กำลังโหลดข้อมูล

คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

มิวเซียมไทยแลนด์

 1. หน้าแรก
 2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
 3.    >   พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ อพวช.

พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ อพวช.

18 มีนาคม 2565

ชื่นชอบ 740

47,279 ผู้เข้าชม

แกลเลอรี

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2538 มีพันธกิจหลักในการสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์แก่สังคมไทย ด้วยการเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต ในรูปแบบ Edutainment & Interactive ที่ทันสมัย ผู้เข้าชมสามารถเรียนรู้ สัมผัส และหาคำตอบได้ด้วยตนเอง.

 

พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (Science Museum)

อาคารสถาปัตยกรรมรูปทรงลูกบาศก์ขนาดใหญ่ 3 ลูก วางพิงกันอย่างสมดุล ภายในอาคารพบนิทรรศการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมากมาย  ตลอดจนกิจกรรมที่ชวนค้นพบ ทดลอง และเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ประกอบด้วย

 

นิทรรศการ ชั้นที่ 1 ส่วนต้อนรับและแนะนำการเข้าชม

 1. ส่วนต้อนรับและแนะนำการเข้าชม
 2. อาคารจำลองพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มาของชื่อเรียก "ตึกลูกเต๋า"
 3. ประวัตินักวิทยาศาสตร์รุ่นบุกเบิก
 4. นิทรรศการไฟฟ้า
 5. ห้องการแสดงทางวิทยาศาสตร์
 6. โรงภาพยนตร์ดาราศาสตร์

 

นิทรรศการชั้นที่ 2 ประวัติและความเป็นมาของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1.ประวัติและความเป็นมาของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 • กำเนิดมนุษยชาติ
 • ประวัติและการค้นพบทางวิทยาศาสตร์
 • ทัศนะนักวิทยาศาสตร์เด่นของโลก
 • โลกที่เปราะบาง

 

2.วิทยาศาสตร์แสนสนุก (สำหรับเด็ก 3-10 ปี)

 • สนามเด็กเล่น พื้นที่สำหรับหนูน้อยวัย 3-5 ปี
 • ห้องวิทยาศาสตร์แสนสนุก สำหรับเด็กอายุ 6-10 ปี

 

นิทรรศการชั้นที่ 3 วิทยาศาสตร์พื้นฐานและพลังงาน

 • เสียง
 • คณิตศาสตร์
 • แสง
 • ไฟฟ้า
 • แม่เหล็ก
 • แรงและการเคลื่อนที่
 • ความเสียดทาน
 • ความร้อน
 • สสารและโมเลกุล
 • อุโมงค์พลังงาน
 • เคมี
 • โรงภาพยนตร์

 

นิทรรศการชั้น 4 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในประเทศไทย

          1.ที่ตั้งและภูมิทัศน์ของประเทศไทย

          2.การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

          3.วิถีเกษตรแห่งความสุข

          4.โครงสร้างแลพสิ่งก่อสร้าง

          5.กำเนิดฤดูกาล

          6.โลกเปลี่ยนแปลงได้ด้วยมือเรา

          7.พื้นที่ก่อสร้างจำลอง

          8.ธรณีวิทยา

          9.เทคโนโลยีดาวเทียม

          10.หุ่นจำลองนักธรณีวิทยา

          11.ภาพถ่ายดาวเทียมขนาดใหญ่ กรุงเทพมหานคร

          12.ลุงต้นไม้

 

นิทรรศการชั้น 5 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน

          1.ร่างกายและสุขภาพ 

          2.การคมนาคมขนส่ง 

          3.คุณภาพชีวิต 

          4.แบบจำลองขนาดใหญ่ของเซลล์

          5.แบบจำลองห้องโดยสารเครื่องบิน

          6.หุ่นจำลอง ปีศาจจากการบริโภค 

          7.ระบบอัตโนมัติและวิทยาการหุ่นยนต์

          8.นาโน : คุณสมบัติมหัศจรรย์สู่นวัตกรรมโลก

          9.หุ่นยนต์โรโบเทสเปียน

          10.แบบจำลองโครงสร้าง บัคกี้บอล หรือ บัคมินสเตอร์ฟลูเลอรีน 

 

นิทรรศการชั้น 6 เทคโนโลยีภูมิปัญญาไทย

          1.ส่วนเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

          2.เทคโนโลยีการแกะสลัก

          3.เทคโนโลยีเครื่องปั้นดินเผา

          4.ศิลปหัตถกรรม ศูนย์ศิลปาชีพ

          5.  โรงหนังตะลุง 

          6.เตาเผาเครื่องปั้นดินเผาจำลอง

          7.เทคโนโลยีโลหกรรม

          8.เทคโนโลยีเครื่องจักสาน

          9.เทคโนโลยีสิ่งทอ

          10.แบบจำลอง งานหล่อพระพุทธรูป

          11.ครัวไทย 

          12.ผ้าทอมือพระพระฉายาสาทิสลักษณ์

 

 

บริหารจัดการ

รัฐวิสาหกิจ

ประเภทพิพิธภัณฑ์

เกษตร, วิทยาศาสตร์, การแพทย์, เทคโนโลยี, ชีวิตและธรรมชาติ

พิพิธภัณฑ์เสมือนจริง

แผนที่

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เทคโนธานี เลขที่ 39 หมู่ 3 ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ : 02-577-9999
โทรสาร : 02-577 9911
เว็บไซต์ : http://www.nsm.or.th/
อีเมล : info@nsm.or.th

วันและเวลาทำการ

วันอังคาร – ศุกร์ เวลา 09.30 – 16.00 น.

วันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 09.30 – 17.00 น.

(ปิดทำการทุกวันจันทร์)

ค่าเข้าชม

1. ค่าเข้าชม 3 พิพิธภัณฑ์ สำหรับผู้ใหญ่ 100 บาท (ทั้งชาวไทย/ต่างชาติ)

 • พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
 • พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา
 • พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ

 

2. ค่าเข้าชม 1 พิพิธภัณฑ์ สำหรับผู้ใหญ่ 200 บาท (ทั้งชาวไทย/ต่างชาติ)

 • พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า

 

3. ค่าเข้าชม บัตรรวมทั้ง 4 พิพิธภัณฑ์ สำหรับผู้ใหญ่ 300 บาท (ทั้งชาวไทย/ต่างชาติ)

4. ฟรี ค่าเข้าชมสำหรับเด็ก นักเรียน นักศึกษาระดับปริญญาตรี (อายุไม่เกิน 24 ปี โปรดแสดงบัตร) และผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป

 

การเดินทาง

 • รถโดยสารประจำทางที่ผ่านหน้าปากทางคลองห้า (เส้นรังสิต - นครนายก) สาย ปอ. 538

 

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

กรณีเข้าชมแบบหมู่คณะ สามารถจองเข้าชมล่วงหน้าได้ที่ 02-577 9999 ต่อ 2122 - 2123

สิ่งอำนวยความสะดวก

มีลานจอดรถ

44

แบ่งปัน

กิจกรรม

23 พ.ค. 2565

24 พ.ค. 2565

23 พฤษภาคม 2565
เชิญชวนร่วมฟังเสวนาออนไลน์ที่จะพาทุกท่านขับเคลื่อนสู่โลกอัจฉริยะ SMART CITY เมืองดีที่ยั่งยืน ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม กับนักวิชาการ    • ดร.วรจิตต์ เศรษฐพรรค์    • ดร.มติ ห่อประทุม    • ดร.นุวงศ์ ชลคุป   พบกันวันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2565 เวลา 15.30-16.30 น. ทาง Facebook LIVE : NSM Thailand

21 เม.ย. 2565

02 พ.ค. 2565

19 เมษายน 2565
ได้เวลาของเหล่านักสำรวจตัวน้อยใน Future Park Super Kids พบกับนิทรรศการ และกิจกรรมแสนสนุก ปลุกการเรียนรู้ของ อพวช.   พบกับ LET'S EXPLORE... ธรรมชาติวิทยา  ชวนให้คุณหนู ๆ เรียนรู้แสนสนุกไปกับสัตว์สตัฟฟ์ น้อย ใหญ่ ชวนตื่นตา ตื่นใจ ให้ธรรมชาติอยู่ใกล้คุณกว่าที่เคย Science for Fun สนุกไปกับความมหัศจรรย์ของวิทยาศาสตร์ ที่ยกขบวนทัพมาสร้างความเพลิดเพลินให้ทุกคน พิเศษ สมาชิก Future Park รับ Gift Voucher ส่วนลดค่าเข้าชมพิพิธภัณฑ์ ณ อพวช. คลองห้า ปทุมธานี มูลค่า 100 บาท (จำกัด 1 สิทธิ์ / ท่าน / วัน)   มาสนุกกันที่ Future Park Super Kids: SAFARI KIDS วันที่ 21 เมษายน - 2 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 - 19.00 น. ณ ชั้น G ฟิวเจอร์พาร์ค และสเปลล์ รังสิต

18 เม.ย. 2565

17 มิ.ย. 2565

18 เมษายน 2565
Professional Workshop : การจัดการพิพิธภัณฑ์ เปิดรับสมัครแล้ว พัฒนาความเข้าใจในการจัดการพิพิธภัณฑ์ด้วย Learning from Experiences จากการแชร์ประสบการณ์ของบุคลากรคุณภาพจาก อพวช.  และศึกษาดูงาน รวมถึงทดลองปฏิบัติ เพื่อเพิ่มศักยภาพการทำงาน  กับ Workshop “การจัดการพิพิธภัณฑ์ (Museum Management)”   สำหรับ บุคลากรด้านการศึกษาตามอัธยาศัย Free-choice learning และ Informal learning รวมถึงผู้สใจ  โดยผู้เข้าร่วมการอบรมฯ จะได้รับเกียรติบัตร เมื่อเข้าอบรมฯ ครบตามหลักสูตร   หลักสูตร 3 วัน ต่อเนื่อง : วันที่ 29 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2565 ณ อพวช. คลองห้า ปทุมธานี   จำกัดจำนวน 30 ท่านเท่านั้น ค่าลงทะเบียน 3,600 บาท สมาชิก อพวช. เหลือ 3,240 บาท โปรดอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรและการสมัครที่ https://bit.ly/3B4i2Zh หมดเขตรับสมัครวันที่ 17 มิถุนายน 2565

04 เม.ย. 2565

30 เม.ย. 2565

04 เมษายน 2565
เมษา ไม่เหงา..พาวัยเก๋า เที่ยวพิพิธภัณฑ์กัน พิเศษ ตลอดเดือนเมษายน 2565 สำหรับผู้สูงอายุที่มาเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์ รับเลย “สเปรย์แอลกอฮอล์” ของที่ระลึกแทนความห่วงใย จาก อพวช. ณ อพวช. คลองห้า ปทุมธานี พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ หรือตึกลูกเต๋า พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า   - สำหรับผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป (แสดงบัตรยืนยันตน ณ เคาน์เตอร์จำหน่ายบัตรเข้าชมพิพิธภัณฑ์) - สงวนสิทธิ์การรับของที่ระลึก 1 ชิ้น / ผู้สูงอายุ 1 ท่าน / วัน - ของที่ระลึกมีจำนวนจำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในคละแบบและเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข เมื่อของที่ระลึกหมดก่อนกำหนด   เดือนเมษายน พิพิธภัณฑ์เปิดให้บริการ วันพุธ-ศุกร์ เวลา 9.30-16.00 น. วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 9.30-17.00 น. สามารถจองการเข้าชมล่วงหน้าได้ที่ https://bit.ly/3uDT3YG (ระบบจะตัดรอบการจองล่วงหน้า 1 วัน ในเวลา 12.00 น.) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0 2577 9999 ต่อ 2122-2123

04 เม.ย. 2565

30 เม.ย. 2565

04 เมษายน 2565
ได้เวลาสนุก ต้อนรับปิดเทอม เปิดให้บริการ 4 พิพิธภัณฑ์ ณ อพวช. คลองห้า ปทุมธานี พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ หรือตึกลูกเต๋า พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า เริ่มวันที่ 1 เมษายน 2565 เป็นต้นไป วันพุธ-ศุกร์ เวลา 9.30-16.00 น. วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 9.30-17.00 น.   แนะนำให้จองการเข้าชมล่วงหน้าที่ https://bit.ly/3uDT3YG (ระบบจะตัดรอบการจองล่วงหน้า 1 วัน ในเวลา 12.00 น.) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0 2577 9999 ต่อ 2122-2123
pav

/

next

พิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

24 กุมภาพันธ์ 2564
13,761
518