กำลังโหลดข้อมูล

มิวเซียมไทยแลนด์

  1. หน้าแรก
  2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
  3.    >   พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

11 กรกฎาคม 2562

ชื่นชอบ 2,458

13,062 ผู้เข้าชม

แกลเลอรี

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

พิพิธภัณฑ์แห่งการเรียนรู้พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้านการเกษตร ภูมิปัญญานวัตกรรมเกษตร เศรษฐกิจพอเพียง ในรูปแบบพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิต

 

เผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้านการเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง

 

เผยแพร่พระอัจฉริยภาพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด้านการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

 

ถ่ายทอดองค์ความรู้ ภูมิปัญญานวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ในรูปแบบพิพิธภัณฑ์มีชีวิต โดยจัดแสดงนิทรรศการทั้งพิพิธภัณฑ์ในอาคารและพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งที่เป็นฐานเรียนรู้ต้นแบบให้ผู้เข้ามาเรียนรู้ได้สัมผัสของจริงและฝึกปฏิบัติได้ 

 

จัดตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง ตลาดนัดองค์ความรู้ ตลาดนัดของมิตรภาพและการแบ่งปัน เป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ภูมิปัญญา นวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง การบริหารจัดการผลผลิต การตลาด จากเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ และจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์และผลผลิตเกษตรอินทรีย์ที่หลากหลาย ทุกวันเสาร์อาทิตย์ต้นเดือน

 

จัดกระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียงที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้หลากหลายรูปแบบ ทั้งทฤษฎีและการฝึกปฏิบัติ ให้นักเรียน นักศึกษา บุคลากรหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป และกิจกรรมครอบครัวสุขสันต์เพื่อการท่องเที่ยวเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งนี้ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถนำไประยุกต์ใช้ในวิถีชีวิตสำหรับการพึ่งตนเอง การลดค่าใช้จ่าย และสร้างรายได้ให้ตนเอง ครอบครัวและชุมชน

 

สุข สนุก เรียนรู้ ชมพิพิธภัณฑ์ในอาคาร

พิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรา เรียนรู้พระอัจฉริยภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  และชมภาพยนตร์แอนิเมชั่น 3มิติ จำนวน 7 เรื่อง ในโรงภาพยนตร์ 200 ที่นั่ง

พิพิธภัณฑ์มหัศจรรย์พันธุกรรม เรียนรู้พระอัจฉริยภาพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สะท้อนความหลากหลายของพันธุกรรมพืชนับพันชนิด

พิพิธภัณฑ์ป่าดงพงไพร  เรียนรู้ทรัพยากรธรรมชาติเป็นรากฐานสำคัญของการสร้างชีวิต

พิพิธภัณฑ์วิถีน้ำ เรียนรู้สายน้ำที่หล่อเลี้ยงทุกชีวิตและสรรพสิ่ง  ชมภาพยนตร์ 4 มิติ 270 องศา

พิพิธภัณฑ์ดินดล  เรียนรู้ดินเป็นฐานกำเนิดของสิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตว์ เปรียบเสมือนมารดาผู้หล่อเลี้ยงโลก ชมภาพยนตร์ 360 องศา

พิพิธภัณฑ์เกษตรคือชีวิต เรียนรู้ความหมาย คุณค่าความสำคัญของเกษตรกับคลังอาหารของตนเอง ครอบครัว ชุมชนและประเทศไทย

 

เรียนรู้จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ สัมผัสของจริง ชมพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง 

พิพิธภัณฑ์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ เกษตรพอเพียงเมือง ทุกพื้นที่สามารถสร้างคลังอาหารได้ บ้านพึ่งตนเอง บ้านดินบ้านฟาง 1 ไร่ พอเพียง และวิถีเกษตรไทย 4ภาค

o พิพิธภัณฑ์เกษตรตามรอยพ่อ ได้แก่ ผักคือชีวิต ต้นไม้แห่งการเรียนรู้ แปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์ ทำนา 1 ไร่ ได้เงิน 1 แสน

 

 

บริหารจัดการ

องค์การมหาชน/องค์กรมหาชน

ประเภทพิพิธภัณฑ์

เกษตร, วิทยาศาสตร์, การแพทย์, เทคโนโลยี, ชีวิตและธรรมชาติ

พิพิธภัณฑ์เสมือนจริง

แผนที่

Map

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) หมู่ 13 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 46-48 ตรงข้ามโรงพยาบาลการุญเวช นวนคร ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ : 02-529 2212-13 / 087-359 7171
โทรสาร : 02-529 2214
เว็บไซต์ : http://www.wisdomking.or.th
อีเมล : information@wisdomking.or.th

วันและเวลาทำการ

วันอังคาร-อาทิตย์ วันละ 2 รอบ เวลา 09.00 - 12.00 และเวลา 13.00 - 16.00 น.

(ปิดบริการเข้าชมวันจันทร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

การเดินทาง

  • รถยนต์ส่วนตัว ใช้เส้นทางถนนพหลโยธิน พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ อยู่กิโลเมตร ที่ 46-48 ตรงข้ามโรงพยาบาลการุญเวช นวนคร จ.ปทุมธานี
  • รถตู้โดยสาร สายอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ-นวนคร ฝั่งห้างสรรพสินค้าเซ็นเตอร์วัน ลงหน้าโรงพยาบาลการุญเวช นวนคร พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ อยู่ฝั่งตรงข้าม
  • รถโดยสารประจำทางสาย 29, 39, 338, 510, 522

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

กรณีเข้าชมเป็นหมู่คณะ ขอความร่วมมือทำหนังสือแจ้งก่อนเข้าเยี่ยมชม

ข้อมูลสำหรับผู้พิการ

มีทางลาดบริการ

สิ่งอำนวยความสะดวก

มีพื้นที่สำหรับจอดรถ

44

แบ่งปัน

สถานที่ใกล้เคียง

สถานที่ใกล้เคียงในระยะ 20 กิโลเมตร
เพิ่มสถานที่ใกล้เคียง
ไม่พบที่พักใกล้เคียง
ไม่พบแหล่งเรียนรู้ใกล้เคียง

กิจกรรม

03 ส.ค. 2562

04 ส.ค. 2562

07 กรกฎาคม 2562
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมงาน "พระแม่ แห่ง แผ่นดิน " ระหว่างวันที่ 3-4 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 18.00 น. พบกับ ตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง สุข สนุก กับการเรียนรู้ วิชาของแผ่นดิน อบรมเชิงปฎิบัติการ พร้อมกิจกรรมมากมาย

05 ก.ค. 2562

07 ก.ค. 2562

02 กรกฎาคม 2562
งานมหกรรม สืบสาน รักษา ต่อยอด กษัตริย์เกษตร & Agri Museum Expo 2019  ระหว่างวันที่ 5 -7 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.00 - 18.00 น.    ชมนิทรรศการ "นวัตกรรมวิถีเกษตรไทย" จากศูนย์เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ ทั่วประเทศ และองค์กรร่วมจัดกว่า 40 หน่วยงาน ช้อปสินค้าเกษตรคุณภาพ 200 ร้านค้า  เรียนรู้ศาสตร์พระราชาด้านนวัตกรรมเกษตร 20 วิชา     ** สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 02-529 2212-13 / 094-649-2333 / 087-359-7171  www.wisdomking.or.th  facebook/InstagramID: wisdomkingfan  @Line ID: @wisdomkingfan

06 ก.ค. 2562

02 กรกฎาคม 2562
#พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ ขอเชิญร่วมฟังเสวนา หัวข้อ "นวัตกรรมสำหรับ Smart Museum"  โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ดร.วิจิตรา สุริยกุล ณ อยุธยา ผู้อำนวยการกองวิชาการ พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ (อพวช.) คุณกำพล โชคสุนทสุทธิ์ นายกสมาคม Thai IoT คุณพัฒนพงศ์ มณเฑียร ที่ปรึกษาด้านพิพิธภัณฑ์   ในงานมหกรรม "สืบสาน รักษา ต่อยอด กษัตริย์เกษตร" & Agri Museum Expo 2019"  วันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม 2562 ในเวลา 09.00-12.00 น.  ณ ศาลาเพียงดิน พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ปทุมธานี   **สอบถามรายละเอียดได้ที่ นายพชรธรรม พิมพาพันธ์ เจ้าหน้าที่พัฒนาพิพิธภัณฑ์ โทรศัพท์ 093-629-6979  www.wisdomking.or.th  facebook/ InstagramID: wisdomkingfan  @Line ID: @wisdomkingfan

01 มิ.ย. 2562

02 มิ.ย. 2562

30 พฤษภาคม 2562
พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ จัดงานตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง  "10 ปี สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)"  ระหว่างวันที่ 1 - 2 มิถุนายน 2562 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 18.00 น.    ภายในงานพบกับ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้อบรมวิชาของแผ่นดินและอบรมเชิงปฏิบัติการ จำนวน 12 หลักสูตร จากผู้รู้ ผู้ปฏิบัติจริง ที่จะมาถ่ายทอดทักษะทางด้านการเกษตรที่หลากหลายให้ประชาชน และผู้สนใจได้มาเรียนรู้ และนำไปปรับประยุกต์ใช้ต่อ เปิดลงทะเบียนเรียนฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย นิทรรศการจากทางพิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ ที่จะนำเสนอนวัตกรรมเด่นๆ ด้านการเกษตร อาทิ การปลูกผักในพื้นที่จำกัด ในรูปแบบต่างๆ การเพาะเห็ดนานาชนิด การทำนาโยนกล้า และการพึ่งตนเองด้านที่อยู่อาศัย    ** สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 02-529 2212 และ 087-359 7171 หรือ 094-649 2333 **

03 พ.ค. 2562

30 เมษายน 2562
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒  พิพิธภัณฑ์​เกษตร​เฉลิมพระ​เกียรติ​ฯ​ ขอเชิญคนไทยทุกท่านร่วมฟัง   ปาฐกถา​พิเศษหัวข้อ "พระราชพิธี​จรดพระนังคัล​แรกนาขวัญ" พร้อมร่วมฟังเสวนาจากวิทยากรหลากหลายสาขาวิชาชีพกับหัวข้อ "พิธีกรรมและสัญลักษณ์​เนื่องในพระราชพิธี​จรดพระนังคัล​แรกนาขวัญ"    ในวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ พิพิธภัณฑ์​การเกษตร​เฉลิมพระ​เกียรติ​ฯ​ ปทุมธานีสมัครเข้าร่วมฟังเสวนา https://forms.gle/4aczouGwYszqTBS79   ** สนใจร่วมรับฟังสามารถสำรองที่นั่งได้ที่เบอร์ ๐๒-๕๒๙-๒๒๑๒-๑๓, ๐๙๔-๖๔๙-๒๓๓๓ และ ๐๘๗-๓๕๙-๗๑๗๑
pav

/

next

พิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง