กำลังโหลดข้อมูล

คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

มิวเซียมไทยแลนด์

 1. หน้าแรก
 2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
 3.    >   อนุสรณ์สถานแห่งชาติ พิพิธภัณฑ์ทหาร

อนุสรณ์สถานแห่งชาติ พิพิธภัณฑ์ทหาร

19 ธันวาคม 2562

ชื่นชอบ 624

19,765 ผู้เข้าชม

แกลเลอรี

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

อนุสรณ์สถานแห่งชาติ เป็นแหล่งค้นคว้าทางประวัติศาสตร์ความเป็นชาติไทย และเป็นสถานที่เชิดชูเกียรติของบรรพบุรุษที่พลีชีพเพื่อชาติ กระตุ้นเตือนให้คนไทยได้เห็นภัยสงครามในอดีต รวมถึงเป็นที่ศึกษาหาความรู้ และพักผ่อนหย่อนใจของประชาชนทั่วไป

อนุสรณ์สถานแห่งชาติ ประกอบด้วย 5 ส่วน คือ

 

 • ส่วนที่ 1 ลานประกอบพิธี เป็นลานกว้างสามารถตั้งแถวทหารกองเกียรติยศได้ 3 กองร้อย สำหรับพิธีต้อนรับประมุขหรือบุคคลสำคัญของประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งใช้เป็นที่ประกอบพิธีวางพวงมาลาในโอกาสสำคัญต่างๆ เช่น วันกองทัพไทย วันทหารผ่านศึก เป็นต้น

 

 • ส่วนที่ 2 อาคารประกอบพิธี เป็นอาคารชั้นเดียวหลังคาทรงไทยใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีทางศาสนาและพิธีสำคัญของประเทศ เพื่ออุทิศส่วนกุศลแด่ดวงวิญญาณของบุรพกษัตราธิราชเจ้าและดวงวิญญาณวีรชน ประกอบด้วยส่วนสำคัญ อาทิ ดวงโคมนิรันดร์ประภา พระบรมรูปพระมหากษัตริย์ ภาพมงคลแปดในศาสนาพราหมณ์ ภาพจำหลักนูนต่ำบนแผ่นไม้สักทองแสดงเหตุกาณ์ก่อตั้งราชธานีของไทย เป็นต้น

 

 • ส่วนที่ 3 อาคารประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์ทหาร เป็นอาคารทรงแปดเหลี่ยมสูง 5 ชั้น ลักษณะคล้ายป้อมค่ายหอรบโบราณ ด้านหน้าทางเข้าประดิษฐานพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวประทับยืน แกะสลักจากหินอ่อน ขนาดเท่าครึ่งพระองค์จริง ภายในอาคารจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับสงครามในยุคต่างๆ อาทิ สงครามโลกครั้งที่ 1 สงครามมหาเอเชียบูรพา สงครามเวียดนาม รวมทั้งมีห้องพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติจอมทัพไทยอีกด้วย

 

 • ส่วนที่ 4 อาคารภาพปริทัศน์ เป็นอาคารใหญ่ทรงแปดเหลี่ยม ผนังภายในโค้งเป็นวงกลมวาดภาพจิตรกรรมเฉพาะเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ชาติไทยอย่างต่อเนื่องตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน แสดงให้เห็นพระปรีชาสามารถของพระมหากษัตริย์ไทย รวมทั้งความกล้าหาญเสียสละของบรรพบุรุษที่ได้อุทิศตนเพื่อปกป้องและรักษาเอกราชของชาติ มีแสงเสียงประกอบการบรรยายภาพด้วยระบบคอมพิวเตอร์

 

 • ส่วนที่ 5 ภูมิสถาปัตยกรรมและพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เป็นพื้นที่ภายนอกอาคาร ประกอบด้วยสวนไม้ดอกไม้ประดับ และยุทโธปกรณ์ขนาดใหญ่ที่เคยปฏิบัติการในสมรรบต่างๆ ที่ได้ปลดประจำการแล้ว เช่น รถสะเทินน้ำสะเทินบก เครื่องบินโจมตีทิ้งระเบิดและฝึกแบบ 13 เรือยนต์เร็วตรวจการลำน้ำ รถถังต่างๆ เป็นต้น

 

บริหารจัดการ

หน่วยงานราชการ

ประเภทพิพิธภัณฑ์

การทหาร และ สงคราม

วัตถุจัดแสดงที่มีความสำคัญ / สิ่งที่น่าสนใจ

 • จัดแสดงหุ่นจำลองขนาดเท่าของจริงในเหตุการณ์สงครามต่างๆ 
 • เหตุการณ์จำลองยุทธนาวีที่เกาะช้าง พร้อมอาวุธร่วมสมัยและ เหรียญชัยสมรภูมิ เป็นต้น

 

แผนที่

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

เลขที่ 9 หมู่ 16 ถนนถนนพหลโยธิน ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130
โทรศัพท์ : 02-533 8467, 02-532 1021
โทรสาร : 02-533 8467, 02-532 1021
เว็บไซต์ : http://www.thainationalmemorial.org/

วันและเวลาทำการ

ทุกวัน ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

เวลา 09.00 – 16.00 น.

ค่าเข้าชม

ไม่เก็บค่าเข้าชม

การเดินทาง

รถโดยสารประจำทางสาย 29, 34, 39, 59, 95, 188, 356, ปอ.503, ปอ.504, ปอ.510, ปอ.529, ปอ.554 ปอ.555

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

เข้าชมเป็นหมู่คณะกรุณาประสานงานแจ้งล่วงหน้า

สิ่งอำนวยความสะดวก

 • มีลานจอดรถ
 • ร้านอาหาร

9

แบ่งปัน

กิจกรรม

23 ธ.ค. 2565

25 ธ.ค. 2565

21 ธันวาคม 2565
ขอเชิญเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์ยามค่ำคืน Night at the Museum 2022  ณ อนุสรณ์สถานแห่งชาติ จ.ปทุมธานี วันที่ 23-25 ธันวาคมนี้ เวลา 16.00 – 21.00 น.   เข้าชมพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ชาติไทยและประวัติศาสตร์ทางการทหาร เข้าชมนิทรรศการภูษณพาสราชวัลลภ ชมไฟประดับอาคารยามค่ำคืน สนุกสนานกับดนตรีไพเราะในสวน จากวงดุริยางค์ ทอ.อย.   เข้าชมฟรี!! ไม่มีค่าใช้จ่าย (ไม่ต้องจองล่วงหน้า) สอบถามข้อมูล โทร 02 533 8467

10 ต.ค. 2565

13 ต.ค. 2565

10 ตุลาคม 2565
ขอเชิญประชาชนชาวไทยร่วมงานวันน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้  ในวันที่ 13 ต.ค. 65 ตั้งแต่เวลา 08.30-15.30 น. ณ อนุสรณ์สถานแห่งชาติ   กิจกรรม กราบสักการะพระบรมรูปครึ่งพระองค์ รัชกาลที่ 9 ณ ห้องประชุมอนุสรณ์สถานแห่งชาติ สักการะฉลองพระองค์เครื่องแบบทหารสามเหล่าทัพและของใช้ส่วนพระองค์ของรัชกาลที่ 9 อันทรงคุณค่าและหาชมได้ยาก ชมนิทรรศการ "ภูษณพาส ราชวัลลภ" การจัดแสดงเครื่องแบบทหารในสมัยรัชกาลที่ 5-7 อายุมากกว่า 100 ปี ภายในอาคารต้อนรับ อนุสรณ์สถานแห่งชาติ   สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02 533 8467

01 ส.ค. 2565

03 ส.ค. 2565

01 สิงหาคม 2565
เสวนาวิชาการ ในงานรักชาติ เฟสติวัล ประจำปี ๒๕๖๕ หัวข้อ “อารยธรรมการแต่งกายในสมัย ร.๕-ร.๗” โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยสวนดุสิต  ผศ.ดร.ดวงกมล อัสวมาศ ผศ.ดร.สาระ มีผลกิจ ดร.ณัฏฐนิช สิริสัจจานุรักษณ์   วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ ห้องรำลึกวีรชน อนุสรณ์สถานแห่งชาติ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ในการเข้าร่วมฟัง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ๐๒ ๕๓๓ ๘๔๖๗ Line official@อนุสรณ์สถานแห่งชาติ   และสามารถรับชมและรับฟังการเสวนาฯ ผ่านทาง  facebook live เพจอนุสรณ์สถานแห่งชาติ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ  

01 ส.ค. 2565

05 ส.ค. 2565

27 กรกฎาคม 2565
รักชาติอีกครั้ง 1 ปี มีครั้งเดียวกับนิทรรศการแสดงผลงาน ทางพิพิธภัณฑ์และอนุสรณ์สถานแห่งประเทศไทย  งาน “รักชาติ เฟสติวัล ครั้งที่ 6” ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 3-5 ส.ค. 2565 เวลา 08.00-16.00 น.  ณ อนุสรณ์สถานแห่งชาติ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย   ชมนิทรรศการพิเศษ “ภูษณพาส ราชวัลลภ”  จัดแสดงวิวัฒนาการเครื่องแต่งกายทหาร  อายุมากกว่า 100 ปี ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 - 7 ผ่านเครื่องแบบและภาพวาดสีน้ำมัน ที่หาชมได้ยาก  ฟังเสวนาวิชาการเรื่อง “อารยธรรมการแต่งกายในสมัย รัชกาลที่ 5-7    กรณีเข้าชมแบบหมู่คณะ กรุณาติดต่อที่แผนกประชาสัมพันธ์  โทรศัพท์ 02 533 8467-8

10 พ.ค. 2565

12 พ.ค. 2565

10 พฤษภาคม 2565
อนุสรณ์สถานแห่งชาติ โดยกองประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์ทหาร  กองบัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ขอเชิญรับชมและรับฟังการบรรยายประวัติศาสตร์ ในหัวข้อ "ความเปลี่ยนแปลงในวัฒนธรรมการเมืองของกลุ่มอดีตสหภาพโซเวียต กับการอภิวัฒน์ประชาธิปไตย"    โดย อาจารย์ ดร.จิราพร ร่วมพงษ์พัฒนะ  อาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ    วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป รับชมได้ผ่านทาง Facebook Live เพจ อนุสรณ์สถานแห่งชาติ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ  
pav

/

next

พิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง