กำลังโหลดข้อมูล

มิวเซียมไทยแลนด์

 1. หน้าแรก
 2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
 3.    >   พิพิธภัณฑ์การฝึกหัดครูไทย

พิพิธภัณฑ์การฝึกหัดครูไทย

16 มกราคม 2563

ชื่นชอบ 403

2,371 ผู้เข้าชม

แกลเลอรี

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

พิพิธภัณฑ์การฝึกหัดครูไทย ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2544 เนื่องจากวาระครบรอบ 100 ปี ของการฝึกหัดครูไทย  เป็นสถานที่รวบรวมเรื่องราวของครูไทยในสมัยอดีตและประวัติการก่อตั้ง “มหาวิทยาลัยราชภัฏ” โดยเริ่มจากกรมศึกษาธิการ ในสมัยรัชกาลที่ 5 และโรงเรียนฝึกหัดครูต่างๆ ที่จัดตั้งขึ้น เช่น โรงเรียนฝึกหัดอาจารย์เทพศิรินทร์, โรงเรียนฝึกหัดอาจารย์ครูประถมพระราชวังสนามจันทร์ วิวัฒนาการเรื่อยมาจนเป็นสถาบันราชภัฏ เมื่อพ.ศ.2535

 

ภายในจัดแสดงโดยใช้ "คำ" สีสัน และเทคนิคต่างๆ ที่มีความน่าสนใจ โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็นเรื่องราวของ

 • 100 ปี การฝึกหัดครูไทย
 • ราชวงศ์กับราชภัฏพระนคร
 • วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร
 • จากวันนี้…มุ่งสู่อนาคต

บริหารจัดการ

สถานศึกษา

ประเภทพิพิธภัณฑ์

ชีวประวัติ, ประวัติศาสตร์ และ โบราณคดี

แผนที่

พิพิธภัณฑ์การฝึกหัดครูไทย

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เลขที่ 9 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220
โทรศัพท์ : 02-544 8000 ต่อ 1512 , 3128
โทรสาร : 02-522 6607

วันและเวลาทำการ

วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 – 16.30 น. 

ค่าเข้าชม

ไม่เสียค่าเข้าชม

การเดินทาง

 • รถโดยสารประจำทางสาย 26, 34, 39, 59, 503, 522, 524

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

สำรองการเข้าชมเป็นหมู่คณะได้ที่ สำนักศิลปวัฒธรรม 

 • โทร. 02-544 8000 ต่อ 1512 , 3128
 • โทร. 02-522 6607
 • มือถือ 081 - 138 5539 

 

สิ่งอำนวยความสะดวก

มีที่จอดรถ

1

แบ่งปัน

พิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง