กำลังโหลดข้อมูล

คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

มิวเซียมไทยแลนด์

 1. หน้าแรก
 2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
 3.    >   อนุสรณ์สถานแห่งชาติ พิพิธภัณฑ์ทหาร

อนุสรณ์สถานแห่งชาติ พิพิธภัณฑ์ทหาร

19 ธันวาคม 2562

ชื่นชอบ 624

12,606 ผู้เข้าชม

แกลเลอรี

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

อนุสรณ์สถานแห่งชาติ เป็นแหล่งค้นคว้าทางประวัติศาสตร์ความเป็นชาติไทย และเป็นสถานที่เชิดชูเกียรติของบรรพบุรุษที่พลีชีพเพื่อชาติ กระตุ้นเตือนให้คนไทยได้เห็นภัยสงครามในอดีต รวมถึงเป็นที่ศึกษาหาความรู้ และพักผ่อนหย่อนใจของประชาชนทั่วไป

อนุสรณ์สถานแห่งชาติ ประกอบด้วย 5 ส่วน คือ

 

 • ส่วนที่ 1 ลานประกอบพิธี เป็นลานกว้างสามารถตั้งแถวทหารกองเกียรติยศได้ 3 กองร้อย สำหรับพิธีต้อนรับประมุขหรือบุคคลสำคัญของประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งใช้เป็นที่ประกอบพิธีวางพวงมาลาในโอกาสสำคัญต่างๆ เช่น วันกองทัพไทย วันทหารผ่านศึก เป็นต้น

 

 • ส่วนที่ 2 อาคารประกอบพิธี เป็นอาคารชั้นเดียวหลังคาทรงไทยใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีทางศาสนาและพิธีสำคัญของประเทศ เพื่ออุทิศส่วนกุศลแด่ดวงวิญญาณของบุรพกษัตราธิราชเจ้าและดวงวิญญาณวีรชน ประกอบด้วยส่วนสำคัญ อาทิ ดวงโคมนิรันดร์ประภา พระบรมรูปพระมหากษัตริย์ ภาพมงคลแปดในศาสนาพราหมณ์ ภาพจำหลักนูนต่ำบนแผ่นไม้สักทองแสดงเหตุกาณ์ก่อตั้งราชธานีของไทย เป็นต้น

 

 • ส่วนที่ 3 อาคารประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์ทหาร เป็นอาคารทรงแปดเหลี่ยมสูง 5 ชั้น ลักษณะคล้ายป้อมค่ายหอรบโบราณ ด้านหน้าทางเข้าประดิษฐานพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวประทับยืน แกะสลักจากหินอ่อน ขนาดเท่าครึ่งพระองค์จริง ภายในอาคารจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับสงครามในยุคต่างๆ อาทิ สงครามโลกครั้งที่ 1 สงครามมหาเอเชียบูรพา สงครามเวียดนาม รวมทั้งมีห้องพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติจอมทัพไทยอีกด้วย

 

 • ส่วนที่ 4 อาคารภาพปริทัศน์ เป็นอาคารใหญ่ทรงแปดเหลี่ยม ผนังภายในโค้งเป็นวงกลมวาดภาพจิตรกรรมเฉพาะเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ชาติไทยอย่างต่อเนื่องตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน แสดงให้เห็นพระปรีชาสามารถของพระมหากษัตริย์ไทย รวมทั้งความกล้าหาญเสียสละของบรรพบุรุษที่ได้อุทิศตนเพื่อปกป้องและรักษาเอกราชของชาติ มีแสงเสียงประกอบการบรรยายภาพด้วยระบบคอมพิวเตอร์

 

 • ส่วนที่ 5 ภูมิสถาปัตยกรรมและพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เป็นพื้นที่ภายนอกอาคาร ประกอบด้วยสวนไม้ดอกไม้ประดับ และยุทโธปกรณ์ขนาดใหญ่ที่เคยปฏิบัติการในสมรรบต่างๆ ที่ได้ปลดประจำการแล้ว เช่น รถสะเทินน้ำสะเทินบก เครื่องบินโจมตีทิ้งระเบิดและฝึกแบบ 13 เรือยนต์เร็วตรวจการลำน้ำ รถถังต่างๆ เป็นต้น

 

บริหารจัดการ

หน่วยงานราชการ

ประเภทพิพิธภัณฑ์

การทหาร และ สงคราม

วัตถุจัดแสดงที่มีความสำคัญ / สิ่งที่น่าสนใจ

 • จัดแสดงหุ่นจำลองขนาดเท่าของจริงในเหตุการณ์สงครามต่างๆ 
 • เหตุการณ์จำลองยุทธนาวีที่เกาะช้าง พร้อมอาวุธร่วมสมัยและ เหรียญชัยสมรภูมิ เป็นต้น

 

แผนที่

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

เลขที่ 9 หมู่ 16 ถนนถนนพหลโยธิน ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130
โทรศัพท์ : 02-533 8467, 02-532 1021
โทรสาร : 02-533 8467, 02-532 1021
เว็บไซต์ : http://www.thainationalmemorial.org/

วันและเวลาทำการ

ทุกวัน ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

เวลา 09.00 – 16.00 น.

ค่าเข้าชม

ไม่เก็บค่าเข้าชม

การเดินทาง

รถโดยสารประจำทางสาย 29, 34, 39, 59, 95, 188, 356, ปอ.503, ปอ.504, ปอ.510, ปอ.529, ปอ.554 ปอ.555

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

เข้าชมเป็นหมู่คณะกรุณาประสานงานแจ้งล่วงหน้า

สิ่งอำนวยความสะดวก

 • มีลานจอดรถ
 • ร้านอาหาร

5

แบ่งปัน

กิจกรรม

01 เม.ย. 2564

30 เม.ย. 2564

08 เมษายน 2564
ตลอดเดือนเมษายนนี้ อนุสรณ์สถานแห่งชาติ  ขอเชิญชวนแต่งกายด้วยชุดผ้าไทยสวยงามในแบบคุณ  เที่ยวชมนิทรรศการทางประวัติศาสตร์ที่ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย  ภายในนิทรรศการมีมุมให้ได้ถ่ายภาพกันอย่างเพลิดเพลิน  พร้อมลุ้นรับของที่ระลึกสุดพิเศษ!!!   อนุสรณ์สถานแห่งชาติ เปิดให้บริการทุกวัน (ยกเว้นวันพุธ)  ตั้งแต่เวลา 08.30 - 15.30 น. โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  ดูข้อมูลเพิ่มเติมใน Facebook : อนุสรณ์สถานแห่งชาติ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ โทร. 02 533 8467-8   **อนุสรณ์สถานแห่งชาติ ยังคงห่วงใยและใส่ใจผู้เข้าชมทุกท่าน  พร้อมยึดหลักมาตรฐานการดูแลความปลอดภัยด้านสาธารณสุข  เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) อย่างเข้มงวด อย่าลืมสวมหน้ากากและล้างมือให้สะอาดก่อนเข้ารับบริการ**

19 ก.พ. 2564

24 ก.พ. 2564

18 กุมภาพันธ์ 2564
อนุสรณ์สถานแห่งชาติ เปิดให้เข้าชมพิพิธภัณฑ์โฉมใหม่  เพื่อทดสอบระบบการให้บริการและการจัดแสดง ก่อนเปิดให้เข้าชมอย่างเป็นทางการ  ในระหว่างวันที่ 19 – 24  ก.พ.64 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 15.30 น.  โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าชม    **หมายเหตุ :  การเข้าชมพิพิธภัณฑ์รูปแบบใหม่นี้ ขอความร่วมมือให้ผู้เข้าชม ทำการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Thai National Memorial บนอุปกรณ์สื่อสารของท่าน  เพื่อลงทะเบียนการเข้าชม และเพื่อความสะดวกในการเข้าชมนิทรรศการรูปแบบใหม่  ซึ่งจะแสดงข้อมูลและรูปภาพต่าง ๆ ในรูปแบบสามมิติด้วยระบบ AR เสมือนจริง  และยังสามารถค้นหาข้อมูลความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์เพิ่มเติมได้จากแอปพลิเคชันนี้อีกด้วย  นอกจากนี้ภายในอาคารที่จัดแสดงนิทรรศการใหม่  ยังชวนให้น่าตื่นตาตื่นใจไปกับความอลังการของเทคโนโลยีที่นำมาใช้ในการจัดแสดง  พร้อมด้วยมุมถ่ายภาพที่น่าสนใจมากมาย  ห้ามพลาด...เข้าชมก่อนใคร!!! อย่าลืมแวะมาเช็คอินกันนะคะ   ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : อนุสรณ์สถานแห่งชาติ   โทร. 02 533 8467 FB : อนุสรณ์สถานแห่งชาติ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

05 ม.ค. 2564

10 ม.ค. 2564

06 มกราคม 2564
อนุสรณ์สถานแห่งชาติ กองบัญชาการกองทัพไทย   เชิญชวนลงทะเบียนกิจกรรมตอบปัญหาชิงรางวัล จำนวน ๒,๐๐๐ คน/๒,๐๐๐ ชิ้น ในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๔    โดยมีเงื่อนไขการร่วมสนุกดังนี้ ๑. เด็กและเยาวชน ไม่จำกัดเพศ มีอายุระหว่างแรกเกิด – ๑๘ ปี โดยแบ่งเป็น ๓ กลุ่ม   กลุ่มที่ ๑ อายุระหว่างแรกเกิด – ๕ ปี บริบูรณ์ (ผู้ที่เกิดระหว่างปี พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๔) กลุ่มที่ ๒ อายุระหว่าง ๖ – ๑๒ ปี บริบูรณ์ (ผู้ที่เกิดระหว่างปี พ.ศ.๒๕๕๒ – ๒๕๕๘) กลุ่มที่ ๓ อายุระหว่าง ๑๓ – ๑๘ ปี บริบูรณ์ (ผู้ที่เกิดระหว่างปี พ.ศ.๒๕๔๖ – ๒๕๕๑)     ๒. ลงทะเบียนได้ที่ https://childrensday2021.rtarf.mi.th โดยผู้ร่วมกิจกรรมฯ สามารถลงทะเบียน ผ่านระบบออนไลน์ได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น เว้นแต่มีภูมิลำเนาที่พักอาศัยเดียวกัน  แต่ต้องมิใช่บุคคลเดียวกันกับผู้ที่ได้ลงทะเบียนแล้ว   ๓. การตอบปัญหาสามารถตอบได้เพียง ๑ ครั้ง โดยมีปัญหาจำนวน ๒๐ ข้อ คำถามที่ใช้ในการทดสอบ จะพิจารณาตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับตามเกณฑ์อายุของผู้ลงทะเบียน   ๔. ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล จำนวน ๒,๐๐๐ คน/๒,๐๐๐ ชิ้น  ในวันพุธที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๐๐ นาฬิกา เป็นต้น ไปที่เว็บไซต์ https://childrensday2021.rtarf.mi.th   ๕. การจัดส่งของรางวัล จะดำเนินการจัดส่งตามภูมิลำเนาที่พักอาศัยที่ลงทะเบียน  ผ่านระบบขนส่ง บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ภายในวันเสาร์ที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๔  หรือวันอาทิตย์ที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๔ เป็นอย่างช้า

18 ธ.ค. 2563

20 ธ.ค. 2563

16 ธันวาคม 2563
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ขอเชิญประชาชนชาวไทยร่วมงาน  “พิพิธภัณฑ์ยามค่ำคืน Night at the Museum 2020”   เพื่อสัมผัสบรรยากาศและเปิดประสบการณ์การเข้าชมพิพิธภัณฑ์รูปแบบใหม่ในยามค่ำคืน  กับการถ่ายทอดเรื่องราวประวัติศาสตร์ชาติไทยที่น่าสนใจ ผ่านกลุ่มภาพจิตรกรรมฝาผนังอันทรงคุณค่าด้วยมุมมองแบบ 360 องศา  และแสดงเรื่องราวยาวต่อเนื่องกว่า 90 เมตรแห่งเดียวในประเทศไทย   เปิดให้เข้าชมได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น  ณ อนุสรณ์สถานแห่งชาติ จังหวัดปทุมธานี  ระหว่างวันที่ 18-20 ธันวาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 16.00 – 21.00 น.    **สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์หมายเลข 02-5338467-8 FB : อนุสรณ์สถานแห่งชาติ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ  

11 ม.ค. 2563

06 มกราคม 2563
มหกรรมแห่งความสนุกและความสุขสุดยิ่งใหญ่กำลังจะเกิดขึ้น... ณ อนุสรณ์สถานแห่งชาติ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ จังหวัดปทุมธานี ขอเชิญชวนเด็กๆ เยาวชน และครอบครัว เที่ยวชมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563  วันเสาร์ที่ 11 มกราคมนี้ เวลา 08.00-15.00 น.    ภายในงานประกอบด้วย การแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ที่สำคัญของชาติไทย กิจกรรมการดำรงชีพในป่าแบบทหาร และการสร้างพลังทางความคิดแบบสร้างสรรค์ ควบคู่กับพลังแห่งปัญญาไปกับฐานกิจกรรมและซุ้มเกมส์ต่างๆ กิจกรรมพิเศษบนเวทีตลอดทั้งงาน ยังมีการจับของขวัญและลุ้นรับของรางวัลอีกมากมาย   **เข้าชมงานได้ฟรี!! สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02 - 533 8467 - 8 หรือ Facebook : อนุสรณ์สถานแห่งชาติ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
pav

/

next

พิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง