กำลังโหลดข้อมูล

คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

มิวเซียมไทยแลนด์

  1. หน้าแรก
  2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
  3.    >   พิพิธภัณฑ์ปานถนอม

พิพิธภัณฑ์ปานถนอม

15 กันยายน 2564

ชื่นชอบ 22

3,399 ผู้เข้าชม

แกลเลอรี

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

พิพิธภัณฑ์ปานถนอม จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2539 จากการริเริ่มของอาจารย์ถนอม คงยิ้มละมัย ซึ่งเป็นชาวไทยทรงดำโดยกำเนิด โดยอาจารย์ได้เล็งเห็นถึงคุณค่าและเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชาวไทยทรงดำ ที่นับวันก็จะยิ่งเลือนหายไปจึงรวบรวมวัตถุและจัดสร้างอาคารขึ้นให้เป็นแหล่งเรียนรู้และศึกษาเกี่ยวกับวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชาวไทยทรงดำโดยตรง ต่อมากระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ให้งบประมาณสนับสนุนในการเรียนการสอนภาษาไทยทรงดำเด็กนักเรียน ทำให้อาจารย์ได้ปลูกฝังเด็กเกี่ยวกับกิจกรรมและการละเล่นอื่นๆ ของไทยทรงดำเพิ่มเติมด้วย

ลักษณะการจัดแสดงภายในพิพิธภัณฑ์

การจัดแสดงนิทรรศการถาวร 

1) วิถีชีวิต ของชาวไทยทรงดำ โดยจัดแสดงผ่านเครื่องมือเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันพร้อมกับแผ่นป้ายบรรยาย

2)  วัฒนธรรมและประเพณี จัดแสดงวัตถุที่ใช้ในพิธีกรรม พร้อมภาพถ่ายและคำบรรยายประกอบ นอกจากนี้ยังมีการแสดงทางวัฒนธรรมจากเด็กๆ  

3) ภูมิปัญญา เรียนรู้เกร็ดต่างๆ ผ่านเครื่องมือเครื่องใช้ งานหัตถกรรม ฯลฯ 

แนวคิดของนิทรรศการ

บอกเล่าประวัติความเป็นมาของชาวไทยทรงดำ วิถีชีวิตและความเชื่อที่สะท้อนผ่านเครื่องมือเครื่องใช้ การละเล่น การแต่งกาย และพิธีกรรมต่างๆ

บริหารจัดการ

เอกชน

ประเภทพิพิธภัณฑ์

วิถีชิวิต, วัฒนธรรม, ประเพณี, ภูมิปัญญา และ ศาสนา

แผนที่

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

เลขที่ 8/1 หมู่ 1 บ้านหนองจิก ตำบลหนองปรง อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี 76140
โทรศัพท์ : 081-791-7661, 084-044-0995
เว็บไซต์ : https://www.facebook.com/PhiphithphanthPanThnxm/timeline

วันและเวลาทำการ

กรุณาติดต่อล่วงหน้า

ค่าเข้าชม

ไม่เก็บค่าเข้าชม

การเดินทาง

รถยนต์ เส้นทางที่สะดวกและใกล้ที่สุดคือ จากกรุงเทพฯ ใช้ทางหลวงหมายเลข 35 (สายธนบุรี-ปากท่อ) ผ่านสมุทรสาคร สมุทรสงคราม และอำเภอปากท่อ แล้วแยกเข้าทางหลวงหมายเลข 4 ไปจังหวัดเพชรบุรี ตัวตำบลจะอยู่ก่อนถึงตัวเมืองทางขวามือ

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

กรณีเข้าชมเป็นหมู่คณะจะต้องทำหนังสือก่อนขอเข้าเยี่ยมชม

สิ่งอำนวยความสะดวก

ไม่มีลานจอดรถ

0

แบ่งปัน

พิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง