กำลังโหลดข้อมูล
คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

มิวเซียมไทยแลนด์

 1. หน้าแรก
 2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
 3.    >   อนุสรณ์สถานแห่งชาติ พิพิธภัณฑ์ทหาร

อนุสรณ์สถานแห่งชาติ พิพิธภัณฑ์ทหาร

19 ธันวาคม 2562

ชื่นชอบ 620

9,987 ผู้เข้าชม

แกลเลอรี

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

อนุสรณ์สถานแห่งชาติ เป็นแหล่งค้นคว้าทางประวัติศาสตร์ความเป็นชาติไทย และเป็นสถานที่เชิดชูเกียรติของบรรพบุรุษที่พลีชีพเพื่อชาติ กระตุ้นเตือนให้คนไทยได้เห็นภัยสงครามในอดีต รวมถึงเป็นที่ศึกษาหาความรู้ และพักผ่อนหย่อนใจของประชาชนทั่วไป

อนุสรณ์สถานแห่งชาติ ประกอบด้วย 5 ส่วน คือ

 

 • ส่วนที่ 1 ลานประกอบพิธี เป็นลานกว้างสามารถตั้งแถวทหารกองเกียรติยศได้ 3 กองร้อย สำหรับพิธีต้อนรับประมุขหรือบุคคลสำคัญของประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งใช้เป็นที่ประกอบพิธีวางพวงมาลาในโอกาสสำคัญต่างๆ เช่น วันกองทัพไทย วันทหารผ่านศึก เป็นต้น

 

 • ส่วนที่ 2 อาคารประกอบพิธี เป็นอาคารชั้นเดียวหลังคาทรงไทยใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีทางศาสนาและพิธีสำคัญของประเทศ เพื่ออุทิศส่วนกุศลแด่ดวงวิญญาณของบุรพกษัตราธิราชเจ้าและดวงวิญญาณวีรชน ประกอบด้วยส่วนสำคัญ อาทิ ดวงโคมนิรันดร์ประภา พระบรมรูปพระมหากษัตริย์ ภาพมงคลแปดในศาสนาพราหมณ์ ภาพจำหลักนูนต่ำบนแผ่นไม้สักทองแสดงเหตุกาณ์ก่อตั้งราชธานีของไทย เป็นต้น

 

 • ส่วนที่ 3 อาคารประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์ทหาร เป็นอาคารทรงแปดเหลี่ยมสูง 5 ชั้น ลักษณะคล้ายป้อมค่ายหอรบโบราณ ด้านหน้าทางเข้าประดิษฐานพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวประทับยืน แกะสลักจากหินอ่อน ขนาดเท่าครึ่งพระองค์จริง ภายในอาคารจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับสงครามในยุคต่างๆ อาทิ สงครามโลกครั้งที่ 1 สงครามมหาเอเชียบูรพา สงครามเวียดนาม รวมทั้งมีห้องพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติจอมทัพไทยอีกด้วย

 

 • ส่วนที่ 4 อาคารภาพปริทัศน์ เป็นอาคารใหญ่ทรงแปดเหลี่ยม ผนังภายในโค้งเป็นวงกลมวาดภาพจิตรกรรมเฉพาะเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ชาติไทยอย่างต่อเนื่องตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน แสดงให้เห็นพระปรีชาสามารถของพระมหากษัตริย์ไทย รวมทั้งความกล้าหาญเสียสละของบรรพบุรุษที่ได้อุทิศตนเพื่อปกป้องและรักษาเอกราชของชาติ มีแสงเสียงประกอบการบรรยายภาพด้วยระบบคอมพิวเตอร์

 

 • ส่วนที่ 5 ภูมิสถาปัตยกรรมและพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เป็นพื้นที่ภายนอกอาคาร ประกอบด้วยสวนไม้ดอกไม้ประดับ และยุทโธปกรณ์ขนาดใหญ่ที่เคยปฏิบัติการในสมรรบต่างๆ ที่ได้ปลดประจำการแล้ว เช่น รถสะเทินน้ำสะเทินบก เครื่องบินโจมตีทิ้งระเบิดและฝึกแบบ 13 เรือยนต์เร็วตรวจการลำน้ำ รถถังต่างๆ เป็นต้น

 

บริหารจัดการ

หน่วยงานราชการ

ประเภทพิพิธภัณฑ์

การทหาร และ สงคราม

วัตถุจัดแสดงที่มีความสำคัญ / สิ่งที่น่าสนใจ

 • จัดแสดงหุ่นจำลองขนาดเท่าของจริงในเหตุการณ์สงครามต่างๆ 
 • เหตุการณ์จำลองยุทธนาวีที่เกาะช้าง พร้อมอาวุธร่วมสมัยและ เหรียญชัยสมรภูมิ เป็นต้น

 

แผนที่

อนุสรณ์สถานแห่งชาติ พิพิธภัณฑ์ทหาร

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

เลขที่ 9 หมู่ 16 ถนนถนนพหลโยธิน ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130
โทรศัพท์ : 02-533 8467, 02-532 1021
โทรสาร : 02-533 8467, 02-532 1021
เว็บไซต์ : http://www.thainationalmemorial.org/

วันและเวลาทำการ

ทุกวัน ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

เวลา 09.00 – 16.00 น.

ค่าเข้าชม

ไม่เก็บค่าเข้าชม

การเดินทาง

รถโดยสารประจำทางสาย 29, 34, 39, 59, 95, 188, 356, ปอ.503, ปอ.504, ปอ.510, ปอ.529, ปอ.554 ปอ.555

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

เข้าชมเป็นหมู่คณะกรุณาประสานงานแจ้งล่วงหน้า

สิ่งอำนวยความสะดวก

 • มีลานจอดรถ
 • ร้านอาหาร

3

แบ่งปัน

กิจกรรม

11 ม.ค. 2563

06 มกราคม 2563
มหกรรมแห่งความสนุกและความสุขสุดยิ่งใหญ่กำลังจะเกิดขึ้น... ณ อนุสรณ์สถานแห่งชาติ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ จังหวัดปทุมธานี ขอเชิญชวนเด็กๆ เยาวชน และครอบครัว เที่ยวชมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563  วันเสาร์ที่ 11 มกราคมนี้ เวลา 08.00-15.00 น.    ภายในงานประกอบด้วย การแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ที่สำคัญของชาติไทย กิจกรรมการดำรงชีพในป่าแบบทหาร และการสร้างพลังทางความคิดแบบสร้างสรรค์ ควบคู่กับพลังแห่งปัญญาไปกับฐานกิจกรรมและซุ้มเกมส์ต่างๆ กิจกรรมพิเศษบนเวทีตลอดทั้งงาน ยังมีการจับของขวัญและลุ้นรับของรางวัลอีกมากมาย   **เข้าชมงานได้ฟรี!! สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02 - 533 8467 - 8 หรือ Facebook : อนุสรณ์สถานแห่งชาติ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

25 พ.ค. 2562

27 พ.ค. 2562

24 พฤษภาคม 2562
ขอเชิญร่วมงาน "เรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย และ ถวายราชสดุดีบูรพมหากษัตริย์ไทย"  เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก วันที่ 25 - 27 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 - 20.00 น. ณ  อนุสรณ์สถานแห่งชาติและพิพิธภัณฑ์ทหาร   พบกับ นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ การแสดงทางศิลปวัฒนธรรม การเสวนา / กิจกรรม Workshop กิจกรรมลงนามถวายพระพร สวดมนต์เจริญภาวนา จำหน่ายสินค้า OTOP   ** สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 098 - 827 3462 / 02 - 533 8467 หรือ เฟสบุค อนุสรณ์สถานแห่งชาติ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

12 ธ.ค. 2561

16 ธ.ค. 2561

29 พฤศจิกายน 2561
ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม  “รักชาติ เฟสติวัล ๔.๐ คนรุ่นใหม่หัวใจรักชาติ”  มางานเดียวเที่ยวได้หลายแหล่งการเรียนรู้ ณ อนุสรณ์สถานแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 12-16 ธ.ค.61 พบกับกิจกรรมมากมาย อาทิ เสวนาวิชาการ การแสดงศิลปวัฒนธรรม การแสดงละครเพลงรักชาติ เปิดเข้าชมพิพิธภัณฑ์ยามค่ำคืน งานเมืองไม้หอม ชมนิทรรศการจากแหล่งเรียนรู้ มากกว่า 30 หน่วยงาน และกิจกรรมอื่นๆ

08 ธ.ค. 2561

10 ธ.ค. 2561

06 พฤศจิกายน 2561
ขอเชิญชวนน้องๆ อายุ 8-15ปี อบรมฟรี !! การร้องเพลง & การแสดง เพื่อร่วมแสดงละคร “รักชาตินี้ … เดอะ มิวสิคัล”    ณ อนุสรณ์สถานแห่งชาติ ดอนเมือง  อบรม เสาร์ 8 - อาทิตย์ 9 ธ.ค. เวลา 8.00-17.00 น. แสดง จันทร์ 10 ธ.ค. (วันหยุดวันรัฐธรรมนูญ) เวลา 15.00 น.    พบกับวิทยากร  คุณณัฐ ยนตรรักษ์ (นักเปียโนชั้นนำของไทย) & คุณพ-วงเดือน ยนตรรักษ์ คุณญาณี ตราโมท นักแสดงอาวุโส (ทายาท ครูมนตรี ตราโมท ศิลปินแห่งชาติ) พ.ต.ท.ปองพล เอี่ยมวิจารณ์ อดีตรองโฆษก สำนักงานตำรวจแห่งชาติ อั๊ส เดอะสตาร์ 2 ขจรศักดิ์ เชาว์เจริญรัตน์  กลุ่มพลังดี / กำกับการแสดง    สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ 02 - 533 8468  / 063 - 429 4956 / 084 - 753 6363 Line@ อนุสรณ์สถานแห่งชาติ Facebook : อนุสรณ์สถานแห่งชาติ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ www.thainationalmemorial.org

01 ต.ค. 2561

31 ต.ค. 2561

09 ตุลาคม 2561
อนุสรณ์สถานแห่งชาติ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ  ขอเชิญชวนทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ    ร่วมกัน "น้อมรำลึกถึงพ่อ" ตลอดเดือนตุลาคม 2561  เข้าชมพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติ จอมทัพไทย โดยได้จัดแสดงพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  วันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม 2561 ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนสวมเสื้อสีเหลืองอย่างพร้อมเพรียงกัน ร่วมกันทำบุญตักบาตร บำเพ็ญกุศล แสดงความจงรักภักดี รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
pav

/

next

พิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง