กำลังโหลดข้อมูล

คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

มิวเซียมไทยแลนด์

  1. หน้าแรก
  2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
  3.    >   พิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

พิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

13 พฤษภาคม 2562

ชื่นชอบ 539

5,167 ผู้เข้าชม

แกลเลอรี

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

พิพิธภัณฑ์กับพระราชา “พิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ” จัดตั้งขึ้นและเปิดให้เข้าชมเป็นครังแรกในวันที่ 5 ธันวาคม 2530 เพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่ 9 ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบรอบ 60 พรรษา โดยทรงพระกรุณาพระราชทานนามพิพิธภัณฑ์และโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ทรงประกอบพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์ฯ

 

พิพิธภัณฑ์ของมหาวิทยาลัย พิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติเป็นพิพิธภัณฑ์ทางมนุษวิทยา (Thammasat of Anthropology) ของมหาวิทยาลัยธรรมศาตร์ภายใต้การดูแลของคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ที่ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา ค้นคว้า และทำความเข้าใจมนุษย์และวัฒนธรรมอย่างรอบด้าน ผ่านการศึกษาวิจัย  การเรียนรการสอน  การจัดอบรม และการจัดแสดงวัตถุเพื่อการเยี่ยมชม โดยมุ่งให้บริการสำหรับกลุ่มคนที่หลากหลาย และเป็นทางเลือกของการเรียนรู้ที่ไม่สิ้นสุด โดยคำนึงถึงข้อจำกัดในการเข้าถึงความรู้ของกลุ่มคนต่างๆเพื่อให้เป็น พิพิธภัณฑ์สำหรับทุกคน(Museum For All)

 

 

สิ่งของสะสม ลักษณะเด่นของพิพิธภัณฑ์ คือ ความหลากหลายของวัตถุ จำนวนกว่า 6,000 รายการ ประกอบด้วย ซากฟอสซิลอายุนับล้านปี  เครื่องมือเครื่องใช้ของสังคมยุคโบราณเมื่อหลายพันปี  สิ่งของหายาก  ของประหลาด  สิ่งประดิษฐ์  สิ่งของสะสมจากทศวรรษที่ผ่านมา จนถึงของใช้พื้นบ้านและวัตถุทางชาติพันธุ์ของชนกลุ่มต่างๆ โดยเฉพาะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

 

กว่าจะถึงวันนี้ คลังวัตถุของพิพิธภัณฑ์ เริ่มต้นในช่วง พ.ศ.2515-2516 จากอาจารย์และนักศึกษาของคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกันสำรวจและขุดค้นแหล่งโบราณบ้านธาตุ บ้านอ้อมแก้ว จังหวัดอุดรธานี แหล่งโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ ในวัฒนธรรมบ้านเชียง โดยขุดพบโครงกระดูก เครื่องมือหินขัด ภาชนะดินเผา เครื่องใช้สำริดและเหล็ก เครื่องประดับลูกแก้ว เป็นต้น ต่อมาในปี พ.ศ.2530 ดร.วินิจและคุณหญิงพรรณี วินิจฉัยภาค ได้มอบโบราณวัตถุและศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านให้กับพิพิธภัณฑ์เพิ่มเติมหลังเกิดอุทกภัยใหญ่ พ.ศ.2554 พิพิธภัณฑ์ได้ปิดปรับปรุงโครงสร้างกายภาพใหม่ เพื่อให้บริการบุคคลที่หลากหลายมากขึ้นและเปิดใบริการเนื่องในโอกาสครบรอบการก่อตั้งพิพิธภัณฑ์ 30 ปี ในวันที่ 29 มีนาคม 2561

 

สัญลักษณ์ของพิพิธภัณฑ์ พิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เป็นพิพิธภัณฑ์การศึกษาด้านมานุษยวิทยาและสังคมวิทยา พิพิธภัณฑ์จึงใช้  น้ำเต้า เป็นสัญลักษณ์เพื่อแสดงให้เห็นถึงปฏิสัมพันธ์อันไม่รู้จบและเป็นหนึ่งเดียวกันของสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ของมนุษย์ ธรรมชาติ และการถือกำเนิดของวัฒนธรรม

บริหารจัดการ

สถานศึกษา

ประเภทพิพิธภัณฑ์

วิถีชิวิต, วัฒนธรรม, ประเพณี, ภูมิปัญญา และ ศาสนา

แผนที่

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 99 หมู่ 18 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ : 02–564 4440-50 ต่อ 1752-54 / 02-696 6610 / 02-696 6612-13
โทรสาร : 02–564 4440-50 ต่อ 1753 / 02-696 6615
เว็บไซต์ : http://museum.socanth.tu.ac.th/

วันและเวลาทำการ

วันจันทร์-ศุกร์ 09.00 น.–16.00 น.

ค่าเข้าชม

ไม่เก็บค่าเข้าชม

การเดินทาง

  • โดยรถยนต์ ใช้เส้นทางถนนพหลโยธิน (ถนนวิภาวดีรังสิต) ขาออก ผ่านสนามบินดอนเมือง -- เซียร์รังสิต -- ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค -- แยกเชียงราก -- ม.ธรรมศาสตร์

 

  • รถโดยสารประจำทางสาย 29 , 39

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

สิ่งอำนวยความสะดวก

มีที่จอดรถ

0

แบ่งปัน

กิจกรรม

06 มิ.ย. 2565

09 มิ.ย. 2565

06 มิถุนายน 2565
พิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมฟังการประชุมวิชาการ พิพิธภัณฑ์และมรดกวัฒนธรรม ครั้งที่ 2 (แบบออนไลน์) ชมการถ่ายทอดผ่านทาง: Zoom หรือ Page facebook: พิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ   Session 3: Museum interpretation วันพฤหัสบดีที่ 9 มิ.ย.65 เวลา 10.00-12.00 น. ลงทะเบียนได้ที่ : https://bit.ly/3GJ1bxD   Session 4: Archaeological innovation & Conservation works วันพฤหัสบดีที่ 9 มิ.ย.65 เวลา 13.00-15.00 น.  ลงทะเบียนได้ที่: https://bit.ly/3MbATW5

27 เม.ย. 2565

20 พ.ค. 2565

27 เมษายน 2565
เพื่อร่วมสมโภชธรรมาสน์วัดท่าศาลาราม อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี พิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์ ขอเชิญชมนิทรรศการ “มรดกวัฒนธรรมเชิงช่างเมืองเพชร”  จัดแสดงผลงานชั้นครูของช่างเมืองเพชรบุรี อาทิ ตำราดาว วัดขุนตรา ภาพวาดมหาชาติกัณฑ์กุมารและนครกัณฑ์ ฝีมืออาจารย์เลิศ พ่วงพระเดช ลายเส้น ฝีมือพระอาจารย์ยิด สุวัณโณ แห่งวัดเกาะ ลายกนกฝีมือพระอาจารย์เป้า วัดพระทรง  และกระดาษทองตอกลายประดับเครื่องเมรุ จากวัดลาด เพชรบุรี   นิทรรศการ "มรดกวัฒนธรรมเชิงช่างเมืองเพชร"  เปิดให้เข้าชมถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2565  ผู้สนใจสามารถเข้าชมได้ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.30-15.30 น.  ณ พิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ    การเข้าชมนิทรรศการเป็นไปตามอัธยาศัย ขอยกเว้นการให้บริการนำชมโดยเฉพาะเป็นหมู่คณะ เนื่องจากอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามประกาศของมหาวิทยาลัยฯ  โปรดติดตาม วัน เวลา ของการเปิดให้บริการจากเว็บไซต์ของพิพิธภัณฑ์  หรือติดต่อผ่าน Page facebook : พิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ หรือ โทร 02-696-6610-12

02 พ.ค. 2565

31 พ.ค. 2565

27 เมษายน 2565
เชิญชมนิทรรศการ ฃุนน้อย: เจ้าชายน้อย ฉบับภาษาถิ่นสุโขทัย-ลายสือไท  เปิดให้เข้าชมตั้งแต่วันนี้ – 30 กันยายน 2565  วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 09.30-15.30 น. ณ พิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ม.ธรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต   ลงทะเบียนเข้าชมหน้างานและปฏิบัติตามมาตรการเว้นระยะห่างทางกาย(Physical Distancing) เพื่อป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ดังนี้ 1. ตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าชมนิทรรศการ (ไม่เกิน 37.5 องศาเซลเซียส) 2. ทำความสะอาดมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ก่อนเข้าชม 3. สวมหน้ากากอนามัยตลอดการเข้าชม 4. ผู้เข้าชมต้องลงชื่อ-นามสกุล และเบอร์ติดต่อก่อนเข้าชม   การเข้าชมนิทรรศการเป็นไปตามอัธยาศัย ขอยกเว้นการให้บริการนำชมโดยเฉพาะเป็นหมู่คณะ และเนื่องจากอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามประกาศของมหาวิทยาลัยฯ  โปรดติดตาม วัน เวลา ของการเปิดให้บริการจากเว็บไซต์ของพิพิธภัณฑ์  หรือติดต่อผ่าน Page facebook : พิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ หรือ โทร 02-696-6610

03 ส.ค. 2564

31 ส.ค. 2564

30 กรกฎาคม 2564
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ร่วมกับ พิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ขอเชิญร่วมงานสัมมนาออนไลน์ ข้อถกเถียงในมรดกวัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ลงทะเบียนร่วมงาน Zoom Webinar (เสียงภาษาไทย/อังกฤษ) shorturl.at/gFGUX (ลงทะเบียนเป็นครั้งเดียว จะได้รับลิงค์เข้าร่วมทั้ง 3 ครั้ง) สัมมนานี้จะมีการถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Live (เสียงต้นฉบับ) Facebook : พิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ   ครั้งที่ 1 : วันอังคารที่ 3 สิงหาคม 2564 เวลา 17.00 – 19.00 น. หัวข้อ Heritage studies developments within Southeast Asia วิทยากร  1. ศาสตราจารย์ ดร. รัศมี ชูทรงเดช คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร พัฒนาการของมรดกวัฒนธรรมศึกษาของประเทศไทยในบริบทเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 2. Prof. Dr. Tim Winter University of Western Australia Heritage Futures in Southeast Asia ผู้ดำเนินรายการ  Dr. Anna Karlström Thammasat University / Uppsala University   ครั้งที่ 2 : วันอังคารที่ 17 สิงหาคม 2564 เวลา 17.00-19.00 น.  หัวข้อ Looting and illicit trade of cultural heritage วิทยากร  1. สุรเชษฐ์ แก้วสกุล ยังบุด: ถอดบทเรียนการทำงานของศูนย์รับบิณฑบาตคืนหนังสือบุดสมุดข่อย เมืองนคร 2. ดร. พชรพร พนมวัน ณ อยุธยา ผู้ดำเนินรายการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรรณพร เรียนแจ้ง คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   ครั้งที่ 3 : วันอังคารที่ 31 สิงหาคม 2564 เวลา 17.00-19.00 น. หัวข้อ Conflicts and heritage politics วิทยากร 1. อาจารย์อุดมลักษณ์ ฮุ่นตระกูล คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ การตีความทางโบราณคดี ความเป็นชาติพันธุ์ และมรดกที่ลักลั่น: กรณีศึกษาจากภาคเหนือและภาคตะวันตกของประเทศไทย 2. Dr. Anna Karlström Thammasat University / Uppsala University Contested heritage values: minorities and living heritage in Laos and Thailand ผู้ดำเนินรายการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พจนก กาญจนจันทร คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

21 ก.พ. 2563

22 มกราคม 2563
ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการพิพิธภัณฑ์และมรดกวัฒนธรรม ครั้งที่ 1 (Museum & Heritage 2020) วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ พิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต ลงทะเบียนได้ที่ https://bit.ly/2RfjfGv ** ติดต่อสอบถาม : museumandheritage2020@gmail.com ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook : พิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ   จัดโดย:  พิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ร่วมกับ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)และคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
pav

/

next

พิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง