กำลังโหลดข้อมูล

คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

มิวเซียมไทยแลนด์

 1. หน้าแรก
 2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
 3.    >   พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา อพวช.

พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา อพวช.

06 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่นชอบ 68

7,684 ผู้เข้าชม

แกลเลอรี

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

 

พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา ได้รับการจัดตั้งในปี พ.ศ.๒๕๓๘ เพื่อให้เป็นศูนย์กลางการศึกษาวิจัยด้านธรรมชาติวิทยาของประเทศไทยและประเทศใกล้เคียง และยังเป็นศูนย์จัดแสดงนิทรรศการความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งนำเสนอตั้งแต่การกำเนิดโลก สู่กำเนิดสรรพสิ่งและสิ่งมีชีวิต ที่ล้วนผ่านกระบวนการวิวัฒนาการมานานและยังคงดำเนินเช่นนี้ต่อไป เพื่อดำรงไว้ซึ่งความหลากหลาย

พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา เป็นอาคาร 2 ชั้น ขนาดพื้นที่ประมาณ 3,000 ตารางเมตร จัดแบ่งพื้นที่ออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่

 • ส่วนสำนักงาน ประกอบด้วย ห้องทำงาน ห้องปฏิบัติการ ห้องสมุด ห้องควบคุม และอื่นๆ 
 • ส่วนแสดงนิทรรศการ ประกอบด้วย
  • ส่วนแสดงนิทรรศการถาวร
  • ส่วนแสดงนิทรรศการหมุนเวียน
  • ห้องแสดงนิทรรศการ น.พ.บุญส่ง เลขะกุล 
 • คลังเก็บวัสดุตัวอย่าง ประกอบด้วยคลังเก็บวัสดุตัวอย่างแห้ง และคลังเก็บวัสดุตัวอย่างเปียก  

วัสดุตัวอย่างเริ่มต้นจากการบริจาคตัวอย่างนกและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมจากครอบครัวนายแพทย์บุญส่ง เลขะกุล และตัวอย่างปลา สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก สัตว์เลื้อยคลาน และสัตว์ทะเลที่ไม่มีกระดูกสันหลัง จากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ต่อมาจึงได้เก็บตัวอย่างพืชและสัตว์ทุกชนิดต่อเนื่องมาถึงปัจจุบัน

 

ห้องเขาสัตว์นายแพทย์บุญส่ง เลขะกุล

 • ประเภทของ "เขา"
 • เขากูปรี
 • เขาควายป่า
 • เขาสมัน

 

 

อุทยานล้านปี

ย้อนกาลเวลาไปสู่อดีตอันไกลโพ้นของดินแดนที่เป็นประเทศไทยว่ามีธรรมชาติและมีสิ่งมีชีวิตใดเคยดำรงเผ่าพันธุ์อยู่ ด้วยการจำลองสภาพธรรมชาติ สิ่งมีชีวิต ณ ยุคสมัยก่อนประวัติศาสตร์มาให้ชม ภายใต้บรรยากาศธรรมชาติภายนอกอาคาร

 

โซน 1 การกำเนิดโลก

 • หลากคำถามชวนคิด
 • จำลองการกำเนิดจักรวาล
 • สื่อผสมจำลองการกำเนิดจักรวาล

 

โซน 2 การกำเนิดสิ่งมีชีวิต

 • คุณสมบัติของสิ่งมีชีวิตทั้ง 9 ประการ
 • แบบจำลองการกำเนิดสิ่งมีชีวิตในห้องทดลอง
 • ระดับขององค์ประกอบทางชีววิทยาของสิ่งมีชีวิต

 

โซน 3 วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต

 • บรรยากาศของโลกในมหายุค  ก่อนมหายุคโบราณ
 • สิ่งแวดล้อมและสัตว์ในมหายุคกลาง  สิ่งแวดล้อมและสัตว์ในมหายุคปัจจุบัน   กระบวนการเกิดชนิดพันธ์ุใหม่

 

โซน 4 ความหลากหลายทางชีวภาพ

 • ความหลากหลายของ 5 อาณาจักรสิ่งมีชีวิต
 • อาณาจักรแบคทีเรีย
 • อาณาจักรโปรติสตา
 • อาณาจักรเห็ดรา
 • อาณาจักรสัตวฺ์
 • อาณาจักรพืช

 

บริหารจัดการ

กรมศิลปากร

ประเภทพิพิธภัณฑ์

เกษตร, วิทยาศาสตร์, การแพทย์, เทคโนโลยี, ชีวิตและธรรมชาติ

แผนที่

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เทคโนธานี เลขที่ 39 หมู่ 3 ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ : 2-577-9999
โทรสาร : 02-577 9911
เว็บไซต์ : http://www.nsm.or.th/
อีเมล : info@nsm.or.th

วันและเวลาทำการ

เปิดให้บริการ 

 • วันอังคาร-ศุกร์ เวลา 9.30-15.00 น.
 • วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 9.30-17.00 น.

ปิดวันจันทร์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0 2577 9999 ต่อ 2122-2123

 

ค่าเข้าชม

1. ค่าเข้าชม 3 พิพิธภัณฑ์ สำหรับผู้ใหญ่ 100 บาท (ทั้งชาวไทย/ต่างชาติ)

 • พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
 • พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา
 • พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ

 

2. ค่าเข้าชม 1 พิพิธภัณฑ์ สำหรับผู้ใหญ่ 200 บาท (ทั้งชาวไทย/ต่างชาติ)

 • พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า

 

3. ค่าเข้าชม บัตรรวมทั้ง 4 พิพิธภัณฑ์ สำหรับผู้ใหญ่ 300 บาท (ทั้งชาวไทย/ต่างชาติ)

4. ฟรี ค่าเข้าชมสำหรับเด็ก นักเรียน นักศึกษาระดับปริญญาตรี (อายุไม่เกิน 24 ปี โปรดแสดงบัตร) และผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป

การเดินทาง

รถโดยสารประจำทางที่ผ่านหน้าปากทางคลองห้า (เส้นรังสิต - นครนายก) สาย ปอ. 538

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

กรณีเข้าชมแบบหมู่คณะ สามารถจองเข้าชมล่วงหน้าได้ที่ 02-577 9999 ต่อ 2122 - 2123

3

แบ่งปัน

กิจกรรม

17 พ.ค. 2566

27 พ.ค. 2566

16 พฤษภาคม 2566
เชิญชวนเยาวชนมาเปิดโลกความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต ฝึกการสังเกต และจำแนกสิ่งมีชีวิตที่อยู่รอบตัว เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างฐานข้อมูล ด้านความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศ ผ่านแอปพลิเคชัน iNaturalist ในกิจกรรม Nature Explorer พร้อมรับเกียรติบัตรเมื่อทำกิจกรรมครบตามหลักสูตร   วันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม 2566 เวลา 8.30-15.30 น.* ดูกำหนดการที่หน้าเว็บไซต์ ณ สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา   รับสมัครน้องๆ อายุ 10 – 16 ปี รับจำนวนจำกัด 40 คน เท่านั้น จะต้องมีและสามารถใช้งานอุปกรณ์สมาร์ตโฟนพร้อมอินเทอร์เน็ต ได้อย่างคล่องแคล่ว พร้อมดาวน์โหลด และติดตั้งแอปพลิเคชัน iNaturalist** ดูขั้นตอนการติดตั้งแอปพลิเคชันในเว็บไซต์   ค่าใช้จ่าย บุคคลทั่วไป 1,500 บาท/คน สมาชิก NSM ลด 10% รายละเอียดโครงการ กำหนดการ การดาวน์โหลดและติดตั้งแอปพลิเคชัน การเตรียมตัวและการสมัคร คลิก https://www.nsm.or.th/nsm/th/node/44980 * สมัครล่วงหน้าเท่านั้น (ไม่รับ Walk-in)

15 พ.ค. 2566

21 พ.ค. 2566

15 พฤษภาคม 2566
เปิดรับสมัคร Junior Taxidermist (นักสตัฟฟ์รุ่นเยาว์) รูปแบบ 2 วัน ไป-กลับ (ไม่ค้างคืน)  เรียนรู้เรื่องราวหลากหลายจากโครงกระดูก ทั้งสัตว์เล็กและใหญ่ ลงมือ สตัฟฟ์ปู เก็บรักษาสภาพตัวอย่างปูด้วยเทคนิค Taxidermy   สำหรับน้อง ๆ อายุ 9-15 ปี รับจำนวนจำกัด 30 คน เท่านั้น วันเสาร์-อาทิตย์ที่ 20-21 พฤษภาคม 2566 เวลา 9.00-16.00 น. ณ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา NSM คลองห้า ปทุมธานี   ค่าใช้จ่าย 2,000 บาท (สมาชิก อพวช. ลด 10%) รับ เกียรติบัตร เมื่อทำกิจกรรมครบตามหลักสูตร   สมัครล่วงหน้าเท่านั้น (ไม่รับ Walk-in) ดูรายละเอียดและการสมัคร https://www.nsm.or.th/nsm/th/node/4496 สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2577 9999 ต่อ 2103

21 มิ.ย. 2565

26 มิ.ย. 2565

21 มิถุนายน 2565
เปิดรับสมัคร Junior Taxidermist (นักสตัฟฟ์รุ่นเยาว์) ตอน Skeleton โครงร่างสร้างเรื่อง  เรียนรู้ เข้าใจ และสัมผัสประสบการณ์จริงในการเก็บรักษาสภาพตัวอย่าง  ด้วยเทคนิคการสตัฟฟ์สัตว์ (Taxidermy) รวมถึงงานด้านการจัดการกระดูกของสิ่งมีชีวิต รับเกียรติบัตร เมื่อทำกิจกรรมครบตามโปรแกรม   รูปแบบ 2 วัน ไป-กลับ (ไม่ค้างคืน) สำหรับน้อง ๆ อายุ 10-15 ปี วันเสาร์-อาทิตย์ที่ 25-26 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00-16.00 น. ณ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา อพวช. คลองห้า ปทุมธานี   ค่าใช้จ่าย 2,000 บาท / สมาชิก อพวช. ลด 10% รับเพียง 30 คน สมัครล่วงหน้าเท่านั้น (ไม่รับ Walk-in) ดูรายละเอียดและการสมัครที่ https://www.nsm.or.th/nsm/th/node/15460 สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2577 9999 ต่อ 2103

09 ส.ค. 2564

14 ส.ค. 2564

09 สิงหาคม 2564
รับสมัครครูผู้สนใจ SPECIAL CLASSROOM ONLINE ชั้นเรียนออนไลน์ "วันพิเศษ เสกความสนุก"  กิจกรรมเนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี 2564   ร่วมเรียนรู้ในหัวข้อ "Dugong Insight: ผ่าความลับ เผยความรู้ กับโครงกระดูกพะยูน"  ผ่านช่องทาง Microsoft Team วันอังคารที่ 17 สิงหาคม 64 เวลา 10.00-11.30 น.   สำหรับคุณครูและนักเรียน ชั้น ป.5-6 จำนวนนักเรียนรวมไม่เกิน 100 คน ครูผู้สนใจสมัครโดยการสแกน QR Code ในโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์นี้  หรือกรอกแบบฟอร์มได้ที่ลิ้งค์ https://l.facebook.com/l.php...   ภายในวันที่ 14 สิงหาคม 64 ประกาศรายชื่อครูที่ได้รับคัดเลือกร่วมกิจกรรม วันที่ 15 สิงหาคม 64 สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02-577 9999 ต่อ 1433 (คุณศิรประภา)

03 ส.ค. 2564

20 ส.ค. 2564

03 สิงหาคม 2564
ขอเชิญแฟนพันธุ์แท้ และ FC ผู้เคยมีประสบการณ์ร่วมสนุก กับกิจกรรม Research Show by Naturalist มาร่วมกันโพสต์ภาพถ่ายคอลเลคชั่นของสะสมส่วนตัวที่เกี่ยวข้องกันกับกิจกรรม พร้อมทั้งทำแบบสำรวจความคิดเห็นการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมการเรียนรู้ ซึ่งจัดทำขึ้นโดย อพวช. เพียงแค่สแกน QR Code ข้างใต้นี้    เมื่อทำแบบสอบถามเสร็จสิ้น แคปภาพหน้าจอแล้วส่งมาใต้โพสต์นี้  พร้อมภาพคอลเลคชั่นของสะสมหรือที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม Research Show by Naturalist ลิงก์ : https://www.facebook.com/534778856633069/posts/3959438350833752/?d=n   โดยทางทีมงานจะทำการสุ่มผู้โชคดีจำนวน  20 ท่านแรก เพื่อส่งของที่ระลึกสุดพิเศษถึงบ้าน  ร่วมกิจกรรมตั้งแต่วันนี้จนถึง 20  สิงหาคม 2564   **ทั้งนี้ ข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสำรวจครั้งนี้ มีขึ้นใช้เพื่อเป็นการประเมินผลการดำเนินกิจกรรม ที่ผ่านมา อีกทั้งใช้เป็นแนวทางในการพัฒนากิจกรรม โดย อพวช. จะไม่เผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคล โดยไม่ได้รับอนุญาตและยินยอมจากทุกท่าน**
pav

/

next

พิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง