กำลังโหลดข้อมูล

คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

มิวเซียมไทยแลนด์

 1. หน้าแรก
 2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
 3.    >   พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ อพวช.

พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ อพวช.

20 กันยายน 2566

ชื่นชอบ 743

133,681 ผู้เข้าชม

แกลเลอรี

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2538 มีพันธกิจหลักในการสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์แก่สังคมไทย ด้วยการเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต ในรูปแบบ Edutainment & Interactive ที่ทันสมัย ผู้เข้าชมสามารถเรียนรู้ สัมผัส และหาคำตอบได้ด้วยตนเอง.

 

พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (Science Museum)

อาคารสถาปัตยกรรมรูปทรงลูกบาศก์ขนาดใหญ่ 3 ลูก วางพิงกันอย่างสมดุล ภายในอาคารพบนิทรรศการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมากมาย  ตลอดจนกิจกรรมที่ชวนค้นพบ ทดลอง และเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ประกอบด้วย

 

นิทรรศการ ชั้นที่ 1 ส่วนต้อนรับและแนะนำการเข้าชม

 1. ส่วนต้อนรับและแนะนำการเข้าชม
 2. อาคารจำลองพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มาของชื่อเรียก "ตึกลูกเต๋า"
 3. ประวัตินักวิทยาศาสตร์รุ่นบุกเบิก
 4. นิทรรศการไฟฟ้า
 5. ห้องการแสดงทางวิทยาศาสตร์
 6. โรงภาพยนตร์ดาราศาสตร์

 

นิทรรศการชั้นที่ 2 ประวัติและความเป็นมาของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1.ประวัติและความเป็นมาของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 • กำเนิดมนุษยชาติ
 • ประวัติและการค้นพบทางวิทยาศาสตร์
 • ทัศนะนักวิทยาศาสตร์เด่นของโลก
 • โลกที่เปราะบาง

 

2.วิทยาศาสตร์แสนสนุก (สำหรับเด็ก 3-10 ปี)

 • สนามเด็กเล่น พื้นที่สำหรับหนูน้อยวัย 3-5 ปี
 • ห้องวิทยาศาสตร์แสนสนุก สำหรับเด็กอายุ 6-10 ปี

 

นิทรรศการชั้นที่ 3 วิทยาศาสตร์พื้นฐานและพลังงาน

 • เสียง
 • คณิตศาสตร์
 • แสง
 • ไฟฟ้า
 • แม่เหล็ก
 • แรงและการเคลื่อนที่
 • ความเสียดทาน
 • ความร้อน
 • สสารและโมเลกุล
 • อุโมงค์พลังงาน
 • เคมี
 • โรงภาพยนตร์

 

นิทรรศการชั้น 4 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในประเทศไทย

          1.ที่ตั้งและภูมิทัศน์ของประเทศไทย

          2.การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

          3.วิถีเกษตรแห่งความสุข

          4.โครงสร้างแลพสิ่งก่อสร้าง

          5.กำเนิดฤดูกาล

          6.โลกเปลี่ยนแปลงได้ด้วยมือเรา

          7.พื้นที่ก่อสร้างจำลอง

          8.ธรณีวิทยา

          9.เทคโนโลยีดาวเทียม

          10.หุ่นจำลองนักธรณีวิทยา

          11.ภาพถ่ายดาวเทียมขนาดใหญ่ กรุงเทพมหานคร

          12.ลุงต้นไม้

 

นิทรรศการชั้น 5 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน

          1.ร่างกายและสุขภาพ 

          2.การคมนาคมขนส่ง 

          3.คุณภาพชีวิต 

          4.แบบจำลองขนาดใหญ่ของเซลล์

          5.แบบจำลองห้องโดยสารเครื่องบิน

          6.หุ่นจำลอง ปีศาจจากการบริโภค 

          7.ระบบอัตโนมัติและวิทยาการหุ่นยนต์

          8.นาโน : คุณสมบัติมหัศจรรย์สู่นวัตกรรมโลก

          9.หุ่นยนต์โรโบเทสเปียน

          10.แบบจำลองโครงสร้าง บัคกี้บอล หรือ บัคมินสเตอร์ฟลูเลอรีน 

 

นิทรรศการชั้น 6 เทคโนโลยีภูมิปัญญาไทย

          1.ส่วนเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

          2.เทคโนโลยีการแกะสลัก

          3.เทคโนโลยีเครื่องปั้นดินเผา

          4.ศิลปหัตถกรรม ศูนย์ศิลปาชีพ

          5.  โรงหนังตะลุง 

          6.เตาเผาเครื่องปั้นดินเผาจำลอง

          7.เทคโนโลยีโลหกรรม

          8.เทคโนโลยีเครื่องจักสาน

          9.เทคโนโลยีสิ่งทอ

          10.แบบจำลอง งานหล่อพระพุทธรูป

          11.ครัวไทย 

          12.ผ้าทอมือพระพระฉายาสาทิสลักษณ์

 

 

บริหารจัดการ

รัฐวิสาหกิจ

ประเภทพิพิธภัณฑ์

เกษตร, วิทยาศาสตร์, การแพทย์, เทคโนโลยี, ชีวิตและธรรมชาติ

พิพิธภัณฑ์เสมือนจริง

แผนที่

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เทคโนธานี เลขที่ 39 หมู่ 3 ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ : 02-577-9999
โทรสาร : 02-577 9911
เว็บไซต์ : http://www.nsm.or.th/
อีเมล : info@nsm.or.th

วันและเวลาทำการ

เปิดให้บริการ 

 • วันอังคาร-ศุกร์ เวลา 9.30-15.00 น.
 • วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 9.30-17.00 น.

ปิดวันจันทร์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0 2577 9999 ต่อ 2122-2123

ค่าเข้าชม

1. ค่าเข้าชม 3 พิพิธภัณฑ์ สำหรับผู้ใหญ่ 100 บาท (ทั้งชาวไทย/ต่างชาติ)

 • พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ + พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา + พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ

2. ค่าเข้าชม 1 พิพิธภัณฑ์ สำหรับผู้ใหญ่ 200 บาท (ทั้งชาวไทย/ต่างชาติ)

 • พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า

3. ค่าเข้าชม บัตรรวม 4 พิพิธภัณฑ์ สำหรับผู้ใหญ่ 300 บาท (ทั้งชาวไทย/ต่างชาติ)

4. ฟรี ค่าเข้าชมสำหรับเด็ก นักเรียน นักศึกษาระดับปริญญาตรี (อายุไม่เกิน 24 ปี โปรดแสดงบัตร)

และผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป

 

การเดินทาง

 • รถโดยสารประจำทางที่ผ่านหน้าปากทางคลองห้า (เส้นรังสิต - นครนายก) สาย ปอ. 538

 

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

 จองเข้าชมผ่านระบบรับจอง Online https://nsm.welovebooking.net/onecampus

สิ่งอำนวยความสะดวก

มีลานจอดรถ

78

แบ่งปัน

กิจกรรม

14 มิ.ย. 2567

02 ส.ค. 2567

14 มิถุนายน 2567
ต้อนรับการเปิดเทอมของน้อง ๆ กับกิจกรรม  “คาราวานวิทยาศาสตร์ อว. สืบสาน รักษา ต่อยอดสู่ความยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗” พบกับ 7 สถานที่จัดกิจกรรมคาราวิทยาศาสตร์ฯทั่วไทย สุพรรณบุรี : โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม วันที่ 4-7 มิ.ย. 2567 อ่างทอง : โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม วันที่ 11-14 มิ.ย. 2567 ประจวบคีรีขันธ์ : โรงเรียนประจวบวิทยาลัย วันที่ 18-21 มิ.ย. 2567 พังงา : โรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล” วันที 2-5 ก.ค. 2567 ภูเก็ต : โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย วันที่ 9-12 ก.ค. 2567 สตูล : โรงเรียนสตูลวิทยาลัย วันที่ 23-26 ก.ค. 2567 สงขลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วันที่ 31 ก.ค.- 2 ส.ค. 2567   กิจกรรมแบบเข้าชมตามอัธยาศัย • นิทรรศการวิทยาศาสตร์แบบสื่อสัมผัส (Hands-on Exhibitions) • เกมและของเล่นวิทยาศาสตร์ (Hands-on Activities) • นิทรรศการสนุกกับอาชีพวิทย์ (Enjoy Science Careers) • นิทรรศการสามเหลี่ยมสมดุล กับ สสส. • การแข่งขันเครื่องบินกระดาษพับ (Science Challenge) กิจกรรมแบบรอบเวลา ( Walk-in ลงทะเบียน ณ สถานที่จัดงานเท่านั้น ) รับจำนวนจำกัด • มุมนักประดิษฐ์ (Maker Space) • กิจกรรมอบรมสำหรับนักเรียน (Student Workshop) • การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) • เปิดฟ้ามองดาว (Planetarium)   รายละเอียดโครงการ กำหนดการ หนังสือเชิญ ข้อปฏิบัติ เงื่อนไข และการจองเข้าร่วม คาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช. https://docs.google.com/.../1FAIpQLSfCYusklbZ7Bv.../viewform  *การจองเฉพาะการเข้าชมเป็นหมู่คณะประเภทโรงเรียนหรือหน่วยงาน ส่วนครอบครัวหรือผู้เข้าชมทั่วไปสามารถ Walk in   ติดตามความเคลื่อนไหว Facebook คาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช.  Instagram www.instagram.com/sciencecaravan_thailand เว็บไซต์ https://www.nsm.or.th สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2577 9999 ต่อ 2103

07 มิ.ย. 2567

10 มิ.ย. 2567

07 มิถุนายน 2567
ขยายเวลาการรับสมัครถึงวันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2567  สัมมนาเชิงปฏิบัติการ Active learning กิจกรรมวิทยาศาสตร์พลเมือง เรียนรู้เทคนิค Active learning นำไปใช้กับนักเรียน ฝึกใช้แอปพลิเคชัน iNaturalist บันทึกข้อมูลสิ่งมีชีวิต ร่วมสร้างฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย  ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย *ได้รับเกียรติบัตรเมื่อเข้าร่วมอบรมครบตามหลักสูตร*   กำหนดการ รุ่นที่ 5 : วันพุธที่ 12 มิถุนายน 2567 เวลา 9.00-11.30 น. รุ่นที่ 6 : วันพุธที่ 12 มิถุนายน 2567 เวลา 13.00-15.30 น. รุ่นที่ 7 : วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2567 เวลา 9.00-11.30 น. ณ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม จ.อ่างทอง   ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จะต้องมีและสามารถใช้งานอุปกรณ์สมาร์ตโฟนได้ ดูรายละเอียดโครงการ กำหนดการ การดาวน์โหลดและติดตั้งแอปพลิเคชัน การเตรียมตัว และการสมัคร คลิก https://www.nsm.or.th/nsm/th/node/54903

17 พ.ค. 2567

23 พ.ค. 2567

17 พฤษภาคม 2567
เปิดลงทะเบียนแล้ว กับกิจกรรม Coding สร้างกระบวนการคิด พัฒนาชีวิตยุคดิจิทัล วิทยากร คุณพิมลพรรณ จันทรพิมล   วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2567 เวลา 17.00 - 19.00 น. สถานที่: ผ่านออนไลน์    กรอบเนื้อหาสาระ coding เบื้องต้นและ แนวคิดเชิงคำนวณ  การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นพลเมืองยุคใหม่แห่งโลกดิจิทัล ทดลอง พัฒนาและประยุกต์แนวทางด้านการคิดเชิงคำนวณ และ Coding เบื้องต้น   นิสิต บุคลากร ศิษย์เก่า จุฬาฯ  สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ https://shorturl.asia/zA1Mr นักเรียน นักศึกษาสถาบันอื่น และบุคคลทั่วไป  สามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ https://shorturl.asia/zA1Mr *เฉพาะผู้ได้รับสิทธิ์เข้าเรียนจะได้รับอีเมลยืนยันสิทธิ์เท่านั้น*

02 พ.ค. 2567

31 พ.ค. 2567

02 พฤษภาคม 2567
ชวนทุกคนเที่ยวเรียนรู้ใกล้กรุงฯ กับเส้นทาง PLAY & LEARN PLEARN PATHUM สำหรับน้องๆ หนูๆ ได้เปิดประสบการณ์ท่องเที่ยว แถมได้เรียนรู้ พัฒนาทักษะ แถมสนุกเพลิดเพลิน   เส้นทาง 1 พิพิธเพลิน สนุกสนานเรียนรู้กับพิพิธภัณฑ์แบบไม่มีเบื่อ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนทศ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ   เส้นทาง 2 Learn & เลอะ ปลดปล่อยจินตนาการกับศิลปะ เรียนรู้กิจกรรมสไตล์ฟาร์มๆ Pumpkin Art Town G Farm cafe & gallery ณ ปทุมคาเฟ่   เส้นทาง 3 พืชพรรณ+หรรษา สนุกกับความรู้ด้านเกษตร พร้อมหิ้วผลผลิตกลับบ้าน ตื่นเต้นเร้าใจกับเครื่องเล่นนานาชนิด พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ Dream World ตลาดสี่มุมเมือง   ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ ตามขั้นตอนดังนี้ Step1: คลิกลิงค์ด้านล่าง เพื่อรับภาพ (Interactive PDF)     https://drive.google.com/.../16wQyJr-a7Q8HnFUNkaruI... Step2: เลือกกด หมวดหมู่ที่อยากรู้ บนภาพ PDF จะนำเข้าสู่ข้อมูล  คลิกดูรายละเอียดและแผนที่ จากไฟล์ข้อมูลได้เลย 

01 พ.ค. 2567

30 พ.ค. 2567

01 พฤษภาคม 2567
อพวช. ขอเชิญชวนส่งภาพถ่ายผึ้งเข้าประกวดหัวข้อ Happy World Bee day สะท้อนความประทับใจ เรื่องราว บทบาท และความสำคัญของผึ้งต่อมนุษย์  สิ่งแวดล้อม และโลก เนื่องในวันผึ้งโลก    พร้อมลุ้นรับบัตรสมาชิก อพวช. 1 ปี รวม 10 รางวัล ส่งภาพถ่ายพร้อมตั้งชื่อโดน ๆ และคำบรรยายดี ๆ มาประชันกันได้ ตั้งแต่วันนี้ - 30 พฤษภาคม 2567  ประกาศผลวันที่ 10 มิถุนายน 2567 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://bit.ly/49Z0mOc ส่งผลงานที่ https://bit.ly/3UGCHhr   สอบถามข้อมูล โทร. 02 577 9999 ต่อ 1474 (คุณปัณฑารีย์)  
pav

/

next

พิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง