กำลังโหลดข้อมูล

คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

มิวเซียมไทยแลนด์

 1. หน้าแรก
 2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
 3.    >   พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า อพวช.

พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า อพวช.

06 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่นชอบ 57

35,286 ผู้เข้าชม

แกลเลอรี

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า แหล่งเรียนรู้ด้านนิเวศวิทยาของคนไทยและผู้สนใจจากทั่วโลก นิทรรศการภายในพิพิธภัณฑ์ ประกอบด้วย กำเนิดโลกและวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต การปรับตัวของสิ่งมีชีวิตในภูมิประเทศที่ต่างกัน กลุ่มสังคมของพืชและสัตว์ที่อาศัยอยู่ร่วมกันในบริเวณที่มีลักษณะเฉพาะเรียกว่า ชีวนิเวศ(Biome) ตลอดจนอิทธิพลของมนุษย์ต่อสภาพแวดล้อมนั้น นอกจากนี้ ยังจัดแสดงเขตภูมินิเวศ(Ecoregion) ของไทย ซึ่งเป็นการแบ่งพื้นที่ตามการกระจายตัวของสิ่งมีชีวิตชนิดต่าง ๆ ในประเทศไทย รวมถึงนิทรรศการเกี่ยวกับพระบามสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยนำเสนอสาระที่เป็นหลักคิด หลักการ หลักปฏิบัติ วิธีการแก้ปัญหาในเชิงกระบวนการที่เป็นสากล รวมถึงแนวทางการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ การอยู่กับธรรมชาติอย่างยั่งยืน อันจะนำไปสู่การมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ระบบนิเวศ ป้องทรัพยากรธรรมชาติ และเตรียมการรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติอย่างรู้เท่าทันตามแนวคิดและหลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ทรงพระราชทานไว้ โดยแบ่งพื้นที่การจัดแสดงออกเป็น 3 ส่วนหลัก คือ

 

บ้านของเรา OUR HOME

 • การระเบิดครั้งใหญ่ Big Bang  : สรรพสิ่งบนโลกเป็นผลสืบเนื่องมาจากการระเบิดครั้งใหญ่หรือ Big Bang ซึ่งก่อให้เกิดจักรวาล ระบบสุริยะ และโลกของเรา
 • ที่พักพิง Shelter : กว่าโลกจะกลายมาเป็น “บ้าน” ที่เหมาะสมของสิ่งมีชีวิตนั้น ได้ผ่านวิวัฒนาการมาอย่างยาวนานเกิดปรากฏการณ์ต่าง ๆ มากมาย
 • ชีวิต Life : ชีวิตบนโลกเริ่มต้นขึ้นจากการเป็นสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว ต่อมาอิทธิพลของสิ่งแวดล้อมส่งผลให้สิ่งมีชีวิตปรับตัวจนมีรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้นและถ่ายทอดลักษณะต่าง ๆ สู่ลูกหลานผ่านทางดีเอ็นเอ (DNA)
 • วิวัฒนาการและการสูญพันธุ์ครั้งใหญ่ Evolution and Mass Extinction : โลกบันทึกประวัติศาสตร์ของโลกผ่านซากดึกดำบรรพ์ ตลอดระยะเวลา 500 ล้านปีก่อน เกิดการสูญพันธุ์ครั้งใหญ่ของสิ่งมีชีวิตมากถึง 5 ครั้ง สิ่งมีชีวิตที่เหลือต้องปรับตัวและวิวัฒนาการเพื่อให้อยู่รอด แต่การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน นำไปสู่การตั้งคำถาม เรากำลังอยู่ในยุคของการสูญพันธุ์รั้งใหญ่อีกหรือไม่
 • ย่างก้าวของมนุษยชาติ Human Odyssey : ในห้วงเวลาแห่งวิวัฒนาการอันยาวนานของสิ่งมีชีวิตสายพันธุ์มนุษย์ได้ถือกำเนินขึ้นเมื่อใด และกว่าจะมาเป็น โฮโม ซาเปียน(Homo sapiens) ในปัจจุบัน เราได้เปลี่ยนแปลงอะไรมาบ้าง

 

ชีวิตของเรา OUR LIFE

 • อาร์กติก Arctic : เป็นชีวนิเวศที่เต็มไปด้วยน้ำแข็งและเป็นที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตหลากหลายสายพันธุ์ที่ปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมแบบนี้ได้ เช่น วาฬ หมีขาว วอลรัส แมวน้ำ รวมทั้งมนุษย์ เช่น ชาวอินูอิท(Inuit) ซึ่งสร้างที่อยู่อาศัยชั่วคราวจากก้อนน้ำแข็ง เรียกว่า อิกลู(igloo)
 • ทุนดรา Trudra : เป็นชีวนิเวศที่มีความหนาวเย็น มีช่วงอากาศอบอุ่นสั้นมาก ประมาณ 50-60 วัน พืชส่วนใหญ่จึงเป็นพืชขนาดเล็ก เช่น หญ้า มอสส์ ดอกไม้ต่าง ๆ มีมนุษย์อาศัยอยู่หลายเผ่าพันธุ์ เช่น ชาวเนเน็ต(Nanets) ดำรงชีพด้วยการเลี้ยงเรนเดียร์ ความโดดเด่นที่ไม่เหมือนชีวนิเวศเขตอื่น คือ การเกิดขึ้นของฝูงยุงนับล้านตัวในช่วงฤดูร้อน
 • ไทก้า Taiga : ความโดเด่นของชีวนิเวศเขตนี้ คือ แนวป่าสนขนาดใหญ่ เป็นชีวนิเวศบนบกที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีความเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศแบบสุดโต่ง คือ มีฤดูหนาวยาวนานและมีฤดูร้อนช่วงสั้น ๆ เป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อปัญหาสภาพแวดล้อม เช่น ไฟป่า การบุกรุกจากแมลง เป็นต้น
 • ทะเลทราย Desert : มีสภาพภูมิอากาศแบบสุดโต่งในอีกลักษณะหนึ่ง คือ เต็มไปด้วยความแห้งแล้ง สิ่งมีชีวิตต่าง ๆ จึงต้องมีการปรับตัวเพื่อความอยู่รอด เช่น อาศัยในหลุมหรือรู การเปลี่ยนใบให้เป็นหนามของต้นกระบอกเพชร เป็นต้น
 • เขตร้อน Tropical Zone : เป็นชีวนิเวศที่มีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นในทุกลำดับความสูงของป่า แสงแดด และน้ำฝนมีบทบาทสำคัญต่อการเจริญเติบโตของพืช เป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง และมีความแตกต่างกัน
 • เขตอบอุ่น Temperate Zone : ความโดดเด่นของชีวนิเวศเขตนี้ คือ การมี 4 ฤดูกาล ได้แก่ ฤดูใบไม้ผลิ ฤดูร้อน ฤดูใบไม้ร่วง และฤดูหนาว สิ่งมีชีวิตจึงปรับตัวตามฤดูกาล
 • แอนตาร์กติกา Antarctica : เป็นบริเวณที่มีความหนาวเย็นมากที่สุดในโลก อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ระหว่าง -49 ถึง -89 องศาเซลเซียส อย่างไรก้ตามสิ่งมีชีวิตบางชนิดทั้งพืชและสัตว์ที่สามารถปรับตัวและดำรงชีวิตอยู่ได้ ท่ามกลางสภาพอากาศอันรุนแรงนี้ แม้ Antarctica ไม่มีมนุษย์อาศัยอย่างถาวร
 • วนนิเวศประเทศไทย Thailand’s Forest Ecosystems : นิทรรศการแบ่งเป็น 2 ส่วนจัดแสดง คือ ด้านในอาคารจัดแสดงนิทรรศการเรื่องการแบ่งเขตนิเวศตามความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตตามภูมิศาสตร์และวนนิเวศของไทย โดยจำลองพื้นที่ป่า 4 แบบ ได้แก่ ป่าพรุ ป่าดิบชื้น ป่าเต็งรัง และป่าดิบเขา สำหรับพื้นที่นอกอาคารจำลองพื้นที่ชุ่มน้ำ ซึ่งเป็นระบบนิเวศเดิมของทุ่งรังสิต

 

ในหลวงของเรา OUR KING

หอเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระมหากษัตริย์นักพัฒนา : บริเวณพื้นที่จัดแสดงส่วนนี้ เป็นแหล่งเรียนรู้หลักการคิด วิธีการทรงงาน และกระบวนการค้นหาคำตอบตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ผสมผสานกับองค์ความรู้เรื่องระบบนิเวศของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ทรงนำไปแก้ปัญหา พระราชทานแก่พสกนิกรในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศไทย

 

บริหารจัดการ

องค์การมหาชน/องค์กรมหาชน

ประเภทพิพิธภัณฑ์

เกษตร, วิทยาศาสตร์, การแพทย์, เทคโนโลยี, ชีวิตและธรรมชาติ

แผนที่

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) เทคโนธานี ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ : 02-577-9999 ต่อ 2122, 2123
โทรสาร : 02-577-9911
เว็บไซต์ : http://www.nsm.or.th/
อีเมล : ืnsm_mkt@nsm.or.th

วันและเวลาทำการ

เปิดให้บริการ 

 • วันอังคาร-ศุกร์ เวลา 9.30-15.00 น.
 • วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 9.30-17.00 น.

ปิดวันจันทร์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0 2577 9999 ต่อ 2122-2123

 

ค่าเข้าชม

1. ค่าเข้าชม 3 พิพิธภัณฑ์ สำหรับผู้ใหญ่ 100 บาท (ทั้งชาวไทย/ต่างชาติ)

 • พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
 • พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา
 • พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ

 

2. ค่าเข้าชม 1 พิพิธภัณฑ์ สำหรับผู้ใหญ่ 200 บาท (ทั้งชาวไทย/ต่างชาติ)

 • พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า

 

3. ค่าเข้าชม บัตรรวมทั้ง 4 พิพิธภัณฑ์ สำหรับผู้ใหญ่ 300 บาท (ทั้งชาวไทย/ต่างชาติ)

4. ฟรี ค่าเข้าชมสำหรับเด็ก นักเรียน นักศึกษาระดับปริญญาตรี (อายุไม่เกิน 24 ปี โปรดแสดงบัตร) และผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป

การเดินทาง

รถโดยสารประจำทางที่ผ่านหน้าปากทางคลองห้า (เส้นรังสิต - นครนายก) สาย ปอ. 538

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

กรณีเข้าชมแบบหมู่คณะ สามารถจองเข้าชมล่วงหน้าได้ที่ 02-577 9999 ต่อ 2122 - 2123

ข้อมูลสำหรับผู้พิการ

 • ทางลาด
 • ลิฟท์โดยสาร
 • ห้องสุขา

สิ่งอำนวยความสะดวก

 • ห้องละหมาด
 • ห้องพยาบาล
 • ร้านกาแฟ
 • ร้านจำหน่ายอาหาร / ตู้กดเครื่องดื่ม

15

แบ่งปัน

กิจกรรม

27 ก.พ. 2567

02 มี.ค. 2567

27 กุมภาพันธ์ 2567
Research Show by Naturalist ประจำเดือนมีนาคม 2567 พบกับ Nat.แก้ม (กมลชนก วงศ์อิสรกุล) ในตอน Inside Out: Black Armor เผยความใน: ใต้เกราะแข็งทมึน   วันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2567 เวลา 13.30 - 14.30 น. บริเวณห้องการแสดง อาคารพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า อพวช. คลอง 5     ผู้สนใจสามารถสำรองที่นั่งโดยการแจ้งชื่อและจำนวนที่นั่งใต้โพสต์นี้เท่านั้น https://www.facebook.com/photo/?fbid=884995386969553&set=a.514975057304923   และขอให้ทุกท่านที่ได้รับการสำรองที่นั่งปฏิบัติตามเงื่อนไขเข้าร่วมกิจกรรมอย่างเคร่งครัด***   เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาด Covid-19 ยังคงมีอยู่ ทีมงานจึงขอให้ผู้ร่วมกิจกรรมทุกท่าน โปรดใช้ความระมัดระวังตัวเองขณะเข้าร่วมกิจกรรม   ***เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม*** • ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ต้องซื้อบัตรเข้าชมพิพิธภัณฑ์พระรมเก้า หรือเป็นสมาชิกของ อพวช. เท่านั้น*** (กรณีผู้ร่วมกิจกรรมเป็นผู้ใหญ่ ไม่ได้เป็นสมาชิก อพวช. ต้องซื้อบัตรเข้าชมพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า) • ผู้สนใจสามารถสำรองที่นั่งล่วงหน้า โดยแจ้งชื่อที่ใช้ในการจองพร้อมระบุจำนวนที่นั่งที่ต้องการ ใต้โพสต์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของ Facebook พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา Natural History Museum นี้เท่านั้น    • ขอความกรุณาท่านที่สำรองที่นั่งไว้ มาก่อนเวลากิจกรรมเริ่ม อย่างน้อย 10 นาที • ทางทีมงานขออนุญาตไม่รับ walk in (หรือขึ้นอยู่กับดุลพินิจของทีมงาน) • กรณีผู้ที่ทำการสำรองที่นั่งไว้ แล้วไม่สามารถมาร่วมกิจกรรมได้ ขอความกรุณาแจ้งกลับ เพื่อขอยกเลิกการสำรองที่นั่งก่อนวันทำกิจกรรม อย่างน้อย 1 วัน เนื่องจากจะได้ให้สิทธิ์ที่นั่ง แก่ผู้สนใจท่านอื่นๆ • กรณีที่ผู้สำรองที่นั่งไว้แล้วไม่มาเข้าร่วมกิจกรรมตามวันและเวลาที่สำรองไว้ และไม่ได้แจ้ง ขอยกเลิกมา ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาไม่ให้ท่านเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งถัดไป   • พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดการและพิจารณาคัดเลือกผู้เข้าร่วมกิจกรรม Research Show by Naturalist แต่เพียงผู้เดียว

01 ก.พ. 2567

26 ก.พ. 2567

01 กุมภาพันธ์ 2567
รับสมัครผู้สนใจร่วม Workshop Automata Toys เรียนรู้การออกแบบและพัฒนาของเล่นกลไกอย่างง่ายเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้อย่างสนุกสนาน หัวข้อการอบรม พื้นฐานของเล่นวิทยาศาสตร์และการส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก ด้วยการละเล่นและของเล่น การวิจัยเพื่อการออกแบบพัฒนาและการผลิตของเล่นวิทยาศาสตร์เพื่อการจําหน่าย การออกแบบและประดิษฐ์ของเล่นภายใต้แนวคิด : แรงและการเคลื่อนที่ แนวคิดการตลาดเพื่อการผลิตและการจัดจําหน่าย   เหมาะสำหรับ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย นิสิต นักศึกษา ที่กําลังศึกษาในสาขาด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ หรือสนใจในงานออกแบบของเล่น ครู อาจารย์ ที่มีความสนใจในการออกแบบและผลิตของเล่น นักเรียนอาชีวะศึกษา ระดับ ปวส. ที่มีความสนใจในงานออกแบบและผลิตของเล่น นักออกแบบของเล่นหรือผลิตภัณฑ์ ประชาชนที่สนใจในงานออกแบบของเล่น   กำหนดการจัดกิจกรรม วันที่ 2-3 มีนาคม 2567 ณ พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า NSM คลองห้า จ.ปทุมธานี *มีบริการห้องพักเพิ่มเติม หากต้องการ   รับสมัคร จำนวน 100 คน / ค่าลงทะเบียน 500 บาท เปิดรับสมัครวันนี้ถึง 26 กุมภาพันธ์ 2567 รายละเอียด และการลงทะเบียน คลิก https://www.nsm.or.th/nsm/th/node/54656 สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2577 9999 ต่อ 1493 (ชนกนันท์) 1496 (บุรวัชร์)

19 ธ.ค. 2566

23 ธ.ค. 2566

19 ธันวาคม 2566
ขอเชิญน้อง ๆ และผู้ปกครองทุกท่าน เข้าร่วมงานเปิดตัว  Research Show by Naturalist 2024 ภายใต้ธีม Inside Out: เผยความใน วันเสาร์ที่ 23 ธันวาคม 2566 ณ อาคารพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า   14.00-15.00 น. เปิดรับลงทะเบียนหน้างาน 15.00-17.00 น. เปิดงานและร่วมพูดคุยกับเหล่าพี่ Nat. ทั้ง 12 ท่าน น้อง ๆ ที่เข้าร่วมงาน จะได้รับสิทธิ์ลุ้นรางวัลสุดพิเศษจากพี่ Nat. จำนวน 12 ชิ้น 18.00-21.00 น. พบกับบูทจัดแสดง Collection Festival ของJunior Naturalists และพี่ Nat. ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook: https://www.facebook.com/NHMThailand?locale=th_TH  

13 ก.ค. 2566

31 ก.ค. 2566

13 กรกฎาคม 2566
ตารางกิจกรรมเดือนกรกฎาคม 2566 ณ พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า อพวช. สนุก สร้างสรรค์ พร้อมสาระน่ารู้ด้านนิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อม เหมาะกับทุกเพศ ทุกวัย ครบครันให้เลือกสรร ดังนี้   1. ภาพยนตร์บิกแบง (Big Bang) พาทุกท่านชมการกำเนิดโลกสู่ปัจจุบัน  แบบโดม 360 องศา เปิดรอบให้ชมทุกครึ่งชั่วโมง 2. Walk Rally กิจกรรมสำรวจพิพิธภัณฑ์แบบนักสำรวจธรรมชาติ มีมาให้เลือก 4 เรื่อง มหัศจรรย์แห่งชีวิต : สำรวจสิ่งมีชีวินชีวนิเวศแบบสนุก มีทั้งสำหรับกลุ่มเด็ก และกลุ่มวัยรุ่น  ก้าวในพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า : สำรวจสิ่งมีชีวิตครอบคุลมทั่วพื้นที่ Wonderful Life for Kids (สำหรับเด็กจิ๋ว) Save the Earth ปกป้องโลก ปกป้องเรา ชมพืชพรรณสวนป่า ฟรี พิเศษสุด เที่ยวครบสุดที่ต้องไปฉบับเร่งด่วน "The Museum's World Extreme" ตามหา 9 สิ่งสุดยอดบนโลก เฉพาะเรื่องสุดท้ายนี้ โปรโมชั่น 20 บาทเท่านั้น  3. Museum Trail กิจกรรมสำรวจแบบเป็นธีมเรื่องราวชวนคิด ให้เลือกหลายเส้นทางตามชอบใจ  อาทิ อาชีพสร้างสรรค์ จุดประกายความรู้ : สำรวจวิธีการทำงานของเหล่านักวิทย์  ที่พักพิง พบกับผู้อาศัยในแต่ละถิ่นทั่วโลก สติ๊กเกอร์เวอร์ชั่น เด็กเล่นได้ ผู้ใหญ่เล่นดี (New) พืชเพื่อชีวิต : พาไปทำความรู้จักพืชในมุมมองใหม่ และความสำคัญของพืชกับชีวิตอื่น ปรับ เปลี่ยน เรียน(รู้)รอด (ฉบับ Wow in the World) ท่องโลกว้าว สนุกรู้ กับการปรับตัวของสิ่งมีชีวิตจากเพื่อความอยู่รอด ที่พักพิง : พาไปรู้จักที่พักพิงที่เป็นทางบ้านและที่หลบภัยของมนุษย์ชนเผ่าในแต่ละโซน **** Museum trail สามารถสะสมเป็นเล่มของที่ระลึกได้ด้วย แต่ละเล่มมีเรื่องราวเป็นเอกลักษณ์ 4. Science Lab การทดลองทางวิทยาศาสตร์ ได้ฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กับเรื่อง "สีสวยช่วยวัด" และ "สถานีอาชีพพระราชทาน"  5. Play and Learn เรื่องใหม่ สำหรับทุกวัย กับ "Black Carbon ...ฝุ่นจิ๋ว ปลิวว่อน" กิจกรรมสาธิต ทดลอง และประดิษฐ์แท็กรักษ์โลก (กิจกรรมฟรี เฉพาะเสาร์ - อาทิตย์) 6. Science Show การแสดงทางวิทยาศาสตร์  2 เรื่อง 2 รอบต่อวัน เหมาะกับทุกวัย  ได้แก่ "ธรรมชาติมหัศจรรย์" และ "ปรับตัวเพื่ออยู่รอด"  7. Gallery Shows การแสดงที่เล่าเรื่องราวเป็นตัวละครในโซนนิทรรศการ  ครึ่งเดือนแรก ตอน ตามหารักแท้ ณ โซนป่าเขตร้อน ครึ่งเดือนหลัง พบกับตอนใหม่ เรื่องเล่าพรานไพร ณ โซนภูมินิเวศประเทศไทย 8. Mobile Science Show เรื่อง "ลำ พา เพลิน" สนุกกับความลับของต้นไผ่  9. Little maker กิจกรรมสำหรับหนูน้อยนักประดิษฐ์ที่กระตุ้นความอยากรู้ตามช่วงวัย  มีให้เลือก 4 เรื่อง ได้แก่ ดินแดนหิมะกับผองเพื่อน มอร์ มิลค์ ...พริ้วไหว โอ้ทะเลแสนงาม ฟอสซิลหรรษา ตอนใหม่ล่าสุด คือ แต่งต้มลาย สะพายหลากสี (New) 10. เปิดให้เข้าชมนิทรรศการหมุนเวียน เรื่อง "สายน้ำและชีวิต มหานทีและวิถีชนแห่งเอเชีย-แปซิฟิก"  ณ ห้องนิทรรศการชั่วคราว ชั้น 1 พิพิธภัณฑ์ ฟรี   * โปรดลงทะเบียนการเข้าชมและร่วมกิจกรรมในเว็บไซด์ล่วงหน้าที่ https://nsm.welovebooking.net/onecampus    

01 ก.ค. 2566

30 ก.ค. 2566

30 มิถุนายน 2566
เมื่อพายุทะเลทรายพาพัดข้ามมิติ ชายหนุ่มแห่งชนเผ่าคาซัค มาพบรักกับหญิงสาวชนเผ่าเบดูอิน และมอบของล้ำค่าให้หญิงอันเป็นที่รัก แต่เรื่องราวกลับตาลปัตร ไม่ง่ายดังหวัง ด้วยเหตุแห่งแสงอาทิตย์ แล้วพวกเขาจะทำอย่างไร? ร่วมค้นหาความลับและลุ้นกับความรัก ของทั้งสองไปด้วยกัน ในการแสดงที่คุณจะได้เป็นส่วนหนึ่งในเรื่องราวอลวน   Immersive Science Drama เรื่อง “อูฐเราหัวใจเดียวกัน... ความลับ สุริยัน” ณ ทะเลทราย พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า อพวช. คลองห้า ปทุมธานี  พิกัด https://goo.gl/maps/TPKbpJdUgeg8zDqX9   เปิดการแสดงทุกวันเสาร์ – อาทิตย์ ตลอดเดือนกรกฎาคม 2566 เปิดการแสดงวันละ 3 รอบ เวลา 11.00 - 12.00 น. / 13.00 - 14.00 น. / 14.30 - 15.30 น.   ประเภทบัตรเข้าชมการแสดง บัตรปกติ ผู้เข้าชมสามารถเลือกเส้นทางหลักได้หนึ่งเส้นทาง พร้อมรับของที่ระลึก บุคคลทั่วไป 300 บาท สมาชิก NSM 270 บาท บัตรพิเศษ ผู้เข้าชมจะได้สิทธิ์เข้าชมเส้นทางพิเศษ ที่นอกเหนือจากเส้นทางหลัก และได้ค้นหาความลับของเรื่องราวน่าพิศวง พร้อมรับของที่ระลึก บุคคลทั่วไป 350 บาท สมาชิก NSM 300 บาท ** ราคานี้เฉพาะบัตรเข้าชมการแสดง ไม่รวมค่าเข้าชมพิพิธภัณฑ์ปกติ   หมายเหตุ กรณีที่ผู้เข้าชมเป็นเด็ก แนะนำให้มีอายุ 7 ปีขึ้นไป จำกัดจำนวนผู้เข้าชม 30 ท่าน/รอบ   สนใจเข้าชมการแสดง ทำได้ 2 วิธี ดังนี้ จองเข้าชมการแสดง คลิก https://forms.gle/sTxnoDfD46oLDLYS8 เปิดระบบจอง เวลา 9.00 - 16.00 น. ตัดรอบจองทุกวันพุธ เวลา 12.00 น. ท่านที่จองรอบชมการแสดง จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อดำเนินการชำระเงิน Walk-in ซื้อบัตรเข้าชม ณ เคาท์เตอร์จำหน่ายบัตรในพิพิธภัณฑ์ โปรดซื้อบัตรก่อนรอบการแสดงนั้น ๆ อย่างน้อย 1 ชั่วโมง   สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2577 9999 ต่อ 2103 (ณรงค์ฤทธิ์) Email : nsm.scicamp@gmail.com
pav

/

next

พิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง