กำลังโหลดข้อมูล

คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

มิวเซียมไทยแลนด์

 1. หน้าแรก
 2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
 3.    >   พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ อพวช.

พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ อพวช.

06 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่นชอบ 740

87,923 ผู้เข้าชม

แกลเลอรี

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2538 มีพันธกิจหลักในการสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์แก่สังคมไทย ด้วยการเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต ในรูปแบบ Edutainment & Interactive ที่ทันสมัย ผู้เข้าชมสามารถเรียนรู้ สัมผัส และหาคำตอบได้ด้วยตนเอง.

 

พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (Science Museum)

อาคารสถาปัตยกรรมรูปทรงลูกบาศก์ขนาดใหญ่ 3 ลูก วางพิงกันอย่างสมดุล ภายในอาคารพบนิทรรศการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมากมาย  ตลอดจนกิจกรรมที่ชวนค้นพบ ทดลอง และเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ประกอบด้วย

 

นิทรรศการ ชั้นที่ 1 ส่วนต้อนรับและแนะนำการเข้าชม

 1. ส่วนต้อนรับและแนะนำการเข้าชม
 2. อาคารจำลองพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มาของชื่อเรียก "ตึกลูกเต๋า"
 3. ประวัตินักวิทยาศาสตร์รุ่นบุกเบิก
 4. นิทรรศการไฟฟ้า
 5. ห้องการแสดงทางวิทยาศาสตร์
 6. โรงภาพยนตร์ดาราศาสตร์

 

นิทรรศการชั้นที่ 2 ประวัติและความเป็นมาของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1.ประวัติและความเป็นมาของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 • กำเนิดมนุษยชาติ
 • ประวัติและการค้นพบทางวิทยาศาสตร์
 • ทัศนะนักวิทยาศาสตร์เด่นของโลก
 • โลกที่เปราะบาง

 

2.วิทยาศาสตร์แสนสนุก (สำหรับเด็ก 3-10 ปี)

 • สนามเด็กเล่น พื้นที่สำหรับหนูน้อยวัย 3-5 ปี
 • ห้องวิทยาศาสตร์แสนสนุก สำหรับเด็กอายุ 6-10 ปี

 

นิทรรศการชั้นที่ 3 วิทยาศาสตร์พื้นฐานและพลังงาน

 • เสียง
 • คณิตศาสตร์
 • แสง
 • ไฟฟ้า
 • แม่เหล็ก
 • แรงและการเคลื่อนที่
 • ความเสียดทาน
 • ความร้อน
 • สสารและโมเลกุล
 • อุโมงค์พลังงาน
 • เคมี
 • โรงภาพยนตร์

 

นิทรรศการชั้น 4 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในประเทศไทย

          1.ที่ตั้งและภูมิทัศน์ของประเทศไทย

          2.การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

          3.วิถีเกษตรแห่งความสุข

          4.โครงสร้างแลพสิ่งก่อสร้าง

          5.กำเนิดฤดูกาล

          6.โลกเปลี่ยนแปลงได้ด้วยมือเรา

          7.พื้นที่ก่อสร้างจำลอง

          8.ธรณีวิทยา

          9.เทคโนโลยีดาวเทียม

          10.หุ่นจำลองนักธรณีวิทยา

          11.ภาพถ่ายดาวเทียมขนาดใหญ่ กรุงเทพมหานคร

          12.ลุงต้นไม้

 

นิทรรศการชั้น 5 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน

          1.ร่างกายและสุขภาพ 

          2.การคมนาคมขนส่ง 

          3.คุณภาพชีวิต 

          4.แบบจำลองขนาดใหญ่ของเซลล์

          5.แบบจำลองห้องโดยสารเครื่องบิน

          6.หุ่นจำลอง ปีศาจจากการบริโภค 

          7.ระบบอัตโนมัติและวิทยาการหุ่นยนต์

          8.นาโน : คุณสมบัติมหัศจรรย์สู่นวัตกรรมโลก

          9.หุ่นยนต์โรโบเทสเปียน

          10.แบบจำลองโครงสร้าง บัคกี้บอล หรือ บัคมินสเตอร์ฟลูเลอรีน 

 

นิทรรศการชั้น 6 เทคโนโลยีภูมิปัญญาไทย

          1.ส่วนเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

          2.เทคโนโลยีการแกะสลัก

          3.เทคโนโลยีเครื่องปั้นดินเผา

          4.ศิลปหัตถกรรม ศูนย์ศิลปาชีพ

          5.  โรงหนังตะลุง 

          6.เตาเผาเครื่องปั้นดินเผาจำลอง

          7.เทคโนโลยีโลหกรรม

          8.เทคโนโลยีเครื่องจักสาน

          9.เทคโนโลยีสิ่งทอ

          10.แบบจำลอง งานหล่อพระพุทธรูป

          11.ครัวไทย 

          12.ผ้าทอมือพระพระฉายาสาทิสลักษณ์

 

 

บริหารจัดการ

รัฐวิสาหกิจ

ประเภทพิพิธภัณฑ์

เกษตร, วิทยาศาสตร์, การแพทย์, เทคโนโลยี, ชีวิตและธรรมชาติ

พิพิธภัณฑ์เสมือนจริง

แผนที่

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เทคโนธานี เลขที่ 39 หมู่ 3 ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ : 02-577-9999
โทรสาร : 02-577 9911
เว็บไซต์ : http://www.nsm.or.th/
อีเมล : info@nsm.or.th

วันและเวลาทำการ

เปิดให้บริการ 

 • วันอังคาร-ศุกร์ เวลา 9.30-15.00 น.
 • วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 9.30-17.00 น.

ปิดวันจันทร์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0 2577 9999 ต่อ 2122-2123

ค่าเข้าชม

1. ค่าเข้าชม 3 พิพิธภัณฑ์ สำหรับผู้ใหญ่ 100 บาท (ทั้งชาวไทย/ต่างชาติ)

 • พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ + พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา + พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ

2. ค่าเข้าชม 1 พิพิธภัณฑ์ สำหรับผู้ใหญ่ 200 บาท (ทั้งชาวไทย/ต่างชาติ)

 • พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า

3. ค่าเข้าชม บัตรรวม 4 พิพิธภัณฑ์ สำหรับผู้ใหญ่ 300 บาท (ทั้งชาวไทย/ต่างชาติ)

4. ฟรี ค่าเข้าชมสำหรับเด็ก นักเรียน นักศึกษาระดับปริญญาตรี (อายุไม่เกิน 24 ปี โปรดแสดงบัตร)

และผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป

 

การเดินทาง

 • รถโดยสารประจำทางที่ผ่านหน้าปากทางคลองห้า (เส้นรังสิต - นครนายก) สาย ปอ. 538

 

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

 จองเข้าชมผ่านระบบรับจอง Online https://nsm.welovebooking.net/onecampus

สิ่งอำนวยความสะดวก

มีลานจอดรถ

58

แบ่งปัน

กิจกรรม

26 พ.ค. 2566

06 มิ.ย. 2566

26 พฤษภาคม 2566
ขอเชิญครู-อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา และผู้สนใจ  เข้าร่วมงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "Active Learning กับการเรียนรู้ STEM และอาชีพวิทยาศาสตร์" พบกับ แพลตฟอร์มใหม่ จาก NSM ที่จะปูเส้นทางสู่อาชีพ STEM แห่งอนาคต   วิทยากร ดร.กรรณิการ์ เฉิน รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ   ผู้ร่วมสัมมนาจะได้รับ 1. ของที่ระลึกและตัวอย่างชุดสื่อการเรียนรู้ จาก NSM 2. มีสิทธิ์ลุ้นรับชุดกิจกรรม Lab Box   วันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2566 เวลา 9.00 - 16.00 น. ณ NSM คลองห้า ปทุมธานี รับจำนวนจำกัด 50 ท่านเท่านั้น ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมสัมมนา สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 6 มิถุนายน 2566 สอบถามเพิ่มเติม โทร 08 1580 3350 (เกศวดี)

10 พ.ค. 2566

20 พ.ค. 2566

10 พฤษภาคม 2566
อพวช. ท้าประชันไอเดียสร้างสรรค์ในตัวคุณ กับสุดยอดการแข่งขัน 2023 Innovative Science Toys Competition บอกเล่าสุภาษิตด้วย Automata Toys ชิงรางวัลรวมมูลค่ากว่า 200,000 บาท  เปิดรับข้อเสนอร่างแบบของเล่นถึง 20 พฤษภาคม 2566   การแข่งขันแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ • ประเภทเยาวชน: กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรืออาชีวศึกษา  อายุระหว่าง 15-18 ปี • ประเภทอุดมศึกษาและบุคคลทั่วไป: อายุมากกว่า 18 ปีขึ้นไป    ฟรี ค่าลงทะเบียนร่วมกิจกรรม รายละเอียด และการสมัคร คลิก https://www.nsm.or.th/nsm/th/node/44874 สอบถามเพิ่มเติม โทร 0 2577 9999 ต่อ 1496 (บุรวัชร์)

26 เม.ย. 2566

21 พ.ค. 2566

26 เมษายน 2566
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) หรือ NSM  ขอเชิญพัฒนาความเข้าใจในการจัดการพิพิธภัณฑ์ด้วย Learning from Experiences จากการแชร์ประสบการณ์กว่า 30 ปี ของบุคลากรคุณภาพจาก อพวช.  ศึกษาดูงาน รวมถึงทดลองปฏิบัติจริง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์  ใน Workshop: การจัดการพิพิธภัณฑ์ (Museum Management)   สำหรับ บุคลากรด้านพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ตามอัธยาศัย ผู้ที่สนใจต้องการพัฒนากิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และการจัดการพิพิธภัณฑ์   หลักสูตร 3 วัน : วันที่ 31 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2566 ณ NSM คลองห้า ปทุมธานี *มีที่พักบริการเพิ่มเติมหากต้องการ*   ค่าลงทะเบียน บุคคลทั่วไป 3,600 บาท สมาชิก NSM ลด 10% รายละเอียดเพิ่มเติม กำหนดการ และการสมัคร: https://www.nsm.or.th/nsm/th/node/44941 ลงทะเบียน คลิก (รับจำนวนจำกัด เพียง 50 ท่าน เท่านั้น) หมดเขตรับสมัคร 21 พฤษภาคม 66 การจองห้องพัก (ไม่บังคับ / สําหรับผู้ที่ประสงค์จะเข้าพัก) ดูรายละเอียด คลิก   สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการห้องพักและการชําระค่าลงทะเบียนได้ที่:  กองจัดระบบบริการผู้เข้าชม สํานักบริการผู้เข้าชม โทร. 0 2577 9999 ต่อ 2123 (กิตติศักดิ์) และ 2140 (ศรสวรรค์) อีเมล nsm_mkt@nsm.or.th

01 ก.พ. 2566

09 ก.พ. 2566

01 กุมภาพันธ์ 2566
ขอเชิญคุณครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ทั้งภาครัฐและเอกชน  เข้าร่วมงานสัมมนา "การเรียนรู้นอกห้องเรียนแบบ Active Learning กับ NSM"   โดยวิทยากร ดร. นันทิดา ศรีเปารยะ จาก องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)   วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 9.00 - 15.00 น. ณ โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม จังหวัดชลบุรี   ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมสัมมนา รายละเอียดและลงทะเบียนออนไลน์ คลิก https://www.nsm.or.th/nsm/th/node/44726 สอบถามเพิ่มเติม โทร 08 1580 3350 (เกศวดี)

12 ม.ค. 2566

14 ม.ค. 2566

12 มกราคม 2566
งาน “สนุกคิดส์ กับถนนสายวิทยาศาสตร์ รับวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566” ณ อพวช. คลองห้า ปทุมธานี พิกัด https://goo.gl/maps/WyNvyetB2Ap4RfeH8 วันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566 เวลา 8.30-17.00 น. (สอบถามข้อมูล โทร. 02 577 9999 )   พบกันที่ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ปีนหน้าผาจำลอง NSM AR: ผจญภัยในตึกลูกเต๋า พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา ประกวดแต่งกายแฟนซี ‘หนูน้อยมหัศจรรย์พรรณพืช’ บุหงารำไป พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ My First Robot หุ่นยนต์เจ้าปัญญา Green Screen Land พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า Mini-Lab เมื่อทะเลเป็นกรด Carbon Footprint ร่องรอยคาร์บอน เวทีกลาง NSM Competition Boy band & Girl group รอบชิงชนะเลิศ  
pav

/

next

พิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง