กำลังโหลดข้อมูล

คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

มิวเซียมไทยแลนด์

 1. หน้าแรก
 2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
 3.    >   พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา อพวช.

พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา อพวช.

29 สิงหาคม 2566

ชื่นชอบ 70

11,927 ผู้เข้าชม

แกลเลอรี

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

 

พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา ได้รับการจัดตั้งในปี พ.ศ.๒๕๓๘ เพื่อให้เป็นศูนย์กลางการศึกษาวิจัยด้านธรรมชาติวิทยาของประเทศไทยและประเทศใกล้เคียง และยังเป็นศูนย์จัดแสดงนิทรรศการความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งนำเสนอตั้งแต่การกำเนิดโลก สู่กำเนิดสรรพสิ่งและสิ่งมีชีวิต ที่ล้วนผ่านกระบวนการวิวัฒนาการมานานและยังคงดำเนินเช่นนี้ต่อไป เพื่อดำรงไว้ซึ่งความหลากหลาย

พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา เป็นอาคาร 2 ชั้น ขนาดพื้นที่ประมาณ 3,000 ตารางเมตร จัดแบ่งพื้นที่ออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่

 • ส่วนสำนักงาน ประกอบด้วย ห้องทำงาน ห้องปฏิบัติการ ห้องสมุด ห้องควบคุม และอื่นๆ 
 • ส่วนแสดงนิทรรศการ ประกอบด้วย
  • ส่วนแสดงนิทรรศการถาวร
  • ส่วนแสดงนิทรรศการหมุนเวียน
  • ห้องแสดงนิทรรศการ น.พ.บุญส่ง เลขะกุล 
 • คลังเก็บวัสดุตัวอย่าง ประกอบด้วยคลังเก็บวัสดุตัวอย่างแห้ง และคลังเก็บวัสดุตัวอย่างเปียก  

วัสดุตัวอย่างเริ่มต้นจากการบริจาคตัวอย่างนกและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมจากครอบครัวนายแพทย์บุญส่ง เลขะกุล และตัวอย่างปลา สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก สัตว์เลื้อยคลาน และสัตว์ทะเลที่ไม่มีกระดูกสันหลัง จากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ต่อมาจึงได้เก็บตัวอย่างพืชและสัตว์ทุกชนิดต่อเนื่องมาถึงปัจจุบัน

 

ห้องเขาสัตว์นายแพทย์บุญส่ง เลขะกุล

 • ประเภทของ "เขา"
 • เขากูปรี
 • เขาควายป่า
 • เขาสมัน

 

 

อุทยานล้านปี

ย้อนกาลเวลาไปสู่อดีตอันไกลโพ้นของดินแดนที่เป็นประเทศไทยว่ามีธรรมชาติและมีสิ่งมีชีวิตใดเคยดำรงเผ่าพันธุ์อยู่ ด้วยการจำลองสภาพธรรมชาติ สิ่งมีชีวิต ณ ยุคสมัยก่อนประวัติศาสตร์มาให้ชม ภายใต้บรรยากาศธรรมชาติภายนอกอาคาร

 

โซน 1 การกำเนิดโลก

 • หลากคำถามชวนคิด
 • จำลองการกำเนิดจักรวาล
 • สื่อผสมจำลองการกำเนิดจักรวาล

 

โซน 2 การกำเนิดสิ่งมีชีวิต

 • คุณสมบัติของสิ่งมีชีวิตทั้ง 9 ประการ
 • แบบจำลองการกำเนิดสิ่งมีชีวิตในห้องทดลอง
 • ระดับขององค์ประกอบทางชีววิทยาของสิ่งมีชีวิต

 

โซน 3 วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต

 • บรรยากาศของโลกในมหายุค  ก่อนมหายุคโบราณ
 • สิ่งแวดล้อมและสัตว์ในมหายุคกลาง  สิ่งแวดล้อมและสัตว์ในมหายุคปัจจุบัน   กระบวนการเกิดชนิดพันธ์ุใหม่

 

โซน 4 ความหลากหลายทางชีวภาพ

 • ความหลากหลายของ 5 อาณาจักรสิ่งมีชีวิต
 • อาณาจักรแบคทีเรีย
 • อาณาจักรโปรติสตา
 • อาณาจักรเห็ดรา
 • อาณาจักรสัตวฺ์
 • อาณาจักรพืช

 

บริหารจัดการ

องค์การมหาชน/องค์กรมหาชน

ประเภทพิพิธภัณฑ์

เกษตร, วิทยาศาสตร์, การแพทย์, เทคโนโลยี, ชีวิตและธรรมชาติ

แผนที่

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เทคโนธานี เลขที่ 39 หมู่ 3 ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ : 2-577-9999
โทรสาร : 02-577 9911
เว็บไซต์ : http://www.nsm.or.th/
อีเมล : info@nsm.or.th

วันและเวลาทำการ

เปิดให้บริการ 

 • วันอังคาร-ศุกร์ เวลา 9.30-15.00 น.
 • วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 9.30-17.00 น.

ปิดวันจันทร์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0 2577 9999 ต่อ 2122-2123

 

ค่าเข้าชม

1. ค่าเข้าชม 3 พิพิธภัณฑ์ สำหรับผู้ใหญ่ 100 บาท (ทั้งชาวไทย/ต่างชาติ)

 • พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
 • พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา
 • พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ

 

2. ค่าเข้าชม 1 พิพิธภัณฑ์ สำหรับผู้ใหญ่ 200 บาท (ทั้งชาวไทย/ต่างชาติ)

 • พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า

 

3. ค่าเข้าชม บัตรรวมทั้ง 4 พิพิธภัณฑ์ สำหรับผู้ใหญ่ 300 บาท (ทั้งชาวไทย/ต่างชาติ)

4. ฟรี ค่าเข้าชมสำหรับเด็ก นักเรียน นักศึกษาระดับปริญญาตรี (อายุไม่เกิน 24 ปี โปรดแสดงบัตร) และผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป

การเดินทาง

รถโดยสารประจำทางที่ผ่านหน้าปากทางคลองห้า (เส้นรังสิต - นครนายก) สาย ปอ. 538

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

กรณีเข้าชมแบบหมู่คณะ สามารถจองเข้าชมล่วงหน้าได้ที่ 02-577 9999 ต่อ 2122 - 2123

3

แบ่งปัน

กิจกรรม

02 เม.ย. 2567

06 เม.ย. 2567

02 เมษายน 2567
Research Show by Naturalist ประจำเดือนเมษายน 2567 Inside out: เผยความใน พบกับ Nat.มะนาว (ฐิติมา ภู่มาก) ตอน Bony Body : เผยความในที่ซ่อนในโครงกระดูก   วันเสาร์ที่ 6 เมษายน 2567 เวลา 13.30 - 14.30 น. บริเวณห้องการแสดง อาคารพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า อพวช. คลอง 5   ผู้สนใจสามารถสำรองที่นั่งโดยการแจ้งชื่อและจำนวนที่นั่งใต้โพสต์นี้เท่านั้น https://www.facebook.com/photo/?fbid=909105624558529&set=a.514975057304923&locale=th_TH   ขอให้ทุกท่านที่ได้รับการสำรองที่นั่งปฏิบัติตามเงื่อนไขเข้าร่วมกิจกรรมอย่างเคร่งครัด*** เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาด Covid-19 ยังคงมีอยู่ ทีมงานจึงขอให้ผู้ร่วมกิจกรรมทุกท่าน โปรดใช้ความระมัดระวังตัวเองขณะเข้าร่วมกิจกรรม   ***เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม*** ผู้ร่วมกิจกรรมต้องซื้อบัตรเข้าชม “พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า” หรือเป็นสมาชิกของ อพวช. เท่านั้น (กรณีผู้ใหญ่ ที่ไม่ได้เป็นสมาชิก อพวช. ต้องซื้อบัตรเข้าชมพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า) ผู้สนใจสามารถสำรองที่นั่งล่วงหน้า โดยแจ้งชื่อที่ใช้ในการจองพร้อมระบุจำนวนที่นั่ง ใต้โพสต์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมนี้เท่านั้ https://www.facebook.com/photo/?fbid=909105624558529&set=a.514975057304923&locale=th_TH ขอความกรุณาท่านที่สำรองที่นั่งไว้ มาก่อนเวลากิจกรรมเริ่ม อย่างน้อย 10 นาที ทางทีมงานขออนุญาตไม่รับ walk in (หรือขึ้นอยู่กับดุลพินิจของทีมงาน) กรณีผู้ที่ทำการสำรองที่นั่งไว้ แล้วไม่สามารถมาร่วมกิจกรรมได้ ขอความกรุณาแจ้งกลับ เพื่อขอยกเลิกการสำรองที่นั่งก่อน อย่างน้อย 1 วัน เนื่องจากจะได้ให้สิทธิ์แก่ผู้สนใจท่านอื่น กรณีที่ผู้สำรองที่นั่งไว้แล้วไม่มาเข้าร่วมกิจกรรมตามวันและเวลาที่สำรองไว้  และไม่ได้แจ้งขอยกเลิกมา ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาไม่ให้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งถัดไป พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดการและพิจารณาคัดเลือกผู้เข้าร่วมกิจกรรม Research Show by Naturalist แต่เพียงผู้เดียว

07 ก.พ. 2567

10 ก.พ. 2567

07 กุมภาพันธ์ 2567
มาแล้ว . Research Show by Naturalist ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 กับหัวข้อ Inside out: เผยความใน . วันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567 พบกับ Nat. ชัย (สัญชัย เมฆฉาย) ในตอน Super Jumper : จอมกระโดดไกล   พี่ Nat.ชัย  จะมาเผยความใน  ของ “จอมกระโดดไกล”   เวลา 13.30 - 14.30 น. บริเวณห้องการแสดง อาคารพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า อพวช. คลอง 5 . ผู้สนใจสามารถสำรองที่นั่งโดยการแจ้งชื่อและจำนวนที่นั่งใต้โพสต์นี้เท่านั้น !!! และ ขอให้ทุกท่านที่ได้รับการสำรองที่นั่งปฏิบัติตามเงื่อนไขเข้าร่วมกิจกรรมอย่างเคร่งครัด*** . เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาด Covid-19 ยังคงมีอยู่ ทีมงานจึงขอให้ผู้ร่วมกิจกรรมทุกท่าน โปรดใช้ความระมัดระวังตัวเองขณะเข้าร่วมกิจกรรม . แล้วพบกันนะคะ!   ........................................................................................ ***เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม*** • ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ต้องซื้อบัตรเข้าชมพิพิธภัณฑ์ ตามเงื่อนไขของ อพวช. เท่านั้น • ผู้สนใจสามารถสำรองที่นั่งล่วงหน้า โดยแจ้งชื่อที่ใช้ในการจองพร้อมระบุจำนวนที่นั่งที่ต้องการใต้โพสต์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของ Facebook พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา Natural History Museum นี้เท่านั้น • ขอความกรุณาท่านที่สำรองที่นั่งไว้ มาก่อนเวลากิจกรรมเริ่ม อย่างน้อย 10 นาที • ทางทีมงานขออนุญาตไม่รับ walk in (หรือขึ้นอยู่กับดุลพินิจของทีมงาน) • กรณีผู้ที่ทำการสำรองที่นั่งไว้ แล้วไม่สามารถมาร่วมกิจกรรมได้ ขอความกรุณาแจ้งกลับเพื่อ ขอยกเลิกการสำรองที่นั่งก่อนวันทำกิจกรรม อย่างน้อย 1 วัน เนื่องจากจะได้ให้สิทธิ์ที่นั่งแก่ผู้สนใจท่านอื่นๆ • กรณีที่ผู้สำรองที่นั่งไว้แล้วไม่มาเข้าร่วมกิจกรรมตามวันและเวลาที่สำรองไว้ และไม่ได้แจ้งขอยกเลิกมา ทางทีมงาน ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาไม่ให้ท่านเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งถัดไป • พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดการและพิจารณาคัดเลือกผู้เข้าร่วมกิจกรรม Research Show by Naturalist แต่เพียงผู้เดียว ...................................................................................................................................................... #NatualHistoryMuseumพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาอพวช. #Rama9Museumพิพิธภัณฑ์พระราม9 #อพวช. #NSMThailand #ResearchShowbyNaturalist

19 ม.ค. 2567

20 ม.ค. 2567

19 มกราคม 2567
Research Show by Naturalist ประจำเดือนมกราคม 2567 Miracle of Nature: มหัศจรรย์แห่งธรรมชาติ Explorium Special : Research Show by Naturalist พบกับ Nat.หน่อย (ทัศนัย จีนทอง) ตอน Wing Insight : ส่องลึกแผ่นปีก   วันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2567 เวลา 13.30 - 14.30 น.  ณ ห้องกิจกรรม Explorium จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. เดอะ สตรีท รัชดา (ชั้น 5)   กิจกรรมมีค่าใช้จ่ายในการร่วมกิจกรรม 100 บาท / ครอบครัว (2 คน) ผู้สนใจสามารถสำรองที่นั่งโดยการแจ้งชื่อและจำนวนที่นั่งใต้โพสต์ด้านล่างนี้ https://www.facebook.com/NHMThailand/posts/pfbid02ctWPW1RjfXQm45eEmiTSeDww8ifH9ZY36FVmp6B53kR7hhNPyVo3cPWcD5YsLsMPl?locale=th_TH   รับจำนวน 30 ที่นั่งแรกที่แจ้งสำรองมาก่อนเท่านั้น (First come first served) และขอให้ทุกท่านที่ได้รับการสำรองที่นั่งปฏิบัติตามกฎการเข้าร่วมกิจกรรมอย่างเคร่งครัด เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาด Covid-19 ยังคงมีอยู่ ทีมงานจึงขอให้ผู้ร่วมกิจกรรมทุกท่าน โปรดใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่เข้าร่วมกิจกรรม และหมั่นฉีดสเปร์แอลกอฮอล์    **หมายเหตุ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาขอสงวนสิทธิ์ในการจัดการและพิจารณาคัดเลือก ผู้เข้าร่วมกิจกรรม Research Show by Naturalist แต่เพียงผู้เดียว*** ***เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม*** ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ต้องซื้อบัตรเข้าร่วมกิจกรรม ตามเงื่อนไขของ อพวช. เท่านั้น ผู้สนใจสามารถสำรองที่นั่งล่วงหน้า โดยแจ้งชื่อที่ใช้ในการจองพร้อมระบุจำนวนที่นั่ง ใต้โพสต์ประชาสัมพันธ์ใน Facebook พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา Natural History Museum เท่านั้น ขอความกรุณาท่านที่สำรองที่นั่งไว้ มาก่อนเวลากิจกรรมเริ่ม อย่างน้อย 10 นาที ทางทีมงานขออนุญาตไม่รับ walk in (หรือขึ้นอยู่กับดุลพินิจของทีมงาน) กรณีผู้ที่ทำการสำรองที่นั่งไว้ แล้วไม่สามารถมาร่วมกิจกรรมได้ ขอความกรุณาแจ้งกลับเพื่อ ขอยกเลิกการสำรองที่นั่งก่อนวันทำกิจกรรม อย่างน้อย 1 วัน เนื่องจากจะได้ให้สิทธิ์แก่ท่านอื่นๆ

05 ม.ค. 2567

06 ม.ค. 2567

05 มกราคม 2567
Research Show by Naturalist ประจำเดือนมกราคม 2567 มาในธีมใหม่...ไฉไลเหมือนเดิม "Inside out: เผยความใน"   วันเสาร์ที่ 6 มกราคม 2567 พบกับ Nat. พี่เหมียว (ดร.อารมณ์ มุจรินทร์) ตอน Inside Out: Spiny Bun เผยความใน: ซาลาเปามีหนาม    มา ทำความรู้จัก เม่นทะเล มา เผยความใน ของ เม่นทะเล มา ล้วงความลับ ของ เม่นทะเล มาเรียนรู้นอกห้องเรียนกับพี่ Nat. พี่เหมียว ที่จะมาเผยความในของเม่นทะเล กัน   เวลา 13.30 - 14.30 น. บริเวณห้องการแสดง อาคารพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า อพวช. คลอง 5 ผู้สนใจสามารถสำรองที่นั่งโดยการแจ้งชื่อและจำนวนที่นั่งใต้โพสต์  https://web.facebook.com/photo?fbid=846278137507945&set=a.514975053971590&locale=th_TH   ขอให้ทุกท่านที่ได้รับการสำรองที่นั่งปฏิบัติตามเงื่อนไขเข้าร่วมกิจกรรมอย่างเคร่งครัด*** เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาด Covid-19 ยังคงมีอยู่ ทีมงานจึงขอให้ผู้ร่วมกิจกรรมทุกท่าน  โปรดใช้ความระมัดระวังตัวเองขณะเข้าร่วมกิจกรรม   ***เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม*** • ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ต้องซื้อบัตรเข้าชมพิพิธภัณฑ์พระรมเก้า หรือเป็นสมาชิกของ อพวช. เท่านั้น*** (กรณีผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่เป็น ผู้ใหญ่ ที่ไม่ได้เป็นสมาชิก อพวช. ต้องซื้อบัตรเข้าชมพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า) • ผู้สนใจสามารถสำรองที่นั่งล่วงหน้า โดยแจ้งชื่อที่ใช้ในการจองพร้อมระบุจำนวนที่นั่ง ที่ต้องการใต้โพสต์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของ Facebook พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ วิทยา Natural History Museum นี้เท่านั้น • ขอความกรุณาท่านที่สำรองที่นั่งไว้ มาก่อนเวลากิจกรรมเริ่ม อย่างน้อย 10 นาที • ทางทีมงานขออนุญาตไม่รับ walk in (หรือขึ้นอยู่กับดุลพินิจของทีมงาน) • กรณีผู้ที่ทำการสำรองที่นั่งไว้ แล้วไม่สามารถมาร่วมกิจกรรมได้ ขอความกรุณาแจ้งกลับ เพื่อขอยกเลิกการสำรองที่นั่งก่อนวันทำกิจกรรม อย่างน้อย 1 วัน เนื่องจากจะได้ให้สิทธิ์ที่นั่งแก่ผู้สนใจท่านอื่นๆ • กรณีที่ผู้สำรองที่นั่งไว้แล้วไม่มาเข้าร่วมกิจกรรมตามวันและเวลาที่สำรองไว้ และไม่ได้แจ้งขอยกเลิกมา ทางทีมงาน ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาไม่ให้ท่านเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งถัดไป • พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดการและพิจารณาคัดเลือกผู้เข้าร่วมกิจกรรม Research Show by Naturalist แต่เพียงผู้เดียว

29 ส.ค. 2566

02 ก.ย. 2566

29 สิงหาคม 2566
กิจกรรม Research Show by Naturalist เดือนกันยายน 2566 วันเสาร์ที่ 2 กันยายน 2566 พบกับ Nat. อุ้ม (ดร.ศิริกัญญา จึงธนวงศ์) ตอน Women in Ichthyology: ผู้หญิงนักมีนวิทยา   มาเรียนรู้กันว่า ผู้หญิง…นักมีนวิทยา คืออะไร ผู้หญิง…นักมีนวิทยา เขาต้องเรียนอะไรมา ผู้หญิง…นักมีนวิทยา เขาทำงานกันอย่างไร ผู้หญิง…นักมีนวิทยา เขามีประสบการณ์สนุกๆอะไรบ้าง มาเรียนรู้นอกห้องเรียนพร้อมๆกัน กับพี่ Nat.อุ้ม ที่จะมาเล่าเรี่องราวสนุกๆ ของผู้หญิง…นักมีนวิทยา กัน   เวลา 13.30 - 14.30 น. ห้องการแสดงทางธรรมชาติวิทยา พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา อพวช. คลอง 5   ผู้สนใจสามารถสำรองที่นั่งโดยการแจ้งชื่อและจำนวนที่นั่งใต้โพสต์นี้เท่านั้น https://www.facebook.com/photo/?fbid=760278206107939&set=a.514975053971590 รับจำนวน 50 ที่นั่งแรกที่แจ้งสำรองมาก่อนเท่านั้น (First come first served) ขอให้ทุกท่านที่ได้รับการสำรองที่นั่งปฏิบัติตามกฎการเข้าร่วมกิจกรรมอย่างเคร่งครัด เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาด Covid-19 ยังคงมีอยู่ จึงขอให้ผู้ร่วมกิจกรรมทุกท่าน โปรดใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่เข้าร่วมกิจกรรม และหมั่นฉีดสเปร์แอลกอฮอล์   ***หมายเหตุ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาขอสงวนสิทธิ์ในการจัดการและพิจารณาคัดเลือก ผู้เข้าร่วมกิจกรรม Research Show by Naturalist แต่เพียงผู้เดียว***   ***เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม*** • ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ต้องซื้อบัตรเข้าชมพิพิธภัณฑ์ ตามเงื่อนไขของ อพวช. เท่านั้น • ผู้สนใจสามารถสำรองที่นั่งล่วงหน้า โดยแจ้งชื่อที่ใช้ในการจองพร้อมระบุจำนวนที่นั่ง ที่ต้องการใต้โพสต์ประชาสัมพันธ์กิจกรรม https://www.facebook.com/photo/?fbid=760278206107939&set=a.514975053971590 Facebook พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา Natural History Museum นี้เท่านั้น • ขอความกรุณาท่านที่สำรองที่นั่งไว้ มาก่อนเวลากิจกรรมเริ่ม อย่างน้อย 10 นาที • ขออนุญาตไม่รับ walk in (หรือขึ้นอยู่กับดุลพินิจของทีมงาน) • กรณีผู้ที่ทำการสำรองที่นั่งไว้ แล้วไม่สามารถมาร่วมกิจกรรมได้ ขอความกรุณาแจ้งกลับ เพื่อขอยกเลิกการสำรองที่นั่งก่อนวันทำกิจกรรม อย่างน้อย 1 วัน เนื่องจากจะได้ให้สิทธิ์ที่นั่ง แก่ผู้สนใจท่านอื่นๆ • กรณีที่ผู้สำรองที่นั่งไว้แล้วไม่มาเข้าร่วมกิจกรรมตามวันและเวลาที่สำรองไว้  และไม่ได้แจ้งขอยกเลิกมา ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาไม่ให้ท่านเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งถัดไป • พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดการและพิจารณาคัดเลือก ผู้เข้าร่วมกิจกรรม Research Show by Naturalist แต่เพียงผู้เดียว
pav

/

next

พิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง