กำลังโหลดข้อมูล

คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

มิวเซียมไทยแลนด์

  1. หน้าแรก
  2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
  3.    >   พิพิธภัณฑสถานเครื่องถ้วยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

พิพิธภัณฑสถานเครื่องถ้วยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

10 พฤษภาคม 2565

ชื่นชอบ 552

13,016 ผู้เข้าชม

แกลเลอรี

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

พิพิธภัณฑสถานเครื่องถ้วยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ถูกจัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.๒๕๔๓ เนื่องในโอกาสครบรอบ ๔๐ ปี ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ พิพิธภัณฑสถานแห่งนี้เก็บรวบรวมเครื่องปั้นดินเผาโบราณจำนวนกว่า ๑๖,๐๐๐ รายการ ที่อาจารย์สุรัตน์ โอสถานุเคราะห์ ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยมอบให้

 

เพื่อกระตุ้นให้ผู้เยี่ยมชมเกิดความซาบซึ้งและเห็นคุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรมไทย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาพิพิธภัณฑสถานเครื่องถ้วยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้เป็นศูนย์ศึกษาวิจัยและอบรมเกี่ยวกับเครื่องปั้นดินเผาสมัยประวัติศาสตร์ทุกแง่มุม รวมทั้งเป็นคลังบรรณสารทางเครื่องปั้นดินเผาที่สำคัญแห่งหนึ่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

 

การออกแบบและจัดแสดง

 

อาคารจัดแสดง ถูกออกแบบเป็นอาคารชั้นเดียว ตั้งอยู่ใกล้กับน้ำตกประดิษฐ์ เลียนแบบการสร้างเตาเผาเครื่องปั้นดินเผาของไทยที่มักสร้างบางส่วนอยู่ใต้ดิน จึงเป็นแรงบันดาลใจให้เกิดความคิดสำหรับการสร้างตัวอาคารจัดแสดงบางส่วนให้อยู่ใต้ดิน อาคารหลังนี้ได้รับรางวัลเหรียญทองสถาปัตยกรรมดีเด่นประเภทอาคารสถาบันหรืออาคารทางศาสนาประจำปี ๒๕๕๑ และเป็น ๑ ใน ๙ ของสถาปัตยกรรมสีเขียวดีเด่นของไทย (ASA Green Awards) ประจำปี ๒๕๕๒

 

ภายในอาคาร จัดแสดงเรื่องพัฒนาการของเครื่องปั้นดินเผาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเน้นเครื่องปั้นดินเผาที่ถูกผลิตจากกลุ่มเตาในประเทศไทย รวมทั้งประวัติเครื่องปั้นดินเผาที่เป็นสินค้าออกของประเทศไทยและประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยอาศัยหลักฐานที่ถูกค้นพบจากแหล่งเรืออับปางและแหล่งเตาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมทั้งเครื่องปั้นดินเผาที่ถูกค้นพบจากแหล่งขุดค้นตาก-อมก๋อยทางภาคตะวันตกของประเทศไทย

 

การเก็บรวบรวม

 

การเก็บรวบรวมของพิพิธภัณฑสถานฯ จะเน้นเครื่องปั้นดินเผาโบราณเป็นหลัก ส่วนใหญ่ถูกผลิตจากกลุ่มเตาในประเทศไทย และเครื่องปั้นดินเผาที่สั่งนำเข้ามาในประเทศไทยตั้งแต่สมัยโบราณ ซึ่งถูกผลิตจากกลุ่มเตาในประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ จีน เวียดนาม และเมียนมาร์ รวมถึงเครื่องปั้นดินเผาเขมรที่ถูกผลิตจากกลุ่มเตาพนมดงเร็กในประเทศไทยและกลุ่มเตาพนมกุเลนในประเทศกัมพูชา พิพิธภัณฑสถานแห่งนี้ยังเป็นสถานที่เก็บรวบรวมเครื่องปั้นดินเผาที่ถูกค้นพบจากแหล่งขุดค้นตาก-อมก๋อยทางภาคตะวันตกของประเทศไทยที่ใหญ่ที่สุด ซึ่งสามารถเข้าถึงได้ง่ายและมีจุดเด่นตรงที่เป็นแห่งแรกที่แสดงให้เห็นถึงลำดับเวลาของการผลิตเครื่องปั้นดินเผาไทยที่เป็นสินค้าออก

บริหารจัดการ

สถานศึกษา

ประเภทพิพิธภัณฑ์

ศิลปะ

พิพิธภัณฑ์เสมือนจริง

วัตถุจัดแสดงที่มีความสำคัญ / สิ่งที่น่าสนใจ

เครื่องปั้นดินเผาโบราณ ที่ผลิตจากกลุ่มเตาในประเทศไทย และ เครื่องปั้นดินเผาที่สั่งนำเข้ามาในประเทศไทยตั้งแต่สมัยโบราณ 

วัตถุจัดแสดงที่มีความสำคัญ

  • รูปช้างศึกพร้อมคชบาทเคลือบสีเขียว กลุ่มเตาศรีสัชนาลัย อายุราวพุทธศตวรรษที่ 21 
  • ไหเคลือบสีเขียวอมสีเหลือง กลุ่มเตาพนมดงเร็ก อายุราวพุทธศตวรรษที่ 17-18 
  • ตลับเคลือบสีเขียว กลุ่มเตาวังเหนือ อายุราวพุทธศตวรรษที่ 20 
  • รูปเทพพนมเคลือบสองสี กลุ่มเตาศรีสัชนาลัย อายุราวพุทธศตวรรษที่ 21

แผนที่

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต เลขที่ 9/1 หมู่ที่ 5 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ : 02-902 0299 ต่อ 2890
โทรสาร : 02-516 6115
เว็บไซต์ : http://museum.bu.ac.th
อีเมล : museum@bu.ac.th

วันและเวลาทำการ

เปิดให้บริการตามปกติทุกวันจันทร์-วันศุกร์  เวลา 10:00-16:00 .

XX เว้นวันเสาร์-วันอาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์

และช่วงปิดภาคการศึกษาของมหาวิทยาลัย(กลางเดือนเมษายน และปลายเดือนธันวาคม) XX

 

ค่าเข้าชม

ไม่เก็บค่าเข้าชม

 

การเดินทาง

  • รถประจำทางประจำทางสาย 29, 34, 39, 59, 95ก, ปอ.29, ปอ.39, ปอ.504, ปอ.510 และ ปอ.520

และเดินทางเข้าภายในมหาวิทยาลัยฟรีด้วย "รถเวียน" ลงที่ “หอสมุดสุรัตน์”

  • รถยนต์ส่วนบุคคล จอดที่ลานจอด 6 (ตรงข้ามอาคารคณะนิเทศฯ)

และขึ้น "รถเวียน" ลงที่ “หอสมุดสุรัตน์”

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

วางแผนการเดินทางและเยี่ยมชมเพิ่มเติมได้ที่

https://museum.bu.ac.th/

https://g.page/SEACM?share

หรือโทร. 02-407 3888 ต่อ 2890

สิ่งอำนวยความสะดวก

มีลานจอดรถ

 

3

แบ่งปัน

กิจกรรม

17 ธ.ค. 2563

03 ม.ค. 2564

25 ธันวาคม 2563
พิพิธภัณฑสถานเครื่องถ้วยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ปิดทำการ ระหว่างวันที่ 17 ธันวาคม 2563 - 3 มกราคม 2564 ดูรายละเอียดที่ FB : Southeast Asian Ceramics Museum หรือ museum@bu.ac.th 

21 ม.ค. 2560

18 มี.ค. 2560

18 มกราคม 2560
พิพิธภัณฑสถานเครื่องถ้วยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จัดนิทรรศการพิเศษ เรื่อง “ภาพเหมือนร่วมสมัยของโบราณวัตถุ” (Contemporary Portraits of Ancient Objects) ซึ่งเป็นผลงานภาพถ่ายของ อีริค เซทเทอร์เควทส์ ช่างภาพชาวอเมริกัน ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากความต้องการเชิดชูความงามของโบราณวัตถุผ่านภาพเหมือนของจิตรกรชาวจีน โดยสร้างสรรค์ภาพขาวดำที่มีกลิ่นอายของศิลปะการเขียนอักษรจีน ซึ่งมิได้เป็นเพียงภาพถ่ายของโบราณวัตถุ แต่จะนำผู้ชมร่วมค้นหาแนวคิดจากรูปทรงและสีสันทั้งในบริบทของศิลปะสมัยโบราณและศิลปะร่วมสมัย     นิทรรศการดังกล่าวจะจัดแสดง ณ พิพิธภัณฑสถานเครื่องถ้วยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต ตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม - 18 มีนาคม 2560 วันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 09.00-16.00 น. สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02 902 0299 ต่อ 2890 หรืออีเมล museum@bu.ac.th

10 ก.ย. 2559

01 กันยายน 2559
Museum Thailand ภูมิใจเสนอ Highlight Activity ประจำเดือนกันยายน ชวนมาร่วมสัมผัสมนต์เสน่ห์และความงามของภาพถ่ายจากอดีตที่เคยหายสาปสูญ กำลังจะถูกชุบชีวิตให้เราได้สัมผัสกันอีกครั้ง!  กับกิจกรรม "Wet Plate Collodon Seminar : การชุบชีวิตศาสตร์เวทมนต์แห่งความงามของภาพถ่ายจากศตวรรษที่ 18 ที่หายสาปสูญไป" โดย คุณชาติฉกาจ ไวกวี ที่จะชวนทุกคนมาสัมผัสมนต์เสน่ห์ของการถ่ายภาพ ร่วมเสวนาพร้อมชมการสาธิตภาพถ่ายฟิล์มกระจกที่หาชมได้ยาก ในวันที่ 10 กันยายน 2559 ณ พิพิธภัณฑสถานเครื่องถ้วยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พิเศษเฉพาะแฟนๆ Museum Thailand เท่านั้น! สามารถลงทะเบียนกิจกรรมได้ฟรี โดยส่งชื่อ-สกุล เบอร์โทร และอีเมลของท่านเข้ามาทางกล่องข้อความทางเพจ Museum Thailand : http://m.me/museumthailand จำกัดจำนวนเพียง 30 ที่นั่งเท่านั้น! (สามารถสำรองได้ไม่เกิน 2 ที่นั่ง/คน โดยต้องส่งข้อมูลของคุณและเพื่อนให้ครบถ้วน) แล้วคุณ...จะหลงรักการถ่ายภาพ ราวกับต้องมนต์! หมายเหตุ : สามารถสำรองได้ไม่เกิน 2 ที่นั่ง/คน โดยจะต้องส่งข้อมูลของคุณและเพื่อนให้ครบถ้วน จึงจะถือว่าการสำรองที่นั่งประสบความสำเร็จ สงวนสิทธิ์ให้ผู้ที่ส่งข้อมูลการสำรองที่นั่งครบถ้วนเท่านั้น เมื่อส่งสำรองที่นั่งแล้ว ทางทีมงานจะติดต่อกลับอีกครั้ง เพื่อยืนยันสิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรม กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

03 ก.ย. 2559

19 พ.ย. 2559

26 สิงหาคม 2559
  นิทรรศการจัดแสดงเรื่องราวของประวัติการถ่ายภาพของโลก เมื่อภาพถ่ายเข้ามาในเมืองไทย และประวัติของเกี่ยวกับการสะสมกล้องถ่ายภาพ รวมถึงการจัดแสดงกล้องฟิล์มที่หาชมได้ยากจากการสะสมของคุณสุรัตน์ โอสถานุเคราะห์ จำนวนหลายชิ้น     นิทรรศการเปิดให้เข้าชม ระหว่างวันที่ 3 กันยายน - 19 พฤศจิกายน 2559 ณ พิพิธภัณฑสถานเครื่องถ้วยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

02 เม.ย. 2559

06 ส.ค. 2559

11 เมษายน 2559
พิพิธภัณฑสถานเครื่องถ้วยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ขอเชิญชมนิทรรศการพิเศษเรื่อง “หมาก ชา แลภาชนะ: วัฒนธรรมและวิถีผ่อนคลายแห่งเอเชีย” (Betel Chewing, Tea and Ceramics: Asia Cultures and Relaxations) ระหว่างวันที่ 2 เมษายน - 6 สิงหาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องนิทรรศการพิเศษ เพื่อนๆ คนไหนสนใจ อยากลองไปชมนิทรรศการ สอบถามได้เลยครับที่ โทร. 0-2902-0299 ต่อ 2890 หรืออีเมล museum@bu.ac.th
pav

/

next

พิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง