กำลังโหลดข้อมูล

คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

มิวเซียมไทยแลนด์

 1. หน้าแรก
 2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
 3.    >   พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา อพวช.

พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา อพวช.

29 สิงหาคม 2566

ชื่นชอบ 70

9,417 ผู้เข้าชม

แกลเลอรี

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

 

พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา ได้รับการจัดตั้งในปี พ.ศ.๒๕๓๘ เพื่อให้เป็นศูนย์กลางการศึกษาวิจัยด้านธรรมชาติวิทยาของประเทศไทยและประเทศใกล้เคียง และยังเป็นศูนย์จัดแสดงนิทรรศการความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งนำเสนอตั้งแต่การกำเนิดโลก สู่กำเนิดสรรพสิ่งและสิ่งมีชีวิต ที่ล้วนผ่านกระบวนการวิวัฒนาการมานานและยังคงดำเนินเช่นนี้ต่อไป เพื่อดำรงไว้ซึ่งความหลากหลาย

พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา เป็นอาคาร 2 ชั้น ขนาดพื้นที่ประมาณ 3,000 ตารางเมตร จัดแบ่งพื้นที่ออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่

 • ส่วนสำนักงาน ประกอบด้วย ห้องทำงาน ห้องปฏิบัติการ ห้องสมุด ห้องควบคุม และอื่นๆ 
 • ส่วนแสดงนิทรรศการ ประกอบด้วย
  • ส่วนแสดงนิทรรศการถาวร
  • ส่วนแสดงนิทรรศการหมุนเวียน
  • ห้องแสดงนิทรรศการ น.พ.บุญส่ง เลขะกุล 
 • คลังเก็บวัสดุตัวอย่าง ประกอบด้วยคลังเก็บวัสดุตัวอย่างแห้ง และคลังเก็บวัสดุตัวอย่างเปียก  

วัสดุตัวอย่างเริ่มต้นจากการบริจาคตัวอย่างนกและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมจากครอบครัวนายแพทย์บุญส่ง เลขะกุล และตัวอย่างปลา สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก สัตว์เลื้อยคลาน และสัตว์ทะเลที่ไม่มีกระดูกสันหลัง จากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ต่อมาจึงได้เก็บตัวอย่างพืชและสัตว์ทุกชนิดต่อเนื่องมาถึงปัจจุบัน

 

ห้องเขาสัตว์นายแพทย์บุญส่ง เลขะกุล

 • ประเภทของ "เขา"
 • เขากูปรี
 • เขาควายป่า
 • เขาสมัน

 

 

อุทยานล้านปี

ย้อนกาลเวลาไปสู่อดีตอันไกลโพ้นของดินแดนที่เป็นประเทศไทยว่ามีธรรมชาติและมีสิ่งมีชีวิตใดเคยดำรงเผ่าพันธุ์อยู่ ด้วยการจำลองสภาพธรรมชาติ สิ่งมีชีวิต ณ ยุคสมัยก่อนประวัติศาสตร์มาให้ชม ภายใต้บรรยากาศธรรมชาติภายนอกอาคาร

 

โซน 1 การกำเนิดโลก

 • หลากคำถามชวนคิด
 • จำลองการกำเนิดจักรวาล
 • สื่อผสมจำลองการกำเนิดจักรวาล

 

โซน 2 การกำเนิดสิ่งมีชีวิต

 • คุณสมบัติของสิ่งมีชีวิตทั้ง 9 ประการ
 • แบบจำลองการกำเนิดสิ่งมีชีวิตในห้องทดลอง
 • ระดับขององค์ประกอบทางชีววิทยาของสิ่งมีชีวิต

 

โซน 3 วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต

 • บรรยากาศของโลกในมหายุค  ก่อนมหายุคโบราณ
 • สิ่งแวดล้อมและสัตว์ในมหายุคกลาง  สิ่งแวดล้อมและสัตว์ในมหายุคปัจจุบัน   กระบวนการเกิดชนิดพันธ์ุใหม่

 

โซน 4 ความหลากหลายทางชีวภาพ

 • ความหลากหลายของ 5 อาณาจักรสิ่งมีชีวิต
 • อาณาจักรแบคทีเรีย
 • อาณาจักรโปรติสตา
 • อาณาจักรเห็ดรา
 • อาณาจักรสัตวฺ์
 • อาณาจักรพืช

 

บริหารจัดการ

องค์การมหาชน/องค์กรมหาชน

ประเภทพิพิธภัณฑ์

เกษตร, วิทยาศาสตร์, การแพทย์, เทคโนโลยี, ชีวิตและธรรมชาติ

แผนที่

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เทคโนธานี เลขที่ 39 หมู่ 3 ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ : 2-577-9999
โทรสาร : 02-577 9911
เว็บไซต์ : http://www.nsm.or.th/
อีเมล : info@nsm.or.th

วันและเวลาทำการ

เปิดให้บริการ 

 • วันอังคาร-ศุกร์ เวลา 9.30-15.00 น.
 • วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 9.30-17.00 น.

ปิดวันจันทร์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0 2577 9999 ต่อ 2122-2123

 

ค่าเข้าชม

1. ค่าเข้าชม 3 พิพิธภัณฑ์ สำหรับผู้ใหญ่ 100 บาท (ทั้งชาวไทย/ต่างชาติ)

 • พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
 • พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา
 • พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ

 

2. ค่าเข้าชม 1 พิพิธภัณฑ์ สำหรับผู้ใหญ่ 200 บาท (ทั้งชาวไทย/ต่างชาติ)

 • พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า

 

3. ค่าเข้าชม บัตรรวมทั้ง 4 พิพิธภัณฑ์ สำหรับผู้ใหญ่ 300 บาท (ทั้งชาวไทย/ต่างชาติ)

4. ฟรี ค่าเข้าชมสำหรับเด็ก นักเรียน นักศึกษาระดับปริญญาตรี (อายุไม่เกิน 24 ปี โปรดแสดงบัตร) และผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป

การเดินทาง

รถโดยสารประจำทางที่ผ่านหน้าปากทางคลองห้า (เส้นรังสิต - นครนายก) สาย ปอ. 538

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

กรณีเข้าชมแบบหมู่คณะ สามารถจองเข้าชมล่วงหน้าได้ที่ 02-577 9999 ต่อ 2122 - 2123

3

แบ่งปัน

กิจกรรม

29 ส.ค. 2566

02 ก.ย. 2566

29 สิงหาคม 2566
กิจกรรม Research Show by Naturalist เดือนกันยายน 2566 วันเสาร์ที่ 2 กันยายน 2566 พบกับ Nat. อุ้ม (ดร.ศิริกัญญา จึงธนวงศ์) ตอน Women in Ichthyology: ผู้หญิงนักมีนวิทยา   มาเรียนรู้กันว่า ผู้หญิง…นักมีนวิทยา คืออะไร ผู้หญิง…นักมีนวิทยา เขาต้องเรียนอะไรมา ผู้หญิง…นักมีนวิทยา เขาทำงานกันอย่างไร ผู้หญิง…นักมีนวิทยา เขามีประสบการณ์สนุกๆอะไรบ้าง มาเรียนรู้นอกห้องเรียนพร้อมๆกัน กับพี่ Nat.อุ้ม ที่จะมาเล่าเรี่องราวสนุกๆ ของผู้หญิง…นักมีนวิทยา กัน   เวลา 13.30 - 14.30 น. ห้องการแสดงทางธรรมชาติวิทยา พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา อพวช. คลอง 5   ผู้สนใจสามารถสำรองที่นั่งโดยการแจ้งชื่อและจำนวนที่นั่งใต้โพสต์นี้เท่านั้น https://www.facebook.com/photo/?fbid=760278206107939&set=a.514975053971590 รับจำนวน 50 ที่นั่งแรกที่แจ้งสำรองมาก่อนเท่านั้น (First come first served) ขอให้ทุกท่านที่ได้รับการสำรองที่นั่งปฏิบัติตามกฎการเข้าร่วมกิจกรรมอย่างเคร่งครัด เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาด Covid-19 ยังคงมีอยู่ จึงขอให้ผู้ร่วมกิจกรรมทุกท่าน โปรดใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่เข้าร่วมกิจกรรม และหมั่นฉีดสเปร์แอลกอฮอล์   ***หมายเหตุ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาขอสงวนสิทธิ์ในการจัดการและพิจารณาคัดเลือก ผู้เข้าร่วมกิจกรรม Research Show by Naturalist แต่เพียงผู้เดียว***   ***เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม*** • ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ต้องซื้อบัตรเข้าชมพิพิธภัณฑ์ ตามเงื่อนไขของ อพวช. เท่านั้น • ผู้สนใจสามารถสำรองที่นั่งล่วงหน้า โดยแจ้งชื่อที่ใช้ในการจองพร้อมระบุจำนวนที่นั่ง ที่ต้องการใต้โพสต์ประชาสัมพันธ์กิจกรรม https://www.facebook.com/photo/?fbid=760278206107939&set=a.514975053971590 Facebook พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา Natural History Museum นี้เท่านั้น • ขอความกรุณาท่านที่สำรองที่นั่งไว้ มาก่อนเวลากิจกรรมเริ่ม อย่างน้อย 10 นาที • ขออนุญาตไม่รับ walk in (หรือขึ้นอยู่กับดุลพินิจของทีมงาน) • กรณีผู้ที่ทำการสำรองที่นั่งไว้ แล้วไม่สามารถมาร่วมกิจกรรมได้ ขอความกรุณาแจ้งกลับ เพื่อขอยกเลิกการสำรองที่นั่งก่อนวันทำกิจกรรม อย่างน้อย 1 วัน เนื่องจากจะได้ให้สิทธิ์ที่นั่ง แก่ผู้สนใจท่านอื่นๆ • กรณีที่ผู้สำรองที่นั่งไว้แล้วไม่มาเข้าร่วมกิจกรรมตามวันและเวลาที่สำรองไว้  และไม่ได้แจ้งขอยกเลิกมา ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาไม่ให้ท่านเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งถัดไป • พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดการและพิจารณาคัดเลือก ผู้เข้าร่วมกิจกรรม Research Show by Naturalist แต่เพียงผู้เดียว

17 พ.ค. 2566

27 พ.ค. 2566

16 พฤษภาคม 2566
เชิญชวนเยาวชนมาเปิดโลกความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต ฝึกการสังเกต และจำแนกสิ่งมีชีวิตที่อยู่รอบตัว เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างฐานข้อมูล ด้านความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศ ผ่านแอปพลิเคชัน iNaturalist ในกิจกรรม Nature Explorer พร้อมรับเกียรติบัตรเมื่อทำกิจกรรมครบตามหลักสูตร   วันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม 2566 เวลา 8.30-15.30 น.* ดูกำหนดการที่หน้าเว็บไซต์ ณ สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา   รับสมัครน้องๆ อายุ 10 – 16 ปี รับจำนวนจำกัด 40 คน เท่านั้น จะต้องมีและสามารถใช้งานอุปกรณ์สมาร์ตโฟนพร้อมอินเทอร์เน็ต ได้อย่างคล่องแคล่ว พร้อมดาวน์โหลด และติดตั้งแอปพลิเคชัน iNaturalist** ดูขั้นตอนการติดตั้งแอปพลิเคชันในเว็บไซต์   ค่าใช้จ่าย บุคคลทั่วไป 1,500 บาท/คน สมาชิก NSM ลด 10% รายละเอียดโครงการ กำหนดการ การดาวน์โหลดและติดตั้งแอปพลิเคชัน การเตรียมตัวและการสมัคร คลิก https://www.nsm.or.th/nsm/th/node/44980 * สมัครล่วงหน้าเท่านั้น (ไม่รับ Walk-in)

15 พ.ค. 2566

21 พ.ค. 2566

15 พฤษภาคม 2566
เปิดรับสมัคร Junior Taxidermist (นักสตัฟฟ์รุ่นเยาว์) รูปแบบ 2 วัน ไป-กลับ (ไม่ค้างคืน)  เรียนรู้เรื่องราวหลากหลายจากโครงกระดูก ทั้งสัตว์เล็กและใหญ่ ลงมือ สตัฟฟ์ปู เก็บรักษาสภาพตัวอย่างปูด้วยเทคนิค Taxidermy   สำหรับน้อง ๆ อายุ 9-15 ปี รับจำนวนจำกัด 30 คน เท่านั้น วันเสาร์-อาทิตย์ที่ 20-21 พฤษภาคม 2566 เวลา 9.00-16.00 น. ณ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา NSM คลองห้า ปทุมธานี   ค่าใช้จ่าย 2,000 บาท (สมาชิก อพวช. ลด 10%) รับ เกียรติบัตร เมื่อทำกิจกรรมครบตามหลักสูตร   สมัครล่วงหน้าเท่านั้น (ไม่รับ Walk-in) ดูรายละเอียดและการสมัคร https://www.nsm.or.th/nsm/th/node/4496 สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2577 9999 ต่อ 2103

21 มิ.ย. 2565

26 มิ.ย. 2565

21 มิถุนายน 2565
เปิดรับสมัคร Junior Taxidermist (นักสตัฟฟ์รุ่นเยาว์) ตอน Skeleton โครงร่างสร้างเรื่อง  เรียนรู้ เข้าใจ และสัมผัสประสบการณ์จริงในการเก็บรักษาสภาพตัวอย่าง  ด้วยเทคนิคการสตัฟฟ์สัตว์ (Taxidermy) รวมถึงงานด้านการจัดการกระดูกของสิ่งมีชีวิต รับเกียรติบัตร เมื่อทำกิจกรรมครบตามโปรแกรม   รูปแบบ 2 วัน ไป-กลับ (ไม่ค้างคืน) สำหรับน้อง ๆ อายุ 10-15 ปี วันเสาร์-อาทิตย์ที่ 25-26 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00-16.00 น. ณ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา อพวช. คลองห้า ปทุมธานี   ค่าใช้จ่าย 2,000 บาท / สมาชิก อพวช. ลด 10% รับเพียง 30 คน สมัครล่วงหน้าเท่านั้น (ไม่รับ Walk-in) ดูรายละเอียดและการสมัครที่ https://www.nsm.or.th/nsm/th/node/15460 สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2577 9999 ต่อ 2103

09 ส.ค. 2564

14 ส.ค. 2564

09 สิงหาคม 2564
รับสมัครครูผู้สนใจ SPECIAL CLASSROOM ONLINE ชั้นเรียนออนไลน์ "วันพิเศษ เสกความสนุก"  กิจกรรมเนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี 2564   ร่วมเรียนรู้ในหัวข้อ "Dugong Insight: ผ่าความลับ เผยความรู้ กับโครงกระดูกพะยูน"  ผ่านช่องทาง Microsoft Team วันอังคารที่ 17 สิงหาคม 64 เวลา 10.00-11.30 น.   สำหรับคุณครูและนักเรียน ชั้น ป.5-6 จำนวนนักเรียนรวมไม่เกิน 100 คน ครูผู้สนใจสมัครโดยการสแกน QR Code ในโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์นี้  หรือกรอกแบบฟอร์มได้ที่ลิ้งค์ https://l.facebook.com/l.php...   ภายในวันที่ 14 สิงหาคม 64 ประกาศรายชื่อครูที่ได้รับคัดเลือกร่วมกิจกรรม วันที่ 15 สิงหาคม 64 สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02-577 9999 ต่อ 1433 (คุณศิรประภา)
pav

/

next

พิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง