กำลังโหลดข้อมูล

คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

มิวเซียมไทยแลนด์

 1. หน้าแรก
 2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
 3.    >   พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า อพวช.

พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า อพวช.

18 มีนาคม 2565

ชื่นชอบ 55

10,826 ผู้เข้าชม

แกลเลอรี

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า แหล่งเรียนรู้ด้านนิเวศวิทยาของคนไทยและผู้สนใจจากทั่วโลก นิทรรศการภายในพิพิธภัณฑ์ ประกอบด้วย กำเนิดโลกและวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต การปรับตัวของสิ่งมีชีวิตในภูมิประเทศที่ต่างกัน กลุ่มสังคมของพืชและสัตว์ที่อาศัยอยู่ร่วมกันในบริเวณที่มีลักษณะเฉพาะเรียกว่า ชีวนิเวศ(Biome) ตลอดจนอิทธิพลของมนุษย์ต่อสภาพแวดล้อมนั้น นอกจากนี้ ยังจัดแสดงเขตภูมินิเวศ(Ecoregion) ของไทย ซึ่งเป็นการแบ่งพื้นที่ตามการกระจายตัวของสิ่งมีชีวิตชนิดต่าง ๆ ในประเทศไทย รวมถึงนิทรรศการเกี่ยวกับพระบามสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยนำเสนอสาระที่เป็นหลักคิด หลักการ หลักปฏิบัติ วิธีการแก้ปัญหาในเชิงกระบวนการที่เป็นสากล รวมถึงแนวทางการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ การอยู่กับธรรมชาติอย่างยั่งยืน อันจะนำไปสู่การมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ระบบนิเวศ ป้องทรัพยากรธรรมชาติ และเตรียมการรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติอย่างรู้เท่าทันตามแนวคิดและหลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ทรงพระราชทานไว้ โดยแบ่งพื้นที่การจัดแสดงออกเป็น 3 ส่วนหลัก คือ

 

บ้านของเรา OUR HOME

 • การระเบิดครั้งใหญ่ Big Bang  : สรรพสิ่งบนโลกเป็นผลสืบเนื่องมาจากการระเบิดครั้งใหญ่หรือ Big Bang ซึ่งก่อให้เกิดจักรวาล ระบบสุริยะ และโลกของเรา
 • ที่พักพิง Shelter : กว่าโลกจะกลายมาเป็น “บ้าน” ที่เหมาะสมของสิ่งมีชีวิตนั้น ได้ผ่านวิวัฒนาการมาอย่างยาวนานเกิดปรากฏการณ์ต่าง ๆ มากมาย
 • ชีวิต Life : ชีวิตบนโลกเริ่มต้นขึ้นจากการเป็นสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว ต่อมาอิทธิพลของสิ่งแวดล้อมส่งผลให้สิ่งมีชีวิตปรับตัวจนมีรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้นและถ่ายทอดลักษณะต่าง ๆ สู่ลูกหลานผ่านทางดีเอ็นเอ (DNA)
 • วิวัฒนาการและการสูญพันธุ์ครั้งใหญ่ Evolution and Mass Extinction : โลกบันทึกประวัติศาสตร์ของโลกผ่านซากดึกดำบรรพ์ ตลอดระยะเวลา 500 ล้านปีก่อน เกิดการสูญพันธุ์ครั้งใหญ่ของสิ่งมีชีวิตมากถึง 5 ครั้ง สิ่งมีชีวิตที่เหลือต้องปรับตัวและวิวัฒนาการเพื่อให้อยู่รอด แต่การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน นำไปสู่การตั้งคำถาม เรากำลังอยู่ในยุคของการสูญพันธุ์รั้งใหญ่อีกหรือไม่
 • ย่างก้าวของมนุษยชาติ Human Odyssey : ในห้วงเวลาแห่งวิวัฒนาการอันยาวนานของสิ่งมีชีวิตสายพันธุ์มนุษย์ได้ถือกำเนินขึ้นเมื่อใด และกว่าจะมาเป็น โฮโม ซาเปียน(Homo sapiens) ในปัจจุบัน เราได้เปลี่ยนแปลงอะไรมาบ้าง

 

ชีวิตของเรา OUR LIFE

 • อาร์กติก Arctic : เป็นชีวนิเวศที่เต็มไปด้วยน้ำแข็งและเป็นที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตหลากหลายสายพันธุ์ที่ปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมแบบนี้ได้ เช่น วาฬ หมีขาว วอลรัส แมวน้ำ รวมทั้งมนุษย์ เช่น ชาวอินูอิท(Inuit) ซึ่งสร้างที่อยู่อาศัยชั่วคราวจากก้อนน้ำแข็ง เรียกว่า อิกลู(igloo)
 • ทุนดรา Trudra : เป็นชีวนิเวศที่มีความหนาวเย็น มีช่วงอากาศอบอุ่นสั้นมาก ประมาณ 50-60 วัน พืชส่วนใหญ่จึงเป็นพืชขนาดเล็ก เช่น หญ้า มอสส์ ดอกไม้ต่าง ๆ มีมนุษย์อาศัยอยู่หลายเผ่าพันธุ์ เช่น ชาวเนเน็ต(Nanets) ดำรงชีพด้วยการเลี้ยงเรนเดียร์ ความโดดเด่นที่ไม่เหมือนชีวนิเวศเขตอื่น คือ การเกิดขึ้นของฝูงยุงนับล้านตัวในช่วงฤดูร้อน
 • ไทก้า Taiga : ความโดเด่นของชีวนิเวศเขตนี้ คือ แนวป่าสนขนาดใหญ่ เป็นชีวนิเวศบนบกที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีความเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศแบบสุดโต่ง คือ มีฤดูหนาวยาวนานและมีฤดูร้อนช่วงสั้น ๆ เป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อปัญหาสภาพแวดล้อม เช่น ไฟป่า การบุกรุกจากแมลง เป็นต้น
 • ทะเลทราย Desert : มีสภาพภูมิอากาศแบบสุดโต่งในอีกลักษณะหนึ่ง คือ เต็มไปด้วยความแห้งแล้ง สิ่งมีชีวิตต่าง ๆ จึงต้องมีการปรับตัวเพื่อความอยู่รอด เช่น อาศัยในหลุมหรือรู การเปลี่ยนใบให้เป็นหนามของต้นกระบอกเพชร เป็นต้น
 • เขตร้อน Tropical Zone : เป็นชีวนิเวศที่มีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นในทุกลำดับความสูงของป่า แสงแดด และน้ำฝนมีบทบาทสำคัญต่อการเจริญเติบโตของพืช เป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง และมีความแตกต่างกัน
 • เขตอบอุ่น Temperate Zone : ความโดดเด่นของชีวนิเวศเขตนี้ คือ การมี 4 ฤดูกาล ได้แก่ ฤดูใบไม้ผลิ ฤดูร้อน ฤดูใบไม้ร่วง และฤดูหนาว สิ่งมีชีวิตจึงปรับตัวตามฤดูกาล
 • แอนตาร์กติกา Antarctica : เป็นบริเวณที่มีความหนาวเย็นมากที่สุดในโลก อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ระหว่าง -49 ถึง -89 องศาเซลเซียส อย่างไรก้ตามสิ่งมีชีวิตบางชนิดทั้งพืชและสัตว์ที่สามารถปรับตัวและดำรงชีวิตอยู่ได้ ท่ามกลางสภาพอากาศอันรุนแรงนี้ แม้ Antarctica ไม่มีมนุษย์อาศัยอย่างถาวร
 • วนนิเวศประเทศไทย Thailand’s Forest Ecosystems : นิทรรศการแบ่งเป็น 2 ส่วนจัดแสดง คือ ด้านในอาคารจัดแสดงนิทรรศการเรื่องการแบ่งเขตนิเวศตามความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตตามภูมิศาสตร์และวนนิเวศของไทย โดยจำลองพื้นที่ป่า 4 แบบ ได้แก่ ป่าพรุ ป่าดิบชื้น ป่าเต็งรัง และป่าดิบเขา สำหรับพื้นที่นอกอาคารจำลองพื้นที่ชุ่มน้ำ ซึ่งเป็นระบบนิเวศเดิมของทุ่งรังสิต

 

ในหลวงของเรา OUR KING

หอเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระมหากษัตริย์นักพัฒนา : บริเวณพื้นที่จัดแสดงส่วนนี้ เป็นแหล่งเรียนรู้หลักการคิด วิธีการทรงงาน และกระบวนการค้นหาคำตอบตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ผสมผสานกับองค์ความรู้เรื่องระบบนิเวศของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ทรงนำไปแก้ปัญหา พระราชทานแก่พสกนิกรในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศไทย

 

บริหารจัดการ

องค์การมหาชน/องค์กรมหาชน

ประเภทพิพิธภัณฑ์

เกษตร, วิทยาศาสตร์, การแพทย์, เทคโนโลยี, ชีวิตและธรรมชาติ

แผนที่

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) เทคโนธานี ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ : 02-577-9999 ต่อ 2122, 2123
โทรสาร : 02-577-9911
เว็บไซต์ : http://www.nsm.or.th/
อีเมล : ืnsm_mkt@nsm.or.th

วันและเวลาทำการ

วันอังคาร – ศุกร์ เวลา 09.30 – 16.00 น.

วันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 09.30 – 17.00 น.

(ปิดทำการทุกวันจันทร์)

ค่าเข้าชม

1. ค่าเข้าชม 3 พิพิธภัณฑ์ สำหรับผู้ใหญ่ 100 บาท (ทั้งชาวไทย/ต่างชาติ)

 • พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
 • พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา
 • พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ

 

2. ค่าเข้าชม 1 พิพิธภัณฑ์ สำหรับผู้ใหญ่ 200 บาท (ทั้งชาวไทย/ต่างชาติ)

 • พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า

 

3. ค่าเข้าชม บัตรรวมทั้ง 4 พิพิธภัณฑ์ สำหรับผู้ใหญ่ 300 บาท (ทั้งชาวไทย/ต่างชาติ)

4. ฟรี ค่าเข้าชมสำหรับเด็ก นักเรียน นักศึกษาระดับปริญญาตรี (อายุไม่เกิน 24 ปี โปรดแสดงบัตร) และผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป

การเดินทาง

รถโดยสารประจำทางที่ผ่านหน้าปากทางคลองห้า (เส้นรังสิต - นครนายก) สาย ปอ. 538

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

กรณีเข้าชมแบบหมู่คณะ สามารถจองเข้าชมล่วงหน้าได้ที่ 02-577 9999 ต่อ 2122 - 2123

ข้อมูลสำหรับผู้พิการ

 • ทางลาด
 • ลิฟท์โดยสาร
 • ห้องสุขา

สิ่งอำนวยความสะดวก

 • ห้องละหมาด
 • ห้องพยาบาล
 • ร้านกาแฟ
 • ร้านจำหน่ายอาหาร / ตู้กดเครื่องดื่ม

5

แบ่งปัน

กิจกรรม

13 ส.ค. 2565

20 ส.ค. 2565

09 สิงหาคม 2565
เปิดพรมแดนความรู้ระหว่างมนุษย์และธรรมชาติ ณ จุดบรรจบ ระหว่างโพรงภูอันมืดมิดและเปลวแสงแห่งความรู้   เสวนานัดพิเศษ Talkative - Talk กะถ้ำ ตอน “คน ค้น ถ้ำ”  กับ 4 คนค้นถ้ำแถวหน้าของเมืองไทย ศ.รัศมี ชูทรงเดช: ภาควิชาโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ผศ.ดร.โสภาค จันทฤทธิ์: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผศ.ดร.กันตภณ สุระประสิทธิ์ : คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คุณชัยพร ศิริพรไพบูลย์: ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาถ้ำในประเทศไทย นักวิชาการอิสระ   วันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม  2565 เวลา 13.00-16.00 น. ห้อง Phoenix 2 อาคาร 9-10 อิมแพ็ค เมืองทองธานี ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2565 ออนไลน์ผ่าน Facebook Live NSTFair Thailand และ พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า อพวช. ลงทะเบียนฟรี ได้ที่ https://forms.gle/cyHDgxEX41N13hg36

15 ต.ค. 2564

12 ตุลาคม 2564
อพวช. ร่วมกับ Asia Pacific Network of Science and Technology Centres  และ Shanghai science and technology museum    กำหนดจัดกิจกรรม ASPAC Share-2-Learn Session ในหัวข้อ “Thematic Science Museum in Asia Pacific: Concept and Creation” เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ แนวคิดและความท้าทายการดำเนินงาน ของพิพิธภัณฑ์แห่งใหม่อย่างพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า อพวช. ประเทศไทย และ Shanghai Astronomy Museum สาธารณรัฐประชาชนจีน   วันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 – 15.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ https://shorturl.at/optFM หรือสแกน QR CODE  (ไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเข้าร่วม) 

15 ส.ค. 2564

16 ส.ค. 2564

09 สิงหาคม 2564
รับสมัครครูผู้สนใจ SPECIAL CLASSROOM ONLINE ชั้นเรียนออนไลน์ "วันพิเศษ เสกความสนุก"  กิจกรรมเนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี 2564   ร่วมเรียนรู้ในหัวข้อ "Fruit Facts เรื่องของผล...กลของเมล็ด"  ผ่านช่องทาง Microsoft Team วันอังคารที่ 20 สิงหาคม 64 เวลา 10.00-11.30 น.   สำหรับคุณครูและนักเรียน ชั้น ม.1-3 จำนวนนักเรียนรวมไม่เกิน 100 คน ครูผู้สนใจสมัครโดยการสแกน QR Code ในโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์นี้  หรือกรอกแบบฟอร์มได้ที่ลิ้งค์ https://forms.gle/WfXTEAUbPeL9JTJY8   ภายในวันที่ 16 สิงหาคม 64 ประกาศรายชื่อครูที่ได้รับคัดเลือกร่วมกิจกรรม วันที่ 17 สิงหาคม 64 สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02-577 9999 ต่อ 1433 (คุณศิรประภา)

01 มิ.ย. 2564

31 ส.ค. 2564

04 มิถุนายน 2564
เปิดลงทะเบียน การนำเสนอผลงานวิชาการ ในงานสัมมนาวิชาการนานาชาติ  พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา ครั้งที่ 2 : ความหลากหลายทางชีวภาพกับการเปลี่ยนแปลงของโลกในสภาวะปัจจุบัน โดยงานจะจัดขึ้นในวันที่ 2-3 ธันวาคม 2564 ณ พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า อพวช. RAMA9 MUSEUM คลองห้า ปทุมธานี   เปิดลงทะเบียนรอบที่ 2 ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 สิงหาคม 2564 รายละเอียดการสมัคร คลิก http://bit.ly/2NXSdFR กรอกใบสมัครออนไลน์ คลิก https://forms.gle/k3ViqMdHnjgchEaFA สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2577 9999 ต่อ 2118  

01 มี.ค. 2564

30 พ.ค. 2564

30 มีนาคม 2564
อพวช. ขอเชิญชวนผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิชาการ ในงานสัมมนาวิชาการนานาชาติ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา ครั้งที่ 2  : ความหลากหลายทางชีวภาพกับการเปลี่ยนแปลงของโลกในสภาวะปัจจุบัน  วันที่ 2-3 ธันวาคม 2564 ณ พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า อพวช. คลองห้า จังหวัดปทุมธานี   เปิดรับสมัคร วันที่ 1 มีนาคม ถึง 30 พฤษภาคม 2564 รายละเอียดการสมัคร คลิก http://bit.ly/2NXSdFR กรอกใบสมัครออนไลน์ คลิก https://forms.gle/k3ViqMdHnjgchEaFA สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 2577 9999 ต่อ 2118
pav

/

next

พิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง