กำลังโหลดข้อมูล

คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

มิวเซียมไทยแลนด์

 1. หน้าแรก
 2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
 3.    >   อนุสรณ์สถานแห่งชาติ พิพิธภัณฑ์ทหาร

อนุสรณ์สถานแห่งชาติ พิพิธภัณฑ์ทหาร

19 มิถุนายน 2566

ชื่นชอบ 624

22,819 ผู้เข้าชม

แกลเลอรี

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

อนุสรณ์สถานแห่งชาติ เป็นแหล่งค้นคว้าทางประวัติศาสตร์ความเป็นชาติไทย และเป็นสถานที่เชิดชูเกียรติของบรรพบุรุษที่พลีชีพเพื่อชาติ กระตุ้นเตือนให้คนไทยได้เห็นภัยสงครามในอดีต รวมถึงเป็นที่ศึกษาหาความรู้ และพักผ่อนหย่อนใจของประชาชนทั่วไป

อนุสรณ์สถานแห่งชาติ ประกอบด้วย 5 ส่วน คือ

 

 • ส่วนที่ 1 ลานประกอบพิธี เป็นลานกว้างสามารถตั้งแถวทหารกองเกียรติยศได้ 3 กองร้อย สำหรับพิธีต้อนรับประมุขหรือบุคคลสำคัญของประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งใช้เป็นที่ประกอบพิธีวางพวงมาลาในโอกาสสำคัญต่างๆ เช่น วันกองทัพไทย วันทหารผ่านศึก เป็นต้น

 

 • ส่วนที่ 2 อาคารประกอบพิธี เป็นอาคารชั้นเดียวหลังคาทรงไทยใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีทางศาสนาและพิธีสำคัญของประเทศ เพื่ออุทิศส่วนกุศลแด่ดวงวิญญาณของบุรพกษัตราธิราชเจ้าและดวงวิญญาณวีรชน ประกอบด้วยส่วนสำคัญ อาทิ ดวงโคมนิรันดร์ประภา พระบรมรูปพระมหากษัตริย์ ภาพมงคลแปดในศาสนาพราหมณ์ ภาพจำหลักนูนต่ำบนแผ่นไม้สักทองแสดงเหตุกาณ์ก่อตั้งราชธานีของไทย เป็นต้น

 

 • ส่วนที่ 3 อาคารประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์ทหาร เป็นอาคารทรงแปดเหลี่ยมสูง 5 ชั้น ลักษณะคล้ายป้อมค่ายหอรบโบราณ ด้านหน้าทางเข้าประดิษฐานพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวประทับยืน แกะสลักจากหินอ่อน ขนาดเท่าครึ่งพระองค์จริง ภายในอาคารจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับสงครามในยุคต่างๆ อาทิ สงครามโลกครั้งที่ 1 สงครามมหาเอเชียบูรพา สงครามเวียดนาม รวมทั้งมีห้องพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติจอมทัพไทยอีกด้วย

 

 • ส่วนที่ 4 อาคารภาพปริทัศน์ เป็นอาคารใหญ่ทรงแปดเหลี่ยม ผนังภายในโค้งเป็นวงกลมวาดภาพจิตรกรรมเฉพาะเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ชาติไทยอย่างต่อเนื่องตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน แสดงให้เห็นพระปรีชาสามารถของพระมหากษัตริย์ไทย รวมทั้งความกล้าหาญเสียสละของบรรพบุรุษที่ได้อุทิศตนเพื่อปกป้องและรักษาเอกราชของชาติ มีแสงเสียงประกอบการบรรยายภาพด้วยระบบคอมพิวเตอร์

 

 • ส่วนที่ 5 ภูมิสถาปัตยกรรมและพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เป็นพื้นที่ภายนอกอาคาร ประกอบด้วยสวนไม้ดอกไม้ประดับ และยุทโธปกรณ์ขนาดใหญ่ที่เคยปฏิบัติการในสมรรบต่างๆ ที่ได้ปลดประจำการแล้ว เช่น รถสะเทินน้ำสะเทินบก เครื่องบินโจมตีทิ้งระเบิดและฝึกแบบ 13 เรือยนต์เร็วตรวจการลำน้ำ รถถังต่างๆ เป็นต้น

 

บริหารจัดการ

หน่วยงานราชการ

ประเภทพิพิธภัณฑ์

การทหาร และ สงคราม

วัตถุจัดแสดงที่มีความสำคัญ / สิ่งที่น่าสนใจ

 • จัดแสดงหุ่นจำลองขนาดเท่าของจริงในเหตุการณ์สงครามต่างๆ 
 • เหตุการณ์จำลองยุทธนาวีที่เกาะช้าง พร้อมอาวุธร่วมสมัยและ เหรียญชัยสมรภูมิ เป็นต้น

 

แผนที่

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

เลขที่ 9 หมู่ 16 ถนนถนนพหลโยธิน ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130
โทรศัพท์ : 02-5338 467-8
เว็บไซต์ : http://www.thainationalmemorial.org/
อีเมล : pr_nm_ndsi@hotmail.com

วันและเวลาทำการ

เปิดให้บริการทุกวัน (ยกเว้นวันจันทร์และวันพุธ)

เวลา 08.30 - 15.30 น.

ค่าเข้าชม

ไม่เก็บค่าเข้าชม

การเดินทาง

 • รถยนต์ส่วนบุคคล :

ค้นหาเส้นทางการเดินทางใน Google map โดยพิมพ์คำว่า"อนุสรณ์สถานแห่งชาติ ลำลูกกา ปทุมธานี"

หรือคลิก https://maps.app.goo.gl/XQRZij1fJSTDcptv5?g_st=il

 

 • รถไฟฟ้า BTS (สายสีเขียว) : ลงสถานีแยก คปอ.

แล้วเดินทางต่อด้วยรถประจำทางเส้นถนนพหลโยธิน หรือรถแท็กซี่

 

 • รถโดยสารประจำทาง :

- ป้ายอนุสรณ์สถานแห่งชาติ ฝั่งถนนวิภาวดี

สาย 59, 59 (ปอ.) (AC), 95., 187 (ปอ.) (AC), 504 (ปอ.) (AC), 510 (ปอ.) (AC), 538 (ปอ.) (AC),

554 (ปอ.) (AC), 555 (ปอ.) (AC)

- ป้ายแยกลำลูกกา ฝั่งถนนพหลโยธิน

สาย 34, 39, 39 (ปอ.) (AC), 114, 185, 503 (ปอ.) (AC), 522 (ปอ.) (AC), 543 (ปอ.) (AC)

 

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

เข้าชมเป็นหมู่คณะกรุณาประสานงานแจ้งล่วงหน้า

สิ่งอำนวยความสะดวก

 • มีลานจอดรถ
 • ร้าน Memorial Cafe & Souvenir Shop

9

แบ่งปัน

กิจกรรม

24 ก.ค. 2566

28 ก.ค. 2566

24 กรกฎาคม 2566
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ อนุสรณ์สถานแห่งชาติ ขอเชิญรับชมวีดิทัศน์ตอนพิเศษ “ประวัติศาสตร์บอกเล่า..ผ่านภาพปริทัศน์”    เพื่อบอกเล่าเรื่องราวตั้งแต่ความเป็นมาของการก่อสร้างอาคาร และการออกแบบภาพจิตรกรรมฝาผนังที่ร้อยเรียงเหตุการณ์ต่าง ๆ  กว่าจะเป็นชาติไทยในปัจจุบัน และนับว่าเป็นศิลปวัฒนธรรมที่สำคัญของชาติอีกแห่งหนึ่ง    โดยได้รับเกียรติจาก  ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ปรีชา เถาทอง : ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์(จิตรกรรม)  และเป็นผู้ควบคุมการวาดและระบายสีภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในอาคารภาพปริทัศน์ หรืออาคารภูมินิทรรศน์ ๒ มาเป็นผู้ถ่ายทอดเรื่องราวที่น่าสนใจ  คลิกลิ้งค์ https://www.youtube.com/watch?v=JZ06EmTrkYg   อนุสรณ์สถานแห่งชาติ เปิดให้บริการทุกวัน (ปิดวันจันทร์และวันพุธ) เวลา ๐๘.๓๐-๑๕.๓๐ น. เข้าชมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย สอบถามข้อมูล โทร. ๐๒-๕๓๓๘๔๖๗-๘

21 มิ.ย. 2566

23 มิ.ย. 2566

19 มิถุนายน 2566
งานนิทรรศการแสดงผลงานทางพิพิธภัณฑ์และอนุสรณ์สถานแห่งประเทศไทย “รักชาติ เฟสติวัล ครั้งที่ 7” ประจำปี 2566 ณ อนุสรณ์สถานแห่งชาติ วันที่ 21-23 มิถุนายน นี้ ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น. เข้าชมฟรี   ร่วมสนุกกับบูธนิทรรศการและกิจกรรมจากพิพิธภัณฑ์ 17 แห่ง จากทั่วประเทศ  การแสดงศิลปวัฒนธรรมไทยแบบจัดเต็มตลอดทุกวัน ดังนี้ - 21 มิ.ย.66 การแสดงเพลงฉ่อย จากนักเรียนโรงเรียนวัดลาดสนุ่น จ.ปทุมธานี - 22 มิ.ย.66 การแสดงมวยไทยไชยาและการรำดาบโบราณอาทมาฏ  จากชมรมศิลปะทางทหาร โรงเรียนช่างฝีมือทหาร  - 23 มิ.ย.66 การแสดงศิลปะมวยไทยจากนักเรียนโรงเรียนวัดปัญจทายิกาวาส จ.ปทุมธานี พิเศษกว่าเดิม ยกขบวนร้านค้าจำหน่ายสินค้า OTOP และสินค้าราคาประหยัด ร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มแบบ Food Truck ที่มีให้เลือกซื้อมากมาย เช่น Your ice cream มิสเตอร์โห่ Food truck และเครปรถเหลือง    อนุสรณ์สถานแห่งชาติ เปิดให้บริการทุกวัน (ยกเว้นวันจันทร์และวันพุธ) เวลา 08.30-15.30 น. เข้าชมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.02-533 8467-8  มีที่จอดรถกว้างขวาง และ ร้านกาแฟ Memorial Cafe & Souvenir Shop  

21 มิ.ย. 2566

19 มิถุนายน 2566
มิวเซียมไทยแลนด์ ร่วมกับ อนุสรณ์สถานแห่งชาติ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ  ชวนฟัง Museum Live พาชมและชวนเที่ยวงาน “รักชาติ เฟสติวัล” ครั้งที่ 7  งานนิทรรศการแสดงผลงานทางพิพิธภัณฑ์และอนุสรณ์สถานแห่งประเทศไทย   วันพุธที่ 21 มิถุนายน 2566 เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป กดแจ้งเตือน เพจ Museum Thailand ไว้แล้วมาเจอกันนะครับ

23 ธ.ค. 2565

25 ธ.ค. 2565

21 ธันวาคม 2565
ขอเชิญเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์ยามค่ำคืน Night at the Museum 2022  ณ อนุสรณ์สถานแห่งชาติ จ.ปทุมธานี วันที่ 23-25 ธันวาคมนี้ เวลา 16.00 – 21.00 น.   เข้าชมพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ชาติไทยและประวัติศาสตร์ทางการทหาร เข้าชมนิทรรศการภูษณพาสราชวัลลภ ชมไฟประดับอาคารยามค่ำคืน สนุกสนานกับดนตรีไพเราะในสวน จากวงดุริยางค์ ทอ.อย.   เข้าชมฟรี!! ไม่มีค่าใช้จ่าย (ไม่ต้องจองล่วงหน้า) สอบถามข้อมูล โทร 02 533 8467

10 ต.ค. 2565

13 ต.ค. 2565

10 ตุลาคม 2565
ขอเชิญประชาชนชาวไทยร่วมงานวันน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้  ในวันที่ 13 ต.ค. 65 ตั้งแต่เวลา 08.30-15.30 น. ณ อนุสรณ์สถานแห่งชาติ   กิจกรรม กราบสักการะพระบรมรูปครึ่งพระองค์ รัชกาลที่ 9 ณ ห้องประชุมอนุสรณ์สถานแห่งชาติ สักการะฉลองพระองค์เครื่องแบบทหารสามเหล่าทัพและของใช้ส่วนพระองค์ของรัชกาลที่ 9 อันทรงคุณค่าและหาชมได้ยาก ชมนิทรรศการ "ภูษณพาส ราชวัลลภ" การจัดแสดงเครื่องแบบทหารในสมัยรัชกาลที่ 5-7 อายุมากกว่า 100 ปี ภายในอาคารต้อนรับ อนุสรณ์สถานแห่งชาติ   สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02 533 8467
pav

/

next

พิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง