กำลังโหลดข้อมูล
คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

มิวเซียมไทยแลนด์

 1. หน้าแรก
 2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
 3.    >   พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

14 ธันวาคม 2563

ชื่นชอบ 5,207

33,561 ผู้เข้าชม

แกลเลอรี

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จ.ปทุมธานี พร้อมเปิดให้บริการอีกครั้ง ตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา ซึ่งเปิดให้บริการเข้าชมพิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรา พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง ในโซนแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรสืบสาน รักษา ต่อยอด Wisdom farm โดยคุมเข้มมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งสอดรับกับพฤติกรรมไลฟ์สไตล์ผู้บริโภคแบบ New Normal ตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หรือ ศบค. ได้มีมาตรการผ่อนปรนระยะที่ 2 พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ มีการเตรียมมาตรการเพื่อรองรับการผ่อนคลายของภาครัฐในระยะที่ 2 ยกระดับมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ตามแนวปฏิบัติของภาครัฐเพื่อสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยแก่ผู้เข้าชมและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ไม่ว่าจะเป็นการคัดกรองอย่างเคร่งครัด ครอบคลุมทั้งในพื้นที่พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง และพิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรา รวมถึงการปรับเปลี่ยนเพิ่มมาตรการเสริม ประกอบด้วย

 

 • ขอความร่วมมือผู้เข้าชมใส่หน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าทุกครั้งที่มาเข้าชมพิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ
 • ผู้เข้าชมทุกท่านจะต้องตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้ารับบริการ หากเกิน 37.5 องศา ให้นั่งพักและตรวจซ้ำอีกครั้ง หากไม่ลดขอความร่วมมืองดเข้าชมพิพิธภัณฑ์
 • ลงทะเบียนเข้า–ออก จากสถานที่ในระบบการสแกน QR-CODE หรือสมุดลงทะเบียน
 • มีจุดบริการเจลแอลกอฮอล์ในจุดคัดกรอง ร้านอาหาร ร้านกาแฟ จุดประชาสัมพันธ์ เป็นต้น
 • มีการทำความสะอาดพื้นที่บริการ จุดที่มีการสัมผัสอุปกรณ์และวัตถุจัดแสดงในนิทรรศการจะมีการทำความสะอาดทุก 2–3 ชั่วโมง เพื่อเพิ่มความมั่นใจและความปลอดภัยในการเข้าชมพิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ

 

พิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรา นิทรรศการชั้นที่ 1 เรียนรู้พระราชประวัติ พระเกียรติคุณ และพระอัจฉริยภาพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ด้านการเกษตร โดยเปิดให้ชม 4 รอบ รอบละ 50 ท่าน คือ รอบที่ 1 เวลา 09.00 น. รอบที่ 2 เวลา 10.30 น.รอบที่ 3 เวลา 13.00 น.รอบที่ 4 เวลา 14.30 น. งดให้บริการในส่วนของโรงภาพยนตร์แอนิเมชั่น 3 มิติ ขอความกรุณาเว้นระยะห่างในการเข้าชมนิทรรศการอย่างน้อย 1.5 เมตร งดสัมผัสชิ้นงานจัดแสดง และยืนชมชิ้นงานตามจุดที่มีสัญลักษณ์

 

MADO Pavilion ร้านกินอยู่ดีจำหน่ายอาหารสุขภาพ และร้านจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัย ของใช้คุณภาพจากเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ MADO Cafe กาแฟอินทรีย์ และเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ โดยขอความร่วมมือตามาตรการที่กำหนดแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรสืบสาน รักษา ต่อยอด Wisdom Farm ท่ามกลางบรรยากาศแปลงนาอินทรีย์ ลงมือปฏิบัติทำนาโยนกล้า สัมผัสเสน่ห์แห่งวิถีชีวิตเกษตรไทย 4 ภาค ดื่มด่ำกับกาแฟอินทรีย์และเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพบนสะพานไม้ไผ่ที่ WISDOM CAFÉ

 

          พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พิพิธภัณฑ์มีชีวิตพิพิธภัณฑ์แห่งการเรียนรู้พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ด้านการเกษตร ความสำคัญของการเกษตรกับสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย รวมถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียงและการถ่ายทอดองค์ความรู้ ด้านภูมิปัญญานวัตกรรมเกษตร ผ่านกิจกรรมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ให้กับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน โรงเรียน สถาบันการศึกษาและประชาชนทั่วไป ได้เรียนรู้ผ่านการฝึกปฏิบัติสามารถนำไปปรับประยุกต์ใช้ได้จริง

 

          นอกจากนี้พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ ยังมีกิจกรรมทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ตลอดทั้งเดือน โดยทุกสัปดาห์แรกของเดือน พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี จัดให้มี "ตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง" เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงและเพื่อเผยแพร่พระอัจฉริยภาพด้านการเกษตรของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยระดมปราชญ์เศรษฐกิจพอเพียงและเครือข่ายองค์ความรู้ด้านต่าง ๆ ทั่วประเทศ มาจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์และสุขภาพ ตลอดจนเปิดสอนอาชีพวิชาของแผ่นดินและอบรมเชิงปฏิบัติการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเกษตรกรตัวจริง ชม ชิม ช้อป ไปกับสินค้าปลอดภัยจากเครือข่ายพิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ ทั่วประเทศ

 

          ส่วนในวันเสาร์อาทิตย์ ที่ 2 3 และ 4 ของเดือน พบกับ “กิจกรรมท่องเที่ยวสุขสันต์ ที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ” สร้างประสบการณ์ด้านการเกษตรให้กับทุกคนในครอบครัว เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการเกษตร สัมผัสกับวิถีชีวิตแบบพอเพียง ผ่านการชมนิทรรศการในอาคารพิพิธภัณฑ์ฯ ต่างๆ ชมฐานการเรียนรู้เกษตร ลงมือปฏิบัติ เพื่อนำไปประยุกต์สู่วิถีของตนเอง

 

          แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด Wisdom Farm เป็นการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ และการมีส่วนร่วมของกลุ่มเป้าหมายผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์ด้านวิถีเกษตร พร้อมกระตุ้นการเข้าชม ศึกษาเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ตามรอยศาสตร์พระราชา ส่งเสริมคุณภาพชีวิต พัฒนาสังคมและจิตใจ ในการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ จากความมุ่งมั่น สู่ความตั้งใจ สร้างสรรค์พื้นที่ภายในพิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ รวมทั้งการพัฒนาพื้นที่จัดแสดงเพื่อการเรียนรู้เกษตรในรูปแบบพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้กลางแจ้ง สู่แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด WISDOM FARM เพื่อสอดรับสังคมการเรียนรู้ กระตุ้นการท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ที่หลากหลาย และยั่งยืน พร้อมส่งเสริมและจำหน่ายผลผลิตและผลิตภัณฑ์ด้านเกษตร สู่การพัฒนาขยายผล และนำมาซึ่งการสร้างรายได้ แก่ภาคเกษตรและเครือข่ายตลอดจนการใช้ประโยชน์พื้นที่ พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ เพื่อการเรียนรู้ และการสร้างแรงบันดาลใจในการทำเกษตรในรูปแบบแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

 

          พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ แห่งนี้ยังมีบริการจำหน่ายอาหารสุขภาพ ที่ร้านอาหารกินอยู่ดี เครื่องดื่มสุขภาพกาแฟอินทรีย์ รวมถึงจำหน่ายสินค้าของที่ระลึก ที่บริเวณ MADO Pavilion จ.ปทุมธานี

 

สุข สนุก เรียนรู้ ชมพิพิธภัณฑ์ในอาคาร

พิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรา เรียนรู้พระอัจฉริยภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  และชมภาพยนตร์แอนิเมชั่น 3มิติ จำนวน 7 เรื่อง ในโรงภาพยนตร์ 200 ที่นั่ง

พิพิธภัณฑ์มหัศจรรย์พันธุกรรม เรียนรู้พระอัจฉริยภาพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สะท้อนความหลากหลายของพันธุกรรมพืชนับพันชนิด

พิพิธภัณฑ์ป่าดงพงไพร  เรียนรู้ทรัพยากรธรรมชาติเป็นรากฐานสำคัญของการสร้างชีวิต

พิพิธภัณฑ์วิถีน้ำ เรียนรู้สายน้ำที่หล่อเลี้ยงทุกชีวิตและสรรพสิ่ง  ชมภาพยนตร์ 4 มิติ 270 องศา

พิพิธภัณฑ์ดินดล  เรียนรู้ดินเป็นฐานกำเนิดของสิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตว์ เปรียบเสมือนมารดาผู้หล่อเลี้ยงโลก ชมภาพยนตร์ 360 องศา

พิพิธภัณฑ์เกษตรคือชีวิต เรียนรู้ความหมาย คุณค่าความสำคัญของเกษตรกับคลังอาหารของตนเอง ครอบครัว ชุมชนและประเทศไทย

 

เรียนรู้จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ สัมผัสของจริง ชมพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง 

พิพิธภัณฑ์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ เกษตรพอเพียงเมือง ทุกพื้นที่สามารถสร้างคลังอาหารได้ บ้านพึ่งตนเอง บ้านดินบ้านฟาง 1 ไร่ พอเพียง และวิถีเกษตรไทย 4ภาค

o พิพิธภัณฑ์เกษตรตามรอยพ่อ ได้แก่ ผักคือชีวิต ต้นไม้แห่งการเรียนรู้ แปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์ ทำนา 1 ไร่ มั่งคั่ง ยั่งยืน

 

 

บริหารจัดการ

องค์การมหาชน/องค์กรมหาชน

ประเภทพิพิธภัณฑ์

เกษตร, วิทยาศาสตร์, การแพทย์, เทคโนโลยี, ชีวิตและธรรมชาติ

พิพิธภัณฑ์เสมือนจริง

แผนที่

Map

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) หมู่ 13 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 46-48 ตรงข้ามโรงพยาบาลการุญเวช นวนคร ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ : 02-529 2212-13 / 087-359 7171 / 094-649-2333 / 094-331-7444
โทรสาร : 02-529 2214
เว็บไซต์ : http://www.wisdomking.or.th
อีเมล : information@wisdomking.or.th

วันและเวลาทำการ

พิพิธภัณฑ์เปิดให้บริการ วันอังคาร – วันอาทิตย์

ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น.

(ปิดบริการเข้าชมวันจันทร์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์)

ค่าเข้าชม

 

*กรณีเข้าเป็นหมู่คณะ สำหรับหน่วยงาน/โรงเรียน กรุณาติดต่อที่เบอร์. 087-359-7171

หรือ 094-649-233 หรือ 094-331-7444

ลิงค์ใบสมัครโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ <<< คลิกที่นี่

ลิงค์จองการเข้าชมในกรณี Walk In <<< คลิกที่นี่

การเดินทาง

 • รถยนต์ ใช้เส้นทางถนนพหลโยธิน(รังสิต) พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ อยู่กิโลเมตร ที่ 46-48 ตรงข้ามโรงพยาบาลการุญเวช นวนคร จ.ปทุมธานี
 • รถตู้โดยสาร สายอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ-นวนคร ฝั่งห้างสรรพสินค้าเซ็นเตอร์วัน ลงหน้าโรงพยาบาลการุญเวช นวนคร เดินข้ามสะพานลอย พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ อยู่ฝั่งตรงข้าม
 • รถโดยสารประจำทาง

สาย 29, 39, 510, 522 จากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ

สาย 338 จากฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

กรณีเข้าชมเป็นหมู่คณะ ขอความร่วมมือทำหนังสือแจ้งก่อนเข้าเยี่ยมชม

ข้อมูลสำหรับผู้พิการ

มีทางลาดบริการ

สิ่งอำนวยความสะดวก

 • พื้นที่สำหรับจอดรถ
 • ร้านอาหาร / ร้านกาแฟ

82

แบ่งปัน

กิจกรรม

15 ก.พ. 2564

24 ก.พ. 2564

16 กุมภาพันธ์ 2564
พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ เชิญชวนประชาชนที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ “ปลูกผักกินฟรี  ช่วยเหลือผู้ประสบภัยโควิด -19"   เปลี่ยนพื้นที่เรียนรู้ภายในพิพิธภัณฑ์ฯ เป็นแปลงฝึกปฏิบัติปลูกผักกินเอง ใช้เวลาเรียนรู้ 50 วัน โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะได้เรียนรู้กระบวนการตั้งแต่การเตรียมดิน  การเพาะเมล็ด วิธีการปลูก การดูแลรักษา ไปจนถึงการเก็บเกี่ยว     นอกจากนี้ผลผลิตที่เกิดขึ้น จะถูกจัดสรรนำไปใส่ไว้ยัง "ตู้ปันผัก" จำนวน 30 %  เพื่อส่งต่อผักอินทรีย์ปลอดภัยไปยังประชาชน หรือผู้ประสบภัยจากโควิด-19 มารับไปรับประทานโดยไม่มีค่าใช้จ่าย   และจัดสรรผลผลิต 70 % ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการที่ดูแลผลผลิต  เพื่อนำไปรับประทานเอง นำไปแบ่งปัน หรือจะนำไปสร้างรายได้ตามความต้องการเลยจ้า     สนใจคลิ๊ก https://forms.gle/CqiioMhyuxTfHAXM8 รับสมัครจำนวนจำกัด จำนวน 30 ท่าน  ตั้งแต่วันที่ 15 - 24 กุมภาพันธ์ 2564    สอบถามเพิ่มเติมได้ที่  065 640 5915 ,090 370 2766 หรือ www.wisdomking.or.th  facebook/ InstagramID: wisdomking  และ @LineID: @wisdomkingfan   

12 ก.พ. 2564

11 กุมภาพันธ์ 2564
พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ ปิดให้บริการเข้าชมช่วงเทศกาลตรุษจีน  ในวันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2564  และจะเปิดให้บริการปกติในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2564    สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 02-529-2212-13 09-4649-2333 08-7359-7171 หรือ www.wisdomking.or.th facebook/ InstagramID: wisdomking และ LineID: @wisdomkingfan  

01 ก.พ. 2564

10 ก.พ. 2564

08 กุมภาพันธ์ 2564
เปิดรับสมัครหลักสูตร​เกษตรทฤษฎี​ใหม่​ประยุกต์​ 1 ไร่ มั่งคั่ง ยั่งยืน รุ่น 4 เข้ามาเรียนรู้ศาสตร์​แห่งแผ่นดิน  สืบสานศาสตร์​พระราชา เพิ่มพูนทักษะด้านเกษตรเศรษฐกิจ​พอเพียง เข้มข้นด้วยองค์ความรู้จากเกษตรกรต้นแบบตัวจริงเสียงจริง พร้อมทั้งลงมือปฏิบัติ​อย่างเข้มข้นตลอดระยะเวลา 4 เดือนเต็ม เพื่อการนำไปประยุกต์​ใช้ให้เหมาะสมและเกิดประโยชน์​สูงสุดกับการทำเกษตร ในพื้นที่ของตนเอง   เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 ดาวน์โหลด​ใบสมัคร​ กดๆ >> https://www.wisdomking.or.th/news/3329   สอบถามข้อมูลและสมัครเข้าร่วมหลักสูตร​ได้ที่   โทร. 02-529-2212-13, 08-5491-6681, 08-6901-4638  หรือ Facebook /InstagramID : wisdomkingfan

09 ม.ค. 2564

09 มกราคม 2564
Countdown มอบความสนุก คืนความสุขให้เหล่าเมล็ดพันธุ์ตัวจิ๋ว พบกับขบวนความสนุก พร้อมเสิร์ฟความสุขให้กับเด็กๆทุกคนในงานเมล็ดพันธุ์ของพระราชา  งานวันเด็กแห่งชาติของคนรุ่นใหม่ สไตล์ New normal ผ่านรูปแบบออนไลน์  เรียนรู้วิถีเกษตร สนุกสนาน เล่นเกมชิงรางวัลมากมาย ผ่าน Facebook live พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ  ปักหมุดเตรียมพบกันบนหน้าจอ วันเสาร์ ที่ 9 มกราคม 2564 ตั้งแต่เวลา 11.00-12.30 น.   สอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์ 0-2529-2212-13  มือถือ 087-359-7171 , 094-649-2333  หรือคลิกดูทาง www.wisdomking.or.th LineID @wisdomkingfan หรือ facebook.com/wisdomkingfan

05 ม.ค. 2564

08 ม.ค. 2564

04 มกราคม 2564
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดโครงการส่งความสุขปีใหม่มอบให้เกษตรกร ประจำปี 2564 โดยพิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ ร่วมจัดกิจกรรมส่งสุขปีใหม่ 2564 ระหว่างวันที่ 5 – 8 มกราคม 2564 นี้ เพื่อเสิร์ฟความสุขผ่าน 3 กิจกรรมดีๆ แบบไม่มีค่าใช้จ่าย    สุขที่ 1 เปิดบริการเข้าชมพิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรา เรียนรู้พระเกียรติคุณ  พระอัจฉริยภาพพระมหากษัตริย์ไทย ด้านการเกษตรตลอดทั้งวัน สุขที่ 2 ตื่นตา ตื่นใจทะลุมิติกับภาพยนตร์การ์ตูนแอนิเมชั่น 3 มิติ 4 เรื่อง 4 รส ส่งท้ายด้วยความสุขแบบไม่มีขีดจำกัดบนเส้นทางสืบสาน รักษา ต่อยอด Wisdom farm   สอบถามเพิ่มเติม โทร 02-529-2212, 087-359-7171, 094-649-2333 หรือคลิกดูรายละเอียด ทาง facebook/Instagram: wisdomkingfan
pav

/

next

พิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

24 กุมภาพันธ์ 2564
10,207
514