กำลังโหลดข้อมูล

มิวเซียมไทยแลนด์

  1. หน้าแรก
  2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
  3.    >   พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตบางเขน

พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตบางเขน

09 ตุลาคม 2561

ชื่นชอบ 430

2,818 ผู้เข้าชม

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น เขตบางเขน  ตั้งอยู่ ณ  อาคาร 18  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครอาคาร  จัดแสดงเรื่องราวของเขตบางเขน  เช่น

 

  • เรื่องพื้นที่การเกษตรที่เรียกว่า "ทุ่งบางเขน" พื้นที่เกษตรกรรมหลักของชุมชนในอดีต 

 

  • นิทรรศการร่องรอยวิถีชีวิตของท้องถิ่นและภูมิปัญญาของชาวบางเขน  ที่เกี่ยวข้องกับอาชีพเกษตรเช่น  ข้าวของเครื่องใช้  เครื่องมือทำนา จับปลา ของใช้โบราณ เช่น ตะเกียงน้ำมัน วิธีวิดน้ำเข้านาด้วยระหัดวิดน้ำ เป็นต้น

 

  • นิทรรศการแสดงภาพและเล่าเรื่อง "วัดพระศรีมหาธาตุ" 

บริหารจัดการ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประเภทพิพิธภัณฑ์

วิถีชิวิต, วัฒนธรรม, ประเพณี, ภูมิปัญญา และ ศาสนา

แผนที่

พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตบางเขน

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

อาคาร 18 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220
โทรศัพท์ : 02-521-3267
เว็บไซต์ : https://www.facebook.com/profile.php?id=100007586134075

วันและเวลาทำการ

วันพุธ-วันอาทิตย์ เวลา 10.00 น.-16.00 น.

ค่าเข้าชม

ไม่เสียค่าเข้าชม

การเดินทาง

รถโดยสารประจำทาง 150, 356, 29ก, 59, 95ก, ปอ.59, ปอ.513, ปอ.356, ปอ.554, ปอ.524

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

กรณีต้องการเข้าชมเป็นหมู่คณะ กรุณาติดต่อล่วงหน้า

สิ่งอำนวยความสะดวก

มีลานสำหรับจอดรถ

2

แบ่งปัน

สถานที่ใกล้เคียง

สถานที่ใกล้เคียงในระยะ 20 กิโลเมตร
เพิ่มสถานที่ใกล้เคียง
3,708 ผู้เข้าชม3.99 กม.ขอเส้นทาง
ไม่พบแหล่งเรียนรู้ใกล้เคียง