กำลังโหลดข้อมูล
คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

มิวเซียมไทยแลนด์

 1. หน้าแรก
 2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
 3.    >   ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ(องค์การมหาชน)

ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ(องค์การมหาชน)

02 กรกฎาคม 2562

ชื่นชอบ 536

9,814 ผู้เข้าชม

แกลเลอรี

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ(ศ.ศ.ป.) เป็นองค์กรหลักในการอนุรักษ์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพและศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านสู่ความเป็นเลิศ จัดแสดงและจำหน่ายสินค้าศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน เผยแพร่และประชาสัมพันธ์งานศิลปาชีพให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย ศ.ศ.ป. จึงเปรียบเสมือนประตูบานสำคัญที่เปิดตลาดการค้าและขยายงานศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านออกสู่ตลาดโลก รวมทั้งเป็นศูนย์กลางการพัฒนาการออกแบบ ปรับปรุงคุณภาพมาตรฐานของงานศิลปหัตถกรรมไทย ตลอดจนเป็นศูนย์กลางเจรจาทางการค้าระหว่างผู้ผลิตกับผู้ซื้อสินค้าจากในประเทศและต่างประเทศ 

 

นอกจากภารกิจดังกล่าว ศ.ศ.ป ยังมีหอนิทรรศการเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ ประกอบด้วย

 • หอศิลปาชีพ จัดแสดงและเผยแพร่พระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในการเสด็จพระราชดำเนินทรงงานเพื่อสืบสานงานศิลปาชีพทั่วภูมิภาคของไทย แบ่งเป็น 4 ภูมิภาค คือ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ โดยในแต่ละภูมิภาค ได้พระราชทานกำเนิดศูนย์ศิลปาชีพ ก่อให้เกิดอาชีพและรายได้เสริมจากผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพ รวมทั้งพระราชกรณียกิจด้านการอนุรักษ์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย ในการแสดงโขนพระราชทาน

 

 • หอหัตถศิลป์ระหว่างประเทศ จัดแสดงงานศิลปหัตถกรรมในระดับนานาชาติ แบ่งเป็นส่วนจัดแสดงนิทรรศการและส่วนจัดแสดงผลิตภัณฑ์ให้มีความสอดคล้องกัน  มีการปรับเปลี่ยนนิทรรศการทุกๆปี

 

 • หอเกียรติยศ จัดแสดงประวัติ เรื่องราว และผลงานครูศิลป์ของแผ่นดิน ครูช่างศิลปหัตถกรรม ทายาทช่างศิลปหัตถกรรม ที่ ศ.ศ.ป. คัดเลือกขึ้นทุกปี เพื่อเป็นการให้เกียรติ ยกย่องเชิดชูบุคลากรที่เป็นผู้สืบทอดและรักษาศิลปหัตถกรรมไทย 

 

 • หอนวัตศิลป์ จัดแสดงผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมที่สร้างสรรค์ขึ้นใหม่ด้วยการผสมผสานนวัตกรรมทางศิลปะ  ความคิดสร้างสรรค์กับทักษะฝีมือเชิงช่างชั้นสูงและภูมปัญญา รวมทั้งการใช้วัตถุดิบจากงานศิลปหัตถกรรมดั้งเดิมและแบบพื้นบ้าน ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและกระแสนิยม  โดยผลงานต้นแบบผลิตภัณฑ์(Prototype) ที่จัดแสดง ศ.ศ.ป. ได้วางกรอบแนวคิดในการพัฒนาโดยสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างกลุ่มนักออกแบบ ร่วมกับช่างหรือครูช่างในชุมชนให้เกิดผลิตภัณฑ์ที่มีความทันสมัย  สร้างแรงดึงดูดใจต่อผู้บริโภค และเพิ่มมูลค่า เพื่อยกระดับมาตรฐานรูปแบบงานศิลปหัตถกรรมไทยสู่สากล

 

 • หอสุพรรณ-พัสตร์ ประกอบด้วยส่วนจัดแสดงสำคัญ 2 ส่วน คือ

- ห้องเครื่องทองไทย  แบ่งเป็น 5 หมวด คือ หมวดครื่องอุปโภค หมวดเครื่องประดับไทยประเพณี หมวดเครื่องบูชา หมวดทองคำเปลว และหมวดเครื่องประดับร่วมสมัย

- ห้องผ้าไทยโบราณ จัดแสดงผืนผ้าและพัสตราภรณ์ ซึ่งเป็นเครื่องสะท้อนถึงวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์และกลุ่มชนที่อาศัยอยู่ร่วมกันมาช้านานบนผืนแผ่นดินไทย ซึ่ง ศ.ศ.ป. เก็บรักษาและอนุรักษ์ไว้ อาทิ ผ้าซิ่นตีนจกเชิงทองคำจากเส้นทอง ผ้าซิ่นตีนจกไหมคำราชสำนักเชียงใหม่ ผ้าเขยไทครั่ง ผ้าซิ่นหมี่ลายโบราณ เป็นต้น

บริหารจัดการ

องค์การมหาชน/องค์กรมหาชน

ประเภทพิพิธภัณฑ์

วิถีชิวิต, วัฒนธรรม, ประเพณี, ภูมิปัญญา และ ศาสนา

พิพิธภัณฑ์เสมือนจริง

วัตถุจัดแสดงที่มีความสำคัญ / สิ่งที่น่าสนใจ

ผลงานเครื่องรักของไทยและอาเซียน ที่หาชมได้ยาก

แผนที่

ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ(องค์การมหาชน)

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

เลขที่ 59 หมู่ 4 ตำบลช้างใหญ่ อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13290
โทรศัพท์ : 035-367 054-6 ext. 1289 / 1386
โทรสาร : 035-367 051
เว็บไซต์ : http://www.sacict.or.th

วันและเวลาทำการ

เปิดทุกวัน

เวลา 08.00 - 17.00 น.  

ค่าเข้าชม

ไม่เสียค่าเข้าชม

การเดินทาง

รถยนต์ส่วนตัว ได้ 2 เส้นทาง คือ

 • ใช้ทางด่วนศรีรัช(สายบางปะอิน-ปากเกร็ด) ขับไปทางบางไทร แล้วชิดซ้ายออกทางหมายเลข 2-16 เข้าสู่ถนนกาญจนาภิเษก สังเกตป้ายศูนย์ศิลปาชีพบางไทร  
 • ใช้เส้นทางถนนกาญจนาภิเษก ขับตรงไปจนถึงสะพานเชียงราก สังเกตป้ายศูนย์ศิลปาชีพบางไทร 


รถโดยสารประจำทาง สาย 383 (รังสิต) ขึ้นรถตรงข้ามศูนย์การค้าฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต โดยรถจะผ่านหน้าศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

ทำจดหมายขออนุญาต/โทรศัพท์แจ้งการนัดหมายก่อนล่วงหน้า เป็นเวลา 5 วันทำการ

ข้อมูลสำหรับผู้พิการ

ไม่มีข้อมูลสำหรับผู้พิการ

สิ่งอำนวยความสะดวก

 • มีลานจอดรถ

5

แบ่งปัน

กิจกรรม

09 ก.ค. 2562

12 ส.ค. 2562

24 กรกฎาคม 2562
SACICT ร่วมกับ National Geographic Thailand เชิญชวนนิสิตนักศึกษา ผู้ที่สนใจ และคนรักการถ่ายภาพ ส่งผลงานเข้าประกวดภาพถ่าย ‘หัตถกรรมผ่านเลนส์’ เพื่อถ่ายทอดมุมมองงานหัตถศิลป์ไทย ที่สะท้อนภูมิปัญญาและสุนทรียภาพอันงดงาม สร้างแรงบันดาลใจ ต่อยอดความคิดสร้างสรรค์ เพื่อสืบสานงานหัตถศิลป์ไทยให้คงอยู่คู่สังคมไทย   ด้วยกติกาง่ายๆ  เพียงถ่ายรูปและคลิปวิดีโอผ่านกล้อง เล่าเรื่องงานศิลปหัตถกรรมจากชุมชนหัตถกรรมที่กำหนด ส่งผลงานมาที่ ngthaiamarin@gmail.com ตั้งแต่วันนี้ - 12 สิงหาคม 2562  คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม www.ngthai.com/craftsthroughthelens/ สอบถามเพิ่มเติม คุณพัณณ์ชิตา โทร. 081-459-1651 *   

27 มิ.ย. 2562

30 มิ.ย. 2562

06 มิถุนายน 2562
งานฝ้ายทอใจ ครั้งที่ 12 ภายใต้แนวคิด "ฝ้ายทอใจ สไตล์ลายอย่าง"  งานรวบรวมงานผ้าฝ้ายทอมือ ผ้าฝ้ายพื้นเมือง ผ้าฝ้ายพิมพ์ลาย Limited Edition และผลิตภัณฑ์งานศิลปหัตถกรรม  ระหว่างวันที่ 27 - 30 มิถุนายน 2562 ณ ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ(องค์การมหาชน) อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   ** สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 035 367 054-059 ต่อ 1382 และ 1347 ** 

05 มี.ค. 2562

05 เม.ย. 2562

15 มีนาคม 2562
นิทรรศการแสดงผลงาน “ของรัก ของหวง : หัตถกรรมล้ำค่า รักษาไว้ให้ถึงลูกหลาน” วันที่ 5 มีนาคม - วันที่ 5 เมษายน 2562 เวลา 8.00 – 17.00 น. ณ ห้องแพรวา ชั้น 2 ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา   ***** ผู้สนใจสามารถเข้าชมได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุด โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ *****  สอบถามเพิ่มเติม โทร.1289

17 ส.ค. 2559

21 ส.ค. 2559

15 สิงหาคม 2559
ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (ศศป.) ขอเชิญชมนิทรรศการ ASEAN Selections 2016 "Innovative craft of Textiles in ASEAN : Accents"  ระหว่างวันที่ 17 – 21 สิงหาคม 2559  เวลา 10.00-18.00 น. ณ ห้องเอนกประสงค์ มิวเซียมสยาม เปิดให้เข้าชมทุกวันอังคารถึงวันอาทิตย์ (ปิดบริการทุกวันจันทร์)  เข้าชมฟรี!   --------------------------------- สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณกมลพัชร โทรศัพท์ 091-846-9441 Line : information-award   E-mail : aseanselection2016@gmail.com
pav

/

next

พิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง