กำลังโหลดข้อมูล

คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

มิวเซียมไทยแลนด์

  1. หน้าแรก
  2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
  3.    >   หออัครศิลปิน

หออัครศิลปิน

06 กรกฎาคม 2565

ชื่นชอบ 518

23,944 ผู้เข้าชม

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

สถานที่จัดแสดงนิทรรศการถาวรเกี่ยวกับพระอัจฉริยภาพทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ในฐานะทรงเป็น “อัครศิลปิน” และพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในฐานะทรงเป็น “วิศิษฏศิลปิน”

 

นอกจากนี้ ยังมีพื้นที่จัดแสดงประวัติและผลงานของศิลปินแห่งชาติ ทั้ง 3 สาขา ได้แก่ สาขาวรรณศิลป์ สาขาทัศนศิลป์ และสาขาศิลปะการแสดง และถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านต่างๆ ของศิลปินแห่งชาติอีกด้วย

 

ภายในหออัครศิลปิน แบ่งส่วนจัดแสดงเป็น

  • ชั้น 2 และ 3 จัดแสดงเกี่ยวกับพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ และพระปรีชาสามารถทางด้านศิลปะของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 รวมถึงจัดแสดงผลงานจิตรกรรมฝีพระหัตถ์ ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ และนำเสนอบทเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ในรูปแบบดนตรี 3 มิติ 
  • ห้องศิลปินแห่งชาติ จัดแสดงนิทรรศการประวัติศิลปินแห่งชาติทุกแขนงตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เพื่อเติมเต็มองค์ความรู้ให้แก่นักเรียน นักศึกษาและประชาชนผู้ที่สนใจ

  • ห้องศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ จัดแสดงภาพประวัติและผลงานของศิลปินแห่งชาติ งานวรรณกรรม และเป็นห้องสมุดสำหรับสืบค้นข้อมูล

  • ห้องศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์และศิลปะสถาปัตยกรรม จัดแสดงป้ายเชิดชูเกียรติของศิลปินแห่งชาติ พร้อมรูปถ่าย ลายเซ็น และสามารถสืยค้นข้อมูลโดยละเอียดจากห้องสมุดและระบบคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียนอกจากนี้ ห้องนี้ยังจัดแสดงผลงานต้นฉบับของศิลปินแห่งชาติทุกท่าน ที่ทรงคุณค่าของศิลปินแห่งชาติซึ่งหาดูได้ยาก

  • ห้องศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง จัดแสดงด้วยการจำลองบรรยากาศของเวทีการแสดง มีประวัติของศิลปินแห่งชาติและผลงาน และยังมีจอหนังตะลุง โรงภาพยนตร์ ส่วนจัดแสดงอุปกรณ์งานสร้างสรรค์ศิลปะการแสดง หุ่นจำลองใส่ชุดละครรำ และยังมีจอหนังตะลุง โรงภาพยนตร์ ห้องคาราโอเกะให้ผู้เข้าชมได้ทดลองขับร้องเพลงของศิลปินแห่งชาติได้อีกด้วย

     

บริหารจัดการ

หน่วยงานราชการ

ประเภทพิพิธภัณฑ์

ศิลปะ

แผนที่

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

ถนนเลียบคลองห้า ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ : 093-095 9665
เว็บไซต์ : http://www.culture.go.th/subculture8/
อีเมล : supreme.artist.hall@gmail.com

วันและเวลาทำการ

วันอังคาร - วันอาทิตย์ เวลา 09.30 น. -  16.30 น.

ค่าเข้าชม

ไม่เก็บค่าเข้าชม

การเดินทาง

โดยรถยนต์ จากกรุงเทเพฯ ใช้ทางด่วนพิเศษ ลงที่ด่านธรรมศาสตร์ ใช้เส้นทางถนนคลองหลวงผ่าน
ทางเข้าวัดพระธรรมกายถึงจุดตัดกับถนนวงแหวนรอบนอกบางพลี-บางปะอิน ตรงไปจนสุดเส้นทางที่ถนนเลียบคลองห้า 

หรือใช้ทางเส้นรังสิต-นครนายก เลี้ยวเข้าทางถนนเลียบคลองห้า ผ่านหน้าพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์   ตรงไปอีกประมาณ 3 กิโลเมตร

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

กรณีเข้าชมเป็นหมู่คณะกรุณาแจ้งล่วงหน้า โทร. 093-095 9665 (เข้าชมฟรี)

สิ่งอำนวยความสะดวก

มีลานจอดรถ

13

แบ่งปัน

กิจกรรม

19 ต.ค. 2559

07 ธ.ค. 2559

20 ตุลาคม 2559
ประกาศรับสมัครเข้าร่วมโครงการถ่ายทอดงานศิลป์กับศิลปินแห่งชาติ (ทัศนศิลป์) ประจำปี ๒๕๖๐“ครุศิลปะสร้างสรรค์งานศิลป์กับศิลปินแห่งชาติ รุ่น ๘”----------------------------------------- หออัครศิลปิน ขอเชิญ ครู อาจารย์ ผู้สอนศิลปะในสถาบันการศึกษา และบุคลากรทางด้านศิลปะในหน่วยงาน องค์กร สมาคม ชมรม หรือศิลปินที่สนใจ ส่งเอกสารการสมัครคัดเลือกเข้าร่วมโครงการถ่ายทอดงานศิลป์กับศิลปินแห่งชาติ (ทัศนศิลป์)  ประจำปี ๒๕๖๐ “ครุศิลปะสร้างสรรค์งานศิลป์กับศิลปินแห่งชาติ รุ่น ๘” โดยสามารถส่งใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ ทั้งนี้ หออัครศิลปิน กำหนดแผนดำเนินงานจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการถ่ายทอดงานศิลป์กับศิลปินแห่งชาติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  “ครุศิลปะสร้างสรรค์งานศิลป์กับศิลปินแห่งชาติ รุ่น ๘” ในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ซึ่งจะได้ทำการคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์ เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจากศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ เป็นระยะเวลา ๔ วัน ณ หออัครศิลปิน จังหวัดปทุมธานี และเมื่อจบหลักสูตรการอบรม ทางโครงการฯ จะคัดเลือกผู้ที่มีผลงานดีเด่น จำนวน ๑๐ คน ไปร่วมจัดแสดงนิทรรศการและจัดกิจกรรมเผยแพร่ผลงานศิลปะร่วมกับสภาศิลปกรรมไทยสหรัฐอเมริกาต่อไป  หลักเกณฑ์รายละเอียดการรับสมัคร และแบบฟอร์มใบสมัคร สามารถดาวน์โหลดได้จาก http://www.4shared.com/rar/EclYYycCce/___8.html?http://www1.culture.go.th/subculture8/ http://www.culture.go.th/subculture8/ สอบถามเพิ่มเติมโทร ๐๒ ๙๘๖ ๕๐๒๓ ต่อ ๑๐๕
pav

/

next

พิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง