กำลังโหลดข้อมูล

มิวเซียมไทยแลนด์

  1. หน้าแรก
  2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
  3.    >   พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

18 พฤศจิกายน 2562

ชื่นชอบ 2,792

18,429 ผู้เข้าชม

แกลเลอรี

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

พิพิธภัณฑ์แห่งการเรียนรู้พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้านการเกษตร ภูมิปัญญานวัตกรรมเกษตร เศรษฐกิจพอเพียง ในรูปแบบพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิต

 

เผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้านการเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง

 

เผยแพร่พระอัจฉริยภาพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด้านการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

 

ถ่ายทอดองค์ความรู้ ภูมิปัญญานวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ในรูปแบบพิพิธภัณฑ์มีชีวิต โดยจัดแสดงนิทรรศการทั้งพิพิธภัณฑ์ในอาคารและพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งที่เป็นฐานเรียนรู้ต้นแบบให้ผู้เข้ามาเรียนรู้ได้สัมผัสของจริงและฝึกปฏิบัติได้ 

 

จัดตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง ตลาดนัดองค์ความรู้ ตลาดนัดของมิตรภาพและการแบ่งปัน เป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ภูมิปัญญา นวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง การบริหารจัดการผลผลิต การตลาด จากเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ และจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์และผลผลิตเกษตรอินทรีย์ที่หลากหลาย ทุกวันเสาร์อาทิตย์ต้นเดือน

 

จัดกระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียงที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้หลากหลายรูปแบบ ทั้งทฤษฎีและการฝึกปฏิบัติ ให้นักเรียน นักศึกษา บุคลากรหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป และกิจกรรมครอบครัวสุขสันต์เพื่อการท่องเที่ยวเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งนี้ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถนำไประยุกต์ใช้ในวิถีชีวิตสำหรับการพึ่งตนเอง การลดค่าใช้จ่าย และสร้างรายได้ให้ตนเอง ครอบครัวและชุมชน

 

สุข สนุก เรียนรู้ ชมพิพิธภัณฑ์ในอาคาร

พิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรา เรียนรู้พระอัจฉริยภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  และชมภาพยนตร์แอนิเมชั่น 3มิติ จำนวน 7 เรื่อง ในโรงภาพยนตร์ 200 ที่นั่ง

พิพิธภัณฑ์มหัศจรรย์พันธุกรรม เรียนรู้พระอัจฉริยภาพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สะท้อนความหลากหลายของพันธุกรรมพืชนับพันชนิด

พิพิธภัณฑ์ป่าดงพงไพร  เรียนรู้ทรัพยากรธรรมชาติเป็นรากฐานสำคัญของการสร้างชีวิต

พิพิธภัณฑ์วิถีน้ำ เรียนรู้สายน้ำที่หล่อเลี้ยงทุกชีวิตและสรรพสิ่ง  ชมภาพยนตร์ 4 มิติ 270 องศา

พิพิธภัณฑ์ดินดล  เรียนรู้ดินเป็นฐานกำเนิดของสิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตว์ เปรียบเสมือนมารดาผู้หล่อเลี้ยงโลก ชมภาพยนตร์ 360 องศา

พิพิธภัณฑ์เกษตรคือชีวิต เรียนรู้ความหมาย คุณค่าความสำคัญของเกษตรกับคลังอาหารของตนเอง ครอบครัว ชุมชนและประเทศไทย

 

เรียนรู้จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ สัมผัสของจริง ชมพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง 

พิพิธภัณฑ์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ เกษตรพอเพียงเมือง ทุกพื้นที่สามารถสร้างคลังอาหารได้ บ้านพึ่งตนเอง บ้านดินบ้านฟาง 1 ไร่ พอเพียง และวิถีเกษตรไทย 4ภาค

o พิพิธภัณฑ์เกษตรตามรอยพ่อ ได้แก่ ผักคือชีวิต ต้นไม้แห่งการเรียนรู้ แปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์ ทำนา 1 ไร่ ได้เงิน 1 แสน

 

 

บริหารจัดการ

องค์การมหาชน/องค์กรมหาชน

ประเภทพิพิธภัณฑ์

เกษตร, วิทยาศาสตร์, การแพทย์, เทคโนโลยี, ชีวิตและธรรมชาติ

พิพิธภัณฑ์เสมือนจริง

แผนที่

Map

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) หมู่ 13 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 46-48 ตรงข้ามโรงพยาบาลการุญเวช นวนคร ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ : 02-529 2212-13 / 087-359 7171
โทรสาร : 02-529 2214
เว็บไซต์ : http://www.wisdomking.or.th
อีเมล : information@wisdomking.or.th

วันและเวลาทำการ

วันอังคาร-อาทิตย์ วันละ 2 รอบ เวลา 09.00 - 12.00 และเวลา 13.00 - 16.00 น.

(ปิดบริการเข้าชมวันจันทร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

การเดินทาง

  • รถยนต์ ใช้เส้นทางถนนพหลโยธิน(รังสิต) พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ อยู่กิโลเมตร ที่ 46-48 ตรงข้ามโรงพยาบาลการุญเวช นวนคร จ.ปทุมธานี
  • รถตู้โดยสาร สายอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ-นวนคร ฝั่งห้างสรรพสินค้าเซ็นเตอร์วัน ลงหน้าโรงพยาบาลการุญเวช นวนคร เดินข้ามสะพานลอย พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ อยู่ฝั่งตรงข้าม
  • รถโดยสารประจำทาง

สาย 29, 39, 510, 522 จากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ

สาย 338 จากฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

กรณีเข้าชมเป็นหมู่คณะ ขอความร่วมมือทำหนังสือแจ้งก่อนเข้าเยี่ยมชม

ข้อมูลสำหรับผู้พิการ

มีทางลาดบริการ

สิ่งอำนวยความสะดวก

  • พื้นที่สำหรับจอดรถ
  • ร้านอาหาร / ร้านกาแฟ

53

แบ่งปัน

สถานที่ใกล้เคียง

สถานที่ใกล้เคียงในระยะ 20 กิโลเมตร
เพิ่มสถานที่ใกล้เคียง
ไม่พบที่พักใกล้เคียง
ไม่พบแหล่งเรียนรู้ใกล้เคียง

กิจกรรม

02 พ.ย. 2562

03 พ.ย. 2562

30 ตุลาคม 2562
พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ เชิญร่วมงาน "มหัศจรรย์ท้องทุ่ง มหัศจรรย์วิถีเกษตรไทย" ในวันที่ 2 – 3 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.00 – 18.00 น.    ภายในงานพบกับ นิทรรศการพิเศษ “ฝนหลวง น้ำจากฟ้า” สัมผัสวิถีชีวิตเกษตรอินทรีย์กับบรรยากาศท้องทุ่ง ชมความมหัศจรรย์ผักพื้นบ้านนานาชนิด ของเล่นพื้นบ้านในอดีต ชม ชิม ช้อป สินค้าเกษตรอินทรีย์จากเกษตรกรตัวจริงใน "ตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง" กว่า 100 ร้านค้า พลาดไม่ได้!!กับหลักสูตรอบรมวิชาของแผ่นดินและอบรมเชิงปฏิบัติการกว่า 10 วิชา  ** สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร.02-529-2212-13, 09-4649-2333, 08-7359-7171 หรือ  www.wisdomking.or.th  facebook /Instagram ID : wisdomkingfan LineID : @wisdomkingfan

26 ต.ค. 2562

24 ตุลาคม 2562
พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ  ขอเชิญเข้าร่วมหลักสูตร “ย่ำดิน ปั้นก้อน สร้างบ้าน”  หลักสูตรการเรียนรู้สำหรับน้องๆหนูๆคนไหนที่อยากจะลงมือสร้างบ้านดินด้วยตนเองทุกขั้นตอน วันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม นี้ เวลา 10.00 – 14.00 น.  ราคาพิเศษ...เพียงท่านละ 150 บาท เท่านั้น!!    ** สนใจสมัคร https://forms.gle/N481YRvnWMRq4rGG8  ** สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เบอร์โทรศัพท์ 087-359-7171 ,094-649-2333  ** คลิกดูรายละเอียดที่ facebook/Instagram: wisdomkingfan หรือLineID:@wisdomkingfan

27 ต.ค. 2562

24 ตุลาคม 2562
พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ  ขอเชิญเข้าร่วมหลักสูตร “โยนกล้า ดำนา” หลักสูตรการเรียนรู้สำหรับทุกคนในครอบครัว ในวันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 – 14.00 น.    ในราคาพิเศษ...เพียงท่านละ 150 บาท เรียนรู้ตั้งแต่เทคนิคการคัดพันธุ์ ขั้นตอนการเพาะปลูก  และการลงมือปฏิบัติทำนาดำ ทำนาโยน พร้อมชมพิพิธภัณฑ์กษัตริย์เกษตรฟรี !!   ** สนใจสมัคร https://forms.gle/hXPCCj7GYFpSRGQm8  ** สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เบอร์โทรศัพท์ 087-359-7171 ,094-649-2333 ** คลิกดูรายละเอียดที่ facebook/Instagram: wisdomkingfan หรือLineID:@wisdomkingfan

11 ต.ค. 2562

13 ต.ค. 2562

10 ตุลาคม 2562
พิพิธภัณฑ์เกษตรฯ ขอเชิญชวนทุกท่านชม นิทรรศการพิเศษ "พ่อแห่งแผ่นดิน" ร่วมน้อมรำลึกในพระอัจฉริยภาพและพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร นิทรรศการพระอัจฉริยภาพด้านดนตรี กีฬา ศิลปะ หัถตศิลป์ การประดิษฐ์และพระมหากรุณาธิคุณสู่แรงบันดาลใจของคนไทย นิทรรศการเรื่อง "เส้น สาย ลายผ้า" สะท้อนวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ภูมิปัญญาของคนไทยในแต่ละภูมิภาคผ่านเรื่องราวของผ้าไทย อาทิ ผืนผ้าชาวไทพวน กรรมวิถีการทอผ้าฝ้าย ผ้าเขียนเทียนวิถีล้านนา พร้อมเรียนรู้เคล็ดลับการดูแลผ้าแต่ละประเภทให้อยู่กับเราไปนานๆ จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ จากผู้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่ความสำเร็จ มากมาย   ในงาน"ธ สถิตในดวงใจ...นิรันดร์"   ระหว่างวันที 11-13 ตุลาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.00-18.00 น.  ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ จ.ปทุมธานี   ** สอบถามรายละเอียดได้ที่ ** โทร 02-529-2212-13 / 094-649-2333 / 087-359-7171 คลิก www.wisdomking.or.th  Facebook /InstagramID : wisdomkingfan  LineID : @wisdomkingfan

22 ก.ย. 2562

20 กันยายน 2562
พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ เชิญชวนน้องๆ หนูๆ  มาสนุกกับการทำเกษตรพอเพียงปลอดสารพิษ  กับกิจกรรมท่องเที่ยวสุขสันต์ ที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ   หลักสูตร "ปลูกผักบนพื้นปูน" หลักสูตร "สมุนไพรไล่แมลง"   วันอาทิตย์ที่ 22 กันยายน 2562 เวลา 10.00-14.00 น. (หลักสูตร 1 วันหรรษา)  * สมัครได้ที่ https://forms.gle/8ZoEQ9Zszwdd343u8 ** สอบถามรายละเอียดโทร 0-2529-2212-13 มือถือ 087-359-7171 / 094-649-2333 หรือทาง www.wisdomking.or.th  LineID:@wisdomkingfan
pav

/

next

พิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง