กำลังโหลดข้อมูล

คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

มิวเซียมไทยแลนด์

 1. หน้าแรก
 2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
 3.    >   พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ อพวช.

พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ อพวช.

13 มิถุนายน 2565

ชื่นชอบ 740

61,624 ผู้เข้าชม

แกลเลอรี

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2538 มีพันธกิจหลักในการสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์แก่สังคมไทย ด้วยการเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต ในรูปแบบ Edutainment & Interactive ที่ทันสมัย ผู้เข้าชมสามารถเรียนรู้ สัมผัส และหาคำตอบได้ด้วยตนเอง.

 

พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (Science Museum)

อาคารสถาปัตยกรรมรูปทรงลูกบาศก์ขนาดใหญ่ 3 ลูก วางพิงกันอย่างสมดุล ภายในอาคารพบนิทรรศการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมากมาย  ตลอดจนกิจกรรมที่ชวนค้นพบ ทดลอง และเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ประกอบด้วย

 

นิทรรศการ ชั้นที่ 1 ส่วนต้อนรับและแนะนำการเข้าชม

 1. ส่วนต้อนรับและแนะนำการเข้าชม
 2. อาคารจำลองพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มาของชื่อเรียก "ตึกลูกเต๋า"
 3. ประวัตินักวิทยาศาสตร์รุ่นบุกเบิก
 4. นิทรรศการไฟฟ้า
 5. ห้องการแสดงทางวิทยาศาสตร์
 6. โรงภาพยนตร์ดาราศาสตร์

 

นิทรรศการชั้นที่ 2 ประวัติและความเป็นมาของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1.ประวัติและความเป็นมาของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 • กำเนิดมนุษยชาติ
 • ประวัติและการค้นพบทางวิทยาศาสตร์
 • ทัศนะนักวิทยาศาสตร์เด่นของโลก
 • โลกที่เปราะบาง

 

2.วิทยาศาสตร์แสนสนุก (สำหรับเด็ก 3-10 ปี)

 • สนามเด็กเล่น พื้นที่สำหรับหนูน้อยวัย 3-5 ปี
 • ห้องวิทยาศาสตร์แสนสนุก สำหรับเด็กอายุ 6-10 ปี

 

นิทรรศการชั้นที่ 3 วิทยาศาสตร์พื้นฐานและพลังงาน

 • เสียง
 • คณิตศาสตร์
 • แสง
 • ไฟฟ้า
 • แม่เหล็ก
 • แรงและการเคลื่อนที่
 • ความเสียดทาน
 • ความร้อน
 • สสารและโมเลกุล
 • อุโมงค์พลังงาน
 • เคมี
 • โรงภาพยนตร์

 

นิทรรศการชั้น 4 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในประเทศไทย

          1.ที่ตั้งและภูมิทัศน์ของประเทศไทย

          2.การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

          3.วิถีเกษตรแห่งความสุข

          4.โครงสร้างแลพสิ่งก่อสร้าง

          5.กำเนิดฤดูกาล

          6.โลกเปลี่ยนแปลงได้ด้วยมือเรา

          7.พื้นที่ก่อสร้างจำลอง

          8.ธรณีวิทยา

          9.เทคโนโลยีดาวเทียม

          10.หุ่นจำลองนักธรณีวิทยา

          11.ภาพถ่ายดาวเทียมขนาดใหญ่ กรุงเทพมหานคร

          12.ลุงต้นไม้

 

นิทรรศการชั้น 5 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน

          1.ร่างกายและสุขภาพ 

          2.การคมนาคมขนส่ง 

          3.คุณภาพชีวิต 

          4.แบบจำลองขนาดใหญ่ของเซลล์

          5.แบบจำลองห้องโดยสารเครื่องบิน

          6.หุ่นจำลอง ปีศาจจากการบริโภค 

          7.ระบบอัตโนมัติและวิทยาการหุ่นยนต์

          8.นาโน : คุณสมบัติมหัศจรรย์สู่นวัตกรรมโลก

          9.หุ่นยนต์โรโบเทสเปียน

          10.แบบจำลองโครงสร้าง บัคกี้บอล หรือ บัคมินสเตอร์ฟลูเลอรีน 

 

นิทรรศการชั้น 6 เทคโนโลยีภูมิปัญญาไทย

          1.ส่วนเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

          2.เทคโนโลยีการแกะสลัก

          3.เทคโนโลยีเครื่องปั้นดินเผา

          4.ศิลปหัตถกรรม ศูนย์ศิลปาชีพ

          5.  โรงหนังตะลุง 

          6.เตาเผาเครื่องปั้นดินเผาจำลอง

          7.เทคโนโลยีโลหกรรม

          8.เทคโนโลยีเครื่องจักสาน

          9.เทคโนโลยีสิ่งทอ

          10.แบบจำลอง งานหล่อพระพุทธรูป

          11.ครัวไทย 

          12.ผ้าทอมือพระพระฉายาสาทิสลักษณ์

 

 

บริหารจัดการ

รัฐวิสาหกิจ

ประเภทพิพิธภัณฑ์

เกษตร, วิทยาศาสตร์, การแพทย์, เทคโนโลยี, ชีวิตและธรรมชาติ

พิพิธภัณฑ์เสมือนจริง

แผนที่

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เทคโนธานี เลขที่ 39 หมู่ 3 ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ : 02-577-9999
โทรสาร : 02-577 9911
เว็บไซต์ : http://www.nsm.or.th/
อีเมล : info@nsm.or.th

วันและเวลาทำการ

วันอังคาร – ศุกร์ เวลา 09.30 – 16.00 น.

วันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 09.30 – 17.00 น.

(ปิดทำการทุกวันจันทร์)

ค่าเข้าชม

1. ค่าเข้าชม 3 พิพิธภัณฑ์ สำหรับผู้ใหญ่ 100 บาท (ทั้งชาวไทย/ต่างชาติ)

 • พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ + พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา + พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ

2. ค่าเข้าชม 1 พิพิธภัณฑ์ สำหรับผู้ใหญ่ 200 บาท (ทั้งชาวไทย/ต่างชาติ)

 • พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า

3. ค่าเข้าชม บัตรรวม 4 พิพิธภัณฑ์ สำหรับผู้ใหญ่ 300 บาท (ทั้งชาวไทย/ต่างชาติ)

4. ฟรี ค่าเข้าชมสำหรับเด็ก นักเรียน นักศึกษาระดับปริญญาตรี (อายุไม่เกิน 24 ปี โปรดแสดงบัตร)

และผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป

 

การเดินทาง

 • รถโดยสารประจำทางที่ผ่านหน้าปากทางคลองห้า (เส้นรังสิต - นครนายก) สาย ปอ. 538

 

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

 จองเข้าชมผ่านระบบรับจอง Online https://nsm.welovebooking.net/onecampus

สิ่งอำนวยความสะดวก

มีลานจอดรถ

51

แบ่งปัน

กิจกรรม

11 ก.ย. 2565

15 ต.ค. 2565

11 กันยายน 2565
เชิญชวนเพื่อนชาว TikToker ร่วมสนุกในกิจกรรม A DAY @ NSM ถ่ายคลิปที่พิพิธภัณฑ์พิพิธภัณฑ์ อพวช. คลองห้า ปทุมธานี ในหัวข้อ "ดินแดนแห่งการค้นพบความมหัศจรรย์ของวิทยาศาสตร์"   STEP 1 อยากส่งคลิปเข้าประกวด อ่านกติกาตรงนี้ เลือกมุมสุดมหัศจรรย์ในพิพิธภัณฑ์ อพวช. คลองห้า ปทุมธานี ความยาวไม่เกิน 60 วินาที ส่งคลิป ไฟล์นามสกุล .mp4 มาที่ https://forms.gle/wyt6xRqHG18Pop9o8 ร่วมส่งผลงานได้วันนี้ ถึง 15 ตุลาคม 2565   STEP 2 ผ่านรอบคัดเลือกแล้ว ทำไงต่อ?... อัปโหลดคลิปที่ผ่านคัดเลือก ลงบนช่อง TikTok ของตนเอง และติดแฮชแท็ก #ดินแดนแห่งการค้นพบความมหัศจรรย์ของวิทยาศาสตร์ #NSMThailand พร้อมตั้งค่าเป็นสาธารณะ ระยะเวลาโหวต เริ่มวันที่ 17 ตุลาคม 2565 เวลา 8.00 น. ถึง 31 ตุลาคม 2565 เวลา 23.59 น.   STEP 3 เตรียมฉลอง ประกาศรายชื่อผู้ชนะในแต่ละประเภท ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 ผ่าน Facebook : NSM Thailand   อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม กติกา เงื่อนไข เกณฑ์ตัดสิน และรางวัล คลิก https://forms.gle/wyt6xRqHG18Pop9o8 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2577 9999 ต่อ 3132 อีเมล piyanut@nsm.or.th

26 ส.ค. 2565

10 ก.ย. 2565

26 สิงหาคม 2565
CAN YOU EXPLAIN SCIENCE IN THREE MINUTES? เล่าเรื่องวิทย์ใน 3 นาที ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 1 แสนบาท พร้อมศึกษาดูงานที่อังกฤษ   อพวช. เชิญชวนผู้สนใจ นิสิต นักศึกษา นักวิจัย ครู อาจารย์  ผู้เชี่ยวชาญ ที่มีความเกี่ยวข้องในงานวิจัยด้าน STEM และมีความสนใจด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมโครงการ FameLab Thailand 2022   ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 100,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร ผู้ชนะเลิศ จะได้เป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าแข่งขัน FameLab International 2022 (Online) พร้อมโอกาสพิเศษในการไปศึกษาดูงาน Cheltenham Science Festival 2023 ณ ประเทศอังกฤษ   เปิดรับสมัคร วันนี้ – 10 กันยายน 2565 รายละเอียดเพิ่มเติม www.nsm.or.th/nsm/famelab สมัครได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSePXF-DNvvWwcuCVxldDUCr5dWGoyAkhX1nmzdJ3nMNjNsTzA/viewform

13 ส.ค. 2565

21 ส.ค. 2565

09 สิงหาคม 2565
กิจกรรม Workshop ภูมิปัญญาวัยเก๋า “กระดาษจากฟางข้าว” การทำกระดาษจากฟางข้าว การประดิษฐ์ดอกไม้จากกระดาษฟางข้าว   สำหรับเยาวชน ประชาชนทั่วไป และครอบครัว รับจำนวนจำกัดเพียง 10 ครอบครัว (ครอบครัวละ 4 ท่าน) เท่านั้น   วันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 - 16.00 น. สถานที่: Phoenix 2 อาคาร 9-10 อิมแพ็ค เมืองทองธานี ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2565 ลงทะเบียนได้ที่ >>https://forms.gle/wmBUPCYnqSTPG3fg8

26 ก.ค. 2565

05 ส.ค. 2565

26 กรกฎาคม 2565
เอาใจสายสุ่มตัวเลข กับ Special Event “มหัศจรรย์ตัวเลข 0 ถึง 9” สนุกไปกับการตามหาความมหัศจรรย์ของตัวเลข 0 ถึง 9  ในพิพิธภัณฑ์ ของ อพวช. คลองห้า ปทุมธานี พร้อมสะสมตราประทับ  และร่วมสนุกกับการทายตัวเลข ลุ้นรับของรางวัล มากมาย ร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันนี้ - 5 สิงหาคม 2565 น   กติกาการร่วมสนุก 1. รับใบสะสมตราประทับ ที่จุดเริ่มต้นในแต่ละพิพิธภัณฑ์ 2. ทำภารกิจ และสะสมตราประทับตัวเลขต่าง ๆ ตามพิพิธภัณฑ์ 3. เมื่อสะสมตราประทับจนพึงพอใจแล้ว นำตัวเลขที่สะสมได้เติมลงไปในช่อง  โดยต้องใช้ตัวเลขที่ได้ประทับตราเท่านั้นและสามารถใช้เลขซ้ำกันได้ 4. ลุ้นรับของรางวัลจากหมายเลขที่เลือก โดยจะมีการสุ่มออกหมายเลขรางวัล ภายในเดือนสิงหาคม 2565 5. หากถูกรางวัล ของรางวัลจะถูกจัดส่งให้ตามที่อยู่ที่ระบุไว้ - จำกัด 1 คน 1 ใบ เท่านั้น - ใช้ตัวเลขที่ได้จากการสะสมตราประทับเท่านั้น (ใช้เลขเดิมซ้ำได้) - สงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า - การพิจารณาของผู้จัดกิจกรรมถือเป็นที่สุด   องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ คลองห้า ปทุมธานี  พิกัด https://goo.gl/maps/sGT7aJb7YmmGioJt6 เปิดให้บริการวันพุธ-อาทิตย์ (หยุดวันจันทร์-อังคาร) สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2577 9999 ต่อ 2122 - 2123

13 ส.ค. 2565

21 ส.ค. 2565

26 กรกฎาคม 2565
งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2565 จัดเต็ม 2 สถานที่ อัดแน่นทั้งความรู้ ความสนุกสนาน ผ่านนิทรรศการและกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย   วันที่ 13-21 ส.ค. 2565 เวลา 9.00-19.00 น. อาคาร 9-10 อิมแพ็ค เมืองทองธานี วันที่ 17-21 ส.ค. 2565 เวลา 10.00-22.00 น. ชั้น G และชั้น 5 ศูนย์การค้า สามย่าน มิตรทาวน์   ลงทะเบียนเข้าชมงาน คลิก http://thailandnstfair.com ติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook : NSTFair Thailand สอบถาม โทร. 0 2577 9960
pav

/

next

พิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง