กำลังโหลดข้อมูล

คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

มิวเซียมไทยแลนด์

  1. หน้าแรก
  2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
  3.    >   พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

25 สิงหาคม 2564

ชื่นชอบ 5,440

41,998 ผู้เข้าชม

แกลเลอรี

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตั้งอยู่บริเวณตรงข้ามโรงพยาบาลการุญเวช นวนคร ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี พิพิธภัณฑ์มีชีวิตแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง แหล่งเรียนรู้พระเกียรติคุณ และพระอัจฉริยภาพ เรียนรู้ศาสตร์พระราชาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการเกษตร บนพื้นที่ 374  โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดตั้ง พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อเฉลิมพระเกียรติในโอกาสมหามงคลสมัยที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงครองสิริราชสมบัติครบรอบ ๕๐ ปี ในปีพุทธศักราช ๒๕๓๙  ต่อมาในปีพุทธศักราช ๒๕๕๒  ได้มีพระราชกฤษฎีกา จัดตั้งสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) เพื่อบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ด้านการเกษตรและความสำคัญของการเกษตรกับสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ดิน น้ำ ป่า  เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียงและการถ่ายทอดองค์ความรู้ ด้านภูมิปัญญา นวัตกรรมเกษตร สู่การปฏิบัติและปรับประยุกต์ใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน  ในรูปแบบพิพิธภัณฑ์มีชีวิต

          นอกจากนี้พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ ยังมีกิจกรรมทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ตลอดทั้งเดือน โดยทุกสัปดาห์แรกของเดือน พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี จัดให้มี "ตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง" เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงและเพื่อเผยแพร่พระอัจฉริยภาพด้านการเกษตรของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยระดมปราชญ์เศรษฐกิจพอเพียงและเครือข่ายองค์ความรู้ด้านต่าง ๆ ทั่วประเทศ มาจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์และสุขภาพ ตลอดจนเปิดสอนอาชีพวิชาของแผ่นดินและอบรมเชิงปฏิบัติการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเกษตรกรตัวจริง ชม ชิม ช้อป ไปกับสินค้าปลอดภัยจากเครือข่ายพิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ ทั่วประเทศ

 

          ส่วนในวันเสาร์อาทิตย์ ที่ 2 3 และ 4 ของเดือน พบกับ “กิจกรรมท่องเที่ยวสุขสันต์ ที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ” สร้างประสบการณ์ด้านการเกษตรให้กับทุกคนในครอบครัว เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการเกษตร สัมผัสกับวิถีชีวิตแบบพอเพียง ผ่านการชมนิทรรศการในอาคารพิพิธภัณฑ์ฯ ต่างๆ ชมฐานการเรียนรู้เกษตร ลงมือปฏิบัติ เพื่อนำไปประยุกต์สู่วิถีของตนเอง

 

          เส้นทาง สืบสาน รักษา ต่อยอด Wisdom Farm เป็นการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ และการมีส่วนร่วมของกลุ่มเป้าหมายผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์ด้านวิถีเกษตร พร้อมกระตุ้นการเข้าชม ศึกษาเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ตามรอยศาสตร์พระราชา ส่งเสริมคุณภาพชีวิต พัฒนาสังคมและจิตใจ ในการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ จากความมุ่งมั่น สู่ความตั้งใจ สร้างสรรค์พื้นที่ภายในพิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ รวมทั้งการพัฒนาพื้นที่จัดแสดงเพื่อการเรียนรู้เกษตรในรูปแบบพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้กลางแจ้ง สู่เส้นทาง สืบสาน รักษา ต่อยอด WISDOM FARM เพื่อสอดรับสังคมการเรียนรู้ กระตุ้นการท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ที่หลากหลาย และยั่งยืน พร้อมส่งเสริมและจำหน่ายผลผลิตและผลิตภัณฑ์ด้านเกษตร สู่การพัฒนาขยายผล และนำมาซึ่งการสร้างรายได้ แก่ภาคเกษตรและเครือข่ายตลอดจนการใช้ประโยชน์พื้นที่ พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ เพื่อการเรียนรู้ และการสร้างแรงบันดาลใจในการทำเกษตร

 

          พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ แห่งนี้ยังมีบริการจำหน่ายอาหารสุขภาพ ที่ร้านอาหารกินอยู่ดี เครื่องดื่มสุขภาพกาแฟอินทรีย์ รวมถึงจำหน่ายสินค้าของที่ระลึก ที่บริเวณ MADO Pavilion จ.ปทุมธานี

สุข สนุก เรียนรู้ ชมพิพิธภัณฑ์ในอาคาร

พิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรา เรียนรู้พระอัจฉริยภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  และชมภาพยนตร์แอนิเมชั่น 3มิติ จำนวน 7 เรื่อง ในโรงภาพยนตร์ 200 ที่นั่ง

พิพิธภัณฑ์มหัศจรรย์พันธุกรรม เรียนรู้พระอัจฉริยภาพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สะท้อนความหลากหลายของพันธุกรรมพืชนับพันชนิด

พิพิธภัณฑ์ป่าดงพงไพร  เรียนรู้ทรัพยากรธรรมชาติเป็นรากฐานสำคัญของการสร้างชีวิต

พิพิธภัณฑ์วิถีน้ำ เรียนรู้สายน้ำที่หล่อเลี้ยงทุกชีวิตและสรรพสิ่ง  ชมภาพยนตร์ 4 มิติ 270 องศา

พิพิธภัณฑ์ดินดล  เรียนรู้ดินเป็นฐานกำเนิดของสิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตว์ เปรียบเสมือนมารดาผู้หล่อเลี้ยงโลก ชมภาพยนตร์ 360 องศา

พิพิธภัณฑ์เกษตรคือชีวิต เรียนรู้ความหมาย คุณค่าความสำคัญของเกษตรกับคลังอาหารของตนเอง ครอบครัว ชุมชนและประเทศไทย

 

เรียนรู้จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ สัมผัสของจริง ชมพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง 

พิพิธภัณฑ์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ เกษตรพอเพียงเมือง ทุกพื้นที่สามารถสร้างคลังอาหารได้ บ้านพึ่งตนเอง บ้านดินบ้านฟาง 1 ไร่ พอเพียง และวิถีเกษตรไทย 4ภาค

o พิพิธภัณฑ์เกษตรตามรอยพ่อ ได้แก่ ผักคือชีวิต ต้นไม้แห่งการเรียนรู้ แปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์ ทำนา 1 ไร่ มั่งคั่ง ยั่งยืน

 

 

บริหารจัดการ

องค์การมหาชน/องค์กรมหาชน

ประเภทพิพิธภัณฑ์

เกษตร, วิทยาศาสตร์, การแพทย์, เทคโนโลยี, ชีวิตและธรรมชาติ

พิพิธภัณฑ์เสมือนจริง

แผนที่

Map

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) หมู่ 13 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 46-48 ตรงข้ามโรงพยาบาลการุญเวช นวนคร ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ : 02-529 2212-13 / 087-359 7171 / 094-649-2333 / 094-331-7444
โทรสาร : 02-529 2214
เว็บไซต์ : http://www.wisdomking.or.th
อีเมล : information@wisdomking.or.th

วันและเวลาทำการ

พิพิธภัณฑ์เปิดให้บริการ วันอังคาร – วันอาทิตย์

ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น.

(ปิดบริการเข้าชมวันจันทร์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์)

ค่าเข้าชม

 

*กรณีเข้าเป็นหมู่คณะ สำหรับหน่วยงาน/โรงเรียน กรุณาติดต่อที่เบอร์. 087-359-7171

หรือ 094-649-233 หรือ 094-331-7444

ลิงค์ใบสมัครโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ <<< คลิกที่นี่

ลิงค์จองการเข้าชมในกรณี Walk In <<< คลิกที่นี่

การเดินทาง

  • รถยนต์ ใช้เส้นทางถนนพหลโยธิน(รังสิต) พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ อยู่กิโลเมตร ที่ 46-48 ตรงข้ามโรงพยาบาลการุญเวช นวนคร จ.ปทุมธานี
  • รถตู้โดยสาร สายอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ-นวนคร ฝั่งห้างสรรพสินค้าเซ็นเตอร์วัน ลงหน้าโรงพยาบาลการุญเวช นวนคร เดินข้ามสะพานลอย พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ อยู่ฝั่งตรงข้าม
  • รถโดยสารประจำทาง

สาย 29, 39, 510, 522 จากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ

สาย 338 จากฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

กรณีเข้าชมเป็นหมู่คณะ ขอความร่วมมือทำหนังสือแจ้งก่อนเข้าเยี่ยมชม

ข้อมูลสำหรับผู้พิการ

มีทางลาดบริการ

สิ่งอำนวยความสะดวก

  • พื้นที่สำหรับจอดรถ
  • ร้านอาหาร / ร้านกาแฟ

93

แบ่งปัน

กิจกรรม

05 ก.พ. 2565

06 ก.พ. 2565

25 มกราคม 2565
งานตลาดเศรษฐกิจพอเพียง “เกษตร D.I.Y” Online By Onsite วันที่ 5 – 6 กุมภาพันธ์ 2565 ระหว่างเวลา 08.00 – 17.00 น.  ณ เส้นทางสืบสาน รักษา ต่อยอด Wisdom Farm พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ ปทุมธานี และรับชม Onnline ได้ทาง พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ   เรียนรู้และฝึกปฏิบัติด้านการเกษตรไปกับ องค์ความรู้ วิชาของแผ่นดิน ชม ช้อป ตลาดต้นไม้ และสินค้าเกษตรคุณภาพจากเครือข่าย กว่า 30 ร้านค้า สนุกสนานกับเกมเกษตรหรรษา อาทิ จักรยานสูบน้ำ ขดลวดโซล่าเซลล์   สอบถามรายละเอียด  โทร. 094-649-2333 / 087-359-7171 / 02-529-2212  facebook/ InstagramID: wisdomkingmuseum Line ID: @wisdomkingmuseum

03 ธ.ค. 2564

06 ธ.ค. 2564

30 พฤศจิกายน 2564
ขอเชิญร่วมงาน งานมหกรรม​ในหลว​งรัก​เรา​ ภูมิ​พลัง​แผ่นดิน  วันที่ 3 - 6 ​ ธันวาคม 64​ ณ พิพิธภัณฑ์​การเกษตร​เฉลิมพระเกียรติฯ จ.ปทุมธานี รับชม Online ได้ทาง Facebook Live : พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ   ชมและเรียนรู้ นิทรรศการ ดินมีชีวิต เทิดพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 9           ดินดีเพราะมีจุลินทรีย์ : เรียนรู้เกี่ยวกับจุลินทรีย์และพืชบำรุงดิน           วิถีเกษตรไทย ภูมิใจในแผ่นดิน : 6 วิถีแห่งการพึ่งพาตนเอง อบรมวิชาของแผ่นดิน และอบรมเชิงปฏิบัติการ กว่า 16 หลักสูตร ช้อปสินค้าเกษตรปลอดภัย กว่า 150 ร้านค้า กิจกรรมพิเศษ 5 ธันวาคม 2564            08.00 น. ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 59 รูป           17.00 น. เพลิดเพลินตลาดยามเย็น           19.19 น. จุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่ 9 พิเศษ เข้าชมฟรี พิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรา ตลอดทั้งวัน   สอบถามรายละเอียด 094-649-2333 087-359-7171 02-529-2212  หรือ facebook/InstagramID: wisdomkingmuseum และ Line ID: @wisdomkingmuseum

03 ธ.ค. 2564

06 ธ.ค. 2564

30 พฤศจิกายน 2564
เตรียมตัวให้พร้อม เปิดหน้าจอมือถือ ท่องโลกโซเชียล  ในงานมหกรรมในหลวงรักเรา ภูมิพลังแผ่นดิน  วันที่ 3 – 6 ธันวาคมนี้    เพียงเข้าชมพิพิธภัณฑ์ดินดล ในรูปแบบ Virtual Museum เพื่อตามหาสิ่งมีชีวิตในดิน  รับทันทีกระเป๋าใส่แก้วน้องดูดู้บัฟ รุ่น limited Edition รับชมในรูปแบบ virtual museum ก่อนใครได้ที่ https://bit.ly/3CXbzOR   พิเศษภายในงานยังเปิดให้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ดินดล พิพิธภัณฑ์จำลองโลกใต้ดิน  พร้อมภาพยนตร์แอนิเมชัน 360 องศา และกิจกรรมอีกมากมาย   สอบถามรายละเอียด 094-649-2333 087-359-7171 02-529-2212  หรือ facebook/InstagramID: wisdomkingmuseum และ Line ID: @wisdomkingmuseum

16 พ.ย. 2564

30 พ.ย. 2564

16 พฤศจิกายน 2564
 กิจกรรมพิเศษ ร่วมสนุก รับรางวัล ตลอดเดือนพฤศจิกายน 2564 จัดเต็ม 3 กิจกรรม “Back to Wisdomking museum”   จัดเต็มที่ 1 เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ขอชวนมาถ่ายภาพที่ระลึกคู่กับเครื่องบินฝนหลวง พร้อมกดไลก์ กดแชร์ ข่าวสารของพิพิธภัณฑ์ฯ ที่ Facebook: พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ จัดเต็มที่ 2 ตามหามหัศจรรย์พันธุ์พืช ไปพร้อม Passport Wonderful Plants เติมคำตอบลงในช่องว่างให้ครบพร้อมรับของรางวัล จัดเต็มที่ 3 แชะ แชร์ ภาพกับมุมโปรดคู่ใจ ภายในพิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ พร้อมกดไลก์ กดแชร์ ข่าวสารของพิพิธภัณฑ์ฯ ที่ Facebook : พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ   ทุกกิจกรรมรับของรางวัลที่ จุดประชาสัมพันธ์เส้นทางสืบสาน รักษา ต่อยอด wisdom farm ได้ทุกวันอังคาร – วันอาทิตย์ เวลา 09.00 – 16.00 น.   สอบถามรายละเอียด โทร. 094-649-2333 087-359-7171 02-529-2212  หรือ Line ID: @wisdomkingmuseum

06 พ.ย. 2564

07 พ.ย. 2564

01 พฤศจิกายน 2564
เชิญร่วมงานตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง "เกษตร​วิถี​ใหม่" 6-7​ พ.ย. 2564​ เวลา 08.00-17.00​ น. ณ พิพิธภัณฑ์​การเกษตร​ฯ ปทุมธานี และรับชม Online ได้ทาง Facebook และ Youtube : พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ   เชิญชมและเรียนรู้ นิทรรศการไม้กระแสสร้างรายได้ “ปลูกง่าย กินได้ สร้างรายได้”  ปลูก 1 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง เรียนรู้วิชาของแผ่นดินและอบรมเชิง​ปฏิบัติการ​กว่า 10 หลักสูตร ฟรี!!  กับวิทยากรผู้มากด้วยประสบการณ์​ ที่แวะเวียนกันมาแบ่งปันองค์ความรู้ด้านการเกษตร ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน "เกษตร​วิถี​ใหม่" คลิก >> https://forms.gle/bgfQPJZ8LcT8kxfFA สอบถามรายละเอียด โทรศัพท์ 0-2529-2212-13 , 087-359-7171 , 094-649-2333
pav

/

next

พิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

24 กุมภาพันธ์ 2564
12,793
518