คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   Research Show by Naturalist
กิจกรรมปี 2567

14 มิ.ย. 2567

15 มิ.ย. 2567

Research Show by Naturalist

93 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

มาแล้ว Research Show by Naturalist ประจำเดือนมิถุนายน 2567

Miracle of Nature: มหัศจรรย์แห่งธรรมชาติ

พบกับ Nat.อุ้ม (ดร.ศิริกัญญา จึงธนวงศ์)

ในตอน Secrets of the Oarfish : ความลับ (ปลา) พญานาค

 

วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2567 เวลา 13.30 - 14.30 น.

บริเวณห้องการแสดง อาคารพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า อพวช. คลอง 5

 

ผู้สนใจสามารถสำรองที่นั่งโดยสแกน QRCode หรือลงชื่อผ่านลิงค์ในโพสต์นี้เท่านั้น 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdpkxebLo1usjSAKu4S2NYj-U6GIb4eCsRo4Dpm73cNbNyJGQ/viewform?usp=sharing

 

และขอให้ทุกท่านที่ได้รับการสำรองที่นั่งปฏิบัติตามเงื่อนไขเข้าร่วมกิจกรรมอย่างเคร่งครัด**

เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาด Covid-19 ยังคงมีอยู่ ทีมงานจึงขอให้ทุกท่าน 

โปรดใช้ความระมัดระวังตัวเองขณะเข้าร่วมกิจกรรม

 

***เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม***

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ต้องซื้อบัตรเข้าชมพิพิธภัณฑ์พระรามเก้าหรือเป็นสมาชิกของ อพวช. เท่านั้น

(กรณีผู้ใหญ่ ที่ไม่ได้เป็นสมาชิก อพวช. ต้องซื้อบัตรเข้าชมพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า)

• ผู้สนใจสามารถสำรองที่นั่งล่วงหน้า โดยแจ้งชื่อที่ใช้ในการจอง พร้อมระบุจำนวนที่นั่ง

ที่ต้องการใน QR Code ในโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ หรือ ลิงค์

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdpkxebLo1usjSAKu4S2NYj-U6GIb4eCsRo4Dpm73cNbNyJGQ/viewform?usp=sharing เท่านั้น

• ขอความกรุณาท่านที่สำรองที่นั่งไว้ มาก่อนเวลากิจกรรมเริ่ม อย่างน้อย 10 นาที

• ทางทีมงานขออนุญาตไม่รับ walk in (หรือขึ้นอยู่กับดุลพินิจของทีมงาน)

• กรณีผู้ที่ทำการสำรองที่นั่งไว้ แล้วไม่สามารถมาร่วมกิจกรรมได้ ขอความกรุณาแจ้งกลับ

เพื่อขอยกเลิกการสำรองที่นั่งก่อนวันกิจกรรม อย่างน้อย 1 วัน เนื่องจากจะได้ให้สิทธิ์

แก่ผู้สนใจท่านอื่นๆ

• กรณีที่ผู้สำรองที่นั่งไว้แล้วไม่มาเข้าร่วมกิจกรรมตามวันและเวลาที่สำรองไว้

และไม่ได้แจ้งขอยกเลิกมา ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาไม่ให้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งถัดไป

• พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดการและพิจารณาคัดเลือก

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม Research Show by Naturalist แต่เพียงผู้เดียว

วันที่สร้าง : 14 มิถุนายน 2567

0

แบ่งปัน

14 มิ.ย. 2567 - 15 มิ.ย. 2567

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เทคโนธานี เลขที่ 39 หมู่ 3
ตำบลคลองห้า
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

โทรศัพท์ : 2-577-9999

โทรสาร : 02-577 9911