กำลังโหลดข้อมูล

คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

มิวเซียมไทยแลนด์

 1. หน้าแรก
 2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
 3.    >   พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา อพวช.

พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา อพวช.

26 สิงหาคม 2563

ชื่นชอบ 68

2,127 ผู้เข้าชม

แกลเลอรี

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

 

พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา ได้รับการจัดตั้งในปี พ.ศ.๒๕๓๘ เพื่อให้เป็นศูนย์กลางการศึกษาวิจัยด้านธรรมชาติวิทยาของประเทศไทยและประเทศใกล้เคียง และยังเป็นศูนย์จัดแสดงนิทรรศการความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งนำเสนอตั้งแต่การกำเนิดโลก สู่กำเนิดสรรพสิ่งและสิ่งมีชีวิต ที่ล้วนผ่านกระบวนการวิวัฒนาการมานานและยังคงดำเนินเช่นนี้ต่อไป เพื่อดำรงไว้ซึ่งความหลากหลาย

พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา เป็นอาคาร 2 ชั้น ขนาดพื้นที่ประมาณ 3,000 ตารางเมตร จัดแบ่งพื้นที่ออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่

 • ส่วนสำนักงาน ประกอบด้วย ห้องทำงาน ห้องปฏิบัติการ ห้องสมุด ห้องควบคุม และอื่นๆ 
 • ส่วนแสดงนิทรรศการ ประกอบด้วย
  • ส่วนแสดงนิทรรศการถาวร
  • ส่วนแสดงนิทรรศการหมุนเวียน
  • ห้องแสดงนิทรรศการ น.พ.บุญส่ง เลขะกุล 
 • คลังเก็บวัสดุตัวอย่าง ประกอบด้วยคลังเก็บวัสดุตัวอย่างแห้ง และคลังเก็บวัสดุตัวอย่างเปียก  

วัสดุตัวอย่างเริ่มต้นจากการบริจาคตัวอย่างนกและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมจากครอบครัวนายแพทย์บุญส่ง เลขะกุล และตัวอย่างปลา สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก สัตว์เลื้อยคลาน และสัตว์ทะเลที่ไม่มีกระดูกสันหลัง จากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ต่อมาจึงได้เก็บตัวอย่างพืชและสัตว์ทุกชนิดต่อเนื่องมาถึงปัจจุบัน

 

ห้องเขาสัตว์นายแพทย์บุญส่ง เลขะกุล

 • ประเภทของ "เขา"
 • เขากูปรี
 • เขาควายป่า
 • เขาสมัน

 

 

อุทยานล้านปี

ย้อนกาลเวลาไปสู่อดีตอันไกลโพ้นของดินแดนที่เป็นประเทศไทยว่ามีธรรมชาติและมีสิ่งมีชีวิตใดเคยดำรงเผ่าพันธุ์อยู่ ด้วยการจำลองสภาพธรรมชาติ สิ่งมีชีวิต ณ ยุคสมัยก่อนประวัติศาสตร์มาให้ชม ภายใต้บรรยากาศธรรมชาติภายนอกอาคาร

 

โซน 1 การกำเนิดโลก

 • หลากคำถามชวนคิด
 • จำลองการกำเนิดจักรวาล
 • สื่อผสมจำลองการกำเนิดจักรวาล

 

โซน 2 การกำเนิดสิ่งมีชีวิต

 • คุณสมบัติของสิ่งมีชีวิตทั้ง 9 ประการ
 • แบบจำลองการกำเนิดสิ่งมีชีวิตในห้องทดลอง
 • ระดับขององค์ประกอบทางชีววิทยาของสิ่งมีชีวิต

 

โซน 3 วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต

 • บรรยากาศของโลกในมหายุค  ก่อนมหายุคโบราณ
 • สิ่งแวดล้อมและสัตว์ในมหายุคกลาง  สิ่งแวดล้อมและสัตว์ในมหายุคปัจจุบัน   กระบวนการเกิดชนิดพันธ์ุใหม่

 

โซน 4 ความหลากหลายทางชีวภาพ

 • ความหลากหลายของ 5 อาณาจักรสิ่งมีชีวิต
 • อาณาจักรแบคทีเรีย
 • อาณาจักรโปรติสตา
 • อาณาจักรเห็ดรา
 • อาณาจักรสัตวฺ์
 • อาณาจักรพืช

 

บริหารจัดการ

กรมศิลปากร

ประเภทพิพิธภัณฑ์

เกษตร, วิทยาศาสตร์, การแพทย์, เทคโนโลยี, ชีวิตและธรรมชาติ

แผนที่

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เทคโนธานี เลขที่ 39 หมู่ 3 ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ : 2-577-9999
โทรสาร : 02-577 9911
เว็บไซต์ : http://www.nsm.or.th/
อีเมล : info@nsm.or.th

วันและเวลาทำการ

วันอังคาร – ศุกร์ เวลา 09.30 – 16.00 น.

วันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 09.30 – 17.00 น.

(ปิดทำการทุกวันจันทร์)

ค่าเข้าชม

1. ค่าเข้าชม 3 พิพิธภัณฑ์ สำหรับผู้ใหญ่ 100 บาท (ทั้งชาวไทย/ต่างชาติ)

 • พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
 • พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา
 • พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ

 

2. ค่าเข้าชม 1 พิพิธภัณฑ์ สำหรับผู้ใหญ่ 200 บาท (ทั้งชาวไทย/ต่างชาติ)

 • พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า

 

3. ค่าเข้าชม บัตรรวมทั้ง 4 พิพิธภัณฑ์ สำหรับผู้ใหญ่ 300 บาท (ทั้งชาวไทย/ต่างชาติ)

4. ฟรี ค่าเข้าชมสำหรับเด็ก นักเรียน นักศึกษาระดับปริญญาตรี (อายุไม่เกิน 24 ปี โปรดแสดงบัตร) และผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป

การเดินทาง

รถโดยสารประจำทางที่ผ่านหน้าปากทางคลองห้า (เส้นรังสิต - นครนายก) สาย ปอ. 538

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

กรณีเข้าชมแบบหมู่คณะ สามารถจองเข้าชมล่วงหน้าได้ที่ 02-577 9999 ต่อ 2122 - 2123

1

แบ่งปัน

กิจกรรม

09 ส.ค. 2564

14 ส.ค. 2564

09 สิงหาคม 2564
รับสมัครครูผู้สนใจ SPECIAL CLASSROOM ONLINE ชั้นเรียนออนไลน์ "วันพิเศษ เสกความสนุก"  กิจกรรมเนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี 2564   ร่วมเรียนรู้ในหัวข้อ "Dugong Insight: ผ่าความลับ เผยความรู้ กับโครงกระดูกพะยูน"  ผ่านช่องทาง Microsoft Team วันอังคารที่ 17 สิงหาคม 64 เวลา 10.00-11.30 น.   สำหรับคุณครูและนักเรียน ชั้น ป.5-6 จำนวนนักเรียนรวมไม่เกิน 100 คน ครูผู้สนใจสมัครโดยการสแกน QR Code ในโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์นี้  หรือกรอกแบบฟอร์มได้ที่ลิ้งค์ https://l.facebook.com/l.php...   ภายในวันที่ 14 สิงหาคม 64 ประกาศรายชื่อครูที่ได้รับคัดเลือกร่วมกิจกรรม วันที่ 15 สิงหาคม 64 สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02-577 9999 ต่อ 1433 (คุณศิรประภา)

03 ส.ค. 2564

20 ส.ค. 2564

03 สิงหาคม 2564
ขอเชิญแฟนพันธุ์แท้ และ FC ผู้เคยมีประสบการณ์ร่วมสนุก กับกิจกรรม Research Show by Naturalist มาร่วมกันโพสต์ภาพถ่ายคอลเลคชั่นของสะสมส่วนตัวที่เกี่ยวข้องกันกับกิจกรรม พร้อมทั้งทำแบบสำรวจความคิดเห็นการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมการเรียนรู้ ซึ่งจัดทำขึ้นโดย อพวช. เพียงแค่สแกน QR Code ข้างใต้นี้    เมื่อทำแบบสอบถามเสร็จสิ้น แคปภาพหน้าจอแล้วส่งมาใต้โพสต์นี้  พร้อมภาพคอลเลคชั่นของสะสมหรือที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม Research Show by Naturalist ลิงก์ : https://www.facebook.com/534778856633069/posts/3959438350833752/?d=n   โดยทางทีมงานจะทำการสุ่มผู้โชคดีจำนวน  20 ท่านแรก เพื่อส่งของที่ระลึกสุดพิเศษถึงบ้าน  ร่วมกิจกรรมตั้งแต่วันนี้จนถึง 20  สิงหาคม 2564   **ทั้งนี้ ข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสำรวจครั้งนี้ มีขึ้นใช้เพื่อเป็นการประเมินผลการดำเนินกิจกรรม ที่ผ่านมา อีกทั้งใช้เป็นแนวทางในการพัฒนากิจกรรม โดย อพวช. จะไม่เผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคล โดยไม่ได้รับอนุญาตและยินยอมจากทุกท่าน**

10 ก.ค. 2564

17 ก.ค. 2564

12 กรกฎาคม 2564
QUIZ สนุก..ลุ้นรางวัล กับรายการ RESEARCH TOUR ตอบคำถามว่า “อับสปอร์ของเฟินมีหน้าที่อะไร? A: สะสมอาหาร B: สังเคราะห์ด้วยแสง C: สืบพันธุ์   ตอบถูกลุ้นรับรางวัล ชุดสถานีตรวจอากาศ Weather Station จำนวน 20 รางวัล ค้นหาคำตอบที่ช่อง YouTube : NSMThailand รายการ RESEARCH TOUR EP.5 >> https://www.youtube.com/watch?v=BXWGf5NklIk   เงื่อนไขการร่วมกิจกรรม 1. ผู้ร่วมกิจกรรมต้องกดไลก์เพจเฟซบุ๊ก : NSM Thailand 2. ตอบคำถามโดยคอมเมนต์ใต้โพสต์ และแชร์โพสต์นี้ไปยังหน้าไทม์ไลน์ของตัวเอง  พร้อมทั้งตั้งค่าโพสต์เป็นสาธารณะ ลิ้งค์ : https://www.facebook.com/124655640903463/posts/4739961696039478/?d=n 3. ผู้ร่วมกิจกรรมต้องบันทึกภาพหลักฐานไว้ในคอมเมนต์ของโพสต์นี้ 4. สามารถร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันที่ 10-17 กรกฎาคม 2564 เวลา 23.59 น. 5. คณะกรรมการจะทำการสุ่มผู้โชคดีที่ตอบคำถามถูกต้อง และทำตามกติกาครบถ้วน  เพื่อรับชุดสถานีตรวจอากาศ Weather Station จำนวน 20 รางวัล 6. ขอสงวนสิทธิ์ 1 ท่าน ต่อ 1 สิทธิ์เท่านั้น 7. ประกาศผลภายในวันที่ 24 กรกฎาคม 2564 ที่หน้าเพจเฟซบุ๊ก : NSM Thailand 8. ของรางวัลไม่สามารถแลกเป็นเงินสดได้ 9. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

20 มิ.ย. 2564

26 มิ.ย. 2564

22 มิถุนายน 2564
QUIZ สนุก..ลุ้นรางวัล กับรายการ Research Tour  คำถาม : สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์คือ ? A. คางคกเบติกมิดไวฟ์  B. ตะพาบม่านลาย C. วัวแดง   ตอบถูกลุ้นรับ หนังสือการเตรียมตัวทางธรรมชาติวิทยา เพื่อการศึกษาทางอนุกรมวิธาน จำนวน 10 รางวัล หาคำตอบที่ช่อง YouTube : NSMThailand   เงื่อนไขการร่วมกิจกรรม 1. ผู้ร่วมกิจกรรมต้องกดไลก์เพจเฟซบุ๊ก : NSM Thailand 2. ตอบคำถามโดยคอมเมนต์ใต้โพสต์ และแชร์โพสต์นี้ ไปยังหน้าไทม์ไลน์ของตัวเอง พร้อมทั้งตั้งค่าโพสต์เป็นสาธารณะ ลิ้งค์ : https://www.facebook.com/124655640903463/posts/4684725974896384/?d=n 3. ผู้ร่วมกิจกรรมต้องบันทึกภาพหลักฐานไว้ในคอมเมนต์ของโพสต์นี้ 4. สามารถร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันที่ 20-26 มิถุนายน 2564  5. คณะกรรมการจะทำการสุ่มผู้โชคดีที่ตอบคำถามถูกต้อง  และทำตามกติกาครบถ้วน เพื่อรับ หนังสือการเตรียมตัวทางธรรมชาติวิทยา เพื่อการศึกษาทางอนุกรมวิธาน จำนวน 10 รางวัล 6. ขอสงวนสิทธิ์ 1 ท่าน ต่อ 1 สิทธิ์เท่านั้น 7. ประกาศผลภายในวันที่ 3 กรกฎาคม 2564 ที่หน้าเพจเฟซบุ๊ก NSM Thailand 8. ของรางวัลไม่สามารถแลกเป็นเงินสดได้ 9. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

20 มิ.ย. 2564

16 มิถุนายน 2564
เชิญชวนเข้าร่วมเสวนาหรรษา เรื่อง ห้องเรียนธรรมชาติและกิจกรรมศึกษาผีเสื้อกลางคืน   โลกใบนี้คือห้องเรียนธรรมชาติที่กว้างใหญ่ไพศาล เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ไม่มีที่สิ้นสุด  อพวช. มาชวนคิด ชวนคุย กับ ผู้ก่อตั้งศูนย์ศึกษาธรรมชาติบ้านป่า  และมาฟังเรื่องเล่าจากประสบการณ์จริงของนักเรียนจากห้องเรียนธรรมชาติ   วันอาทิตย์ที่ 20 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 - 12.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ จำกัดเพียง 100 ท่านเท่านั้น   ลงทะเบียนฟรี ตั้งแต่วันนี้ ถึง 15 มิถุนายน 2564 ที่ https://bit.ly/2TZbCJp (ลิงก์สำหรับการเข้าร่วมเสวนา จะถูกจัดส่งให้ทางอีเมลที่ลงทะเบียน) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2577 9999 ต่อ 1626 (อรทัย)
pav

/

next

พิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

24 กุมภาพันธ์ 2564
11,951
518