กำลังโหลดข้อมูล

คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

มิวเซียมไทยแลนด์

 1. หน้าแรก
 2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
 3.    >   อนุสรณ์สถานแห่งชาติ พิพิธภัณฑ์ทหาร

อนุสรณ์สถานแห่งชาติ พิพิธภัณฑ์ทหาร

19 ธันวาคม 2562

ชื่นชอบ 624

14,804 ผู้เข้าชม

แกลเลอรี

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

อนุสรณ์สถานแห่งชาติ เป็นแหล่งค้นคว้าทางประวัติศาสตร์ความเป็นชาติไทย และเป็นสถานที่เชิดชูเกียรติของบรรพบุรุษที่พลีชีพเพื่อชาติ กระตุ้นเตือนให้คนไทยได้เห็นภัยสงครามในอดีต รวมถึงเป็นที่ศึกษาหาความรู้ และพักผ่อนหย่อนใจของประชาชนทั่วไป

อนุสรณ์สถานแห่งชาติ ประกอบด้วย 5 ส่วน คือ

 

 • ส่วนที่ 1 ลานประกอบพิธี เป็นลานกว้างสามารถตั้งแถวทหารกองเกียรติยศได้ 3 กองร้อย สำหรับพิธีต้อนรับประมุขหรือบุคคลสำคัญของประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งใช้เป็นที่ประกอบพิธีวางพวงมาลาในโอกาสสำคัญต่างๆ เช่น วันกองทัพไทย วันทหารผ่านศึก เป็นต้น

 

 • ส่วนที่ 2 อาคารประกอบพิธี เป็นอาคารชั้นเดียวหลังคาทรงไทยใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีทางศาสนาและพิธีสำคัญของประเทศ เพื่ออุทิศส่วนกุศลแด่ดวงวิญญาณของบุรพกษัตราธิราชเจ้าและดวงวิญญาณวีรชน ประกอบด้วยส่วนสำคัญ อาทิ ดวงโคมนิรันดร์ประภา พระบรมรูปพระมหากษัตริย์ ภาพมงคลแปดในศาสนาพราหมณ์ ภาพจำหลักนูนต่ำบนแผ่นไม้สักทองแสดงเหตุกาณ์ก่อตั้งราชธานีของไทย เป็นต้น

 

 • ส่วนที่ 3 อาคารประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์ทหาร เป็นอาคารทรงแปดเหลี่ยมสูง 5 ชั้น ลักษณะคล้ายป้อมค่ายหอรบโบราณ ด้านหน้าทางเข้าประดิษฐานพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวประทับยืน แกะสลักจากหินอ่อน ขนาดเท่าครึ่งพระองค์จริง ภายในอาคารจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับสงครามในยุคต่างๆ อาทิ สงครามโลกครั้งที่ 1 สงครามมหาเอเชียบูรพา สงครามเวียดนาม รวมทั้งมีห้องพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติจอมทัพไทยอีกด้วย

 

 • ส่วนที่ 4 อาคารภาพปริทัศน์ เป็นอาคารใหญ่ทรงแปดเหลี่ยม ผนังภายในโค้งเป็นวงกลมวาดภาพจิตรกรรมเฉพาะเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ชาติไทยอย่างต่อเนื่องตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน แสดงให้เห็นพระปรีชาสามารถของพระมหากษัตริย์ไทย รวมทั้งความกล้าหาญเสียสละของบรรพบุรุษที่ได้อุทิศตนเพื่อปกป้องและรักษาเอกราชของชาติ มีแสงเสียงประกอบการบรรยายภาพด้วยระบบคอมพิวเตอร์

 

 • ส่วนที่ 5 ภูมิสถาปัตยกรรมและพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เป็นพื้นที่ภายนอกอาคาร ประกอบด้วยสวนไม้ดอกไม้ประดับ และยุทโธปกรณ์ขนาดใหญ่ที่เคยปฏิบัติการในสมรรบต่างๆ ที่ได้ปลดประจำการแล้ว เช่น รถสะเทินน้ำสะเทินบก เครื่องบินโจมตีทิ้งระเบิดและฝึกแบบ 13 เรือยนต์เร็วตรวจการลำน้ำ รถถังต่างๆ เป็นต้น

 

บริหารจัดการ

หน่วยงานราชการ

ประเภทพิพิธภัณฑ์

การทหาร และ สงคราม

วัตถุจัดแสดงที่มีความสำคัญ / สิ่งที่น่าสนใจ

 • จัดแสดงหุ่นจำลองขนาดเท่าของจริงในเหตุการณ์สงครามต่างๆ 
 • เหตุการณ์จำลองยุทธนาวีที่เกาะช้าง พร้อมอาวุธร่วมสมัยและ เหรียญชัยสมรภูมิ เป็นต้น

 

แผนที่

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

เลขที่ 9 หมู่ 16 ถนนถนนพหลโยธิน ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130
โทรศัพท์ : 02-533 8467, 02-532 1021
โทรสาร : 02-533 8467, 02-532 1021
เว็บไซต์ : http://www.thainationalmemorial.org/

วันและเวลาทำการ

ทุกวัน ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

เวลา 09.00 – 16.00 น.

ค่าเข้าชม

ไม่เก็บค่าเข้าชม

การเดินทาง

รถโดยสารประจำทางสาย 29, 34, 39, 59, 95, 188, 356, ปอ.503, ปอ.504, ปอ.510, ปอ.529, ปอ.554 ปอ.555

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

เข้าชมเป็นหมู่คณะกรุณาประสานงานแจ้งล่วงหน้า

สิ่งอำนวยความสะดวก

 • มีลานจอดรถ
 • ร้านอาหาร

5

แบ่งปัน

กิจกรรม

10 พ.ค. 2565

12 พ.ค. 2565

10 พฤษภาคม 2565
อนุสรณ์สถานแห่งชาติ โดยกองประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์ทหาร  กองบัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ขอเชิญรับชมและรับฟังการบรรยายประวัติศาสตร์ ในหัวข้อ "ความเปลี่ยนแปลงในวัฒนธรรมการเมืองของกลุ่มอดีตสหภาพโซเวียต กับการอภิวัฒน์ประชาธิปไตย"    โดย อาจารย์ ดร.จิราพร ร่วมพงษ์พัฒนะ  อาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ    วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป รับชมได้ผ่านทาง Facebook Live เพจ อนุสรณ์สถานแห่งชาติ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ  

17 ธ.ค. 2564

19 ธ.ค. 2564

16 ธันวาคม 2564
ต้องห้ามพลาด!! 1 ปีมีครั้งเดียว!! Museum Night 2021 ร่วมสัมผัสประสบการณ์ใหม่กับการเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์ยามค่ำคืน ณ อนุสรณ์สถานแห่งชาติ วันที่ 17 - 19 ธันวาคม 2564 เท่านั้น! ตั้งแต่เวลา 16.00-21.00 น. เข้าชมฟรี!!ไม่มีค่าใช้จ่าย   ไฮไลท์ต้องห้ามพลาด: สวมบทบาทเป็นจตุลังคบาท ร่วมรบในสงครามจริงด้วยอุปกรณ์เกม VR ที่ทันสมัย ระลึกชาติที่แล้วว่าเราเป็นใครในสมัยสุโขทัยด้วยฟังก์ชั่น AR สุดล้ำ ทดลองวางกลยุทธ์การรบในการรับมือกับกองทัพข้าศึกในห้อง 9 ทัพลับปัญญา ชมภาพวาดจิตรกรรมฝาผนังเล่าเรื่องราวความเป็นมาของชาติไทยแบบ Panorama 360องศา   สอบถามเพิ่มเติมโทร. 02-533 8467-8 หรือทาง Line official @อนุสรณ์สถานแห่งชาติ

05 ธ.ค. 2564

03 ธันวาคม 2564
เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ร.9 วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ  5 ธันวาคม 2564 ขอเชิญชวนมาปักหมุดที่อนุสรณ์สถานแห่งชาติ   ชมการจัดแสดงฉลองพระองค์จริงเครื่องแบบทหาร 3 เหล่าทัพ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9  ร่วมสักการะพระบรมรูปขนาดเท่าครึ่งพระองค์จริง ชมการจัดแสดงนิทรรศการประวัติศาสตร์ชาติไทย และประวัติศาสตร์ทางการทหารของไทยที่ทันสมัยด้วยเทคโนโลยีสื่อผสมต่าง ๆ    อนุสรณ์สถาน เปิดให้เข้าชมตั้งแต่เวลา 08.30 – 15.30 น. เข้าชมฟรี  ติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook : อนุสรณ์สถานแห่งชาติ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

01 เม.ย. 2564

30 เม.ย. 2564

08 เมษายน 2564
ตลอดเดือนเมษายนนี้ อนุสรณ์สถานแห่งชาติ  ขอเชิญชวนแต่งกายด้วยชุดผ้าไทยสวยงามในแบบคุณ  เที่ยวชมนิทรรศการทางประวัติศาสตร์ที่ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย  ภายในนิทรรศการมีมุมให้ได้ถ่ายภาพกันอย่างเพลิดเพลิน  พร้อมลุ้นรับของที่ระลึกสุดพิเศษ!!!   อนุสรณ์สถานแห่งชาติ เปิดให้บริการทุกวัน (ยกเว้นวันพุธ)  ตั้งแต่เวลา 08.30 - 15.30 น. โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  ดูข้อมูลเพิ่มเติมใน Facebook : อนุสรณ์สถานแห่งชาติ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ โทร. 02 533 8467-8   **อนุสรณ์สถานแห่งชาติ ยังคงห่วงใยและใส่ใจผู้เข้าชมทุกท่าน  พร้อมยึดหลักมาตรฐานการดูแลความปลอดภัยด้านสาธารณสุข  เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) อย่างเข้มงวด อย่าลืมสวมหน้ากากและล้างมือให้สะอาดก่อนเข้ารับบริการ**

19 ก.พ. 2564

24 ก.พ. 2564

18 กุมภาพันธ์ 2564
อนุสรณ์สถานแห่งชาติ เปิดให้เข้าชมพิพิธภัณฑ์โฉมใหม่  เพื่อทดสอบระบบการให้บริการและการจัดแสดง ก่อนเปิดให้เข้าชมอย่างเป็นทางการ  ในระหว่างวันที่ 19 – 24  ก.พ.64 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 15.30 น.  โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าชม    **หมายเหตุ :  การเข้าชมพิพิธภัณฑ์รูปแบบใหม่นี้ ขอความร่วมมือให้ผู้เข้าชม ทำการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Thai National Memorial บนอุปกรณ์สื่อสารของท่าน  เพื่อลงทะเบียนการเข้าชม และเพื่อความสะดวกในการเข้าชมนิทรรศการรูปแบบใหม่  ซึ่งจะแสดงข้อมูลและรูปภาพต่าง ๆ ในรูปแบบสามมิติด้วยระบบ AR เสมือนจริง  และยังสามารถค้นหาข้อมูลความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์เพิ่มเติมได้จากแอปพลิเคชันนี้อีกด้วย  นอกจากนี้ภายในอาคารที่จัดแสดงนิทรรศการใหม่  ยังชวนให้น่าตื่นตาตื่นใจไปกับความอลังการของเทคโนโลยีที่นำมาใช้ในการจัดแสดง  พร้อมด้วยมุมถ่ายภาพที่น่าสนใจมากมาย  ห้ามพลาด...เข้าชมก่อนใคร!!! อย่าลืมแวะมาเช็คอินกันนะคะ   ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : อนุสรณ์สถานแห่งชาติ   โทร. 02 533 8467 FB : อนุสรณ์สถานแห่งชาติ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
pav

/

next

พิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง