กำลังโหลดข้อมูล

คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

มิวเซียมไทยแลนด์

 1. หน้าแรก
 2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
 3.    >   พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ อพวช.

พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ อพวช.

20 กันยายน 2566

ชื่นชอบ 743

124,870 ผู้เข้าชม

แกลเลอรี

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2538 มีพันธกิจหลักในการสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์แก่สังคมไทย ด้วยการเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต ในรูปแบบ Edutainment & Interactive ที่ทันสมัย ผู้เข้าชมสามารถเรียนรู้ สัมผัส และหาคำตอบได้ด้วยตนเอง.

 

พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (Science Museum)

อาคารสถาปัตยกรรมรูปทรงลูกบาศก์ขนาดใหญ่ 3 ลูก วางพิงกันอย่างสมดุล ภายในอาคารพบนิทรรศการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมากมาย  ตลอดจนกิจกรรมที่ชวนค้นพบ ทดลอง และเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ประกอบด้วย

 

นิทรรศการ ชั้นที่ 1 ส่วนต้อนรับและแนะนำการเข้าชม

 1. ส่วนต้อนรับและแนะนำการเข้าชม
 2. อาคารจำลองพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มาของชื่อเรียก "ตึกลูกเต๋า"
 3. ประวัตินักวิทยาศาสตร์รุ่นบุกเบิก
 4. นิทรรศการไฟฟ้า
 5. ห้องการแสดงทางวิทยาศาสตร์
 6. โรงภาพยนตร์ดาราศาสตร์

 

นิทรรศการชั้นที่ 2 ประวัติและความเป็นมาของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1.ประวัติและความเป็นมาของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 • กำเนิดมนุษยชาติ
 • ประวัติและการค้นพบทางวิทยาศาสตร์
 • ทัศนะนักวิทยาศาสตร์เด่นของโลก
 • โลกที่เปราะบาง

 

2.วิทยาศาสตร์แสนสนุก (สำหรับเด็ก 3-10 ปี)

 • สนามเด็กเล่น พื้นที่สำหรับหนูน้อยวัย 3-5 ปี
 • ห้องวิทยาศาสตร์แสนสนุก สำหรับเด็กอายุ 6-10 ปี

 

นิทรรศการชั้นที่ 3 วิทยาศาสตร์พื้นฐานและพลังงาน

 • เสียง
 • คณิตศาสตร์
 • แสง
 • ไฟฟ้า
 • แม่เหล็ก
 • แรงและการเคลื่อนที่
 • ความเสียดทาน
 • ความร้อน
 • สสารและโมเลกุล
 • อุโมงค์พลังงาน
 • เคมี
 • โรงภาพยนตร์

 

นิทรรศการชั้น 4 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในประเทศไทย

          1.ที่ตั้งและภูมิทัศน์ของประเทศไทย

          2.การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

          3.วิถีเกษตรแห่งความสุข

          4.โครงสร้างแลพสิ่งก่อสร้าง

          5.กำเนิดฤดูกาล

          6.โลกเปลี่ยนแปลงได้ด้วยมือเรา

          7.พื้นที่ก่อสร้างจำลอง

          8.ธรณีวิทยา

          9.เทคโนโลยีดาวเทียม

          10.หุ่นจำลองนักธรณีวิทยา

          11.ภาพถ่ายดาวเทียมขนาดใหญ่ กรุงเทพมหานคร

          12.ลุงต้นไม้

 

นิทรรศการชั้น 5 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน

          1.ร่างกายและสุขภาพ 

          2.การคมนาคมขนส่ง 

          3.คุณภาพชีวิต 

          4.แบบจำลองขนาดใหญ่ของเซลล์

          5.แบบจำลองห้องโดยสารเครื่องบิน

          6.หุ่นจำลอง ปีศาจจากการบริโภค 

          7.ระบบอัตโนมัติและวิทยาการหุ่นยนต์

          8.นาโน : คุณสมบัติมหัศจรรย์สู่นวัตกรรมโลก

          9.หุ่นยนต์โรโบเทสเปียน

          10.แบบจำลองโครงสร้าง บัคกี้บอล หรือ บัคมินสเตอร์ฟลูเลอรีน 

 

นิทรรศการชั้น 6 เทคโนโลยีภูมิปัญญาไทย

          1.ส่วนเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

          2.เทคโนโลยีการแกะสลัก

          3.เทคโนโลยีเครื่องปั้นดินเผา

          4.ศิลปหัตถกรรม ศูนย์ศิลปาชีพ

          5.  โรงหนังตะลุง 

          6.เตาเผาเครื่องปั้นดินเผาจำลอง

          7.เทคโนโลยีโลหกรรม

          8.เทคโนโลยีเครื่องจักสาน

          9.เทคโนโลยีสิ่งทอ

          10.แบบจำลอง งานหล่อพระพุทธรูป

          11.ครัวไทย 

          12.ผ้าทอมือพระพระฉายาสาทิสลักษณ์

 

 

บริหารจัดการ

รัฐวิสาหกิจ

ประเภทพิพิธภัณฑ์

เกษตร, วิทยาศาสตร์, การแพทย์, เทคโนโลยี, ชีวิตและธรรมชาติ

พิพิธภัณฑ์เสมือนจริง

แผนที่

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เทคโนธานี เลขที่ 39 หมู่ 3 ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ : 02-577-9999
โทรสาร : 02-577 9911
เว็บไซต์ : http://www.nsm.or.th/
อีเมล : info@nsm.or.th

วันและเวลาทำการ

เปิดให้บริการ 

 • วันอังคาร-ศุกร์ เวลา 9.30-15.00 น.
 • วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 9.30-17.00 น.

ปิดวันจันทร์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0 2577 9999 ต่อ 2122-2123

ค่าเข้าชม

1. ค่าเข้าชม 3 พิพิธภัณฑ์ สำหรับผู้ใหญ่ 100 บาท (ทั้งชาวไทย/ต่างชาติ)

 • พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ + พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา + พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ

2. ค่าเข้าชม 1 พิพิธภัณฑ์ สำหรับผู้ใหญ่ 200 บาท (ทั้งชาวไทย/ต่างชาติ)

 • พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า

3. ค่าเข้าชม บัตรรวม 4 พิพิธภัณฑ์ สำหรับผู้ใหญ่ 300 บาท (ทั้งชาวไทย/ต่างชาติ)

4. ฟรี ค่าเข้าชมสำหรับเด็ก นักเรียน นักศึกษาระดับปริญญาตรี (อายุไม่เกิน 24 ปี โปรดแสดงบัตร)

และผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป

 

การเดินทาง

 • รถโดยสารประจำทางที่ผ่านหน้าปากทางคลองห้า (เส้นรังสิต - นครนายก) สาย ปอ. 538

 

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

 จองเข้าชมผ่านระบบรับจอง Online https://nsm.welovebooking.net/onecampus

สิ่งอำนวยความสะดวก

มีลานจอดรถ

72

แบ่งปัน

กิจกรรม

04 เม.ย. 2567

10 เม.ย. 2567

04 เมษายน 2567
Summer Play วิทยาศาสตร์แสนสนุก NSM ยกกระบวนทัพความเพลิดเพลินมากมายมาไว้ที่นี่แล้ว  3 – 10 เมษายน 2567 ณ  ชั้น G ฟิวเจอร์พาร์ค และสเปลล์ รังสิต   พบกับ PLANETARIUM โดมดูดาวขนาดมินิ(ท้องฟ้าจำลอง) Science lab การสาธิตทดลองผ่านอุปกรณ์ของจริงที่ใช้ในห้องทดลอง Inspiring science Activity นิทรรศการ Science for Fun นิทรรศการ On the edge of Extinction: สู่สูญพันธุ์ Cruzee นักซิ่งฟันน้ำนม (10-16 เม.ย 67) สุดมันส์กับหุ่นยนต์ไฟฟ้านั่งบังคับ (19-28 เม.ย 67)     สมาชิก FUTURE PARK รับทันที* คูปองโดมดูดาว+เวิร์คช็อป เข็มกลัดดวงดาว หรือ คูปอง Free Pass (แจก 10-16 เม.ย 67) *เมื่อสมัครสมาชิกใหม่ (จำกัด 1 สิทธิ์/ท่าน/ตลอดรายการ)  *หรือโชว์ใบเสร็จ 250 บาท (ไม่รวมใบเสร็จ/จำกัด 1 ใบเสร็จ/1 สิทธิ์ และจำกัดสูงสุด 2 สิทธิ์/ท่าน/วัน)

21 มี.ค. 2567

30 เม.ย. 2567

21 มีนาคม 2567
NSM เปิดรับสมัครผู้สนใจประกวดแข่งขันการพัฒนาของเล่นวิทยาศาสตร์จากกระดาษ 2024 Innovative Science Toys Competition : Paper Science Toys ส่งไอเดียสุดเจ๋ง ภายในวันที่ 30 เมษายน 2567    ประเภทการแข่งขัน ประเภทที่ 1 ระดับเยาวชน: กำลังศึกษาอยู่ระดับระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า และสนใจในการผลิตของเล่น ประเภทที่ 2 ระดับบุคคลทั่วไป: นิสิต นักศึกษา นักออกแบบและผลิตของเล่น ประชาชนทั่วไปที่สนใจในการผลิตของเล่นวิทยาศาสตร์   เงื่อนไข สมัครเข้าร่วมการแข่งขันแบบเดี่ยว หรือ แบบทีม(มีสมาชิกในทีมไม่เกิน 3 คน) ผู้สมัครแต่ละทีมสามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้มากกว่า 1 ผลงาน แต่จะได้รับการพิจารณาคัดเลือกเพียง 1 ผลงานที่มีคะแนนรวมสูงสุดเท่านั้น   รางวัล ประเภทที่ 1 ระดับเยาวชน ชนะเลิศ เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง เงินรางวัล 7,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร รองชนะเลิศอันดับสอง เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร รางวัล ประเภทที่ 2 ระดับอุดมศึกษาและบุคคลทั่วไป ชนะเลิศ เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง เงินรางวัล 7,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร รองชนะเลิศอันดับสอง เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร   ดูรายละเอียดได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScvHUdKrwT4b42H5CCQSBooPprWvD3qblaf62Mc3C_hetAQJw/viewform * โปรดกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน ถูกต้อง เพื่อประโยชน์ของท่าน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: โทร 0 2577 9999 ต่อ 1493 (ชนกนันท์) 1496 (บุรวัชร์)

21 มี.ค. 2567

31 พ.ค. 2567

21 มีนาคม 2567
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ(อพวช.) หรือ NSM ร่วมกับ สมาคมผู้ประกอบกิจการกำจัดแมลง(TPMA) ชวนส่งภาพถ่ายเข้าประกวดหัวข้อ “แมลงและสัตว์รบกวนภายในครัวเรือน”  ชิงเงินรางวัลกว่า 40,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร   ดูรายละเอียดโครงการ และการส่งผลงานเข้าประกวด คลิก https://www.nsm.or.th/nsm/th/node/54787 สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2722 1172-3 Facebook: https://www.facebook.com/www.tpma.net

12 มี.ค. 2567

31 มี.ค. 2567

12 มีนาคม 2567
DAY CAMP ตอน Bag Designer ค่ายวิทยาศาสตร์ รูปแบบ 2 วัน (ไป-กลับ ไม่ค้างคืน) สำหรับน้อง ๆ ป.5 - ม.1 พารู้จักอาชีพ นักออกแบบผลิตภัณฑ์ พร้อมชมตัวอย่างผลิตภัณฑ์ เรียนรู้หลักการออกแบบ เขียนแบบ ทั้งผ้าและหนัง รู้จักกับวัสดุ-อุปกรณ์ที่ใช้ในการออกแบบ พร้อมฝึกทักษะการใช้อุปกรณ์เบื้องต้น ลงมือออกแบบ เขียนแบบ และตัดเย็บกระเป๋าจากป้ายไวนิล และกระเป๋าหนังสุดเท่ ฉบับออกแบบเอง ไม่เหมือนใคร มีใบเดียวในโลก ฝึกการนำเสนอผลงานต่อผู้ปกครองและผู้เข้าชมทั่วไป   วันจัดกิจกรรม : วันที่ 15-16 มีนาคม 2567 (ไป-กลับ ไม่ค้างคืน) เวลา 8.30-16.00 น. กำหนดการ คลิก https://bit.ly/3T7R3W5 ณ อาคารสำนักงาน องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ คลองห้า ปทุมธานี  พิกัด https://maps.app.goo.gl/CqWhdJKtGjfkUuN46   สิ่งที่ผู้ร่วมกิจกรรมจะได้รับ เกียรติบัตร เมื่อทำกิจกรรมครบตามหลักสูตร กระเป๋าผ้า กระเป๋าไวนิล กระเป๋าหนัง พวงกุญแจ ของที่ระลึก และของรางวัลอื่น ๆ จากการทำกิจกรรมในค่าย ประสบการณ์ตรงจากการลงมือทำ แรงบันดาลใจ และทักษะกระบวนการคิดแบบวิทยาศาสตร์ ทักษะการเรียนรู้ (Learning Skill) ในศตวรรษที่ 21 ทักษะการทำงานเป็นทีม การอยู่ร่วมกันในสังคม ทักษะการสื่อสาร การพูดต่อหน้าสาธารณะ   สิ่งที่ผู้ร่วมกิจกรรมจะต้องเตรียม กระเป๋า สำหรับใส่เอกสาร ชิ้นงาน เกียรติบัตร และของรางวัลกลับบ้าน ของใช้ส่วนตัว เช่น ยารักษาโรค หน้ากากอนามัย เสื้อกันหนาว   เงื่อนไข สงวนสิทธิ์ผู้ร่วมกิจกรรมตามเกณฑ์ที่กำหนด โดยต้องกำลังศึกษาชั้น ป.5 - ม.1(หรือเทียบเท่า) สมัครล่วงหน้า (ไม่รับ Walk-in) ดำเนินกิจกรรมเป็นภาษาไทย ผู้ปกครองสามารถติดตามชมภาพบรรยากาศการทำกิจกรรมที่ FB: ค่ายวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์ อพวช.   การลงทะเบียน คลิก https://lhco.li/4bN7ZcY (โปรดใช้สมาร์ตโฟนที่มีแอปพลิเคชันไลน์ในการลงทะเบียน) เปิดลงทะเบียนเวลา 9.00-16.00 น. โปรดกรอกข้อมูลการลงทะเบียนให้ถูกต้องและครบถ้วน เพื่อประโยชน์ในการเข้าร่วมกิจกรรม โปรดรอการยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรมก่อนจึงดำเนินการชำระเงิน และโปรดชำระเงินทันที หลังจากได้รับการยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรม มิฉะนั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์ เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับเพื่อยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรมภายใน 2 วันทำการ ค่าสมัคร 2,000 บาท (สมาชิก NSM ลด 10%) สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2577 9999 ต่อ 2103

08 มี.ค. 2567

12 มี.ค. 2567

08 มีนาคม 2567
โค้งสุดท้าย ของน้อง ๆ 10-14 ปี ที่จะได้ฉายแววสู่การเป็นอินฟลูเอ็นเซอร์ กับโครงการ NSM Junior Science Influencers 2024 พร้อมลุ้นรางวัลใหญ่และร่วมงานกับ NSM   ลำดับการเข้าร่วมในโครงการ ส่งคลิปวิดีโอหัวข้อ "รักษ์โลก เริ่มจากตัวเรา" ผ่านระบบการสมัครออนไลน์ รอประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมการอบรมในโครงการ ผู้เข้าร่วมการอบรม จะได้รับ #เกียรติบัตร เมื่อเข้าร่วมการอบรมครบตามหลักสูตร ผู้เข้าร่วมการอบรม จะได้ทำกิจกรรมโดยใช้อุปกรณ์การถ่ายทำจริง มีการฝึกอบรมการสื่อสารกับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และจะได้ลุ้นรับรางวัลใหญ่ พร้อมการได้ร่วมงานกับ NSM   เปิดรับสมัครถึง 12 มีนาคม 2567 นี้เท่านั้น รายละเอียดโครงการทั้งหมด คลิก https://www.nsm.or.th/nsm/th/NSMJSI2024 สอบถามเพิ่มเติม 0 2577 9999 ต่อ 1492 (พิมพ์ผกา) หรือ 1496 (บุรวัชร์)
pav

/

next

พิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง