กำลังโหลดข้อมูล

คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

มิวเซียมไทยแลนด์

 1. หน้าแรก
 2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
 3.    >   พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ อพวช.

พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ อพวช.

26 สิงหาคม 2563

ชื่นชอบ 736

36,721 ผู้เข้าชม

แกลเลอรี

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2538 มีพันธกิจหลักในการสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์แก่สังคมไทย ด้วยการเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต ในรูปแบบ Edutainment & Interactive ที่ทันสมัย ผู้เข้าชมสามารถเรียนรู้ สัมผัส และหาคำตอบได้ด้วยตนเอง.

 

พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (Science Museum)

อาคารสถาปัตยกรรมรูปทรงลูกบาศก์ขนาดใหญ่ 3 ลูก วางพิงกันอย่างสมดุล ภายในอาคารพบนิทรรศการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมากมาย  ตลอดจนกิจกรรมที่ชวนค้นพบ ทดลอง และเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ประกอบด้วย

 

นิทรรศการ ชั้นที่ 1 ส่วนต้อนรับและแนะนำการเข้าชม

 1. ส่วนต้อนรับและแนะนำการเข้าชม
 2. อาคารจำลองพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มาของชื่อเรียก "ตึกลูกเต๋า"
 3. ประวัตินักวิทยาศาสตร์รุ่นบุกเบิก
 4. นิทรรศการไฟฟ้า
 5. ห้องการแสดงทางวิทยาศาสตร์
 6. โรงภาพยนตร์ดาราศาสตร์

 

นิทรรศการชั้นที่ 2 ประวัติและความเป็นมาของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1.ประวัติและความเป็นมาของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 • กำเนิดมนุษยชาติ
 • ประวัติและการค้นพบทางวิทยาศาสตร์
 • ทัศนะนักวิทยาศาสตร์เด่นของโลก
 • โลกที่เปราะบาง

 

2.วิทยาศาสตร์แสนสนุก (สำหรับเด็ก 3-10 ปี)

 • สนามเด็กเล่น พื้นที่สำหรับหนูน้อยวัย 3-5 ปี
 • ห้องวิทยาศาสตร์แสนสนุก สำหรับเด็กอายุ 6-10 ปี

 

 

นิทรรศการชั้นที่ 3 วิทยาศาสตร์พื้นฐานและพลังงาน

 • เสียง
 • คณิตศาสตร์
 • แสง
 • ไฟฟ้า
 • แม่เหล็ก
 • แรงและการเคลื่อนที่
 • ความเสียดทาน
 • ความร้อน
 • สสารและโมเลกุล
 • อุโมงค์พลังงาน
 • เคมี
 • โรงภาพยนตร์

 

นิทรรศการชั้น 4 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในประเทศไทย

          1.ที่ตั้งและภูมิทัศน์ของประเทศไทย

          2.การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

          3.วิถีเกษตรแห่งความสุข

          4.โครงสร้างแลพสิ่งก่อสร้าง

          5.กำเนิดฤดูกาล

          6.โลกเปลี่ยนแปลงได้ด้วยมือเรา

          7.พื้นที่ก่อสร้างจำลอง

          8.ธรณีวิทยา

          9.เทคโนโลยีดาวเทียม

          10.หุ่นจำลองนักธรณีวิทยา

          11.ภาพถ่ายดาวเทียมขนาดใหญ่ กรุงเทพมหานคร

          12.ลุงต้นไม้

นิทรรศการชั้น 5 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน

          1.ร่างกายและสุขภาพ 

          2.การคมนาคมขนส่ง 

          3.คุณภาพชีวิต 

          4.แบบจำลองขนาดใหญ่ของเซลล์

          5.แบบจำลองห้องโดยสารเครื่องบิน

          6.หุ่นจำลอง ปีศาจจากการบริโภค 

          7.ระบบอัตโนมัติและวิทยาการหุ่นยนต์

          8.นาโน : คุณสมบัติมหัศจรรย์สู่นวัตกรรมโลก

          9.หุ่นยนต์โรโบเทสเปียน

          10.แบบจำลองโครงสร้าง บัคกี้บอล หรือ บัคมินสเตอร์ฟลูเลอรีน 

นิทรรศการชั้น 6 เทคโนโลยีภูมิปัญญาไทย

          1.ส่วนเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

          2.เทคโนโลยีการแกะสลัก

          3.เทคโนโลยีเครื่องปั้นดินเผา

          4.ศิลปหัตถกรรม ศูนย์ศิลปาชีพ

          5.  โรงหนังตะลุง 

          6.เตาเผาเครื่องปั้นดินเผาจำลอง

          7.เทคโนโลยีโลหกรรม

          8.เทคโนโลยีเครื่องจักสาน

          9.เทคโนโลยีสิ่งทอ

          10.แบบจำลอง งานหล่อพระพุทธรูป

          11.ครัวไทย 

          12.ผ้าทอมือพระพระฉายาสาทิสลักษณ์

 

 

บริหารจัดการ

รัฐวิสาหกิจ

ประเภทพิพิธภัณฑ์

เกษตร, วิทยาศาสตร์, การแพทย์, เทคโนโลยี, ชีวิตและธรรมชาติ

พิพิธภัณฑ์เสมือนจริง

แผนที่

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เทคโนธานี เลขที่ 39 หมู่ 3 ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ : 02-577-9999
โทรสาร : 02-577 9911
เว็บไซต์ : http://www.nsm.or.th/
อีเมล : info@nsm.or.th

วันและเวลาทำการ

วันอังคาร – ศุกร์ เวลา 09.30 – 16.00 น.

วันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 09.30 – 17.00 น.

(ปิดทำการทุกวันจันทร์)

ค่าเข้าชม

1. ค่าเข้าชม 3 พิพิธภัณฑ์ สำหรับผู้ใหญ่ 100 บาท (ทั้งชาวไทย/ต่างชาติ)

 • พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
 • พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา
 • พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ

 

2. ค่าเข้าชม 1 พิพิธภัณฑ์ สำหรับผู้ใหญ่ 200 บาท (ทั้งชาวไทย/ต่างชาติ)

 • พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า

 

3. ค่าเข้าชม บัตรรวมทั้ง 4 พิพิธภัณฑ์ สำหรับผู้ใหญ่ 300 บาท (ทั้งชาวไทย/ต่างชาติ)

4. ฟรี ค่าเข้าชมสำหรับเด็ก นักเรียน นักศึกษาระดับปริญญาตรี (อายุไม่เกิน 24 ปี โปรดแสดงบัตร) และผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป

 

การเดินทาง

 • รถโดยสารประจำทางที่ผ่านหน้าปากทางคลองห้า (เส้นรังสิต - นครนายก) สาย ปอ. 538

 

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

กรณีเข้าชมแบบหมู่คณะ สามารถจองเข้าชมล่วงหน้าได้ที่ 02-577 9999 ต่อ 2122 - 2123

สิ่งอำนวยความสะดวก

มีลานจอดรถ

39

แบ่งปัน

กิจกรรม

22 ก.ค. 2564

21 กรกฎาคม 2564
ขอเชิญชาวเข้าร่วมกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์  หัวข้อเรื่อง ประเด็นเป็นเรื่อง : การสื่อสารในภาวะปั่นป่วนของสังคม วันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 - 12.00 น.    พบกับ 3 วิทยากรที่จะมาร่วมการเสวนาจากหลากมุมมอง คุณจิรเทพ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา : กรรมการผู้จัดการ บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด ประสบการณ์ด้านการวางกลยุทธ์สื่อสารขององค์กรทั้งภายในองค์กรผ่านการสร้างความตระหนักรู้ และภายนอกองค์กรผ่านการสร้างภาพลักษณ์และการบริหารจัดการสื่อ ธนาคารแห่งประเทศไทย  คุณอภิรักษ์ หาญพิชิตวณิชย์ : รองประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ GM Live Trainer at Bangkok Media Academy /อดีตรองผู้อำนวยการสถานี  และผู้อำนวยการฝ่ายข่าวและสถาการณ์ปัจจุบัน Newtv 18 ดร.จินตนันท์ ชญาต์ร ศุภมิตร : ผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ  รองประธานมูลนิธิพิทักษ์และคุ้มครองเด็ก อดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  เจ้าของหนังสือขายดีชุด “ชาววัง ช่างเล่าเรื่อง”  และอาจารย์คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   *ลงทะเบียนได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdNxYr1cD6q47m5wbaw8uck5ZR-H9evpE0ccyyA6TIn0Vznmg/viewform     *ลิงค์เข้าร่วมเสวนา ผ่านทางระบบ MSTeam https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDc0MmQ1YmUtNjg3Ni00NDQ0LWExMjItYTc1ZWNiYWU2ODMx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2235741f5c-1bfc-4033-aee6-b5137fb08160%22%2c%22Oid%22%3a%224a4c37d9-3f41-4668-8400-e76534faf0e2%22%7d    

20 ก.ค. 2564

31 ก.ค. 2564

20 กรกฎาคม 2564
ร่วมแชร์ความประทับกับ อพวช.ในกิจกรรม “ภาพเก่า เล่าใหม่ มุมที่ใช่ ในใจคุณ” ร่วมกิจกรรมได้โดยการส่งรูปภาพเก๋ ๆ บรรยากาศ มุมที่ชอบ ของที่ใช่  หรือกิจกรรมของ อพวช.ที่คุณเคยสัมผัส พร้อมคำอธิบายสั้น ๆ    *โปรดทราบ* ขอสงวนสิทธิ์ในการนำผลงานของทุกท่านที่ร่วมกิจกรรม ไปเผยแพร่ในสื่อของ อพวช.  เพื่อเป็นประโยชน์ในการเรียนรู้ต่อไป   กติกา 1.อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม และส่งผลงานออนไลน์ที่ https://forms.gle/emHX7zPnJntnWLhe6 2.จำกัด 3 ผลงาน/คน 3.ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 กรกฎาคม 2564 (23.59 น.) 4.ลุ้นรับของที่ระลึก 5 สิงหาคม 2564 ทาง Facebook : NSM Thailand 5. ท่านใดส่งผลงานร่วมสนุกกับเราแล้ว สามารถคอมเมนต์ภาพตัวอย่างใต้โพสต์ ให้เราและเพื่อน ๆ  ได้ชมกันที่ : https://web.facebook.com/NSMThailand/photos/a.4581636365205346/4770568802978767/ 6. ผู้โชคดีจากการสุ่ม 50 ท่าน จะได้รับของที่ระลึกจาก อพวช.   สอบถามเพิ่มเติมที่ สำนักพัฒนาธุรกิจและเครือข่าย โทร. 0 2577 9999 ต่อ 3134, 3132

20 ก.ค. 2564

24 ก.ค. 2564

20 กรกฎาคม 2564
QUIZ สนุก..ลุ้นรางวัล กับรายการ Health Me Up ตอบคำถาม : ในวันแรกที่มีอาการ "นอนตกหมอน" ควรทำอย่างไร? A: ใช้น้ำแข็งหรือแผ่นเจลเย็นประคบ  B: ใช้ลูกประคบร้อน ช่วยผ่อนคลาย   ตอบถูกลุ้นรับหมอนยางพาราจำนวน 10 รางวัล รางวัลละ 2 ใบ ค้นหาคำตอบที่ช่อง YouTube : NSMThailand รายการ Health Me Up Ep.1   เงื่อนไขการร่วมกิจกรรม 1. ผู้ร่วมกิจกรรมต้องกดไลก์เพจเฟซบุ๊ก : NSM Thailand 2. ตอบคำถามโดยคอมเมนต์ใต้โพสต์ และแชร์โพสต์นี้ไปยังหน้าไทม์ไลน์ของตัวเอง  พร้อมทั้งตั้งค่าโพสต์เป็นสาธารณะ ลิ้งค์ : https://www.facebook.com/124655640903463/posts/4761669407202040/?d=n 3. ผู้ร่วมกิจกรรมต้องบันทึกภาพหลักฐานไว้ในคอมเมนต์ของโพสต์นี้ 4. สามารถร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง วันที่ 24 กรกฎาคม 2564 เวลา 23.59 น. 5. คณะกรรมการจะทำการสุ่มผู้โชคดีที่ตอบคำถามถูกต้อง และทำตามกติกาครบถ้วน  เพื่อรับหมอนยางพาราจำนวน 10 รางวัล รางวัลละ 2 ใบ 6. ขอสงวนสิทธิ์ 1 ท่าน ต่อ 1 สิทธิ์เท่านั้น 7. ประกาศผลภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 ที่หน้าเพจเฟซบุ๊ก NSM Thailand 8. ของรางวัลไม่สามารถแลกเป็นเงินสดได้ 9. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

16 ก.ค. 2564

18 ส.ค. 2564

16 กรกฎาคม 2564
โอกาสมาถึงแล้ว สำหรับน้อง ๆ มัธยมปลายหรือเทียบเท่า  เพียงเล่าเรื่องวิทยาศาสตร์ให้น่าสนใจ ภายใน 3 นาที  ในหัวข้อ “Fake News จริงหรือหลอก บอกด้วยวิทย์”  คลี่ข่าวปลอม ด้วยหลักการทางวิทยาศาสตร์   ชิงทุนการศึกษา รวมกว่า 170,000 บาท เปิดรับสมัคร วันที่ 7 กรกฎาคม - 18 สิงหาคม 2564 อ่านรายละเอียดและสมัครได้ที่ ww.nsm.or.th/sittalks   สอบถามเพิ่มเติม Facebook : SiT Talks โทร. 0 2577 9999 ต่อ 1745

07 ก.ค. 2564

18 ก.ค. 2564

07 กรกฎาคม 2564
เชิญชวนผู้สนใจร่วมกิจกรรมเสวนาหรรษาประจำเดือนกรกฎาคม 2564  เรื่อง “แมลงวันนักบริโภคสายเขียว”  โดยนักกีฏวิทยาทั้ง 3 ท่าน จะมาร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์  พร้อมเปิดโลกของแมลงวัน ให้เราได้รู้จัก   พบกันวันอาทิตย์ที่ 18 กรกฎาคม 2564 เวลา 10:00-12:00 น. ผ่านระบบออนไลน์ Microsoft team   ร่วมเสวนาโดยไม่มีค่าใช้จ่าย รับจำนวนจำกัด 100 ท่านเท่านั้น ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 ทาง QR Code หรือที่ https://bit.ly/2UjHzfA สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0 2577 9999 ต่อ 1626 (อรทัย)
pav

/

next

พิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

24 กุมภาพันธ์ 2564
11,333
514