กำลังโหลดข้อมูล
คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

มิวเซียมไทยแลนด์

 1. หน้าแรก
 2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
 3.    >   พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ อพวช.

พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ อพวช.

26 สิงหาคม 2563

ชื่นชอบ 736

33,195 ผู้เข้าชม

แกลเลอรี

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2538 มีพันธกิจหลักในการสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์แก่สังคมไทย ด้วยการเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต ในรูปแบบ Edutainment & Interactive ที่ทันสมัย ผู้เข้าชมสามารถเรียนรู้ สัมผัส และหาคำตอบได้ด้วยตนเอง.

 

พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (Science Museum)

อาคารสถาปัตยกรรมรูปทรงลูกบาศก์ขนาดใหญ่ 3 ลูก วางพิงกันอย่างสมดุล ภายในอาคารพบนิทรรศการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมากมาย  ตลอดจนกิจกรรมที่ชวนค้นพบ ทดลอง และเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ประกอบด้วย

 

นิทรรศการ ชั้นที่ 1 ส่วนต้อนรับและแนะนำการเข้าชม

 1. ส่วนต้อนรับและแนะนำการเข้าชม
 2. อาคารจำลองพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มาของชื่อเรียก "ตึกลูกเต๋า"
 3. ประวัตินักวิทยาศาสตร์รุ่นบุกเบิก
 4. นิทรรศการไฟฟ้า
 5. ห้องการแสดงทางวิทยาศาสตร์
 6. โรงภาพยนตร์ดาราศาสตร์

 

นิทรรศการชั้นที่ 2 ประวัติและความเป็นมาของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1.ประวัติและความเป็นมาของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 • กำเนิดมนุษยชาติ
 • ประวัติและการค้นพบทางวิทยาศาสตร์
 • ทัศนะนักวิทยาศาสตร์เด่นของโลก
 • โลกที่เปราะบาง

 

2.วิทยาศาสตร์แสนสนุก (สำหรับเด็ก 3-10 ปี)

 • สนามเด็กเล่น พื้นที่สำหรับหนูน้อยวัย 3-5 ปี
 • ห้องวิทยาศาสตร์แสนสนุก สำหรับเด็กอายุ 6-10 ปี

 

 

นิทรรศการชั้นที่ 3 วิทยาศาสตร์พื้นฐานและพลังงาน

 • เสียง
 • คณิตศาสตร์
 • แสง
 • ไฟฟ้า
 • แม่เหล็ก
 • แรงและการเคลื่อนที่
 • ความเสียดทาน
 • ความร้อน
 • สสารและโมเลกุล
 • อุโมงค์พลังงาน
 • เคมี
 • โรงภาพยนตร์

 

นิทรรศการชั้น 4 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในประเทศไทย

          1.ที่ตั้งและภูมิทัศน์ของประเทศไทย

          2.การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

          3.วิถีเกษตรแห่งความสุข

          4.โครงสร้างแลพสิ่งก่อสร้าง

          5.กำเนิดฤดูกาล

          6.โลกเปลี่ยนแปลงได้ด้วยมือเรา

          7.พื้นที่ก่อสร้างจำลอง

          8.ธรณีวิทยา

          9.เทคโนโลยีดาวเทียม

          10.หุ่นจำลองนักธรณีวิทยา

          11.ภาพถ่ายดาวเทียมขนาดใหญ่ กรุงเทพมหานคร

          12.ลุงต้นไม้

นิทรรศการชั้น 5 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน

          1.ร่างกายและสุขภาพ 

          2.การคมนาคมขนส่ง 

          3.คุณภาพชีวิต 

          4.แบบจำลองขนาดใหญ่ของเซลล์

          5.แบบจำลองห้องโดยสารเครื่องบิน

          6.หุ่นจำลอง ปีศาจจากการบริโภค 

          7.ระบบอัตโนมัติและวิทยาการหุ่นยนต์

          8.นาโน : คุณสมบัติมหัศจรรย์สู่นวัตกรรมโลก

          9.หุ่นยนต์โรโบเทสเปียน

          10.แบบจำลองโครงสร้าง บัคกี้บอล หรือ บัคมินสเตอร์ฟลูเลอรีน 

นิทรรศการชั้น 6 เทคโนโลยีภูมิปัญญาไทย

          1.ส่วนเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

          2.เทคโนโลยีการแกะสลัก

          3.เทคโนโลยีเครื่องปั้นดินเผา

          4.ศิลปหัตถกรรม ศูนย์ศิลปาชีพ

          5.  โรงหนังตะลุง 

          6.เตาเผาเครื่องปั้นดินเผาจำลอง

          7.เทคโนโลยีโลหกรรม

          8.เทคโนโลยีเครื่องจักสาน

          9.เทคโนโลยีสิ่งทอ

          10.แบบจำลอง งานหล่อพระพุทธรูป

          11.ครัวไทย 

          12.ผ้าทอมือพระพระฉายาสาทิสลักษณ์

 

 

บริหารจัดการ

รัฐวิสาหกิจ

ประเภทพิพิธภัณฑ์

เกษตร, วิทยาศาสตร์, การแพทย์, เทคโนโลยี, ชีวิตและธรรมชาติ

พิพิธภัณฑ์เสมือนจริง

แผนที่

พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ อพวช.

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เทคโนธานี เลขที่ 39 หมู่ 3 ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ : 02-577-9999
โทรสาร : 02-577 9911
เว็บไซต์ : http://www.nsm.or.th/
อีเมล : info@nsm.or.th

วันและเวลาทำการ

วันอังคาร – ศุกร์ เวลา 09.30 – 16.00 น.

วันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 09.30 – 17.00 น.

(ปิดทำการทุกวันจันทร์)

ค่าเข้าชม

1. ค่าเข้าชม 3 พิพิธภัณฑ์ สำหรับผู้ใหญ่ 100 บาท (ทั้งชาวไทย/ต่างชาติ)

 • พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
 • พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา
 • พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ

 

2. ค่าเข้าชม 1 พิพิธภัณฑ์ สำหรับผู้ใหญ่ 200 บาท (ทั้งชาวไทย/ต่างชาติ)

 • พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า

 

3. ค่าเข้าชม บัตรรวมทั้ง 4 พิพิธภัณฑ์ สำหรับผู้ใหญ่ 300 บาท (ทั้งชาวไทย/ต่างชาติ)

4. ฟรี ค่าเข้าชมสำหรับเด็ก นักเรียน นักศึกษาระดับปริญญาตรี (อายุไม่เกิน 24 ปี โปรดแสดงบัตร) และผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป

 

การเดินทาง

 • รถโดยสารประจำทางที่ผ่านหน้าปากทางคลองห้า (เส้นรังสิต - นครนายก) สาย ปอ. 538

 

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

กรณีเข้าชมแบบหมู่คณะ สามารถจองเข้าชมล่วงหน้าได้ที่ 02-577 9999 ต่อ 2122 - 2123

สิ่งอำนวยความสะดวก

มีลานจอดรถ

39

แบ่งปัน

กิจกรรม

09 ม.ค. 2564

08 มกราคม 2564
  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ  ร่วมส่งสุขถึงบ้าน กับ กิจกรรมถนนสายวิทยาศาสตร์รับวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 ออนไลน์    ในวันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2564  ภายใต้ธีม “ปลูกผัก รักผลไม้ เยาวชนไทยรักษ์โลก” ผ่าน 3 กิจกรรมสนุก สุดสร้างสรรค์ พร้อมแชร์ประสบการณ์เพื่อแลกรับของรางวัลมากมาย 1. กิจกรรมประกวดภาพถ่ายพร้อมแคปชั่นโดนใจ และคลิปวีดีโอน่ารักๆ สำหรับน้องๆ อายุไม่เกิน 12 ปี    ในหัวข้อ “แฟนซีน่ารัก น้องผักผลไม้” “ปลูกง้ายง่าย ผักผลไม้ในบ้าน” และ“ผักและผลไม้ กินยังไงให้สนุก” 2. กิจกรรม ส่งสุข สนุกแบบคูณสอง เพียงลงทะเบียนผ่าน QR Code  รับทันทีของเล่นวิทยาศาสตร์ที่จะจัดส่งให้น้องๆ นำไปประดิษฐ์ เล่น และเรียนรู้ด้วยตัวเองถึงบ้าน  (ของมีจำนวนจำกัด)   3.กิจกรรมท้าทายความคิด พิชิตปัญหาอย่างสร้างสรรค์ร่วมกันทั้งครอบครัว กับโจทย์ ที่ท้าทาย ภายใต้วัสดุที่จำกัด กับอุปกรณ์ประลองความคิด  Maker Challenge ชุด“ความลับของโครงสร้าง” ที่จะจัดส่งไปให้ถึงบ้านทันที เพียงลงทะเบียนผ่าน QR Code   สามารถตามรายละเอียดการร่วมสนุกได้ทาง  Facebook : NSMThailand โทร 02 577 9999 ต่อ 1740    

15 ธ.ค. 2563

03 ม.ค. 2564

23 ธันวาคม 2563
ฉลองเทศกาลปีใหม่ 2564 สุข-สนุก-สุดปัง ที่ อพวช. รับเลย.. ของขวัญวันหยุด ฟรีค่าเข้าชม 4 พิพิธภัณฑ์ (วันที่ 19-20, 26-27, 31 ธ.ค. 63 และ 1-3 ม.ค. 64) ของขวัญวันธรรมดา ฟรี 3 กิจกรรมตื่นตาตื่นใจ! (วันที่ 15-18, 22-25, 29-30 ธ.ค. 63) การแสดงทางวิทยาศาสตร์ Science Show เฉพาะพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ และพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า โดมดูดาว อพวช. NSMScienceDome เฉพาะพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ภาพยนตร์กำเนิดโลก BigBangTheatre เฉพาะพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า *เรื่องที่จัดฉาย/แสดง เป็นไปตามตารางกิจกรรมของพิพิธภัณฑ์นั้นๆ สามารถเข้าชมตารางกิจกรรมทั้งหมดได้ที่ https://bit.ly/3gLKZiu พิเศษสุ่มของขวัญจากต้นไม้ส่งสุข พบกันทุกวันหยุด เฉพาะที่พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า   **สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2577 9999 หรือ www.nsm.or.th facebook : NSM Thailand 

05 ธ.ค. 2563

02 ธันวาคม 2563
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช. ) ร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและสืบสานพระราชปณิธานของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันชาติ วันพ่อแห่งชาติ และ วันดินโลก วันที่ 5 ธันวาคม 2563   เปิดให้ลูกพาพ่อเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์ ฟรี!!! สนุกกับกิจกรรมพิเศษ ในวันที่ 5 ธันวาคม 2563 เวลา 09.30 - 17.00 น.   **สอบถามโทร. 02 577 9999 ต่อ 2122 หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ FB : NSM Thailand  

01 ธ.ค. 2563

28 ก.พ. 2564

23 พฤศจิกายน 2563
อพวช. ร่วมกับ ททท. กรุงเทพมหานคร ชวนเที่ยวพิพิธภัณฑ์ อพวช. ในวันธรรมดา มอบสิทธิพิเศษ เพียงซื้อบัตรเข้าชม รับคูปองฟรี 3 กิจกรรม   ตั้งแต่วันที 1 ธันวาคม 2563 - 28 กุมภาพันธ์ 2564 จำกัดเพียง 500 ท่านแรก จองก่อนมีสิทธิก่อน จองได้ที่ https://bit.ly/3lR84SC   **สอบถามรายละเอียดโทร. 02 577 9999 ต่อ 2115 หรือดูข้อมูลใน FB NSM Thailand  

13 พ.ย. 2563

23 พ.ย. 2563

13 พฤศจิกายน 2563
เตรียมพบกับ!! กิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจ จุดประกายความคิด  หลากหลายองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ด้วยความร่วมมือจาก 88 หน่วยงานชั้นนำ 11 ประเทศ    ในงาน "มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2563"  วันที่ 13-23 พฤศจิกายน 2563 ณ IMPACT Challenger 2 เมืองทองธานี    **พิเศษ ไม่ต้องพกสมุดจดมางาน!!!  รับข้อมูลแผ่นพับเข้าชมงาน แผนที่ และรายละเอียดนิทรรศการได้ฟรี  ผ่านทาง LineOfficial : @nstfairthailand  หรือดูรายละเอียดที่ FB : NSM Thailand  หรือ www.thailandnstfair.com  โทร. 02 577 9999
pav

/

next

พิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง