กำลังโหลดข้อมูล

คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

มิวเซียมไทยแลนด์

 1. หน้าแรก
 2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
 3.    >   พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ อพวช.

พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ อพวช.

08 ตุลาคม 2564

ชื่นชอบ 740

38,738 ผู้เข้าชม

แกลเลอรี

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2538 มีพันธกิจหลักในการสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์แก่สังคมไทย ด้วยการเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต ในรูปแบบ Edutainment & Interactive ที่ทันสมัย ผู้เข้าชมสามารถเรียนรู้ สัมผัส และหาคำตอบได้ด้วยตนเอง.

 

พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (Science Museum)

อาคารสถาปัตยกรรมรูปทรงลูกบาศก์ขนาดใหญ่ 3 ลูก วางพิงกันอย่างสมดุล ภายในอาคารพบนิทรรศการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมากมาย  ตลอดจนกิจกรรมที่ชวนค้นพบ ทดลอง และเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ประกอบด้วย

 

นิทรรศการ ชั้นที่ 1 ส่วนต้อนรับและแนะนำการเข้าชม

 1. ส่วนต้อนรับและแนะนำการเข้าชม
 2. อาคารจำลองพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มาของชื่อเรียก "ตึกลูกเต๋า"
 3. ประวัตินักวิทยาศาสตร์รุ่นบุกเบิก
 4. นิทรรศการไฟฟ้า
 5. ห้องการแสดงทางวิทยาศาสตร์
 6. โรงภาพยนตร์ดาราศาสตร์

 

นิทรรศการชั้นที่ 2 ประวัติและความเป็นมาของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1.ประวัติและความเป็นมาของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 • กำเนิดมนุษยชาติ
 • ประวัติและการค้นพบทางวิทยาศาสตร์
 • ทัศนะนักวิทยาศาสตร์เด่นของโลก
 • โลกที่เปราะบาง

 

2.วิทยาศาสตร์แสนสนุก (สำหรับเด็ก 3-10 ปี)

 • สนามเด็กเล่น พื้นที่สำหรับหนูน้อยวัย 3-5 ปี
 • ห้องวิทยาศาสตร์แสนสนุก สำหรับเด็กอายุ 6-10 ปี

 

นิทรรศการชั้นที่ 3 วิทยาศาสตร์พื้นฐานและพลังงาน

 • เสียง
 • คณิตศาสตร์
 • แสง
 • ไฟฟ้า
 • แม่เหล็ก
 • แรงและการเคลื่อนที่
 • ความเสียดทาน
 • ความร้อน
 • สสารและโมเลกุล
 • อุโมงค์พลังงาน
 • เคมี
 • โรงภาพยนตร์

 

นิทรรศการชั้น 4 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในประเทศไทย

          1.ที่ตั้งและภูมิทัศน์ของประเทศไทย

          2.การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

          3.วิถีเกษตรแห่งความสุข

          4.โครงสร้างแลพสิ่งก่อสร้าง

          5.กำเนิดฤดูกาล

          6.โลกเปลี่ยนแปลงได้ด้วยมือเรา

          7.พื้นที่ก่อสร้างจำลอง

          8.ธรณีวิทยา

          9.เทคโนโลยีดาวเทียม

          10.หุ่นจำลองนักธรณีวิทยา

          11.ภาพถ่ายดาวเทียมขนาดใหญ่ กรุงเทพมหานคร

          12.ลุงต้นไม้

 

นิทรรศการชั้น 5 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน

          1.ร่างกายและสุขภาพ 

          2.การคมนาคมขนส่ง 

          3.คุณภาพชีวิต 

          4.แบบจำลองขนาดใหญ่ของเซลล์

          5.แบบจำลองห้องโดยสารเครื่องบิน

          6.หุ่นจำลอง ปีศาจจากการบริโภค 

          7.ระบบอัตโนมัติและวิทยาการหุ่นยนต์

          8.นาโน : คุณสมบัติมหัศจรรย์สู่นวัตกรรมโลก

          9.หุ่นยนต์โรโบเทสเปียน

          10.แบบจำลองโครงสร้าง บัคกี้บอล หรือ บัคมินสเตอร์ฟลูเลอรีน 

 

นิทรรศการชั้น 6 เทคโนโลยีภูมิปัญญาไทย

          1.ส่วนเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

          2.เทคโนโลยีการแกะสลัก

          3.เทคโนโลยีเครื่องปั้นดินเผา

          4.ศิลปหัตถกรรม ศูนย์ศิลปาชีพ

          5.  โรงหนังตะลุง 

          6.เตาเผาเครื่องปั้นดินเผาจำลอง

          7.เทคโนโลยีโลหกรรม

          8.เทคโนโลยีเครื่องจักสาน

          9.เทคโนโลยีสิ่งทอ

          10.แบบจำลอง งานหล่อพระพุทธรูป

          11.ครัวไทย 

          12.ผ้าทอมือพระพระฉายาสาทิสลักษณ์

 

 

บริหารจัดการ

รัฐวิสาหกิจ

ประเภทพิพิธภัณฑ์

เกษตร, วิทยาศาสตร์, การแพทย์, เทคโนโลยี, ชีวิตและธรรมชาติ

พิพิธภัณฑ์เสมือนจริง

แผนที่

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เทคโนธานี เลขที่ 39 หมู่ 3 ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ : 02-577-9999
โทรสาร : 02-577 9911
เว็บไซต์ : http://www.nsm.or.th/
อีเมล : info@nsm.or.th

วันและเวลาทำการ

วันอังคาร – ศุกร์ เวลา 09.30 – 16.00 น.

วันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 09.30 – 17.00 น.

(ปิดทำการทุกวันจันทร์)

ค่าเข้าชม

1. ค่าเข้าชม 3 พิพิธภัณฑ์ สำหรับผู้ใหญ่ 100 บาท (ทั้งชาวไทย/ต่างชาติ)

 • พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
 • พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา
 • พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ

 

2. ค่าเข้าชม 1 พิพิธภัณฑ์ สำหรับผู้ใหญ่ 200 บาท (ทั้งชาวไทย/ต่างชาติ)

 • พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า

 

3. ค่าเข้าชม บัตรรวมทั้ง 4 พิพิธภัณฑ์ สำหรับผู้ใหญ่ 300 บาท (ทั้งชาวไทย/ต่างชาติ)

4. ฟรี ค่าเข้าชมสำหรับเด็ก นักเรียน นักศึกษาระดับปริญญาตรี (อายุไม่เกิน 24 ปี โปรดแสดงบัตร) และผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป

 

การเดินทาง

 • รถโดยสารประจำทางที่ผ่านหน้าปากทางคลองห้า (เส้นรังสิต - นครนายก) สาย ปอ. 538

 

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

กรณีเข้าชมแบบหมู่คณะ สามารถจองเข้าชมล่วงหน้าได้ที่ 02-577 9999 ต่อ 2122 - 2123

สิ่งอำนวยความสะดวก

มีลานจอดรถ

40

แบ่งปัน

กิจกรรม

15 ต.ค. 2564

15 ตุลาคม 2564
(ข่าวประชาสัมพันธ์) อพวช. เปิดให้บริการแล้ววันนี้  พิเศษ...เข้าชมฟรี! ตลอดเดือน ต.ค. 64   15 ตุลาคม 2564 องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กลับมาเปิดให้บริการพิพิธภัณฑ์ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป โดยระยะแรกกลับมาเปิดให้บริการ 2 พิพิธภัณฑ์ เฉพาะวันศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์ ได้แก่ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ และพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ ณ ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี สำหรับจัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. เดอะ สตรีท รัชดา กรุงเทพฯ  และจัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. จ.เชียงใหม่  เปิดให้เข้าชมตามปกติ    นายสุวรงค์ วงษ์ศิริ รักษาการแทนผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ กล่าวว่า “ปัจจุบันสถานการณ์โควิด-19 มีแนวโน้มที่ดีขึ้นตามลำดับ อพวช. พร้อมเปิดให้บริการอีกครั้ง ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2564 นี้ เป็นต้นไป โดยในระยะแรกเปิดให้บริการ 2 พิพิธภัณฑ์ก่อน เฉพาะในวันศุกร์ เสาร์และอาทิตย์ ได้แก่  - พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ และพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ ณ ต.คลองห้า จ.ปทุมธานี - จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. เดอะ สตรีท รัชดา กรุงเทพฯ - จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. จ.เชียงใหม่ เปิดให้เข้าชมตามปกติ    พิเศษ‼️ ต้อนรับการกลับมาเปิดด้วยการเปิดให้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ นิทรรศการ “หนึ่งวัน บนดาวอังคาร (SOL#1 : A DAY ON MARS)”  เข้าชมฟรี‼️ ตลอดเดือนตุลาคม 64    และพาไปเจาะลึกกับกิจกรรมที่พลาดไม่ได้ เช่น Collection Tour เปิดคลังมหาสมบัติในพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ให้คุณได้สัมผัสแบบใกล้ชิด “หนึ่งวันบนดาวอังคาร” A Day On Mars พาท่องผจญภัย และสัมผัสประสบการณ์เสมือนจริงบนดาวเคราะห์สีแดง เป็นต้น ทั้งนี้ยังมีกิจกรรมเสริมศึกษาด้านวิทยาศาสตร์อีกมากมาย อาทิ กิจกรรม Science Show , กิจกรรม Science Dome และกิจกรรม Science Walk Rally โดยห้องกิจกรรมที่เป็นการรวมกลุ่มคน อพวช. ยังต้องมีการจำกัดจำนวนคนในแต่ละรอบสำหรับการเปิดให้เข้าร่วมกิจกรรมฯ เพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโควิด-19    จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. เดอะ สตรีท รัชดา กรุงเทพฯ พบกับ “นิทรรศการ Wit (วิทย์) In Cases” นิทรรศการที่จะชวนเด็กๆ มาเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ผ่านชิ้นงานสื่อสัมผัสในรูปแบบเกมแสนสนุก ไม่ว่าจะเป็นเกมส์กล ชิ้นงานปฏิกิริยาตอบสนองและการมองเห็น ชิ้นงานคณิตศาสตร์ แสง สี เสียง ไฟฟ้า และกลศาสตร์  ที่จะทำให้วิทยาศาสตร์เป็นเรื่องที่ง่ายและไม่น่าเบื่ออีกต่อไป และกิจกรรม Explorium ที่จะชวนน้อง ๆ มาสวมบทบาทเป็นนักธรรมชาติวิทยาตัวน้อย สำรวจ สืบค้น ไขความลับของสิ่งมีชีวิตในธรรมชาติ พร้อมตื่นตาตื่นใจไปกับตัวอย่างสัตว์สตัฟฟ์เสมือนยังมีชีวิตอีกด้วย    จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. จ.เชียงใหม่ จะชวนไปสนุกกับกิจกรรม “Innovation Space” ที่จะพาไปเรียนรู้และเสริมสร้างทักษะด้านการเป็นนักประดิษฐ์ สร้างแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์พื้นฐานด้วยตัวเอง พัฒนาต่อยอดสู่นวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ เสริมสร้างทักษะการแก้ไขปัญหา ผ่านกระบวนการทาง STEM Education และกิจกรรมเสริมศึกษาอื่น ๆ อีกมากมาย   ผู้สนใจสามารถเข้าชม  พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ และพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ ณ อพวช. คลองห้า ปทุมธานี เปิดให้บริการเฉพาะวันศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์ เวลา 09.30 - 17.00 น.  จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. เดอะ สตรีท รัชดา กรุงเทพฯ  เปิดให้เข้าชมทุกวัน เวลา 10.00-19.00 น. จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. จ.เชียงใหม่  เปิดให้บริการ ทุกวันอังคาร – วันศุกร์ เวลา 09.00-16.00 น. วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 -17.00 น.  (ปิดบริการทุกวันจันทร์)  . สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 2577 9999 ต่อ 2122, 2123 เพื่อความสะดวกในการเข้าชม อพวช. แนะนำให้จองเข้าชมพิพิธภัณฑ์ล่วงหน้าได้ที่ https://nsm.welovebooking.net/onecampus หรือ www.nsm.or.th

17 ต.ค. 2564

31 ต.ค. 2564

14 ตุลาคม 2564
คุณแน่ใจแล้วหรือไม่? ว่าสามารถอยู่ร่วมกับ COVID-19 ได้อย่างปลอดภัย  มาเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19  ร่วมกับเราในกิจกรรม ❝Exclusive Tour with Curator❞   โปรแกรม ฉันรู้ทันเธอ COVID-19 ทำความเข้าใจกับโรคโควิด 19 ในทุกมิติ  พร้อมก้าวสู่ The Next Normal ในอนาคต พิเศษ มีแค่ 6 รอบเท่านั้น คุ้มสุด ๆ กับส่วนลดสุดพิเศษจากร้านค้าใน อพวช.   การจองเข้าชม (จองล่วงหน้าเท่านั้น) ลิงก์ https://forms.gle/V1zq1cKdna1rLXgB8 สำนักบริการผู้เข้าชม โทร. 0 2577 9999 ต่อ 2140 หรือ 2123 E-mail nsm_mkt@nsm.or.th . หมายเหตุ : กรุณารอรับข้อความยืนยันการสมัครผ่านทาง E-mailหรือโทรศัพท์ ก่อนการชำระเงิน เจ้าหน้าที่จะยืนยันการสมัครไม่เกิน 1 วันทำการ ตามลำดับการลงทะเบียนในการจอง ชำระเงินล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันก่อนวันที่เข้าร่วมกิจกรรม

20 ต.ค. 2564

25 ต.ค. 2564

14 ตุลาคม 2564
Trails เส้นทางท่องเที่ยวหรือเส้นทางการศึกษามีความหมายเช่นใด? เส้นทางนั้นสร้างเสริมประสบการณ์และความรู้ให้กับเราได้จริงหรือ? การพัฒนาเส้นทางเหล่านั้นอาศัยกระบวนการทำงานอย่างไร? ความท้าทายในการใช้ประโยชน์เส้นทางเพื่อคนทั้งมวลคืออะไร? . ร่วมค้นหาคำตอบจากวิทยากรมากประสบการณ์ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาเส้นทาง “เสวนาวิชาการ Talk on Trails เส้นทางการท่องเที่ยวและการเรียนรู้ตลอดชีวิต” วันศุกร์ ที่ 29 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00-12.00 น.  ผ่านระบบ Microsoft Teams รับจำนวนจำกัด 150 คนเท่านั้น   ลงทะเบียนได้ที่ลิงก์นี้  https://docs.google.com/.../1FAIpQLSfnNUCca80Ohc.../viewform หมดเขตลงทะเบียนวันที่ 25 ตุลาคม 2564

06 ต.ค. 2564

17 ต.ค. 2564

08 ตุลาคม 2564
อพวช. ร่วมจัดกิจกรรม "หนูน้อยนักวิทย์" ในงาน Future Park Super Kids พบกับกิจกรรม วิทยาศาสตร์แสนสนุก ถ่ายภาพ รับของที่ระลึกจากนิทรรศการ หนึ่งวัน..บนดาวอังคาร A DAY ON MARS Taxidermy ธรรมชาติของสัตว์ Coding for Kids กิจกรรมสุดสร้างสรรค์ สร้างแรงบันดาลใจ   ระหว่างวันที่ 6 - 17 ตุลาคม 2564 ชั้น G สเปลล์ วันธรรมดา เวลา 11:00 - 19:00 น. วันหยุด เวลา 10:00 - 19:00 น. 

15 ต.ค. 2564

31 ต.ค. 2564

08 ตุลาคม 2564
อพวช. เตรียมกลับมาพร้อมให้บริการ 15 ต.ค. 2564นี้ ‼ ที่ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (ตึกลูกเต๋า) และ พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดให้บริการเฉพาะ วันศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ เวลา 9.30-17.00 น. ฟรีค่าบริการเข้าชม ‼️ ตลอดเดือนตุลาคม นี้   ไปวันไหนดี?.. เอาปากกามาวง เพื่อความสะดวก ขอแนะนำให้จองการเข้าชมที่ https://bit.ly/3uDT3YG  **ระบบจองล่วงหน้าจะเปิดรับจองได้ในวันที่ 12 ตุลาคม 2564 นี้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 02 577 9999 ต่อ 2123   กลับมาครั้งนี้.. มาพร้อมกับมาตรการรักษาความปลอดภัยด้านสุขอนามัยอย่างเคร่งครัด เตรียมแมสก์ไว้ให้พร้อม.. แล้วเจอกันครับ
pav

/

next

พิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

24 กุมภาพันธ์ 2564
11,995
518