ ภูมิปัญญานวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ในรูปแบบพิพิธภัณฑ์มีชีวิต โดยจัดแสดงนิทรรศการทั้งพิพิธภัณฑ์ในอาคารและพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งที่เป็นฐานเรียนรู้ต้นแบบให้ผู้เข้ามาเรียนรู้ได้สัมผัสของจริงและฝึกปฏิบัติได้ 

 

จัดตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง ตลาดนัดองค์ความรู้ ตลาดนัดของมิตรภาพและการแบ่งปัน เป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ภูมิปัญญา นวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง การบริหารจัดการผลผลิต การตลาด จากเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ และจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์และผลผลิตเกษตรอินทรีย์ที่หลากหลาย ทุกวันเสาร์อาทิตย์ต้นเดือน

 

จัดกระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียงที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้หลากหลายรูปแบบ ทั้งทฤษฎีและการฝึกปฏิบัติ ให้นักเรียน นักศึกษา บุคลากรหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป และกิจกรรมครอบครัวสุขสันต์เพื่อการท่องเที่ยวเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งนี้ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถนำไประยุกต์ใช้ในวิถีชีวิตสำหรับการพึ่งตนเอง การลดค่าใช้จ่าย และสร้างรายได้ให้ตนเอง ครอบครัวและชุมชน

 

สุข สนุก เรียนรู้ ชมพิพิธภัณฑ์ในอาคาร

พิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรา เรียนรู้พระอัจฉริยภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  และชมภาพยนตร์แอนิเมชั่น 3มิติ จำนวน 7 เรื่อง ในโรงภาพยนตร์ 200 ที่นั่ง

พิพิธภัณฑ์มหัศจรรย์พันธุกรรม เรียนรู้พระอัจฉริยภาพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สะท้อนความหลากหลายของพันธุกรรมพืชนับพันชนิด

พิพิธภัณฑ์ป่าดงพงไพร  เรียนรู้ทรัพยากรธรรมชาติเป็นรากฐานสำคัญของการสร้างชีวิต

พิพิธภัณฑ์วิถีน้ำ เรียนรู้สายน้ำที่หล่อเลี้ยงทุกชีวิตและสรรพสิ่ง  ชมภาพยนตร์ 4 มิติ 270 องศา

พิพิธภัณฑ์ดินดล  เรียนรู้ดินเป็นฐานกำเนิดของสิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตว์ เปรียบเสมือนมารดาผู้หล่อเลี้ยงโลก ชมภาพยนตร์ 360 องศา

พิพิธภัณฑ์เกษตรคือชีวิต เรียนรู้ความหมาย คุณค่าความสำคัญของเกษตรกับคลังอาหารของตนเอง ครอบครัว ชุมชนและประเทศไทย

 

เรียนรู้จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ สัมผัสของจริง ชมพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง 

พิพิธภัณฑ์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ เกษตรพอเพียงเมือง ทุกพื้นที่สามารถสร้างคลังอาหารได้ บ้านพึ่งตนเอง บ้านดินบ้านฟาง 1 ไร่ พอเพียง และวิถีเกษตรไทย 4ภาค

o พิพิธภัณฑ์เกษตรตามรอยพ่อ ได้แก่ ผักคือชีวิต ต้นไม้แห่งการเรียนรู้ แปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์ ทำนา 1 ไร่ ได้เงิน 1 แสน

 

 

บริหารจัดการ

องค์การมหาชน/องค์กรมหาชน

ประเภทพิพิธภัณฑ์

เกษตร, วิทยาศาสตร์, การแพทย์, เทคโนโลยี, ชีวิตและธรรมชาติ

พิพิธภัณฑ์เสมือนจริง

แผนที่

Map

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) หมู่ 13 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 46-48 ตรงข้ามโรงพยาบาลการุญเวช นวนคร ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ : 02-529 2212-13 / 087-359 7171
โทรสาร : 02-529 2214
เว็บไซต์ : http://www.wisdomking.or.th
อีเมล : information@wisdomking.or.th

วันและเวลาทำการ

วันอังคาร-อาทิตย์ วันละ 2 รอบ เวลา 09.00 - 12.00 และเวลา 13.00 - 16.00 น.

(ปิดบริการเข้าชมวันจันทร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

การเดินทาง

  • รถยนต์ส่วนตัว ใช้เส้นทางถนนพหลโยธิน พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ อยู่กิโลเมตร ที่ 46-48 ตรงข้ามโรงพยาบาลการุญเวช นวนคร จ.ปทุมธานี
  • รถตู้โดยสาร สายอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ-นวนคร ฝั่งห้างสรรพสินค้าเซ็นเตอร์วัน ลงหน้าโรงพยาบาลการุญเวช นวนคร พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ อยู่ฝั่งตรงข้าม
  • รถโดยสารประจำทางสาย 29, 39, 338, 510, 522

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

กรณีเข้าชมเป็นหมู่คณะ ขอความร่วมมือทำหนังสือแจ้งก่อนเข้าเยี่ยมชม

ข้อมูลสำหรับผู้พิการ

มีทางลาดบริการ

สิ่งอำนวยความสะดวก

มีพื้นที่สำหรับจอดรถ

32

แบ่งปัน

สถานที่ใกล้เคียง

สถานที่ใกล้เคียงในระยะ 20 กิโลเมตร
เพิ่มสถานที่ใกล้เคียง
ไม่พบที่พักใกล้เคียง
ไม่พบแหล่งเรียนรู้ใกล้เคียง

กิจกรรม

03 พ.ค. 2562

30 เมษายน 2562
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒  พิพิธภัณฑ์​เกษตร​เฉลิมพระ​เกียรติ​ฯ​ ขอเชิญคนไทยทุกท่านร่วมฟัง   ปาฐกถา​พิเศษหัวข้อ "พระราชพิธี​จรดพระนังคัล​แรกนาขวัญ" พร้อมร่วมฟังเสวนาจากวิทยากรหลากหลายสาขาวิชาชีพกับหัวข้อ "พิธีกรรมและสัญลักษณ์​เนื่องในพระราชพิธี​จรดพระนังคัล​แรกนาขวัญ"    ในวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ พิพิธภัณฑ์​การเกษตร​เฉลิมพระ​เกียรติ​ฯ​ ปทุมธานีสมัครเข้าร่วมฟังเสวนา https://forms.gle/4aczouGwYszqTBS79   ** สนใจร่วมรับฟังสามารถสำรองที่นั่งได้ที่เบอร์ ๐๒-๕๒๙-๒๒๑๒-๑๓, ๐๙๔-๖๔๙-๒๓๓๓ และ ๐๘๗-๓๕๙-๗๑๗๑

03 พ.ค. 2562

02 มิ.ย. 2562

29 เมษายน 2562
พิพิธภัณฑ์​การเกษตร​เฉลิมพระเกียรติฯ  เชิญชวน​คนไทยทุกท่านเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ชมนิทรรศการ"พระราชพิธี​พืชมงคลจรดพระนังคัล​แรกนาขวัญ​ สายธารแห่งพระมหากรุณาธิคุณ​ด้านการเกษตร" เปิดให้เข้าชมตั้งแต่วันที่ ๓ พฤษภาคม - ๒ มิถุนายน ๖๒    ร่วมกิจกรรมพิเศษ  วันที่ ๓ พ.ค. ๖๒ ฟังปาฐกถาพิเศษ เรื่อง "พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ"  ร่วมฟังเสวนาเรื่อง "พิธีกรรมและสัญลักษณ์เนื่องในพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ" โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิสมัครเข้าร่วม https://forms.gle/4aczouGwYszqTBS79   วันที่ ๓ - ๕ พ.ค. ๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๘.๐๐ น. วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ชมการแสดงชุด "พระไพศรพณ์ เทพเจ้าแห่งธัญชาติ" งานตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง "ศาสตร์พระราชา ศรัทธาแห่งเกษตรกรรม"    ** สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. ๐๒ - ๕๒๙ ๒๒๑๒ - ๑๓ / ๐๘๗ - ๓๕๙ ๗๑๗๑  หรือ Facebook พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ

03 พ.ค. 2562

05 พ.ค. 2562

29 เมษายน 2562
พิพิธภัณฑ์​การเกษตร​เฉลิมพระ​เกียรติ​ฯ ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการสืบทอดศาสตร์​แห่งแผ่นดิน เพื่อนำไปประยุกต์สู่วิถีชีวิตแห่งความพอเพียงที่ยั่งยืน    ผ่านการอบรมวิชาของแผ่นดินและอบรมเชิง​ปฏิบัติการ​กว่า 10 หลักสูตร​ฟรี!!! ในงาน​ "ศาสตร์​พระราชา​ ศรัทธา​แห่ง​เกษตรกรรม​" ระหว่างวันที่ 3-5 พ.ค. 2562 เวลา 08.00-18.00​ น.** สอบถามรายละเอียดได้ที่ 02-529 2212 , 086-901 4638 หรือที่ www.wisdomking.or.th 

05 เม.ย. 2562

07 เม.ย. 2562

03 มีนาคม 2562
งานมหกรรมอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อนุรักษ์ทรัพยากรไทย    พบกับนิทรรศการผลไม้ไทยในฤดูร้อนหลากหลายชนิด เช่น.. นิทรรศการพันธุกรรมมะแปม ผลไม้ท้องถิ่นรสเปรี้ยว ประโยชน์มากมาย  นิทรรศการพันธุกรรมมะตูมท้องถิ่น 4 ภาค ผลไม้คลายร้อนที่คนไทยต่างรู้จักกันเป็นอย่างดี  นิทรรศการมะพร้าว พืชมหัศจรรย์ ประโยชน์ครบครัน แปรรูปเป็นอาหารคาวหวานแสนอร่อย ทำเครื่องมือ-เครื่องใช้แข็งแรงทนทาน นิทรรศการตรีผลา สมนุไพรปรับสมดุล กำจัดสารพิษในร่างกายใช้ได้ทุกเพศทุกวัยตั้งแต่เด็กเล็กจนถึงคนชรา โด่งดังไกลไปทั่วโลก พบกับความหลากหลายของพันธุกรรมผลไม้ฤดูร้อนนานาชนิด เรียนรู้การปลูกเพื่ออนุรักษ์ ฝึกฝนการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิต พร้อมยกระดับผลไม้พื้นบ้านไทยให้น่าสนใจยิ่งขึ้น   ** ติดต่อสอบถามที่เบอร์ 02-529-2212-13, 087-359-7171, 094-649-2333 ** ** เดินทางสะดวก พิพิธภัณฑ์ฯตั้งอยู่ริมถนนพหลโยธินตรงข้ามโรงพยาบาลการุญเวช ปทุมธานี#wisdomkingfan #กษัตริย์เกษตร #พิพิธภัณฑ์เกษตรฯ

02 มี.ค. 2562

03 มี.ค. 2562

08 กุมภาพันธ์ 2562
พิพิธภัณฑ์เกษตรฯ เชิญชวนทุกคนร่วมกันเพาะกล้าไม้ เพาะป่า ปลูกจิตสำนึกรักษา​ทรัพยากร​ธรรมชาติ ในงาน "เพาะป่า เพาะชีวิต" ระหว่างวันที่ 2-3 มีนาคม 2562 เวลา 08.00-18.00 น.  ณ พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ    ชมนิทรรศการ​เกษตรเพาะป่า ร้อยเรื่องราวพงไพร กำเนิดเป็นหลากหลาย​สายพันธุ์​ชีวิต  พบกับพันธุกรรม​สัตว์นานาสายพันธุ์​สร้างชีวิต  เรียนรู้การทำเกษตรเพื่อการพึ่งพาตนเองและอนุรักษ์​สิ่งแวดล้อม ผ่านการอบรมวิชาของแผ่นดินและอบรมเชิงปฏิบัติการกว่า 10 หลักสูตร  ฟรี ชม ชิม ช้อป สินค้า ผลผลิตเกษตรปลอดภัย สดใหม่ จากสวน ส่งตรงจากไร่ ในราคากันกว่า 100 ร้านค้า  มาร่วมกันปลูกจิตสำนึกการอนุรักษ์​ทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อความยั่งยืนในงาน เพาะป่า เพาะชีวิต  **สอบถาม​รายละเอียด​ได้ที่​ โทร.02 - 529 2212 / 087-359-7171**
pav

/

next

พิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง