กำลังโหลดข้อมูล

คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

มิวเซียมไทยแลนด์

 1. หน้าแรก
 2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
 3.    >   ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ(องค์การมหาชน)

ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ(องค์การมหาชน)

21 พฤษภาคม 2564

ชื่นชอบ 540

17,154 ผู้เข้าชม

แกลเลอรี

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ(ศ.ศ.ป.) เป็นองค์กรหลักในการอนุรักษ์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพและศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านสู่ความเป็นเลิศ จัดแสดงและจำหน่ายสินค้าศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน เผยแพร่และประชาสัมพันธ์งานศิลปาชีพให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย ศ.ศ.ป. จึงเปรียบเสมือนประตูบานสำคัญที่เปิดตลาดการค้าและขยายงานศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านออกสู่ตลาดโลก รวมทั้งเป็นศูนย์กลางการพัฒนาการออกแบบ ปรับปรุงคุณภาพมาตรฐานของงานศิลปหัตถกรรมไทย ตลอดจนเป็นศูนย์กลางเจรจาทางการค้าระหว่างผู้ผลิตกับผู้ซื้อสินค้าจากในประเทศและต่างประเทศ 

 

นอกจากภารกิจดังกล่าว ศ.ศ.ป ยังมีหอนิทรรศการเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ ประกอบด้วย

 • หอศิลปาชีพ จัดแสดงและเผยแพร่พระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในการเสด็จพระราชดำเนินทรงงานเพื่อสืบสานงานศิลปาชีพทั่วภูมิภาคของไทย แบ่งเป็น 4 ภูมิภาค คือ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ โดยในแต่ละภูมิภาค ได้พระราชทานกำเนิดศูนย์ศิลปาชีพ ก่อให้เกิดอาชีพและรายได้เสริมจากผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพ รวมทั้งพระราชกรณียกิจด้านการอนุรักษ์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย ในการแสดงโขนพระราชทาน

 

 • หอหัตถศิลป์ระหว่างประเทศ จัดแสดงงานศิลปหัตถกรรมในระดับนานาชาติ แบ่งเป็นส่วนจัดแสดงนิทรรศการและส่วนจัดแสดงผลิตภัณฑ์ให้มีความสอดคล้องกัน  มีการปรับเปลี่ยนนิทรรศการทุกๆปี

 

 • หอเกียรติยศ จัดแสดงประวัติ เรื่องราว และผลงานครูศิลป์ของแผ่นดิน ครูช่างศิลปหัตถกรรม ทายาทช่างศิลปหัตถกรรม ที่ ศ.ศ.ป. คัดเลือกขึ้นทุกปี เพื่อเป็นการให้เกียรติ ยกย่องเชิดชูบุคลากรที่เป็นผู้สืบทอดและรักษาศิลปหัตถกรรมไทย 

 

 • หอนวัตศิลป์ จัดแสดงผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมที่สร้างสรรค์ขึ้นใหม่ด้วยการผสมผสานนวัตกรรมทางศิลปะ  ความคิดสร้างสรรค์กับทักษะฝีมือเชิงช่างชั้นสูงและภูมปัญญา รวมทั้งการใช้วัตถุดิบจากงานศิลปหัตถกรรมดั้งเดิมและแบบพื้นบ้าน ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและกระแสนิยม  โดยผลงานต้นแบบผลิตภัณฑ์(Prototype) ที่จัดแสดง ศ.ศ.ป. ได้วางกรอบแนวคิดในการพัฒนาโดยสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างกลุ่มนักออกแบบ ร่วมกับช่างหรือครูช่างในชุมชนให้เกิดผลิตภัณฑ์ที่มีความทันสมัย  สร้างแรงดึงดูดใจต่อผู้บริโภค และเพิ่มมูลค่า เพื่อยกระดับมาตรฐานรูปแบบงานศิลปหัตถกรรมไทยสู่สากล

 

 • หอสุพรรณ-พัสตร์ ประกอบด้วยส่วนจัดแสดงสำคัญ 2 ส่วน คือ

- ห้องเครื่องทองไทย  แบ่งเป็น 5 หมวด คือ หมวดครื่องอุปโภค หมวดเครื่องประดับไทยประเพณี หมวดเครื่องบูชา หมวดทองคำเปลว และหมวดเครื่องประดับร่วมสมัย

- ห้องผ้าไทยโบราณ จัดแสดงผืนผ้าและพัสตราภรณ์ ซึ่งเป็นเครื่องสะท้อนถึงวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์และกลุ่มชนที่อาศัยอยู่ร่วมกันมาช้านานบนผืนแผ่นดินไทย ซึ่ง ศ.ศ.ป. เก็บรักษาและอนุรักษ์ไว้ อาทิ ผ้าซิ่นตีนจกเชิงทองคำจากเส้นทอง ผ้าซิ่นตีนจกไหมคำราชสำนักเชียงใหม่ ผ้าเขยไทครั่ง ผ้าซิ่นหมี่ลายโบราณ เป็นต้น

บริหารจัดการ

องค์การมหาชน/องค์กรมหาชน

ประเภทพิพิธภัณฑ์

วิถีชิวิต, วัฒนธรรม, ประเพณี, ภูมิปัญญา และ ศาสนา

พิพิธภัณฑ์เสมือนจริง

วัตถุจัดแสดงที่มีความสำคัญ / สิ่งที่น่าสนใจ

นิทรรศการหมุนเวียนเกี่ยวกับงานศิลปาชีพของไทยและอาเซียน

แผนที่

Map

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

เลขที่ 59 หมู่ 4 ตำบลช้างใหญ่ อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13290
โทรศัพท์ : 035-367 054-6 ext. 1289 / 1386
โทรสาร : 035-367 051
เว็บไซต์ : http://www.sacict.or.th
อีเมล : info@sacict.or.th

วันและเวลาทำการ

เปิดทุกวัน

เวลา 08.00 - 17.00 น.  

ค่าเข้าชม

ไม่เสียค่าเข้าชม

การเดินทาง

รถยนต์ส่วนตัว ได้ 2 เส้นทาง คือ

 • ใช้ทางด่วนศรีรัช(สายบางปะอิน-ปากเกร็ด) ขับไปทางบางไทร แล้วชิดซ้ายออกทางหมายเลข 2-16 เข้าสู่ถนนกาญจนาภิเษก สังเกตป้ายศูนย์ศิลปาชีพบางไทร  
 • ใช้เส้นทางถนนกาญจนาภิเษก ขับตรงไปจนถึงสะพานเชียงราก สังเกตป้ายศูนย์ศิลปาชีพบางไทร 


รถโดยสารประจำทาง สาย 383 (รังสิต) ขึ้นรถตรงข้ามศูนย์การค้าฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต โดยรถจะผ่านหน้าศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

ทำจดหมายขออนุญาต/โทรศัพท์แจ้งการนัดหมายก่อนล่วงหน้า เป็นเวลา 5 วันทำการ

ข้อมูลสำหรับผู้พิการ

ไม่มีข้อมูลสำหรับผู้พิการ

สิ่งอำนวยความสะดวก

 • มีลานจอดรถ

11

แบ่งปัน

กิจกรรม

09 มิ.ย. 2564

09 มิถุนายน 2564
ชมสด Roadshow Online “ผ้าไทยใส่ได้ทุกGen” วันที่ 9 มิถุนายน 2564 เวลา 14.00 น. - 16.00 น.  Facebook Live  : ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน)   ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟัง Live สดเสวนากิจกรรม Roadshow Online การประกวดผลงานศิลปหัตถกรรมเชิงสร้างสรรค์ SACICT Award 2021 หัวข้อ “ผ้าไทยใส่ได้ทุก Gen” โดยผู้เชี่ยวชาญผ้าไทย 4 ภาค  นักออกแบบแฟชั่นและเครื่องแต่งกายที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ

19 พ.ค. 2564

04 มิ.ย. 2564

21 พฤษภาคม 2564
SACICT เชิญชวน นิสิต นักศึกษา ร่วมปล่อยความคิดสร้างสรรค์  แข่งขันออกแบบงานหัตถกรรมจักสานร่วมสมัย  ในรายการ Reality Show  “SACICT WAR CRAFT สงครามทำมือ”    เวทีแห่งการสร้างสรรค์ และส่งเสริมศักยภาพคนรุ่นใหม่  ที่มีความสามารถด้านการออกแบบ มาร่วมปล่อยพลังความคิด  ทำสงครามดีไซน์งานจักสานไทยให้ก้าวไกลสู่สากล    ร่วมส่งผลงานสมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้ – 4 มิ.ย. 2564     ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียดเกี่ยวกับการประกวด ได้ที่ https://drive.google.com/.../1T8Mu9n1-j5M2ghjv2sxr... หรือสมัครออนไลน์ได้ที่ https://forms.gle/D9Ctvjsdc7JKPRR57   สอบถามรายละเอียดได้ที่ : โทรศัพท์ : 086-792-4446 E-mail: sacictwarcraft@gmail.com Facebook: http://www.facebook.com/sacict Website: https://www.sacict.or.th/th

15 พ.ค. 2564

30 มิ.ย. 2564

13 พฤษภาคม 2564
ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ ขอเชิญร่วมส่งผลงานเข้าประกวดออกแบบแฟชั่น  และเครื่องแต่งกายผ้าไทยร่วมสมัย ไปกับ Life Style ในแต่ละ Gen เพื่อชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 700,000 บาท  และโอกาสก้าวสู่เส้นทางในวงการแฟชั่นชั้นนำ    SACICT AWARDS 2021 สมัครด่วน ตั้งแต่วันที่ 15 พ.ค. – 30 มิ.ย. 64  ทาง https://www.sacict.or.th/th/detail/2021-05-05-16-35-19... หรือ www.sacictaward2021.com สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 084-424-7464 , 063-064-4388 

09 ก.ค. 2562

12 ส.ค. 2562

24 กรกฎาคม 2562
SACICT ร่วมกับ National Geographic Thailand เชิญชวนนิสิตนักศึกษา ผู้ที่สนใจ และคนรักการถ่ายภาพ ส่งผลงานเข้าประกวดภาพถ่าย ‘หัตถกรรมผ่านเลนส์’ เพื่อถ่ายทอดมุมมองงานหัตถศิลป์ไทย ที่สะท้อนภูมิปัญญาและสุนทรียภาพอันงดงาม สร้างแรงบันดาลใจ ต่อยอดความคิดสร้างสรรค์ เพื่อสืบสานงานหัตถศิลป์ไทยให้คงอยู่คู่สังคมไทย   ด้วยกติกาง่ายๆ  เพียงถ่ายรูปและคลิปวิดีโอผ่านกล้อง เล่าเรื่องงานศิลปหัตถกรรมจากชุมชนหัตถกรรมที่กำหนด ส่งผลงานมาที่ ngthaiamarin@gmail.com ตั้งแต่วันนี้ - 12 สิงหาคม 2562  คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม www.ngthai.com/craftsthroughthelens/ สอบถามเพิ่มเติม คุณพัณณ์ชิตา โทร. 081-459-1651 *   

27 มิ.ย. 2562

30 มิ.ย. 2562

06 มิถุนายน 2562
งานฝ้ายทอใจ ครั้งที่ 12 ภายใต้แนวคิด "ฝ้ายทอใจ สไตล์ลายอย่าง"  งานรวบรวมงานผ้าฝ้ายทอมือ ผ้าฝ้ายพื้นเมือง ผ้าฝ้ายพิมพ์ลาย Limited Edition และผลิตภัณฑ์งานศิลปหัตถกรรม  ระหว่างวันที่ 27 - 30 มิถุนายน 2562 ณ ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ(องค์การมหาชน) อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   ** สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 035 367 054-059 ต่อ 1382 และ 1347 ** 
pav

/

next

พิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง