กำลังโหลดข้อมูล

คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

มิวเซียมไทยแลนด์

  1. หน้าแรก
  2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
  3.    >   พิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

พิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

13 พฤษภาคม 2562

ชื่นชอบ 539

4,225 ผู้เข้าชม

แกลเลอรี

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

พิพิธภัณฑ์กับพระราชา “พิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ” จัดตั้งขึ้นและเปิดให้เข้าชมเป็นครังแรกในวันที่ 5 ธันวาคม 2530 เพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่ 9 ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบรอบ 60 พรรษา โดยทรงพระกรุณาพระราชทานนามพิพิธภัณฑ์และโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ทรงประกอบพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์ฯ

 

พิพิธภัณฑ์ของมหาวิทยาลัย พิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติเป็นพิพิธภัณฑ์ทางมนุษวิทยา (Thammasat of Anthropology) ของมหาวิทยาลัยธรรมศาตร์ภายใต้การดูแลของคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ที่ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา ค้นคว้า และทำความเข้าใจมนุษย์และวัฒนธรรมอย่างรอบด้าน ผ่านการศึกษาวิจัย  การเรียนรการสอน  การจัดอบรม และการจัดแสดงวัตถุเพื่อการเยี่ยมชม โดยมุ่งให้บริการสำหรับกลุ่มคนที่หลากหลาย และเป็นทางเลือกของการเรียนรู้ที่ไม่สิ้นสุด โดยคำนึงถึงข้อจำกัดในการเข้าถึงความรู้ของกลุ่มคนต่างๆเพื่อให้เป็น พิพิธภัณฑ์สำหรับทุกคน(Museum For All)

 

 

สิ่งของสะสม ลักษณะเด่นของพิพิธภัณฑ์ คือ ความหลากหลายของวัตถุ จำนวนกว่า 6,000 รายการ ประกอบด้วย ซากฟอสซิลอายุนับล้านปี  เครื่องมือเครื่องใช้ของสังคมยุคโบราณเมื่อหลายพันปี  สิ่งของหายาก  ของประหลาด  สิ่งประดิษฐ์  สิ่งของสะสมจากทศวรรษที่ผ่านมา จนถึงของใช้พื้นบ้านและวัตถุทางชาติพันธุ์ของชนกลุ่มต่างๆ โดยเฉพาะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

 

กว่าจะถึงวันนี้ คลังวัตถุของพิพิธภัณฑ์ เริ่มต้นในช่วง พ.ศ.2515-2516 จากอาจารย์และนักศึกษาของคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกันสำรวจและขุดค้นแหล่งโบราณบ้านธาตุ บ้านอ้อมแก้ว จังหวัดอุดรธานี แหล่งโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ ในวัฒนธรรมบ้านเชียง โดยขุดพบโครงกระดูก เครื่องมือหินขัด ภาชนะดินเผา เครื่องใช้สำริดและเหล็ก เครื่องประดับลูกแก้ว เป็นต้น ต่อมาในปี พ.ศ.2530 ดร.วินิจและคุณหญิงพรรณี วินิจฉัยภาค ได้มอบโบราณวัตถุและศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านให้กับพิพิธภัณฑ์เพิ่มเติมหลังเกิดอุทกภัยใหญ่ พ.ศ.2554 พิพิธภัณฑ์ได้ปิดปรับปรุงโครงสร้างกายภาพใหม่ เพื่อให้บริการบุคคลที่หลากหลายมากขึ้นและเปิดใบริการเนื่องในโอกาสครบรอบการก่อตั้งพิพิธภัณฑ์ 30 ปี ในวันที่ 29 มีนาคม 2561

 

สัญลักษณ์ของพิพิธภัณฑ์ พิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เป็นพิพิธภัณฑ์การศึกษาด้านมานุษยวิทยาและสังคมวิทยา พิพิธภัณฑ์จึงใช้  น้ำเต้า เป็นสัญลักษณ์เพื่อแสดงให้เห็นถึงปฏิสัมพันธ์อันไม่รู้จบและเป็นหนึ่งเดียวกันของสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ของมนุษย์ ธรรมชาติ และการถือกำเนิดของวัฒนธรรม

บริหารจัดการ

สถานศึกษา

ประเภทพิพิธภัณฑ์

วิถีชิวิต, วัฒนธรรม, ประเพณี, ภูมิปัญญา และ ศาสนา

แผนที่

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 99 หมู่ 18 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ : 02–564 4440-50 ต่อ 1752-54 / 02-696 6610 / 02-696 6612-13
โทรสาร : 02–564 4440-50 ต่อ 1753 / 02-696 6615
เว็บไซต์ : http://museum.socanth.tu.ac.th/

วันและเวลาทำการ

วันจันทร์-ศุกร์ 09.00 น.–16.00 น.

ค่าเข้าชม

ไม่เก็บค่าเข้าชม

การเดินทาง

  • โดยรถยนต์ ใช้เส้นทางถนนพหลโยธิน (ถนนวิภาวดีรังสิต) ขาออก ผ่านสนามบินดอนเมือง -- เซียร์รังสิต -- ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค -- แยกเชียงราก -- ม.ธรรมศาสตร์

 

  • รถโดยสารประจำทางสาย 29 , 39

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

สิ่งอำนวยความสะดวก

มีที่จอดรถ

0

แบ่งปัน

กิจกรรม

03 ส.ค. 2564

31 ส.ค. 2564

30 กรกฎาคม 2564
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ร่วมกับ พิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ขอเชิญร่วมงานสัมมนาออนไลน์ ข้อถกเถียงในมรดกวัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ลงทะเบียนร่วมงาน Zoom Webinar (เสียงภาษาไทย/อังกฤษ) shorturl.at/gFGUX (ลงทะเบียนเป็นครั้งเดียว จะได้รับลิงค์เข้าร่วมทั้ง 3 ครั้ง) สัมมนานี้จะมีการถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Live (เสียงต้นฉบับ) Facebook : พิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ   ครั้งที่ 1 : วันอังคารที่ 3 สิงหาคม 2564 เวลา 17.00 – 19.00 น. หัวข้อ Heritage studies developments within Southeast Asia วิทยากร  1. ศาสตราจารย์ ดร. รัศมี ชูทรงเดช คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร พัฒนาการของมรดกวัฒนธรรมศึกษาของประเทศไทยในบริบทเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 2. Prof. Dr. Tim Winter University of Western Australia Heritage Futures in Southeast Asia ผู้ดำเนินรายการ  Dr. Anna Karlström Thammasat University / Uppsala University   ครั้งที่ 2 : วันอังคารที่ 17 สิงหาคม 2564 เวลา 17.00-19.00 น.  หัวข้อ Looting and illicit trade of cultural heritage วิทยากร  1. สุรเชษฐ์ แก้วสกุล ยังบุด: ถอดบทเรียนการทำงานของศูนย์รับบิณฑบาตคืนหนังสือบุดสมุดข่อย เมืองนคร 2. ดร. พชรพร พนมวัน ณ อยุธยา ผู้ดำเนินรายการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรรณพร เรียนแจ้ง คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   ครั้งที่ 3 : วันอังคารที่ 31 สิงหาคม 2564 เวลา 17.00-19.00 น. หัวข้อ Conflicts and heritage politics วิทยากร 1. อาจารย์อุดมลักษณ์ ฮุ่นตระกูล คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ การตีความทางโบราณคดี ความเป็นชาติพันธุ์ และมรดกที่ลักลั่น: กรณีศึกษาจากภาคเหนือและภาคตะวันตกของประเทศไทย 2. Dr. Anna Karlström Thammasat University / Uppsala University Contested heritage values: minorities and living heritage in Laos and Thailand ผู้ดำเนินรายการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พจนก กาญจนจันทร คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

21 ก.พ. 2563

22 มกราคม 2563
ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการพิพิธภัณฑ์และมรดกวัฒนธรรม ครั้งที่ 1 (Museum & Heritage 2020) วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ พิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต ลงทะเบียนได้ที่ https://bit.ly/2RfjfGv ** ติดต่อสอบถาม : museumandheritage2020@gmail.com ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook : พิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ   จัดโดย:  พิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ร่วมกับ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)และคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

31 ต.ค. 2562

30 ตุลาคม 2562
Enter if you dare! ต้อนรับเทศกาลน่าขนหัวลุกในเดือนตุลาคมนี้ กับงานวันฮาลาวีน “Night at the Museum พิพิธภัณฑ์เฮี้ยน” วันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม 2562  เริ่มลงทะเบียนเวลา 17.30 – 18.00 น.  ณ พิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ   ภายในงานมีกิจกรรมต่างๆ ร่วมรับประทานอาหารฟรี! เสวนาเรื่องลับลี้กับผีสนามทางมานุษยวิทยาและเทพเจ้าฟูจิ  โดย ผศ.ดร.พิเชฐ สายพันธ์ และ ดร.ทรงสิริ พุทธงชัย ประกวดชุดแต่งกายแบบผีๆ ในวันฮาลาวีนสุดหลอนได้ พร้อมชิงเงินรางวัลสุดพิเศษ   ** สอบถามเพิ่มเติม โทร. 093 140 8722 หรือ พิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

01 พ.ค. 2562

15 ก.ค. 2562

13 พฤษภาคม 2562
  พิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) และคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร     ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วม "การประชุมวิชาการพิพิธภัณฑ์และมรดกวัฒนธรรม  ครั้งที่ 1 (Museum & Heritage 2020) ในวันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563   ขอเชิญนักศึกษา นักวิชาการ นักปฏิบัติการ และผู้สนใจ ส่งบทคัดย่อเกี่ยวข้องกับงานด้านพิพิธภัณฑ์และมรดกวัฒนธรรมศึกษา เพื่อนำเสนอประเด็นถกเถียง ข้อโต้แย้งทฤษฎี และข้อค้นพบในแง่มุมต่างๆ เช่น นิยามและการกำหนดประเภท เทคโนโลยี ผลกระทบจากการท่องเที่ยว ปัญหาของมรดกโลก จริยธรรม บทบาทของภาครัฐและท้องถิ่น การเมืองในงานพิพิธภัณฑ์และมรดกวัฒนธรรม เทคนิคการอนุรักษ์ การจัดนิทรรศการ การปรับตัวของพิพิธภัณฑ์ การจัดการ พหุวัฒนธรรม มรดกวัฒนธรรมเพิ่งสร้าง การใช้ประวัติศาสตร์ ฯลฯ ส่งบทคัดย่อภาษาไทย ในรูปแบบ MsWord ความยาวไม่เกิน 500 คำ (ประมาณ 1 หน้ากระดาษ A4) พร้อมระบุ ชื่อบทความภาษาไทย ชื่อบทความภาษาอังกฤษ ชื่อผู้เขียน ต้นสังกัด ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ E-mail มาที่ museumandheritage2020@gmail.com ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 บทคัดย่อที่ได้รับการคัดเลือกมีกำหนดส่งบทความฉบับสมบูรณ์ภายใน วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 เพื่อรับการประเมินคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิ และกำหนดวิธีการนำเสนอในที่ประชุมต่อไป   กำหนดการสำคัญ การรับบทคัดย่อ 1 พฤษภาคม 2562 – 15 กรกฎาคม 2562 ประกาศผลพิจารณาบทคัดย่อ 31 กรกฎาคม 2562 ปิดรับบทความฉบับสมบูรณ์ 15 พฤศจิกายน 2562 ประกาศผลพิจารณาบทความ ภายใน 15 ธันวาคม 2562 จัดการประชุม 21 กุมภาพันธ์ 2563   ** ติดต่อสอบถาม museumandheritage2020@gmail.com หรือ Facebook พิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ  

08 ก.พ. 2562

30 มกราคม 2562
พิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง  “ออกแบบเกมเชิงปฏิบัติการ: ต้นแบบเกมการศึกษาสำหรับพิพิธภัณฑ์” (Game Design Workshop: Prototype game for the museum) วิทยากร: คุณบุรินทร์ สิงห์โตอาจ และ คุณปัฐยารัช ธรรมวงษา ในวันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30-16.30 น.ณ Auditorium 1 พิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต   กิจกรรมประกอบด้วย  การบรรยาย แนวคิด วิธีการ กระบวนการออกแบบและพัฒนาเกมการศึกษา การ์ดเกมคนค้นของ Highland Hunt แนะนำระบบการเล่นประเภทต่าง ๆ (Introduction to Board Game Mechanics) กิจกรรมออกแบบเกม อธิบายการออกแบบเกม โดยกำหนด Story, Theme & Scene, Objective, Style, Mechanics, Feeling, Experience  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะแบ่งเป็นกลุ่มย่อย แต่ละกลุ่มจะได้รับโจทย์เป็นธีม กลไก และเงื่อนไขชนะเกม จากนั้นจะมีเวลา 3 ชั่วโมงในการออกแบบบอร์ดเกมให้ได้ตามโจทย์ที่ได้มา ใช้อุปกรณ์ที่มีให้ สร้างเกมกระดาน ในกำหนดเวลา และนำเสนอ  ทดลองเล่น อภิปราย และสรุป   ***** รับจำนวนจำกัด 20 คน***** ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeFmxvefzudL5RB9rigiGCgWuEntoqeynnxfHwdp2SRHD8JMg/viewform?vc=0&c=0&w=1
pav

/

next

พิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

24 กุมภาพันธ์ 2564
11,952
518